Početna stranica Početna stranica

Vasilip
simvastatin

CENE

film tableta blister, 28 po 10 mg

Veleprodaja: 122,60 din
Maloprodaja: 148,35 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 28 po 20 mg

Veleprodaja: 214,10 din
Maloprodaja: 259,06 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 28 po 40 mg

Veleprodaja: 351,20 din
Maloprodaja: 424,95 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Vasilip 10 mg film tableta Vasilip 20 mg film tableta Vasilip 40 mg film tableta


simvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vasilip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vasilip

 3. Kako se uzima lek Vasilip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vasilip

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vasilip i čemu je namenjen


  Lek Vasilip sadrži aktivnu supstancu simvastatin. Lek Vasilip je lek koji se koristi za smanjenje vrednosti ukupnog holesterola, „lošeg holesterola“ (LDL holesterola) i masnih supstanci, koje se nazivaju trigliceridi, u krvi. Dodatno, lek Vasilip povećava koncentraciju „dobrog holesterola“ (HDL holesterola). Trebalo bi da ostanete na dijeti za smanjenje vrednosti holesterola i za vreme uzimanja ovog leka. Lek Vasilip pripada grupi lekova koji se zovu statini.


  Hоlеstеrоl је јеdаn оd nеkоlikо mаsnih mаtеriја kоје sе nаlаzе u krvоtоku. Vаš ukupаn hоlеstеrоl činе uglаvnоm LDL i HDL hоlеstеrоl.


  LDL hоlеstеrоl sе čеstо nаzivа „lоš“ hоlеstеrоl јеr mоžе da se ugradi u zidove arterija i tako izаzvаti stvаrаnjе plаkа. Dugotrajnim prisustvom i taloženjem plaka može da dođe do sužavanja lumena arterija. Ovo sužavanje može da uspori ili blokira protok krvi do vitalnih organa kao što su srce i mozak. Blokiranje protoka krvi može imati za posledicu pojavu srčanog napada ili moždanog udara.


  HDL hоlеstеrоl sе čеstо nаzivа „dоbаr“ hоlеstеrоl zаtо štо sprеčаvа dа sе lоš hоlеstеrоl ugradi u arterije i štiti od bolesti srca.


  Тriglicеridi su još jedan оblik mаsti u krvi kојi mоgu pоvеćаti rizik оd оbоlјеnjа srcа.

  Dok uzimate ovaj lek, treba da ostanete na režimu ishrane koji doprinosi smanjenju vrednosti holesterola.


  Lek Vasilip se koristi uporedo sa redukovanim načinom ishrane, ako imate:

  • povećane vrednosti holesterola u krvi (primarna hiperholesterolemija) ili povećane vrednosti masti u krvi (mešovita hiperlipidemija)

  • naslednu bolest (homozigotna porodična hiperlipidemija) koje povećavaju vrednosti holesterola u krvi.

  Za lečenje ove bolesti možda će Vam biti potrebni i neki drugi dodatni lekovi

  - koronarnu bolest srca (CHD) ili imate visok rizik za pojavu koronarne bolesti srca (zato što imate dijabetes, prethodni moždani udar ili neko drugo oboljenje krvnih sudova). Lek Vasilip Vam može produžiti život time što smanjuje rizik od srčanih bolesti bez obzira na vrednosti holesterola u Vašoj krvi.


  Kod većine ljudi simptomi povećanih vrednosti holesterola u krvi nisu odmah uočljivi. Vaš lekar može da izmeri vrednost holesterola u krvi pomoću jednostavnog biohemijskog testa krvi. Treba da idete na redovne preglede kod Vašeg lekara, da beležite vrednosti holesterola i da sa Vašim lekarom razgovarate o tome koje su to ciljne vrednosti holesterola koje treba da postignete.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vasilip Lek Vasilip ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na simvastatin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (videti odeljak 6 Sadržaj pakovanja i ostale informacije),

  • ako trenutno imate problema sa jetrom,

  • ako ste trudni ili dojite,

  • ako uzimate lekove koji sadrže jedan ili više sledećih aktivnih sastojaka:

   • itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol ili posakonazol (lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija),

   • eritromicin, klaritromicin ili telitromicin (antibiotici, lekovi za lečenje infekcija),

   • inhibitori HIV proteaze kao što su indinavir, nelfinavir, ritonavir i sakvinavir (inhibitori HIV

   • proteaze se koriste za lečenje infekcija izazvanih HIV virusom),

   • boceprevir ili telaprevir (lekovi koji se koriste za lečenje infekcija izazvanih virusom hepatitisa C),

   • nefazodon (lek koji se koristi za lečenje depresije),

   • kobicistat,

   • gemfibrozil (lek koji se koristi za smanjenje vrednosti holesterola),

   • ciklosporin (lek u prevenciji odbacivanja organa nakon transplatacije)

   • danazol (sintetski hormon koji se koristi za lečenje endometrioze, stanje u kojem sluzokoža materice raste izvan materice),

  • ukoliko uzimate ili ste uzeli u poslednjih 7 dana lek koji se zove fusidinska kiselina (lek koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija) primenjen oralno ili putem injekcije. Kombinacija fusidinske kiseline i leka Vasilip može dovesti do ozbiljnih mišićnih poremećaja (rabdomiolize).

  Ne uzimajte više od 40 mg leka Vasilip ukoliko uzimate lomitapid (koji se koristi u terapiji ozbiljnih i retkih genetskih poremećaja holesterola).


  Ako mislite da se nešto od ovoga odnosi na Vas, nemojte uzimati ove tablete. Najpre porazgovarajte sa lekarom i postupite prema njegovim savetima.


  Upozorenja i mere opreza

  image

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Vasilip :

  • o svim zdravstvenim tegobama koje imate uključujući i alergiju,

  • ako uzimate značajne količine alkohola,

  • o tome da li ste ikada imali neku bolest jetre. Lek Vasilip možda nije pravi lek za Vas,

  • ako treba da se podvrgnete nekom hirurškom zahvatu. Možda će biti potrebno da u tom slučaju privremeno prekinete sa uzimanjem leka Vasilip,

  • ukoliko ste azijskog porekla, možda će biti potrebno različito prilagođavanje doze.


  Pre nego što počnete sa uzimanjem leka Vasilip, lekar treba da Vam uradi laboratorijske testove krvi ukoliko imate bilo koji od simptoma koji ukazuje na probleme sa jetrom dok uzimate lek Vasilip. Ovi laboratorijski testovi rade se da bi se utvrdilo koliko dobro funkcioniše Vaša jetra.


  Takođe, nakon početka uzimanja leka Vasilip, lekar može od Vas da zatraži da ponovo uradite pomenute testove da bi se utvrdilo koliko dobro funkcioniše Vaša jetra.


  Sve vreme dok uzimate ovaj lek, Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti, ako imate dijabetes ili imate rizik za razvoj dijabetesa.Verovatnoća postojanja rizika za razvoj dijabetesa je veća ukoliko imate visok nivo šećera i povećane vrednosti masti u krvi, ako imate prekomernu telesnu masu ili ako imate visok krvni pritisak.


  Obavestite Vašeg lekara ako imate težak oblik bolesti pluća.


  Odmah obavestite svog lekara ukoliko osetite neobjašnjiv bol u mišićima, osetljivost ili slabost mišića. Ovo se zahteva zbog toga što u retkim slučajevima postoji rizik od pojave mišićnih problema koji mogu biti veoma ozbiljni, uključujući i otkazivanje mišića koje može dovesti do oštećenja bubrega, a veoma retko i do smrti.


  Rizik od otkazivanja mišića je veći ako se uzimaju veće doze leka Vasilip, a posebno ako se uzima doza od 80 mg. Takođe, rizik od razgradnje mišićnog tkiva je veći kod nekih pacijenata Recite svom lekaru ako se nešto od dole pomenutog odnosi na Vas:

  • konzumirate velike količine alkohola,

  • imate problem sa bubrezima,

  • imate problem sa štitastom žlezdom,

  • imate više od 65 godina ili više,

  • ukoliko ste osoba ženskog pola

  • ukoliko ste ranije imali probleme sa mišićima tokom uzimanja lekova za smanjenje vrednosti holesterola koji se zovu „statini“ ili fibrati,

  • ukoliko Vi ili neko od članova Vaše uže porodice ima neki nasledni mišićni poremećaj.


