Početna stranica Početna stranica

VIBRAMYCIN D
doksiciklin

UPUTSTVO ZA LEK


Vibramycin D 100 mg tableta za oralnu suspenziju


pakovanje: blister; 1 x 10 tableta, ukupno 10 tableta


Proizvođač: Pfizer PGM


Adresa: Zone Industrielle, 29 route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation, Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


VIBRAMYCIN D 100 mg tableta za oralnu suspenziju doksiciklin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIBRAMYCIN D i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIBRAMYCIN D

 3. Kako se upotrebljava lek VIBRAMYCIN D

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIBRAMYCIN D

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIBRAMYCIN D I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek VIBRAMYCIN D pripada grupi lekova koji se nazivaju tetraciklini. Koristi se za lečenje različitih tipova infekcija koje uključuju:

  • Infekcije disajnih organa, pluća ili nosnih puteva kao što su zapaljenje bronhija, pluća ili sinusa;

  • Infekcije urinarnog trakta (mokraćnih puteva), na primer zapaljenje mokraćne bešike, zapaljenje uretre;

  • Akne (infekcija kože);

  • Infekcije oka;

  • Polno prenosive bolesti kao što su na primer gonoreja, sifilis, infekcije hlamidijama;

  • Rekurentna groznica usled ujeda vaši ili krpelja;

  • Malarija u slučaju da hlorohin nije efikasan.


   Lek VIBRAMYCIN D se koristi za sprečavanje odredjenih infekcija, na primer tifusa (bolest koju prenose vaši), putničke dijareje (proliva), malarije, kolere i leptospiroze (bakterijska infekcija).


   Vaš lekar Vam može propisati VIBRAMYCIN D za lečenje neke druge infekcije koja nije gore navedena. Možda Vam uz lek VIBRAMYCIN D propišu i dodatni lek za lečenje infekcije. Ukoliko imate nedoumice razgovarajte sa Vašim lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIBRAMYCIN D


  Lek VIBRAMYCIN D ne smete koristiti:


  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na doksiciklin ili neki drugi lek iz grupe tetraciklina ili na bilo koji od sastojaka leka koji je naveden u odeljku 6. Dodatne informacije;

  • Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću;

  • Ukoliko dojite;

  • Ukoliko ste mlađi od 12 godina.


   Lek VIBRAMYCIN D ne treba koristiti tokom perioda razvoja zuba (u trudnoći, kod novorođenčadi i dece mlađe od 12 godina), jer može dovesti do trajne diskoloracije (promene boje zuba u žuto-sivo-braon) ili uticati na pravilan rast zuba.


   Kada uzimate lek VIBRAMYCIN D, posebno vodite računa:


   Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas recite Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Vibramycin D:

  • Ako postoji verovatnoća da budete izloženi jakom sunčevom svetlu ili ultraljubičastom zračenju (npr. u solarijumu). Dok uzimate ovaj lek potrebno je da izbegavate izlaganje jakoj sunčevoj svetlosti. Vaša koža je možda osetljivija na opekotine od sunca;

  • Ako imate problema sa jetrom;

  • Ako imate mijasteniju gravis (bolest koja izaziva neuobičajeni zamor i slabost određenih mišića, posebno mišića očnog kapka);


  • Ako imate porfiriju (retka bolest krvnih pigmenata);

  • Ako imate (ili ste imali) sistemski lupus eritomatozus (alergijsko stanje koje prouzrokuje bolove u zglobovima, osipe po koži i groznicu). Upotreba leka VIBRAMYCIN D može da pogorša ovo stanje;

  • Ako Vam se postojeća infekcija pogorša ili se razvije nova, uključujući i proliv (u tom slučaju obavezno posetite Vašeg lekara)

  • Ako imate bolest jednjaka ili dođe do njegovog oštećenja. Da bi se sprečilo oštećenje jednjaka, lek uzimajte sa dovoljno vode, ostanite u uspravnom položaju i ne uzimajte ga neposredno pre spavanja.

  • Ako postoji sumnja na sifilis, Vaš lekar će nastaviti da Vas kontroliše i posle prestanka uzimanja leka.


   Primena drugih lekova


   Recite Vašem lekaru ako uzimate neki od navedenih lekova pre nego što počnete da uzimate lek Vibramycin D.


   Sledeći lekovi mogu da smanje efikasnost leka Vibramycin D:

  • antacidi (lekovi protiv poremećaja varenja), preparati gvožđa, cinka ili bizmuta ukoliko se uzimaju oralno. Ove lekove ne treba da uzimate u isto doba dana kada i lek Vibramycin D;

  • karbamazepin, fenitoin (lekovi za kontrolu epilepsije) i barbiturati (koji se upotrebljavaju za kontrolu epilepsije ili kao sedativi).


