Početna stranica Početna stranica

Vidisic
karbomer

UPUTSTVOZA LEK


VIDISIC, gel za oči, 2 mg/g Pakovanje: plastična tuba, 1 x 10g Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM.FABRIK GmbH


Adresa: Brunsbutteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDILENS D.O.O.


Adresa: Savski trg 9, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


VIDISIC, 2mg/g, gel za oči INN : karbomer


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Vidisic gel za oči, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vidisic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vidisic

 3. Kako se upotrebljava lek Vidisic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vidisic

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIDISIC, GEL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek je namenjen za okularnu upotrebu, za odrasle i decu.


  Vidisic je preparat koji kao aktivni sastojak sadrži karbomer.

  Upotrebljava se kao zamena za suze pri otežanom lučenju suza i kao simptomatska terapija sindroma „suvog oka“ (keratoconjunctivitis sicca).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIDISIC GEL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Kako lek Vidisic, gel za oči, deluje

  Aktivna supstanca karbomer, na površini oka stvara zaštitni hidrofilni film, koji dobro i dugo prijanja i održava rožnjaču i vežnjaču dugo vlažnom, tako da je kod teških slučajeva dovoljno relativno kratko apliciranje (3-5 puta

  na dan) za otklanjanje tegoba i poboljšanje stanja. Lek Vidisic se veoma dobro podnosi i prijatno hladi. Ako je opravdano, može se i češće koristiti.


  Lek Vidisic gel za oči, ne smete koristiti:


  Vidisic, gel ne smete uzimati ako ste preosetljivi na neki od njegovih sastojaka (pogledati deo „Šta sadrži lek Vidisic“).


  Kada uzimate lek Vidisic gel za oči, posebno vodite računa:


  Nakon ukapavanja leka u donji kapak oka, može se javiti kratkotrajno zamagljenje i nejasnoća vida. Izvadite kontaktna sočiva, pre upotrebe leka Vidisic, gel za oči i vratite ih 15 minuta nakon ukapavanja gela.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

  Ukoliko koristite dodatno i druge kapi za oči, trebalo bi između primene različitih lekova napraviti vremenski razmak, najmanje 5 min.

  Ukoliko koristite dodatno i mast za oči, treba napraviti vremenski razmak od 15 minuta. Vidisic gel, uvek treba primeniti kao poslednji.


  Uzimanje leka Vidisic gela za oči, sa hranom ili pićima

  Nema uticaja.

  Primena leka Vidisic gel za oči, u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Nisu obavljena ispitivanja delovanja leka Vidisic na trudnim pacijentkinjama.

  S druge strane, ne postoje nikakvi podaci koji bi osporavali njegovu primenu u toku trudnoće i dojenja.


  Ipak, odluku o primeni u toku trudnoće i dojenja trebalo bi da donese Vaš lekar.


  Uticaj leka Vidisic, gela za oči, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nakon ukapavanja leka u donji kapak oka, mogu se javiti zamagljenje i nejasnoća vida, koji će trajati samo nekoliko minuta.

  Ne upravljajte motornim vozilom i mašinama dok se vid ne izbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vidisic, gel za oči Sadržaj aktivnih supstanci:

  1 g gela sadrži karbomer 980 (viskoznost 40.000 - 60.000 mPas) 2,0 mg.

  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  Cetrimid; natrijum-hidroksid; sorbitol; voda za injekcie.

  Ukoliko se lek koristi na propisan način, pomoćne materije neće ugroziti bezbednost pacijenta.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIDISIC GEL ZA OČI


  Terapija sindroma „suvog oka“ zahteva individualno doziranje.


  U zavisnosti od težine i izraženosti tegoba, ukapati 1 kap gela u kesicu vežnjače donjeg kapka oba oka, 3-5 puta dnevno ili, po potrebi češće tokom dana.

  Obavezno, 30 minuta pre odlaska na spavanje ukapati 1 kap gela u donju konjuktivalnu kesicu oba oka.

  Vidisic je pogodan za dužu terapiju.

  Kod terapije sindorma “suvog oka” (zahteva dužu terapiju), trebalo bi konsultovati očnog lekara. Lek Vidisic se lako primenjuje, ukoliko sledite uputstvo.


  Uputstvo za ukapavanje:

  • Glavu zabacite u nazad.

  • Prstom jedne ruke povucite donji kapak oka na dole,drugom rukom držite tubu vodoravno iznad oka (ne dodirujući oko) i ukapajte jednu kap u povučeni kapak.

  • Zatvorite oko i lagano ga pokrećite da bi se gel dobro razmazao.

   Ako ste uzeli više leka Vidisic gel za oči, nego što je trebalo Pri primeni ovog leka, ne postoji mogućnost predoziranja. Ako ste zaboravili da uzmete lek Vidisic, gel za oči

   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek. Redovno nastavite sa primenom u razmacima koje je preporučio lekar.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Vidisic, gel za oči


   Nema uticaja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Vidisic može imati neželjena dejstva.

  U pojedinim slučajevima može doći do reakcije nepodnošenja na neki od sastojaka leka.

  Lek Vidisic sadrži konzervans cetrimid, koji naročito pri češćoj primeni može izazvati nadražaj očiju (peckanje, crvenilo, osećaj stranog tela) i može oštetiti epitel rožnjače.

  Za dužu terapiju hroničnog keratoconjunctivitis sicca, trebalo bi koristiti preparate bez konzervansa. Ukoliko dođe do reakcije usled preosteljivosti ili nadražaja na oku, prekinite sa terapijom i obratite se Vašem lekaru.


  Upozorenje: Ukoliko primetite još neka neželjena dejstva, koja nisu navedena u ovom uputstvu, informišite Vašeg lekara ili farmaceuta o tome.


 5. KAKO ČUVATI LEK


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka: 3 godine.

  Nakon prvog otvaranja tube, gel se može koristiti još 6 nedelja, na temperaturi do 30ºC. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek Vidisic, gel za oči


1 g gela sadrži aktivnu supstancu karbomer 980 (viskoznost 40.000 - 60.000 mPas) 2,0 mg. Pomoćne supstance su: cetrimid; natrijum-hidroksid; sorbitol; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Vidisic i sadržaj pakovanja


Lek Vidisic je u obliku bistrog, bezbojnog gela, koji se lako ukapava u oko. Pakovanje je plastična tuba sa kapaljkom i zavrtnjem sa navojem (1 x 10g).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

MEDILENS d.o.o. Savski trg 9, Beograd

Proizvodjač:

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH,

Brunsbuetteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6208-10-002 od 07.11.2011.