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko imate mišićnu slabost koja je konstantna. Dodatni testovi i lekovi će možda biti neophodni da bi se dijagnostikovalo i lečilo ovo stanje.


   Deca i adolescenti

   Bezbednost i efikasnost leka Vasilip ispitivana je kod dečaka uzrasta 10-17 godina i devojčica koje su dobile prvu menstruaciju najmanje godinu dana ranije (videti odeljak 3. Kako se uzima lek Vasilip)

   Lek Vasilip nije ispitivan kod dece mlađe od 10 godina. Za više informacija, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru.


   Drugi lekovi i lek Vasilip

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Uzimanje leka Vasilip istovremeno sa ovim lekovima može da poveća rizik od nastanka problema sa mišićima (neki od ovih lekova već su navedeni u prethodnom odeljku "Lek Vasilip ne smete uzimati"):

   • ako morate oralno da uzimate fusidinsku kiselinu za lečenje bakterijske infekcije, moraćete privremeno prestati sa korišćenjem ovog leka. Vaš lekar će vam reći kada je bezbedno nastaviti sa upotrebom leka Vasilip. Uzimanje leka Vasilip sa fusidinskom kiselinom može retko dovesti do slabosti mišića, osetljivosti ili bola (rabdomioliza). Za više informacija o rabdomiolozi vidite odeljak 4.

  • ciklosporin (lek koji se koristi kod pacijenata sa transplantacijom nekog organa),

  • danazol (sintetski hormon koji se koristi za lečenje endometrioze, stanja u kome sluzokoža materice raste izvan materice),

  • lekovi koji sadrže aktivnu supstancu poput itrakonazola, ketokonazola, flukonazola, posakonazola ili vorikonazola (lekovi za lečenje gljivičnih infekcija),

  • fibrati poput gemfibrozila i bezafibrata (koriste se za smanjenje vrednosti holesterola u krvi),

  • eritromicin, klaritromicin ili telitromicin (lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija),

  • inhibitori HIV proteaze kao što su indinavir, nelfinavir, ritonavir i sakvinavir (lekovi koji se koriste za lečenje HIV-infekcije),

  • lekovi za lečenje virusnog hepatitisa C kao što su boceprevir, telaprevir, elbasvir ili grazoprevir (koriste se u terapiji virusne infekcije hepatitisa C),

  • nefazodon (lek za lečenje depresije),

  • lekovi koji sadrže kobicistat kao aktivnu supstancu,

  • amjodaron (lek koji se koristi za lečenje nepravilnog rada/otkucaja srca),

  • verapamil, diltiazem ili amlodipin (lekovi koji se koriste za lečenje povećanog krvnog pritiska, bola u grudnom košu koji je pridružen srčanom oboljenju ili za lečenje drugih oboljenja srca),

  • lomitapid (lek koji se koristi za lečenje ozbiljnog i retkog genetskog poremećaja holesterola),

  • kolhicin (lek koji se koristi za lečenje gihta).


   Kao i za gore navedene lekove, takođe obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste u skorije vreme uzimali bilo koje druge lekove uključujući i one koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta. Posebno je važno da kažete svom lekaru ukoliko uzimate sledeće lekove:

  • lekovi koji se koriste za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka kao što su to varfarin, fenoprokumon ili acenokumarol (antikoagulansi),

  • fenofibrat (lek koji se takođe koristi za smanjenje vrednosti holesterola u krvi),

  • niacin (lek koji se takođe koristi za smanjenje vrednosti holesterola u krvi),

  • rifampicin (lek koji se koristi za lečenje tuberkuloze).


  Takođe treba da kažete da uzimate lek Vasilip svakom lekaru koji Vam propisuje neki novi lek.


