Početna stranica Početna stranica

Gemcitabine
gemcitabin

UPUTSTVOZA LEK


GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 38mg/mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 5.3mL GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 38mg/mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 26.3mL,


Proizvođač: Hospira UK LimitedAdresa:

Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Gemcitabine, 1 x 200mg/5.3mL, koncentrat za rastvor za infuziju Gemcitabine, 1 x 1g/26.3mL, koncentrat za rastvor za infuziju


INN gemcitabin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gemcitabine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gemcitabine

 3. Kako se upotrebljava lek Gemcitabine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gemcitabine

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


 1. ŠTA JE LEK GEMCITABINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Gemcitabine pripada grupi citotoksičnih lekova koji se koriste u terapiji karcinoma (raka). Ovi lekovi ubijaju ćelije koje se dele, uključujući ćelije karcinoma.


  U zavisnosti od tipa karcinoma, gemcitabin se može koristiti sam ili u kombinaciji s drugim antikancerskim lekovima.


  Gemcitabine se koristi za lečenje sledećih vrsta raka (karcinoma):


  • nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC), sam ili u kombinaciji sa cisplatinom,

  • karcinom pankreasa,

  • karcinom dojke, u kombinaciji sa paklitakselom,

  • karcinom jajnika, u kombinaciji karboplatinom,

  • karcinom mokraćne bešike, u kombinaciji sa cisplatinom


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GEMCITABINE


  Lek Gemcitabine ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na gemcitabin ili neki od sastojaka leka,

  • Ukoliko dojite.


   Kada uzimate lek Gemcitabine, posebno vodite računa:


   Pre prve infuzije treba izvršiti laboratorijske analize krvi kako bi se proverilo da li imate dobru funkciju jetre i bubrega.Pre svake infuzije treba proveriti da li imate dovoljno krvnih ćelija da primite gemcitabin.


   U zavisnosti od Vašeg opšteg stanja i ukoliko je broj Vaših krvnih ćelija mali, Vaš lekar može odlučiti da promeni dozu leka ili da odloži lečenje.

   Periodično će Vam uzimati uzorke krvi radi procene funkcije bubrega i jetre. Obratite se svom lekaru:

  • ukoliko imate ili ste ikada imali bolesti jetre, srca ili vaskularne bolesti,

  • ukoliko imate ili ste do nedavno imali radioterapiju (zračenje),

  • ukoliko ste nedavno primili vakcinu,

  • ukoliko imate poteškoće sa disanjem, bledi ste ili se osećate slabo (znaci poremećaja u radu bubrega).


   Muškarcima se ne preporučuje planiranje potomstva tokom lečenja i 6 meseci posle terapije gemcitabinom. Ako planirate potomstvo tokom lečenja ili šest meseci posle lečenja, potražiti savet od lekara ili farmaceuta. Savet može biti da razmotrite mogućnost konzervacije sperme pre terapije gemcitabinom.


   Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

   Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

   (38mg/mL)


   Primena drugih lekova

   Recite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući vakcine i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Primena leka Gemcitabine u periodu trudnoće i dojenja


   Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste zatrudneli, obavezno to kažite svom lekaru. Primenu leka Gemcitabine u toku trudnoće treba izbegavati. Lekar će Vas upoznati sa potencijalnim rizicima kada se lek koristi za vreme trudnoće.


   Ukoliko dojite, to obavezno kažite svom lekaru. U toku terapije lekom Gemcitabine dojenje se mora prekinuti.


   Uticaj leka Gemcitabine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Gemcitabine može da izazove pospanost, posebno ako se uzima sa alkoholom. Nemojte upravljati motornim vozilom i ne koriste mašine dok ne utvrdite da li lek kod Vas izaziva umor ili pospanost.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Gemcitabine


   Jedna bočica leka Gemcitabine 200mg sadrži do 2,4 mg natrijuma.(<1mmol) Jedna bočica leka Gemcitabine 1g sadrži 12,1mg natrijuma. (<1mmol). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe leka kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GEMCITABINE


  Vašu početnu dozu leka Gemcitabine će izračunati Vaš lekar i ona će zavisiti od vrste kancera koji imate i od Vaše telesne površine u kvadratnim metrima.


  Treba izmeriti visinu i težinu i na osnovu toga izračunati površinu tela. Na osnovu tih podataka se odredjuje adekvatna doza leka Gemcitabine za svakog pacijenta. Uobičajena doza gemcitabina je 1000-1250 miligrama po kvadratnom metru telesne površine.


  Lekar može odlučiti da promeni dozu leka ili da odloži lečenje u zavisnosti od opšteg stanja organizma i broja krvnih ćelija.


