Početna stranica Početna stranica

BENGAY Greaseless, krem
metilsalicilat, mentol

UPUTSTVO ZA LEK


BENGAY Greaseless, krem, metilsalicilat 15%+mentol 10%, Pakovanje: tuba, 1 x 50 g krema


Proizvođač: Janssen-Cilag


Adresa: Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francuska


Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC.-Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


BENGAY Greaseless, 15%+10%, krem metilsalicilat, mentol


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek BENGAY Greaseless, krem da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BENGAY Greaseless, krem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BENGAY Greaseless, krem

 3. Kako se upotrebljava lek BENGAY Greaseless, krem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BENGAY Greaseless, krem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BENGAY Greaseless krem I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek BENGAY Greaseless krem sadrži aktivne supstance metilsalicilat 15% i mentol 10% koje spadaju u grupu lokalnih nadražajnih sredstava.


  Aktivne supstance BENGAY Greaseless, krema poboljšavaju cirkulaciju u koži, dovode do zagrevanja tretiranog područja i ublažavaju bol na mestu primene.


  Lek BENGAY Greaseless, krem se upotrebljava za smanjenje (otklanjanje) bola prouzrokovanog zapaljenjem zglobova ili mišića, ili istezanjem mišića, kao i iščašenjem zglobova.

  Takođe se upotrebljava za smanjenje (otklanjanje) bola kod lakših sportskih povreda, kada ne postoje povrede na koži.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BENGAY Greaseless, krem


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, zatim ukoliko imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek BENGAY Greaseless, krem ne smete koristiti:


  - Ako ste alergični na metilsalicilat i druge salicilate, mentol ili na neku od pomoćnih supstanci ovog leka (videti odeljak “Šta sadrži lek BENGAY Greaseless, krem“)

  • Ako imate otvorenu ranu, povređenu ili nadraženu kožu,

  • Ako ste mlađi od 12 godina.

  • Ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima (varfarin, acenokumarol) zbog rizika od krvavljenja.


   Kada uzimate lek BENGAY Greaseless, krem posebno vodite računa:


   Pre nego što primenite BENGAY Greaseless, krem potrebno je da se obratite Vašem lekaru ukoliko:

  • ste skloni alergijama ili ste već imali neku alergijsku reakciju na lekove, posebno na aspirin

  • ste trudni

  • dojite


  BENGAY Greaseless, krem je namenjen samo za dermalnu upotrebu! Ne sme se nanositi na sluzokožu oka, nosa, usta ili genitalija.

  Treba oprati ruke odmah posle nanošenja krema.

  Ne smete sunčati namazano mesto.

  Ne smete koristiti velike količine krema, niti stavljati zagrejane obloge ili termofor na namazano mesto. BENGAY Greaseless, krem se ne sme nanositi u slučaju pojave iritacije ili bilo kakvog drugog oštećenja kože.

  BENGAY Greaseless krem sadrži lanolin koji može izazvati lokalne reakcije na koži (kontaktni dermatitis).


  Potrebno je da se obratite Vašem lekaru, ukoliko ne dođe do ublažavanja bola tokom 10 ili više dana od početka primene BENGAY Greaseless, krema.


  Primena drugih lekova


  Pokazano je značajno produženje INR kod pacijenata koji su istovremeno peroralno uzimali varfarin i na kožu aplikovali preparat koji sadrži metilsalicilat.


  Primena leka BENGAY Greaseless, krem sa hranom ili pićima:


  Nije primenljivo.


  Primena leka BENGAY Greaseless, krem u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  S obzirom da se metilsalicilat, aktivna supstanca BENGAY Greaseless, krema resorbuje preko kože i da može delovati nadražajno na centralni nervni sistem Vaše bebe, naročito posle nanošenja preparata na veće površine tela, BENGAY Greaseless krem ne smete koristiti tokom trudnoće i u periodu dojenja bez

  konsultacije sa lekarom. Lekar će da proceni da li je korist od primene ovog preprata veća od mogućeg rizika po Vašu bebu.


  Uticaj leka BENGAY Greaseless, krem na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju BENGAY Greaseless, krema na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka BENGAY Greaseless, krem


  BENGAY Greaseless krem sadrži lanolin koji može izazvati lokalne reakcije na koži (kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BENGAY Greaseless, krem


  Ukoliko mislite da lek BENGAY Greaseless, krem suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  BENGAY Greaseless, krem je namenjen samo za spoljašnju upotrebu.

  BENGAY Greaseless, krem je namenjen odraslim osobama i adolescentima starijim od 12 godina.


  Krem se nanosi na kožu obolelog područja blagim utrljavanjem; postupak se može ponoviti posle nekoliko časova (uobičajeno 3-4 puta na dan).

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek BENGAY Greaseless, krem.


  Ukoliko su Vam potrebne druge informacije ili imate neka dodatna pitanja u vezi ovog leka ili Vaše bolesti, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko ste uzeli više leka BENGAY Greaseless, krem nego što je trebalo:


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BENGAY Greaseless, krem, nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Oni će preduzeti neophodne mere i dati Vam odgovarajući savet.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BENGAY Greaseless, krem

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Nastavite sa primenom preparata kada se setite ili budete u prilici za to, ali uz primenu preporučene doze i na preporučeni način.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BENGAY Greaseless, krem


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i BENGAY Greaseless, krem može kod nekih osoba da ispolji neželjena dejstva, koja su retko kad ozbiljna. Uglavnom se manifestuju na mestu primene, kao reakcije na koži (npr. crvenilo, osip, pečenje).

  U slučaju primene veće količine BENGAY Greaseless, krema odnosno nanošenja na velike površine kože, mogu se ispoljiti neželjene reakcije slične onima koje se javljaju posle peroralnog unošenja

  preparata na bazi mentola: mučnina, bol u trbuhu, povraćanje i simptomi depresije centralnog nervnog sistema (vroglavica, teturav hod, pospanost, usporeno disanje i koma).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BENGAY Greaseless, krem


  Držati lek BENGAY Greaseless, krem van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.

  Preparat se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek se čuva na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BENGAY Greaseless, krem

1 gram krema sadrži 150 mg metilsalicilata i 100 mg mentola, racemskog.


Pomoćne supstance: stearinska kiselina; glicerilmonostearat; lanolin, bezvodni; sorbitantrioleat; sorbitantristearat; trietanolamin; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek BENGAY Greaseless, krem i sadržaj pakovanja

Jedna tuba sa 50 g krema.

Nosilac dozvole za lek i Proizvođač: Nosilac dozvole za lek

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b

Beograd


Proizvođač

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek


515-01-6622-11-001 od 10.04.2012.