Početna stranica Početna stranica

GLYTRIN
gliceriltrinitrat

UPUTSTVO ZA LEK


GLYTRIN, 400 mikrograma/dozi, sublingvalni sprej, rastvor gliceriltrinitrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GLYTRIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek GLYTRIN

 3. Kako se primenjuje lek GLYTRIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GLYTRIN

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek GLYTRIN i čemu je namenjen

  Lek GLYTRIN je sublingvalni sprej, što znači da ga morate naprskati ispod jezika.Aktivni sastojak leka zove se gliceriltrinitrat. Gliceriltrinitrat pripada grupi lekova pod nazivom nitrati koji opuštaju zidove mišiće zidova krvnih sudova i na taj način olakšavaju da srce da vrši svoju funkciju.

  Lek GLYTRIN se koristi za lečenje angine na početku napada. Takođe se koristi i za profilaksu angine, koja može nastati kao posledica fizičkog napora, emocionalnog stresa i izlaganja hladnoći.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek GLYTRIN Lek GLYTRIN ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na gliceriltrinitrat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • u slučaju izraženo sniženog krvnog pritiska

  • u slučaju šoka usled niskog krvnog pritiska

  • ukoliko imate tešku anemiju

  • ukoliko imate konstriktivni perikarditis (srčano oboljenje).

  • u slučaju izuzetno usporenog rada srca

  • u slučaju deficita glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (nasledni nedostatak enzima, koji uglavnom pogađa muškarce)

  • u slučaju traume mozga ili krvarenja u mozgu (povreda glave ili mozga, praćena krvarenjem).

  • ukoliko imate suženje srčanih zalistaka ili arterija ili anginu izazvanu oboljenjem srčanog mišića

  • u slučaju cirkulatornog kolapsa (oslabljena cirkulacija krvi)

  • ukoliko imate plućni edem (oticanje pluća/ tečnost u plućima).

  • u slučaju kardiogenog šoka (ozbiljno stanje srca izazvano izuzetno niskim krvnim pritiskom, koje može da ima sledeće simptome: vrtoglavica i nesvestica, ubrzan puls, bledilo kože, znojenje, uznemirenost ili gubitak svesti).


   Ne primenjivati ukoliko već uzimate:

   • riociguat, za lečenje plućne hipertenzije

   • sildenafil, tildenafil, vardenafil ili slične inhibitore fosfodiesteraze koji se koriste za lečenje erektilne disfunkcije kod muškaraca (impotencije).


    Upozorenja i mere opreza


    Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek GLYTRIN, ako se neko od ekog od sledećih stanja odnosi na Vas:

    • tečnost oko srca (perikardijalna tamponada)

    • nizak pritisak punjenja (npr. akutni infarkt miokarda, insuficijencija leve komore)

    • problem sa kontrolom krvnog pritiska

    • bilo koju bolest koja povećava pritisak na mozak

    • glaukom (povišen očni pritisak)

    • oboljenje jetre ili bubrega

    • smanjenu aktivnost štitaste žlezde.


   Obratite se lekaru čak i ako ste neko od ovih stanja imali u prošlosti. Ovakva stanja zahtevaju pojačan nadzor tokom terapije.


   Deca i adolescenti

   Lek GLYTRIN se ne preporučuje kod dece.


   Drugi lekovi i lek GLYTRIN

   Ne koristiti lek GLYTRIN ukoliko uzimate:

   • riociguat, za lečenje plućne hipertenzije

   • sildenafil, tildenafil, vardenafil ili slične inhibitore fosfodiesteraze koji se koriste za lečenje erektilne disfunkcije kod muškaraca (impotencije).