  Lekar ili bolnički farmaceut rastvara prašak Gemcitabine pre nego što primeni lek. Gemcitabine rastvor se primenjuje u obliku infuzije u venu, u trajanju od 30 minuta.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

  Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

  (38mg/mL)


  Kao i svi lekovi, Gemcitabine može da izazove neželjene efekte, ali oni se ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Učestalost pojave neželjenih efekata definiše se na sledeći način:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji primaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji primaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji primaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji primaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji primaju lek):


  Ukoliko primetite neko od navedenih stanja, odmah se obratite lekaru:

  • groznica ili infekcija(često): povišena temperatura 38°C ili viša, znojenje i

   drugi znaci infekcije ( možete imati manje belih krvnih zrnaca od normale, što se često dešava),

  • nepravilan srčani ritam (aritmija) (nepoznata učestalost),

  • bol, crvenilo, oticanje i rane u ustima (često),

  • alergijske reakcije: osip (veoma često), svrab (često), grozica (veoma često)

  • zamor, nesvestica, lako ostajanje bez daha, bledilo (možete imati manje hemoglobina od normale, što se često dešava)

  • krvarenje iz desni, nosa ili usta, ili bilo koje krvarenje koje se teško zaustavlja, crvenkast ili

   ružičact urin, neočekivana pojava modrica (usled smanjenog broja trombocita (krvnih pločica)

  • teškoće pri disanju (najčešće su umerene, prestaju po prekidu terapije, , međutim, povremeno ili ređe mogu nastati ozbiljniji plućni problemi).


   Veoma česte neželjene reakcije (kod 1 na 10 pacijenata koji primaju lek) su:

  • nizak nivo hemoglobina (anemija),

  • smanjeni broj belih krvnih ćelija,

  • smanjeni broj trombocita- poteškoće sa disanjem,

  • povraćanje,

  • mučnina,

  • osip na koži - alergijski, često praćen svrabom,

  • gubitak kose,

  • problemi sa jetrom (laboratorijski nalaz krvi)

  • krv u urinu,

  • abnormalan test urina: proteini u urinu

  • simptomi slični gripu, uključujući povišenu temperaturu,

  • edem (oticanje zglobova, prstiju, stopala, lica)


   Česte neželjene reakcije (kod 1-10 na 100 pacijenata koji primaju lek) su:

  • groznica praćena sniženim brojem belih krvnih ćelija (febrilna neutropeniija),

  • anoreksija (slab apetit),

  • glavobolja,

  • nesanica,

  • pospanost,

  • kašalj,

  • curenje nosa,

  • proliv,


   Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

   Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

   (38mg/mL)


  • zatvor,

  • bolovi, crvenilo, oticanje ili zapaljenje usne duplje svrab,

  • svrab,

  • znojenje,

  • bolovi u mišićima,

  • bol u ledjima,

  • povišena temperatura,

  • opšta slabost,

  • jeza.


   Povremene neželjene reakcije (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji primaju lek) su:

  • intersticijalni pneumonitis (ožiljak na plućnom krilu)

  • suženje disajnih puteva (zviždanje u plućima),

  • abnormalnosti u rendgenskom snimku grudnog koša

   -nepravilan rad srca (aritmija)

   -oslabljen rad srca

   -oslabljen rad bubrega

   -ozbiljno oštećenje jetre, uključujući insuficijenciju jetre (veoma slaba funkcija jetre)

   -šlog.


   Retke neželjene reakcije (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji primaju lek) su:

  • srčani udar (infarkt miokarda),

  • nizak krvni pritisak,

  • ozbiljne reakcije na koži (stvaranje ranica i plikova),

  • promene na mestu primene,

  • sindrom respiratornog distresa kod odraslih (teško zapaljenje pluća koja izaziva disajne poremećaje),

  • prekid radioterapije-zračenja (osip na koži nalik opekotinama od sunca, kada je koža predhodno izložena zračenju),

  • voda u plućima,

  • toksičnost zbog zračenja (stvaranje ožiljaka na plućnim krilima usled zračne terapije),

  • gangrena na prstima ruku i nogu.


   Veoma retke neželjene reakcije (kod ≤1 na 10 000 pacijenata koji primaju lek) su:

  • povišen broj trombocita,

  • anafilatičke reakcije ( teške alergijske reakcije),

  • teške reakcije na koži (ljuštenje ili zapaljenje),

  -ishemični kolitis (zapaljenje sluzokože debelog creva usled smanjenog snadbevanja krvlju).


  Možete imati bilo koji od ovih simptoma i/ili neželjenih reakcija. Morate što pre reći svom lekaru ako primetite neku od neželjenih reakcija.