  Uzimanje leka Vasilip sa hranom i pićima


  Sok od grejpfruta sadrži jedan ili više sastojaka koji menjaju način na koji organizam koristi neke lekove, uključujući i lek Vasilip. Treba izbegavati uzimanje soka od grejpfruta tokom terapije lekom Vasilip.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Ne smete da uzimate lek Vasilip ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. Ako zatrudnite tokom terapije lekom Vasilip, odmah prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru. Ne smete da uzimate ovaj lek dok dojite, zato što nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko .

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da lek Vasilip može da utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilom i rukujete mašinama. Međutim, treba uzeti u obzir da se kod nekih ljudi nakon uzimanja leka Vasilip može javiti vrtoglavica.


  Lek Vasilip sadrži laktozu

  Tablete leka Vasilip sadrže šećer koji se naziva laktoza. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Vasilip


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će utvrditi odgovarajuću jačinu leka u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, trenutne terapije i individualnog stepena rizika.

  Tokom terapije lekom Vasilip treba i dalje da se pridržavate redukovanog režima ishrane za smanjenje vrednosti holesterola.


  Doziranje:

  Preporučena doza leka Vasilip je jedna tableta od 10 mg, 20 mg, 40 mg ili 80 mg dnevno, uzeta oralnim putem.


  Odrasli:

  Preporučena početna doza leka Vasilip je jedna tableta od 10 mg, 20 mg ili u nekim slučajevima 40 mg dnevno. Vaš lekar može da prilagodi dozu leka nakon najmanje 4 nedelje od početka terapije, a do najviše 80 mg dnevno. Nemojte uzimati više od 80 mg dnevno.


  Vaš lekar Vam može propisati manje doze, naročito ako uzimate neke od gore navedenih lekova ili imate probleme sa bubrezima.


  Doza od 80 mg se preporučuje samo za odrasle pacijente sa veoma velikim vrednostima holesterola i sa visokim rizikom za nastanak srčanog oboljenja, koji korišćenjem manjih doza nisu postigli odgovarajuće smanjenje vrednosti holesterola.


  Upotreba kod dece i adolescenata:

  Kod dece (uzrasta od 10 do 17 godina) uobičajena preporučena početna doza iznosi 10 mg jednom dnevno, uveče. Maksimalna preporučena doza je 40 mg dnevno.


  Način primene:

  Uzimajte lek Vasilip uveče. Ovaj lek možete uzimati sa hranom, ili bez nje. Uzimajte lek Vasilip sve dok Vam lekar ne propiše drugačije.


  Ako Vam je pored leka Vasilip lekar propisao dodatne lekove za smanjenje vrednosti holesterola, iz grupe lekova koji vezuju žučne kiseline (npr. holestiramin, holestipol), potrebno je da lek Vasilip uzimate najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja tih lekova.


  Ako ste uzeli više leka Vasilip nego što treba

  • molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Vasilip

  • ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka prema utvrđenom redosledu doziranja narednog dana.

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Vasilip

  • razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre prekida terapije, jer može doći do ponovnog povećanja vrednosti Vašeg holesterola.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prema učestalosti neželjena dejstva su opisana kao:

  • Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


   Zabeležene su sledeće retke ozbiljne neželjene reakcije:

   Ukoliko se pojavi bilo koja od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija odmah prestanite sa uzimanjem leka i obavestite Vašeg lekara ili se uputite u odeljenje za prijem hitnih slučajeva u najbližoj bolnici.


   • bol u mišićima, osetljivost, slabost ili grčevi u mišićima. U retkim slučajevima, ovi problemi sa mišićima, uključuju i oštećenje mišića koje može biti ozbiljno sa razgradnjom mišića i posledičnim oštećenjem bubrega, a veoma retko su zabeleženi i smrtni slučajevi.