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući:

    • lekove za lečenje krvnog pritiska ili srčanih problema kao što su vazodilatatori, antihipertenzivi, beta-blokatori i blokatori kalcijumskih kanala

    • triciklične antidepresive ili neuroleptike, koji se koriste za lečenje problema sa mentalnim zdravljem

    • diuretike (tablete za izbacivanje vode koje povećavaju količinu izlučenog urina)

    • dihidroergotamin, koji se koristi za lečenje migrenoznih glavobolja

    • heparin, koji se koristi za razređivanje krvi i sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. Potreban je pažljiv medicinski nadzor.

    • organske nitrate (druge lekove za lečenje akutnog napada angine pektoris)

    • stimulatore gvanilat ciklaze, kao što je riociguat.


   Primena leka GLYTRIN sa hranom, pićima i alkoholom


   Vodite računa o konzumiranju alkohola je može da pojača dejstvo leka GLYTRIN. Alkohol, kao i lek GLYTRIN mogu da snize krvni pritisak i uspore vaše reakcije.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Bezbednost gliceriltrinitrata u trudnoći kod ljudi nije dokazana, posebno tokom prvog trimestra.


   Dojenje

   Nije poznato da li se gliceriltrinitrat izlučuje u majčino mleko. Lek GLYTRIN treba koristiti tek nakon pažljivog procenjivanja odnosa koristi terapije za majku i mogućih rizika za dete. Tokom terapije ovim lekom treba prekinuti sa dojenjem.


   Plodnost

   Pretklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik kod ljudi.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Sposobnost reagovanja može biti umanjena, zato treba da izbegavate vožnju i rukovanje mašinama tokom terapije lekom GLYTRIN.


   Lek GLYTRIN sadrži etanol


   Ovaj lek sadrži manje količine etanola (alkohol), manje od 100 mg po dozi. Upozorenje vezano za kontinuiranu primenu

   Kontinuirana primena leka GLYTRIN i drugih nitrata može da smanji efikasnost ublažavanja simptoma, pa zato treba izbegavati kontinuiranu primenu visokih doza.


 3. Kako se primenjuje lek GLYTRIN


Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli, uključujući i starije pacijente


Kada se javi napad potrebno je naprskati jednu do dve doze (400 do 800 mikrograma gliceriltrinitrata) ispod jezika, zadržavajući dah, da bi se ublažio bol usled angine. Ne preporučuje se primena više od tri doze u bilo kom trenutku.


U prevenciji angine izazvane npr. fizičkim naporom, emocionalnim stresom, izloženošću hladnoći, jednu do dve doze naprskati ispod jezika u roku od 2-3 minuta od početka događaja.


 1. Lek GLYTRIN nije namenjen za primenu kod dece.


 2. Uvek koristite GLYTRIN tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni obratite se lekaru ili farmaceutu.

 3. Naučite kako da primenite GLYTRIN pre nego što dođe do napada angine, jer ćete možda morati da ga primenite u žurbi ili u mraku. Naučite gde je dugme za pritiskanje, da biste znali kako da usmerite sprej.

 4. Imajte u svakom trenutku i rezervnu bočicu, jer može biti teško da se proceni koliko doza je ostalo u bočici.

 5. Ne koristite lek GLYTRIN u blizini otvorenog plamena, npr. cigarete.

  image


 6. Pre prvog korišćenja leka GLYTRIN, proverite da li sprej radi tako što ćete da pritisnete pumpicu nekoliko puta dok se ne pojavi oblak spreja. Vežbajte da usmerite sprej na tkivo ili neko konkretno mesto, da biste mogli da primenite sprej na pravi način kada to bude potrebno. Ukoliko nemate potrebu da primenjujete lek GLYTRIN često, potrebno je da redovno proveravate da li sprej radi kako treba.

 7. Na početku napada, ili da biste sprečili očekivani napad:

  • Sedite.

  • Držite bočicu uspravno blizu usta.

  • Zadržite dah.

  • Usmerite sprej prema donjoj strani jezika (ispod jezika).

  • Pritisnite dugme čvrsto, jednom.

  • Odmah zatvorite usta.

  • Ne udišite sprej.