  Ukoliko primetite ove ili neke druge neželjene efekate koji nisu navedeni u ovom tekstu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


  Ukoliko ste zabrinuti zbog neželjenih efekata, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

  Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

  (38mg/mL)


 5. KAKO ČUVATI LEK GEMCITABINE


  Rok upotrebe


  Neotvorena bočica 18 meseci

  Nemojte koristiti lek Gemcitabine posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju


  Čuvanje


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Čuvanje leka pre otvaranja originalnog pakovanja

  Čuvati na temperaturi 2°C-8°C, u frižideru.


  Čuvanje leka nakon rastvaranja

  Gotov lek razblažen sa 0.9% rastvorom natrijum hlorida je stabilan do 24 sata na temperaturi od 25°C. Sa mikrobiološke tačke gledišta, proizvod se mora upotrebiti odmah posle pripreme za upotrebu.


  Lek je za jednokartnu primenu. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gemcitabine


Aktivna supstanca: gemcitabin.

Jedan ml Gemcitabine koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 38 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin- hidrohlorida).


Gemcitabine, 1 x 200mg/5.3mL, koncentrat za rastvor za infuziju: jedna bočica sadrži 200 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin-hidrohlorida).

Gemcitabine, 1 x 1g/26.3mL, koncentrat za rastvor za infuziju: jedna bočica sadrži 1 g gemcitabina (u obliku gemcitabin-hidrohlorida).

Pomoćne supstance: voda za injekcije; hlorovodonična kiselina (E507) (za podešavanje pH); natrijum-hidroksid

(E524) (za podešavanje pH).


Kako izgleda lek Gemcitabine i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

koncentrat za rastvor za infuziju.

Bistar, bezbojan do bledo žut rastvor, bez vidljivih čestica.


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

200 mg/5,3mL

Bočica od providnog stakla tipa I (10mL) sa hlorbutil gumenim čepom i aluminijumskim flip-off zatvaračem. Svaka bočica sadrži 200 mg/5,3mL koncentrata za rastvor za infuziju. Pakovanje: 1 bočica u kutiji.


1g/26,3mL

Bočica od providnog stakla tipa I (30mL) sa hlorbutil gumenim čepom i aluminijumskim flip-off zatvaračem. Svaka bočica sadrži 1g/26,3mL koncentrata za rastvor za infuziju. Pakovanje: 1 bočica u kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb,

Barice, Plandište,

Republika Srbija


Proizvođač: Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može primenjivati samo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (SZ).


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL): 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL, (38mg/mL): 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Karcinom mokraćne bešike


Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma mokraćne bešike, u kombinaciji sa cisplatinom.


Karcinom pankreasa


Gemcitabin je indikovan za terapiju pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim adenokarcinomom pankreasa.


Nemikrocelularni karcinom pluća


U kombinaciji sa cisplatinom, gemcitabin je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC). Monoterapija gemcitabinom se može razmotriti kod starijih pacijenata ili pacijenata sa performansom statusa 2.


Karcinom ovarijuma


U kombinaciji sa karboplatinom, gemcitabin je indikovan u terapiji pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim epitelijalnim karcinomom ovarijuma, kod pacijenata sa relapsom bolesti posle slobodnog intervala bez rekurentne bolesti od najmanje 6 meseci nakon terapije prve linije derivatima platine.


Karcinom dojke


U kombinaciji sa paklitakselom, gemcitabin je indikovan za terapiju pacijentkinja sa neresektabilnim, lokalno rekurentnim, ili metastatskim karcinomom dojke, koje su imale relaps bolesti posle adjuvantne/neoadjuvantne hemioterapije. Prethodno sprovedena hemioterapija treba da sadrži antraciklin, ukoliko nije klinički kontraindikovano.


Doziranje i način primene


Gemcitabin treba da primenjuje samo lekar specijalista koji ima iskustva u primeni antikancerske hemioterapije. Preporučeno doziranje

Karcinom bešike

Kombinovana terapija: Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², u obliku infuzije u trajanju od 30 minuta. Doza se daje prvog, osmog i petnaestog dana tokom ciklusa od 28 dana u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatin se daje u preporučenoj dozi od 70 mg/m² prvog dana posle primene gemcitabina ili drugog dana svakog 28- dnevnog ciklusa. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa, doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta.


Karcinom pankreasa

Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m² telesne površine, primenjena intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda do 7 nedelja, posle čega sledi jedna nedelja pauze. U sledećim ciklusima, gemcitabin se daje jednom nedeljno tokom 3 uzastopne nedelje u okviru 4-


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


nedeljnog ciklusa (3 nedelje terapije + jedna nedelja pauze). Doziranje se može redukovati na osnovu individualno ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta.


Nemikrocelularni karcinom pluća

Monoterapija: Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², u obliku intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta. Dozu treba ponoviti jednom nedeljno tokom tri nedelje, posle čega sledi jedna nedelja pauze. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Doziranje se može redukovati tokom ciklusa ili u narednom ciklusu na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta.


