Početna stranica Početna stranica

Vividrin
kromoglicinska kiselina

UPUTSTVO ZA LEK


VIVIDRIN, KAPI ZA OČI, RASTVOR, 20mg/ml, 1x10 ml


Proizvođač: Dr.Gerhard Mann, Chem. Phabrik GmbH

Adresa: Brunsbütteler Damm 165-173, Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Medilens d.o.o.

Adresa: Savski trg 9. BeogradVIVIDRIN, 20mg/ml , kapi za oči, rastvor INN : kromoglicinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vividrin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vividrin

 3. Kako se upotrebljava lek Vividrin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vividrin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIVIDRIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Vividrin, kapi za oči, sadrži kromoglicinsku kiselinu u obliku natrijum kromoglikata, koja deluje antialergijski tako što sprečava oslobadjanje histamina i drugih medijatora alergijske reakcije i na taj način sprečava njeno ispoljavanje.


  Lek Vividrin, kapi za oči se upotrebljava kod akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivisa, uključujući polensku groznicu i prolećni keratokonjuktivitis.


  Lek je namenjen za okularnu upotrebu za odrasle i decu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIVIDRIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Vividrin kapi za oči, ne smete koristiti:


  Vividrin kapi za oči ne smete koristiti ako znate da ste preosetljivi na aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek Vividrin, kapi za oči, posebno vodite računa:


  Ako se i najmanje sumnja na mogućnost alergijske reakcije, ponovno izlaganje Vividrin kapima za oči treba, svakako, izbeći.


  Kada postoji zapaljenje, uključujući slučajeve alergijskog konjunktivitisa, lekar oftalmolog treba da odluči da li će pacijent koristiti kontaktna sočiva uprkos smetnjama.


  Ukoliko pacijent nastavi da koristi kontaktna sočiva, treba da obrati pažnju na sledeće:

  obavezno, pre ukapavanja Vividrin kapi za oči, izvaditi kontaktna sočiva i vratiti ih tek nakon 15 minuta. Meka kontaktna sočiva se mogu obojiti u kontaktu sa konzervansom koji se nalazi u leku.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Uzimanje leka Vividrin, kapi za oči, sa hranom ili pićima

  Nema uticaja.


  Primena leka Vividrin, kapi za oči, u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Terapija Vividrin kapima za oči je opravdana u toku prva tri meseca trudnoće samo ukoliko lekar proceni da je potencijalna korist od primene leka za majku veća od potencijalnog rizika za plod. Ista procena važi i za primenu u daljem toku trudnoće.


  Neznatne količine leka se izlučuju u majčino mleko. Stoga, verovatno, nema rizika za odojče. Ipak, i ovde treba pažljivo proceniti da li je veća korist od rizika kod primene leka.


  Uticaj leka Vividrin , kapi za oči, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Vividrin nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i mašinama.

  Ne treba upravljati motornim vozilima i mašinama neposredno posle primene kapi za oči, jer može

  nastati prolazno zamućenje vida.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vividrin, kapi za oči


  Ovaj lek sadrži benzalkonijum hlorid koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menje boju kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIVIDRIN, KAPI ZA OČI


  Način doziranja se određuje individualno u zavisnosti od stepena senzibilisanosti i jačine alergije.


  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, molimo vas pridržavajte se propisanog uputstva: Odrasli i deca treba da ukapaju po jednu kap leka u donji kapak oba oka, četiri puta dnevno.


  Po potrebi, lekar će povećavati dnevnu dozu leka, koja ne bi trebalo da pređe 6 -8 puta dnevno po jedna kap u donji kapak oba oka.

  Nakon postizanja terapijskog efekta leka, opravdano je pokušati smanjiti dnevnu dozu leka, tako što se produžava interval doziranja, dok tegobe ne prodju.


  Čak i kada tegobe prodju, pacijent treba da nastavi terapiju Vividrin kapima za oči, sve dok je izložen delova- nju alergijskih supstanci (polen, kućna prašina, spore gljiva itd.).Terapijski efekat treba redovno proveravati.


  Ako ste uzeli više leka Vividrin, kapi za oči, nego što je trebalo

  Nisu poznate specifične reakcije zbog predoziranja ovim lekom i ne treba ih ni očekivati.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vividrin, kapi za oči


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to, što ste preskočili da uzmete lek. Redovno nastavite sa terapijom, sledećeg predvidjenog termina i to u istoj dozi.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vividrin, kapi za oči


  Nema uticaja


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Vividrin kapi za oči, može imati neželjena dejstva.


  Vividrin , kapi za oči sadrži konzervans, koji može dati neka neželjena dejstva, kao što su:

  -Retko može doći do peckanja očiju, oticanja vežnjače, povećane prokrvljenosti vežnjače, osećaja stranog tela u oku.

  -Preosetljivost ili nadražaj (gustativnih) receptora na jeziku,(prolazna promena čula ukusa). Uopšteno, tegobe nestaju spontano. Kod težih tegoba, posebno ako se sumnja na preosetljivost na Vividrin kapi za oči, obratiti se lekaru.


  Ukoliko se pojave neželjena dejstva, koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK


  Držati lek van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 3 godine .

  Nakon prvog otvaranja bočice, kapi za oči se mogu koristiti još 6 nedelja. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek Vividrin, kapi za oči


Sadržaj aktivnih supstanci

1 ml kapi za oči, rastvor sadrži 20 mg natrijum-kromoglikata (Ph.Eur.)

Sadržaj pomoćnih supstanci

Benzalkonijum-hlorid; natrijum-edetat,dihidrat; polisorbat 80: sorbitol: natrijum-hidroksid 1M, voda za injekcije. I pomoćne supstance, sadržane u ovom preparatu, mogu izazvati alergijsku reakciju kod veoma osetljivih pacijenata. U tom slučaju odmah obavestiti lekara ili farmaceuta.


Kako izgleda lek Vividrin i sadržaj pakovanja

-

Bistar, bezbojan do slabo zelenkasto žut rastvor.


- Plastična bočica sa kapaljkom a navojem, bele boje, 1x 10ml


Nosilac Dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

MEDILENS d.o.o. Savski trg 9, 11000 Beograd


Proizvodjač:

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbüetteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5900-10-001 od 13.10.2011.