 8. Uobičajena je da jednu ili dve doze naprskate ispod jezika. Ne preporučuje se primena više od tri doze u bilo kom trenutku.

 9. Nakon primene leka GLYTRIN , odmorite kratko. Kada ustajete, ustanite polako, jer možete da osetite vrtoglavicu.


Ako ste primenili više leka GLYTRIN nego što treba


Obično se ne zahteva posebna terapija.

Simptomi predoziranja su obično isti kao navedene neželjene reakcije.

Neki pacijenti mogu da osete reakciju sličnu šoku, praćenu mučninom, osećajem slabosti i znojenjem. Ukoliko osetite vrtoglavicu, sedite i podignite noge. Ukoliko se simptomi ne smire, obratite se lekaru.

Retko može da se javi plavičasta boja usana/prstiju (cijanoza ili methemoglobinemija). Ukoliko se to dogodi, odmah se obratite lekaru.


Ako ste zaboravili da primenite lek GLYTRIN


Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da primenjujete lek GLYTRIN


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko osetite neku od sledećih ozbiljnih retkih neželjenih dejstava ( mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek), odmah prestanite sa primenom leka GLYTRIN

  i konsultujte se sa lekarom:

  • alergijska reakcija na koži (sa ili bez osipa)

  • plikovi na jeziku (mogu da se jave kod najviše od 1 od 100 pacijenata koji uzimaju ovaj lek).

  • nesvestica

  • ozbiljan pad krvnog pritiska u stojećem položaju

  • pogoršanje osnovnih simptoma angine

  • poremećaj cirkulacije krvi

  • prolazna hipoksemija (smanjen dotok kiseonika).

  • pacijenti sa koronarnom bolešću srca mogu da osete smanjen dotok krvi.


  Kontinuirana primena može da dovede do tolerancije na lek GLYTRIN, što smanjuje njegovu efikasnost. Ukoliko se simptomi ne povuku nakon primene leka, treba odmah potražiti pomoć lekara.


  Druga poznata neželjena dejstva:

  Veoma česta neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju ovaj lek)

  glavobolja

  Česta neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju ovaj lek)

  vrtoglavica, nesvestica, mučnina, naglo crvenilo lica, osećaj slabosti

  Povremena neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju ovaj lek)

  Osećaj peckanja, osećaj bockanja na mestu primene

  Retka neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju ovaj lek)

  ozbiljan pad krvnog pritiska, promena srčanog ritma

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  ljuspanje i ljuštenje kože

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek GLYTRIN

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek GLYTRIN posle isteka roka upotrebenaznačenog na kutiji i bočici nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Lek GLYTRIN je sublingvalni sprej u bočici pod pritiskom. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C i ne uništavati bočicu, čak ni kad je prazna. Ne izlagati direktnom plamenu ili užarenom materijalu.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek GLYTRIN

Aktivna supstanca je gliceriltrinitrat. Jedna doza sublingvalnog spreja sadrži 400 mikrograma gliceriltrinitrata.

Pomoćne supstance su etarsko ulje pitome nane, etanol 96% i 1,1,1,2-tetrafluoroetan (propelent).


Kako izgleda lek GLYTRIN i sadržaj pakovanja


Sublingvalni sprej, rastvor.

Bistar, bezbojan do svetložut rastvor.

Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska bočica pod pritiskom sa ventilom za doziranje spreja. Jedna aluminijumska bočica sadrži 1760 mg rastvora (11400 mg rastvora i propelent) i obezbeđuje 200 pojedinačnih doza.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu i Upustvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O.

Milorada Jovanovića 9 Beograd


Proizvođač:

PHARMASOL LIMITED

North Way, Andover, Walworth Industrial Estate,

Velika Britanija ili

PHARMASERVE (NORTH WEST) LIMITED

9 Arkwright Road, Astmoor Industrial Estate, Runcorn,

Velika Britanija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01352-17-001 оd 26.02.2019.