Kombinovana terapija: Preporučena doza gemcitabina je 1250 mg/m² telesne površine i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta, prvog i osmog dana terapijskog ciklusa koji traje 21 dan. Redukcija doze može da se izvrši u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta. Cisplatina se primenjuje u dozi 75-100mg/m2, jednom svake treće nedelje.


Karcinom dojke

Kombinovana terapija: preporučuje se kombinacija gemcitabina sa paklitakselom u okviru koje se paklitaksel

(175 mg/m²) daje prvog dana u obliku intravenske infuzije u trajanju od oko tri sata, a potom se gemcitabin (1250 mg/m²) daje intravenskom infuzijom tokom 30 minuta prvog. i osmog dana ciklusa od 21 dan. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta. Pre početka terapije kombinacijom gemcitabin+paklitaksel, ukupni broj granulocita mora da

iznosi najmanje 1,500 (x106/l)


Karcinom ovarijuma

Kombinovana terapija: u kombinaciji sa karboplatinom, preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m², a daje se prvog i osmog dana svakog 21-dnevnog ciklusa, intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Posle gemcitabina, karboplatina se daje prvog dana sve do postizanja ciljne površine ispod krive (PIK) od 4,0 mg/ml·min. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje se može redukovati na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta.


Kontrola toksičnosti i prilagodjavanje doze zbog toksičnosti


Prilagodjavanje doze kod nehematološke toksičnosti

Potrebno je da lekar periodično kontroliše i proverava funkcije jetre i bubrega, kako bi utvrdio pojavu nehematološke toksičnosti. Treba sprovesti redukciju doze sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa na osnovu ispoljenog gradusa toksičnosti kod pacijenta. Generalno, kod teške nehematološke toksičnosti (gradusa 3 i 4), izuzev mučnine/povraćanja, terapiju treba privremeno prekinuti ili smanjiti dozu u zavisnosti od procene ordinirajućeg lekara. Terapija se može nastaviti kada se reše problemi toksičnosti, a na osnovu procene lekara.


Korigovanje doze za cisplatinu, karboplatinu i paklitaksel u kombinovanoj terapiji proveriti u Sažecima karakteristika navedenih lekova.


Prilagodjavanje doze kod hematološke toksičnosti

Na početku ciklusa: Broj trombocita i granulocita mora se proveravati pre primene svake doze, za svaku od indikacija. Pre početka cuklusa ukupni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1,500 (x106/l) i broj trombocita

100.000 ( x 106/l ).


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Tokom ciklusa: Modifikacije doza se moraju sprovoditi u skladu sa smernicama iz tabela 1-3 (u daljem tekstu).


Modifikacija doze gemcitabina tokom ciklusa u monoterapiji ili u kombinaciji sa cisplatinom u terapiji nemikrocelularnog karcinoma pluća, karcinoma mokraćne bešike i karcinoma pankreasa

Ukupan broj granulocita (x106/l)

Broj trombocita (x106/l)

Procenat standardne doze gemcitabina

(% )

> 1.000 i

> 100.000

100

500-1.000 ili

50.000-100.000

75

< 500 ili

< 50.000

Prekinuti terapiju*Prilagodjavanje doze kod hematološke toksičnosti uzastopnih ciklusa, za sve indikacije

Dozu gemcitabina treba smanjiti na 75% početne doze prvog ciklusa u slučaju da se pojave sledeće hematološke toksičnosti:

•Ukupni broj granulocita < 500 x 106/l duže od 5 dana

•Ukupni broj granulocita < 100 x 106/l duže od 3 dana

•Febrilna neutropenija

•Trombociti < 25.000 x 106/l

•Odlaganje terapijskog ciklusa duže od nedelju dana zbog toksičnosti.


Način primene

Podnošljivost gemcitabina tokom infuzije je dobra i može se primenjivati u ambulatnim uslovima. U slučaju ekstravazacije, infuziju treba odmah prekinuti i započeti ponovo na drugom krvnom sudu. Pažljivo pratiti pacijenta posle infuzije.


U poglavlju 6.6. videti uputstvo za rastvaranje.


Pacijenti sa hepatičkim ili renalnim oštećenjem

Gemcitabin se mora oprezno primenjivati kod pacijenata sa hepatičkom ili renalnom insuficijencijom , pošto kliničke studije ne daju dovoljno podataka koji bi omogućili jasnu preporuka za doziranje kod ove populacije pacijenata (pogledajte poglavlja 4.4 i 5.2).


Stariji pacijenti (>65 godina)

Pacijenti iznad 65 godina dobro podnose gemcitabin. Ne postoje dokazi koji ukaziju da je potrebno korigovanje doza preporučenih i za ostale pacijente..(pogledajte poglavlje 5.2).