   • reakcije preosetljivosti (alergijske reakcije), koje mogu uključiti:

    • oticanje lica, jezika i grla koje može izazvati otežano disanje (angioedem)

    • jake bolove u mišićima, obično u predelu ramena i kukova

    • osip i slabost mišića ruku, nogu i vrata

    • bol ili zapaljenje u zglobovima (reumatska polimijalgija)

    • zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis)

    • neuobičajena pojava modrica, erupcije i otoci na koži, koprivnjača, osetljivost kože na sunce, groznica, crvenilo

    • nedostatak vazduha (dispnea) i osećaj opšte slabosti organizma

    • skup simptoma sličnih lupusu (uključujući osip, poremećaj u zglobovima i poremećaj krvnih ćelija)

   • zapaljenje jetre sa nekim od sledećih simptoma: žuta prebojenost kože i beonjača, svrab, tamna prebojenost mokraće ili bleda boja stolice, osećaj umora ili slabosti, gubitak apetita, otkazivanje jetre (veoma retko)

   • zapaljenje gušterače (pankreasa) često praćeno teškim bolom u trbuhu.


   Zabeležena je sledeća veoma retka ozbiljna neželjena reakcija:

   • ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva otežano disanje ili vrtoglavicu (anafilaksa)


    Takođe su retko zabeležene sledeće neželjene reakcije:

   • smanjeni broj crvenih krvnih zrnaca (anemija)

   • utrnulost ili slabost u rukama i nogama

   • glavobolja, osećaj peckanja, vrtoglavica

   • poremećaji varenja (bol u trbuhu, otežano pražnjenje creva, gasovi, loše varenje, dijareja, muka, povraćanje)

   • osip, svrab, gubitak kose

   • slabost

   • problemi sa spavanjem (veoma retko)

   • poremećaj pamćenje (veoma retko), gubitak pamćenja, stanje konfuzije


   Takođe, su zabeležena i sledeća neželjena dejstva, ali se njihova učestalost ne može proceniti na osnovu dostupnih informacija (nepoznata učestalost):

   • nesposobnost postizanja erekcije (erektilna disfunkcija),

   • depresija,

   • zapaljenje pluća koje izaziva probleme sa disanjem, uključujući uporan kašalj i/ili kratak dah nedostatak vazduha ili groznicu,

   • problem sa tetivama, ponekad komplikovani zbog pucanja tetiva.


    Dodatna moguća neželjena dejstva koja se mogu javiti kod upotrebe nekih statina:

   • poremećaji spavanja, uključujući noćne more,

   • problemi tokom seksualnog odnosa,

   • šećerna bolest. Imate veću predispoziciju za pojavu šećerne bolesti, ukoliko su vrednosti šećera i vrednosti masti u Vašoj krvi povećane, ukoliko imate prekomernu telesnu masu i ako imate visok krvni pritisak. Vaš lekar će pratiti Vaše stanje sve vreme dok uzimate ovaj lek

   • bol u mišićima, osetljivost ili slabost koaja je konstantna, i ne prestaje nakon prestanka terapije lekom Vasilip.(nepoznata učestalost)


   Laboratorijske vrednosti

   Uočene su povećane vrednosti enzima jetre u nekim laboratorijskim testovima krvi za ispitivanje funkcije jetre i mišićnih enzima (kreatin kinaza).


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Vasilip


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vasilip posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vasilip

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovan; skrob, kukuruzni; celuloza mikrokristalna (E460); limunska kiselina, bezvodna (E330); magnezijum-stearat (E572); butilhidroksianizol (E320) i askorbinska kiselina (E300).

Film tablete: hipromeloza (E464); talk (E553b); propilenglikol (E1520) i titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Vasilip i sadržaj pakovanja

Film tablete od 10 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje. Film tablete od 20 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje.

Film tablete od 40 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje, sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PE/PVDC//Al) sa 7 film tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 4 blistera sa po 7 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA D.D. NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01059-18-001 od 05.03.2019. Vasilip, film tableta, 28 x 10 mg

515-01-01060-18-001 od 05.03.2019. Vasilip, film tableta, 28 x 20 mg

515-01-01061-18-001 od 05.03.2019. Vasilip, film tableta, 28 x 40 mg