   Lek VIBRAMYCIN D može da utiče i na aktivnost drugih lekova:

  • Pojačava dejstvo varfarina ili kumarina (koriste se za sprečavanje zgrušavanja krvi);

  • Smanjuje efikasnost oralnih kontraceptiva (pilule za sprečavanje trudnoće);

  • Smanjuje efikasnost penicilinskih antibiotika (koriste se za lečenje infekcija);

  • Povećava koncentraciju ciklosporina u krvi (lek koji utiče na imuni odgovor organizma).


   Ukoliko Vam je potrebna opšta anestezija zbog operacije ili stomatološke operacije, potrebno je da Vašem anesteziologu ili stomatologu kažete da uzimate doksiciklin pošto možete imati više neželjenih dejstava. Istovremena primena lekova iz grupe tetraciklina, kojima pripada lek VIBRAMYCIN D i metoksiflurana može dovesti do toksičnog oštećenja bubrega koje može ugroziti život.


   Alkohol može smanjiti efekat leka VIBRAMYCIN D.


   Obavestite Vašeg lekara ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka VIBRAMYCIN D sa hranom ili pićima


   Za lečenje infekcija, lek VIBRAMYCIN D se može uzimati sa ili bez hrane. Preporuka je da se kod lečenja akni lek VIBRAMYCIN D uzima sa hranom ili pićem.

   Ukoliko Vam lek VIBRAMYCIN D nadražuje želudac preporuka je da se lek uzima sa hranom ili

   mlekom. Alkohol može da smanji dejstvo leka Vibramycin D i treba izbegavati konzumiranje alkohola.


   Primena leka VIBRAMYCIN D u periodu trudnoće i dojenja


   Lek VIBRAMYCIN D se ne sme primenjivati u toku trudnoće i tokom dojenja.


   Uticaj leka VIBRAMYCIN D na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ovaj lek ne bi trebalo da utiče na Vaše sposobnosti upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIBRAMYCIN D


  • Lek VIBRAMYCIN D se uzima tako što se tableta rastvori u maloj količini vode (oko 50 ml).

   Nemojte gutati tabletu ukoliko je prethodno niste rastvorili u vodi;

  • Najbolje je uzimati tablete svakog dana u isto vreme, dok sedite ili u stojećem položaju;

  • Važno je da najmanje 30 minuta nakon uzimanja leka VIBRAMYCIN D ne legnete, da bi tableta mogla brzo da prođe u želudac i da bi se sprečila iritacija grla ili jednjaka (kanal koji sprovodi hranu od usta prema želucu);

  • Ukoliko Vam je želudac nadražen, lek VIBRAMYCIN D možete uzeti sa hranom ili mlekom.


   Navedene su različite doze leka VIBRAMYCIN D koje Vam lekar može propisati u zavisnosti od vrste infekcije koja se leči. Uvek uzimajte lek VIBRAMYCIN D tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, molimo Vas konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Uobičajena doza (infekcije disajnih organa, pluća ili nosnih puteva, mokraćnih puteva, oka i druge infekcije):

   Dve tablete prvog dana, a zatim jedna tableta dnevno. Dužina trajanja terapije zavisi od vrste infekcije koja se leči.


   Akne: pola tablete dnevno, uz hranu ili tečnost, 6 - 12 nedelja.


   Polno prenosive bolesti: jedna tableta, dva puta dnevno, u toku 7 - 10 dana.


   Primarni i sekundarni sifilis: dve tablete, dva puta dnevno, 2 nedelje. Vaš lekar će nastaviti da prati Vaše stanje i nakon završetka terapije.


   Rekurentna groznica povezana sa ujedom vaši ili krpelja: pojedinačna doza od jedne ili dve tablete, zavisno od težine stanja.


   Lajmska bolest (stadijum 1 i 2): jedna tableta dva puta dnevno tokom 10-30 dana u zavisnosti od kliničkih znakova, simptoma i odgovora.


   Terapija i profilaksa kolere: pojedinačna doza od tri tablete.


   Terapija malarije, kada hlorohin nije efikasan: dve tablete dnevno najmanje 7 dana.


   Prevencija malarije: jedna tableta dnevno, terapiju početi 1-2 dana pre putovanja u malarična područja i do 4 nedelje nakon povratka sa putovanja.


   Prevencija tifusa (usled ujeda vaši): pojedinačna doza od dve tablete.


   Prevencija putničkog proliva: jedna tableta dva puta dnevno prvog dana puta, a zatim po jedna tableta dnevno tokom boravka u tom području. Ukoliko planirate da uzimate tablete duže od 21 dan, konsultujte Vašeg lekara.


   Lečenje i prevencija leptospiroze:

   Lečenje: jedna tableta, dva puta dnevno u toku 7 dana.

   Prevencija: dve tablete odjednom, svake sedmice, u toku boravka u rizičnoj oblasti; dve tablete po

   završetku puta. Ukoliko planirate da uzimate tablete duže od 21 dan, konsultujte Vašeg lekara.


   Antraks, uključujući i inhalacioni antraks (post-ekspozicioni): jedna tableta, dva puta dnevno u toku 60 dana.