Deca (<18 godina)

Ne preporučuje se primena leka Gemcitabine kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka o bezbednosti i efikasnosti leka.


Kontraindikacije


Preosetljivost na gemcitabin ili neki od ekscipijenasa leka. Dojenje (videti poglavlje 4.6).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pokazano je da produžavanje vremena infuzije i povećanje frekvence doziranja, pojačava toksičnost.


Hematološka toksičnost

Gemcitabin može da suprimira funkcije koštane srži što se ispoljava leukopenijom, trombocitopenijom i anemijom.


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Pre svake doze leka mora se proveriti broj trombocita, leukocita i granulocita Treba razmortiti smanjenje ili modifikaciju terapije kada se otkrije lekom-izazvana depresija koštane srži (videti poglavlje 4.2). Ipak, mijelosupresija nije dugotrajna i uglavnom ne zahteva smanjenje doze i još redje prekid terapije.


Vrednosti u perifernoj krvi mogu da nastave da se pogoršavaju i po prestanku terapije gemcitabinom. Terapiju treba započeti obazrivo kod pacijenata sa sa oštećenom funkcijom koštane srži. Kao i kod primene drugih citotoksičnih tretmana, treba razmotriti mogućnost pojave kumulativne supresije funkcije koštane srži kada se gemcitabin primenjuje sa drugom hemioterapijom.


Hepatička insuficijencija

Primena gemcitabina kod pacijenata sa pratećim metastazama u jetri, istorijom preegzistirajućeg hepatitisa, alkoholizmom, ili cirozom jetre, može dovesti do pogoršanja postojeće hepatičke insuficijencije.


Potrebno je periodično laboratorijski proveravati funkciju jetre (uključujući i virološke testove).


Pošto nema dovoljno informacija iz kliničkih studija o preporučenoj dozi gemcitabina za pacijente sa hepatičkom insuficijencijom i oštećenom renalnom funkcijom, treba oprezno primenjivati gemcitabin kod ovih pacijenata (videti odeljak 4.2).


Istovremena radioterapija

Istovremena radioterapija (primenjena zajedno ili ≤ 7 dana) – prijavljena toksičnost (videti poglavlje 4.5).


Vakcinacija

Vakcina protiv žute groznice i druge žive atenuisane vakcine ne preporučuju se za pacijente na terapiji gemcitabinom (videti odeljak 4.5).


Kardiovaskularni poremećaji

Zbog rizika od pojave kardijalnih i/ili vaskularnih poremećaja, potreban je dodatni oprez kod pacijenata sa prisutnim kardiovaskularnim događajima.


Respiratorni poremećaji

Efekti na plućima ponekad mogu biti teški (kao što su plućni edem, intersticijalni pneumonitis ili akutni respiratorni distres sindrom (ARDS)), se retko javljaju u vezi sa primenom gemcitabina. Etiologija ovih efekata je nepoznata. Ukoliko se jave treba razmotriti mogućnost prekida terapije. Stanje se može popraviti uvodjenjem potporne terapije u ranoj fazi.


Renalna oštećenja

Klinički nalazi hemolitičkog uremijskog sindroma se retko javljaju kod primene gemcitabina (videti odeljak 4.8). Terapija gemcitabinom se mora prekinuti na prvi znak bilo kog dokaza mikroangiopatske hemolitičke anemije, kao što su brzo smanjenje hemoglobina uz istovremenu trombocitopeniju, povećanje serumskog bilirubina, serumskog kreatinina, ureje i azota u krvi, ili LDH. Uprkos prekidu terapije, poremećaj funkcije bubrega može da postane ireverzibilan i da zahteva dijalizu.


Fertilitet

U eksperimentalnim studijama fertilnosti kod životinja, gemcitabin izaziva hipospermatogenezu kod mužjaka miševa. Zbog toga se muškarcima ne preporučuje planiranje potomstva u periodu do 6 meseci posle terapije


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


gemcitabinom, a zbog moguće neplodnosti posle lečenja, treba razmotriti i mogućnost kriokonzervacije sperme pre terapije gemcitabinom.


Natrijum

Jedna bočica leka Gemcitabine, koncentrat za rastvor za infuziju, 200mg sadrži maksimalno do 2,4 mg natrijuma (<1 mmol)

Jedna bočica leka Gemcitabine, koncentrat za rastvor za infuziju, 1g sadrži 12,1 mg natrijuma (<1 mmol)

Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe leka kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu sprovođene specifične studije interakcija sa gemcitabinom (videti poglavlje 5.2.). Radioterapija

Istovremena radioterapija (primenjena zajedno ili ≤ 7 dana) – toksičnost povezana sa terapijom ovakvog modaliteta zavisi od mnogo različitih faktora, uključujući dozu gemcitabina, frekvencu primene , dozu zračenja, tehniku planiranja radioterapije, ciljno tkivo i njegovu zapreminu. Prekliničke i kliničke studije su pokazale da gemcitabin povećava osetljivost na radioterapiju. U pojedinačnom ispitivanju gde je gemcitabin primenjivan u dozi od 1000 mg/m2, tokom 6 uzastopnih nedelja zajedno sa radijacionom terapijom toraksa kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, zapažena je značajna toksičnost u formi ozbiljnog i potencijalno životno ugrožavajućeg mukozitisa, posebno ezofagitisa i pneumonitisa, posebno kod pacijenata koji su primali veliku dozu zračenja (srednji terapijski volumen 4,795 cm3). Studije koje su potom obavljene su pokazale da je izvodljivo primeniti gemcitabin u nižoj dozi sa pratećom radioterapijom uz mogućnost da se predvidi toksičnost (kao u studiji faze II kod nemikrocelularnog karcinoma pluća). Ispitivano je torakalno zračenje u dozi od 66 Gy uz primenu gemcitabina (600mg/m2, 4 puta) i cisplatine (80mg/m2, 2 puta) tokom 6 nedelja. Nekoliko studija faze I i II su pokazale da je moguća primena samo gemcitabina 300mg/m2/nedeljno zajedno sa zračenjem kod nemikrocelularnog karcinoma pluća i kod karcinoma pankreasa. Optimalni režim doziranja za bezbednu primenu gemcitabina sa terapijskim dozama radijacije još nije utvrđena za sve tipove tumora.


Sukcesivna radioterapija (primenjena u razmaku > od 7 dana): analiza podataka ne pokazuje

povećanje toksičnosti u odnosu na toksičnost same radioterapije, kada se gemcitabin primeni više od 7 dana pre ili posle radioterapije. Podaci pokazuju da se sa primenom gemcitabina može početi nakon što su prošli akutni efekti zračenja ili najmanje nedelju dana nakon zračenja.


Oštećenja tkiva usled zračenja su zabeležena na ciljnim tkivima (na primer: ezofagitis, kolitis i pneumonitis) prilikom upotrebe gemcitabina kako kod istovremene, tako i kod sukcesivne radioterapije.


Ostale interakcije

Vakcina protiv žute groznice i druge žive atenuisane vakcine se ne preporučuju zbog rizika od sistemskih bolesti, sa mogućim fatalnim ishodom, posebno kod pacijenata sa supresijom imuniteta.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primeni gemcitabina kod trudnica. Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama su pokazala da lek ispoljava reproduktivnu toksičnost (videti poglavlje 5.3.). Na osnovu rezultata ispitivanja na eksperimentalnim životinjama i mehanizma dejstva, primenu gemcitabina treba izbegavati tokom trudnoće, osim ako to nije neophodno. Ženama se savetuje da ne ostaju trudne tokom lečenja gemcitabinom, u slučaju da ipak ostanu trudne, treba odmah da obaveste svog lekara o tome.


Dojenje

Nije poznato da li se gemcitabin izlučuje mlekom, zato se ne mogu isključiti neželjene reakcije kod odojčeta. Dojenje treba prekinuti za vreme terapije gemcitabinom.


Fertilitet

U studijama fertilnosti kod životinja, utvrđeno je da gemcitabin izaziva hipospermatogenezu kod mužjaka miševa (videti odeljak 5.3). Zbog toga, muškarcima se ne preporučuje planiranje potomstva u periodu od 6 meseci posle terapije gemcitabinom. Zbog moguće neplodnosti posle lečenja, treba razmotriti i mogućnost kriokonzervacije sperme pre terapije gemcitabinom.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Ne postoje studije o uticaju gemcitabina na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Gemcitabin može da izazove blagu do umerenu pospanost, posebno u kombinaciji sa alkoholom. Pacijentima treba skrenuti pažnju da ne upravljaju motornim vozilom i ne koriste mašine dok ne utvrde da li lek kod njih izaziva pospanost.


Neželjena dejstva


Najčešći neželjene reakcijekoje se javljaju kod terapije gemcitabinom su mučnina, sa ili bez povraćanja, povećanje vrednosti jetrinih transaminaza (AST/ALT) i alkalne fosfataze, zabeležene su kod oko 60% pacijenata; proteinurija i hematurija su se javljale kod oko 50% pacijenata; dispneja je uočena kod 10–40% pacijenata (najveća incidenca kod pacijenata sa karcinomom pluća); alergijske reakcije na koži javljaju se kod oko 25% pacijenatai kod oko 10% pacijenata su praćene svrabom.


Na incidencu i težinu neželjenih reakcija utiču veličina doze, brzina infuzije i intervali izmedju doza (videti poglavlje 4.4). Neželjene reakcije koje ograničavaju dozu su smanjenje broja trombocita, leukocita i granulocita (videti poglavlje 4.2).