   Trebalo bi da počnete da se osećate bolje nakon nekoliko dana terapije. Ukoliko Vam je lek VIBRAMYCIN D propisan za lečenje akni može proći nekoliko nedelja dok ne uočite poboljšanje. Ukoliko Vam se infekcija pogorša ili ne počnete da se osećate bolje u prvih nekoliko dana (izuzev kod lečenja akni), ili dođe do razvoja nove infekcije, ponovo se obratite Vašem lekaru.


   Ako ste uzeli više leka VIBRAMYCIN D nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli previše leka VIBRAMYCIN D odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ili ne.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek VIBRAMYCIN D


   Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite je čim se setite. Vašu narednu dozu uzmite na vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!


   Ako naglo prestanete da uzimate lek VIBRAMYCIN D


   Ukoliko prerano prestanete da uzimate tablete infekcija se može vratiti. Tablete treba uzimati do kraja terapije, čak i kada počnete da se osećate bolje.


   Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte za savet Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih lekova, lek VIBRAMYCIN D može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svakoga.


  Odmah recite Vašem lekaru ukoliko osetite neki od ovih simptoma alergijskih reakcija nakon što ste uzeli ovaj lek. Iako su veoma retki, ovi simptomi mogu biti ozbiljni.

  • Iznenadna pojava šištanja, otežano disanje, bol u grudima, groznica, iznenadni otoci, osip ili svrab (posebno ako zahvata celo telo).


   Ukoliko se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pojavi, što pre kontaktirajte Vašeg lekara:

  • Osip po koži, ili ljuštenje ili perutanje kože;

  • Teške kožne reakcije zbog kojih se možete veoma loše osećati;

  • Koža koja je osetljivija na sunčevu svetlost nego što je uobičajeno. Možete dobiti osip po koži, svrab, crvenilo ili teške opekotine. Ukoliko se ovo dogodi prestanite da uzimate lek i recite Vašem lekaru;

  • Veoma teške glavobolje koje mogu biti povezane sa poremećajem vida kao što su zamagljen vid ili gubitak vida. Zapaljenje i/ili ulkusi (čirevi) jednjaka;

  • Poremećaji krvne slike. Javljaju se usled neravnoteže u broju različitih tipova ćelija u krvi; Simptomi obuhvataju zamor, lako stvaranje modrica, ili pojavu infekcije;

  • Nizak krvni pritisak;

  • Povećanje broja otkucaja srca;

  • Bolovi u zglobovima ili mišićima.


   Dole navedena neželjena dejstva javljaju se retko. Ova neželjena dejstva mogu nestati tokom terapije usled privikavanja Vašeg organizma na lek. Recite Vašem lekaru ako bilo koje od navedenih neželjenih dejstava ne prolazi u toku lečenja:

  • Iritacija želuca, gubitak apetita, proliv (može se javiti i do 2 do 3 meseca nakon uzimanja poslednje doze), bol u stomaku, gorušica, mučnina;

  • Teškoće pri gutanju, pečenje ili bol jezika ili usta;

  • Crvenilo kože (naleti crvenila);

  • Zvonjenje ili zujanje u ušima;

  • Pečenje i svrab rektuma i/ili genitalne regije.


   Sledeća neželjena dejstva su takođe prijavljena:

  • Pogoršanje bolesti koja se zove sistemski lupus eritematozus . To je alergijsko stanje koje izaziva bol u zglobovima, osip kože i groznicu;

  • Zapaljenje creva;

  • Otok fontanele (meke tačke na glavi) odojčadi;

  • Zapaljenje i oštećenje jetre, žuta prebojenost kože i očiju (žutica), zapaljenje pankreasa i izmenjene vrednosti testova funkcije jetre;

  • Povećan nivo uree u krvi;

  • Perikarditis (zapaljenje srčane kese);

  • Promena boje i/ili nerazvijenost zuba;

  • Promena boje tkiva štitaste žlezde kada se lek daje u dugom vremenskom periodu. Lek ne ugrožava funkciju štitaste žlezde;


  • Odvajanje nokta od nokatne ploče nakon izlaganja sunčevoj svetlosti.


   Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom Uputstvu, molimo vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIBRAMYCIN D


  Rok upotrebe

  Četri (4) godine.


  Ne koristiti lek VIBRAMYCIN D nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati lek na temperaturi do 25 C. Pripremljenu suspenziju upotrebiti odmah.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIBRAMYCIN D


Aktivna supstanca: jedna tableta za oralnu suspenziju sadrži 100 mg doksiciklina (u obliku doksiciklin, monohidrata).

Pomoćne supstance: silicijum-dioksid, kolodini, bezvodni; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna.


Kako izgleda lek VIBRAMYCIN D i sadržaj pakovanja


VIBRAMYCIN D tablete za oralnu suspenziju su okrugle tablete, svetlo žute sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutim znakom „VN“ na drugoj strani.


Složiva kartonska kutija koja sadrži jedan aluminijum/PVC blister sa po 10 tableta uz koju je priloženo Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation, Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries,. Poce-sur-Cisse, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2606-11-001 od 08.11.2011.