Podaci iz kliničkih ispitivanja

Učestalost je definisana kao: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10.000 do <1/1000), veoma retko (<1/10.000).


U tabeli ispod su navedene neželjene reakcije na osnovu podataka iz kliničkih ispitivanja. U svakoj grupi učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po opadajućem stepenu težine.


Klasa organskog

sistema Učestalost javljanja


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)Oboljenja krvi i limfnog sistema


Veoma često

•Leukopenija (neutropenija gradusa 3 = 19,3%;

gradusa 4 = 6%) Supresija kostne srži je obično blaga ili umerena i najčešće zahvata granulocitnu lozu (videti odeljak 4.2)

•Trombocitopenija

•Anemija


Često

•Febrilna neutropenija.


Veoma retko

•Trombocitemija


Poremećaji imunološkog sistema


Veoma retko

•Anafilaktoidne reakcije


Poremećaji u ishrani i metabolizmu


Često

•Anoreksija


Poremećaji nervnog sistema

ČestoGlavoboljaNesanicaSomnolencijaPovremeno

Cerebrovaskularni događaji


Srčani poremećaji

Povremeno

Aritmije, predominatno supraventrikularne Oslabljen rad srca

Retko

Infarkt miokarda


Vaskularni poremećaji


Retko

•Hipotenzija

Klinički znaci perifernog vaskulitisa i gangrena


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji


Veoma često

Dispneja (najčešće blaga i kratkotrajna i obično prolazi brzo,bez lečenja).


Često

•Kašalj

•Rinitis


Povremeno

Intersticijalni pneumonitis (videti poglavlje 4.4.)

•Bronhospazam (najčešće blag i prolazan, ali može biti neophodna parenteralna

Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


terapija).

Retko

Edem pluća

Respiratorni distres sindrom (videti odeljak 4.4)


Gastrointestinalni poremećaji


Veoma često

Mučnina

•Povraćanje


Često

•Dijareja

•Stomatitis i ulceracija usne duplje

•Konstipacija Veoma retko Ishemični kolitis


Hepatobilijarni poremećaji


Veoma često

Povećanje nivoa hepatičkih transaminaza (AST i ALT) i alkalne fosfataze.


Često

•Povećan nivo bilirubina

Povremeno

Ozbiljna hepatotoksičnost, uključujući hepatičku insuficijeniju i smrtni ishod

Retko

•Povećan nivo gama-glutamil transferaze (GGT)


Koža i potkožna tkiva


Veoma često

Alergijski kožni osip (često praćen svrabom,)

•Alopecija


Često

•Svrab

•Znojenje


Retko

Teške kožne reakcije, uključujući deskvamaciju i bulozne kožne erupcije

•ulceracije

•Perutanje kože


Veoma retko


Toksična epidermalna nekroliza Steeven-Johnson-ov sindrom


Poremećaji mišićno- skeletnog sistema i vezivnog tkiva


Često

•Bol u ledjima

•Mijalgija

Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)Renalni i urinarni poremećaji


Veoma često

Blaga proteinurija,

•Hematurija

Povremeno

Slabljenje renalne funkcije hemolitički uremički sindrom


Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene


Veoma često

•Edem/periferni edem – uključujući edem lica. Obično prolazi prestankom terapije.

•Simptomi slični gripu. Najčešći simptomi su groznica, glavobolja, bol u lenima, drhtavica, mijalgija, astenija i anoreksija. Zabeleženi su kašalj, rinitis, malaksalost, znojenje i problemi sa spavanjem.


Često

•Groznica

•Astenija

•Jeza


Retko

•Reakcija na mestu primene, obično blaga


Povrede, trovanje i komplikacije


Toksičnost usled primene radijacione terapije (videti poglavlje 4.5).


Kombinovana primena kod karcinoma dojke

Učestalost hematološke toksičnosti 3. i 4. gradusa, posebno neutropenije, povećana je kada je gemcitabin primenjivan u kombinaciji sa paklitakselom. Medjutim, povećana učestalost neželjenih reakcija nije povezana sa većom incidencom infekcija ili hemoragijskih poremećaja. Zamor i febrilna neutropenija češće se javljaju kada se gemcitabin koristi u kombinaciji sa paklitakselom. Kada nije udružen sa anemijom, zamor prestaje posle prvog ciklusa.


Neželjene reakcije gradusa 3. i 4. paklitaksel vs. gemcitabin+paklitaksel

Broj (%) pacijenata

Paklitaksel (N=259)

Gemcitabine+paklitaksel (N=262)

Gradus 3

Gradus 4

Gradus 3

Gradus 4

Laboratorijski

Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Anemija

5 (1.9)

1 (0.4)

15 (5.7)

3 (1.1)

Trombocitopenija

0

0

14 (5.3)

1 (0.4)

Neutropenija

11 (4.2)

17 (6.6)*

82 (31.3)

45 (17.2)*

Ne-laboratorijski

Febrilna

neutropenija

3 (1.2)

0

12 (4.6)

1(0.4)

Zamor

3 (1.2)

1 (0.4)

15 (5.7)

2 (0.8)

Dijareja

5 (1.9)

0

8 (3.1)

0

Motorna

neuropatija

2(0.8)

0

6(2.3)

1(0.4)

Senzorna neuropatija

9(3.5)

0

14(5.3)

1(0.4)

*Neutropenija gradusa 4 koja traje duže od 7 dana javlja se kod 12,6% pacijenata koji su primali kombinovanu

terapiju, odnosno kod 5% pacijenata na monoterapiji paklitakselom.


Kombinovana primena kod karcinoma bešike


Neželjene reakcije gradusa 3 i 4 MVAC vs. gemcitabin+cisplatin

Broj (%) pacijenata

MVAC (metotreksat, vinblastin,doksorubicin i cisplatin) (N=196)

Gemcitabine+cisplatin (N=200)

Gradus 3

Gradus 4

Gradus 3

Gradus 4

Laboratorijski

Anemija

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocitopenija

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Ne-laboratorijski


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Mučnina i povraćanje

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Dijareja

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infekcije

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatitis

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)


Kombinovana primena kod karcinoma ovarijuma


Neželjene reakcije gradusa 3 i 4 karboplatin vs. gemcitabin+karboplatin

Broj (%) pacijenata

Karboplatin (N=174)

gemcitabine+karboplatin (N=175)

Gradus 3

Gradus 4

Gradus 3

Gradus 4

Laboratorijski

Anemija

10(5.7)

4(2.3)

39(22.3)

9(5.1)

Neutropenija

19(10.9)

2(1.1)

73(41.7)

50(28.6)

Trombocitopenija

18(10.3)

2(1.1)

53(30.3)

8(4.6)

Leukopenija

11(6.3)

1(0.6)

84(48.0)

9(5.1)

Ne-laboratorijski

Hemoragija

0(0.0)

0(0.0)

3(1.8)

(0.0)

Febrilna

neutropenija

0(0.0)

0(0.0)

2(1.1)

(0.0)

Infekcije bez

neutropenije

0(0)

0(0.0)

(0.0)

1(0.6)


Senzorna neuropatija je češća kada je gemcitabin primenjivan u kombinaciji sa karboplatinom,u popređenju sa primenom samo karboplatine.


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)


Predoziranje


Poznato je da za gemcitabin ne postoji antidot. Pojedinačne doze od čak 5,7 g/m² primenjivane su u obliku intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta svake druge nedelje, uz klinički prihvatljivu toksičnost. Ukoliko postoji sumnja u predoziranje, kod pacijenta treba pratiti vrednosti hematoloških analiza i ako je potrebno primeniti potpornu terapiju.


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su pomenuti u odeljku 6.6.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Rukovanje

Kao i ostale citotoksične lekove, Gemcitabine treba sa oprezom pripremati i oprezno odlagati infuzioni rastvor. Pri rukovanju infuzionim rastvorom preporučuje se korišćenje zaštitne kutije, mantila i rukavica. Ukoliko zaštitna kutija nije dostupna, dodatno se obezbediti maskom i rukavicama.


Ako prilikom pripreme rastvora, lek dođe u dodir sa očima, može izavati ozbiljnu iritaciju. Oči treba odmah detaljno isprati vodom i konsultovati lekara. U slučaju da se rastvor leka prolije po koži, kožu treba odmah detaljno oprati vodom.


Uputstvo za rekonstituciju (i dalje razblaženje)

Odobreni rastvarač za Gemcitabine, koncentrat za rastvor za infuziju je 0,9% rastvor natrijum hlorida ( 9mg/mL, bez konzervansa). Maksimalna koncentracija gemcitabina po razblaženju je 40mg/mL. Rekonstituciju i koncentraciju veću od 40mg/ml treba izbegavati zbog nepotpunog rastvaranja leka.


 1. Za razblaživanje leka Gemcitabine koristiti standardni aseptični postupak pripreme rastvora za intravensku infuziju.


 2. Pre primene, rastvor treba vizuelno prekontrolisati i potvrditi odsustvo vidljivih čvrstih čestica i boje. U slučaju pojave čestica, takav rastvor treba odbaciti.


 3. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Broj rešenja: 515-01-8333-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 200mg/5.3mL, (38mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-8336-11-001 od 20.02.2013. za lek GEMCITABINE, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1g/26.3mL,

(38mg/mL)