Početna stranica Početna stranica

Kaspofungin PharmaS
kaspofungin

UPUTSTVO ZA LEK


Kaspofungin PharmaS, 50 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju Kaspofungin PharmaS, 70 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju INN: kaspofungin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kaspofungin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Kaspofungin PharmaS

 3. Kako se primenjuje lek Kaspofungin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kaspofungin PharmaS

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Kaspofungin PharmaS i čemu je namenjen


  Šta je lek Kaspofungin PharmaS

  Kaspofungin pripada grupi lekova koji se zovu antimikotici.


  Za šta se lek Kaspofungin PharmaS koristi

  Lek Kaspofungin PharmaS se koristi za lečenje sledećih infekcija kod dece, adolescenata i odraslih:

  • ozbiljne gljivične infekcije u tkivima ili organima (nazvane „invazivna kandidijaza“). Ovu infekciju uzrokuju ćelije gljivica (kvasnica) poznate pod imenom Candida.

   Osobe koje bi mogle dobiti ovu vrstu infekcije uključuju osobe koje su nedavno operisane ili osobe čiji je imunski sistem oslabljen. Najčešći simptomi ovih infekcija su povišena telesna temperatura i groznica koje ne nestaju primenom antibiotika.

  • gljivične infekcije nosa, nosnih sinusa ili pluća (nazvane „invazivna aspergiloza“) ukoliko drugi antimikotici nisu pomogli ili su uzrokovali pojavu neželjenih dejstava. Ovu infekciju uzrokuje plesan pod nazivom Aspergilus.

   Osobe koje su mogle dobiti ovu vrstu infekcije uključuju osobe koje primaju hemioterapiju, osobe koje su imale transplantaciju, ili osobe čiji je imunološki sistem oslabljen.

  • stanja kod kojih postoji sumnja na gljivičnu infekciju, u kojima se povišena telesna temperatura i smanjeni broj belih krvnih ćelija ne poboljšavaju nakon terapije antibioticima. Osobe kod kojih postoji rizik od gljivične infekcije uključuju osobe koje su nedavno operisane i osobe čiji je imunski sistem oslabljen.


   Kako lek Kaspofungin PharmaS deluje

   Lek Kaspofungin PharmaS deluje na gljivice čineći njihov ćelijski zid krhkim i sprečava njihov rast. Na taj se način zaustavlja širenje infekcije i daje prirodnoj odbrani tela prilika da se reši infekcije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Kaspofungin PharmaS Lek Kaspofungin PharmaS ne smete primati:

  • Ako ste preosetljivi (alergični) na kaspofungin ili na bilo koji drugi sastojak leka (naveden u odeljku 6).


   Ukoliko niste sigurni obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite ovaj lek.


   Upozorenja i mere opreza


   Kada uzimate lek Kaspofungin PharmaS, posebno vodite računa:

   Obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite lek Kaspofungin PharmaS:

  • ako ste alergični na bilo koji drugi lek

  • ako ste ikada imali probleme sa jetrom – možda će Vam biti potrebna drugačija doza ovog leka.

  • ako već uzimate ciklosporin (lek koji se koristi za sprečavanje odbacivanja presađenog organa ili za suzbijanje delovanja Vašeg imunog sistema) - Vaš lekar će Vas možda za vreme trajanja lečenja uputiti na dodatne testove krvi.

  • ako ste ikada imali neke druge zdravstvene probleme.


   Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite lek Kaspofungin PharmaS.


   Kaspofungin PharmaS može takođe da izazove ozbiljne kožne neželjene reakcije kao što su Stevens-Johnson sindrom (SJS) i toksična epidermalna nekroliza (TEN).


   Drugi lekovi i Kaspofungin PharmaS

   Obavestite Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili planirate da

   uzmete bilo koji drugi lek. Ovo uključuje i lekove koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta, uključujući i biljne preparate. Lek Kaspofungin PharmaS može uticati na dejstvo drugih lekova. Takođe, drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Kaspofungin PharmaS.


   Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko trenutno uzimate neki od sledećih lekova:


  • ciklosporin ili takrolimus (koriste se za sprečavanje odbacivanja presađenog organa ili za suprimiranje Vašeg imunog sistema). Vaš lekar će možda morati da uradi dodatne testove krvi za vreme Vašeg lečenja.

  • neki lekovi za lečenje HIV infekcije kao što su efavirenz ili nevirapin

  • fenitoin ili karbamazepin (koriste se za lečenje epileptičnih napada)

  • deksametazon (steroidni lek)

  • rifampicin (antibiotik).


   Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite lek Kaspofungin PharmaS.


   Trudnoća i dojenje


   Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, ako dojite.


  • Lek Kaspofungin PharmaS nije ispitivan kod trudnica. Sme se primenjivati u trudnoći samo ako moguća korist opravdava mogući rizik za nerođenu bebu.

  • Žene koje primaju lek Kaspofungin PharmaS ne smeju dojiti.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Ne postoje podaci da lek Kaspofungin PharmaS može da utiče na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom i rukujete mašinama.


   Lek Kaspofungin PharmaS sadrži saharozu


   Lek Kaspofungin PharmaS sadrži saharozu (vrsta šećera). Ukoliko Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, pre uzimanja ovog leka obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 3. Kako se primenjuje lek Kaspofungin PharmaS

  Lek Kaspofungin PharmaS uvek priprema i daje zdravstveni radnik.


  Lek Kaspofungin PharmaS će Vam biti dat:

  • jednom dnevno

  • sporom injekcijom u venu (intravenska infuzija)

  • u trajanju od oko 1 sat.


   Vaš lekar će odrediti trajanje lečenja i količinu leka Kaspofungin PharmaS koju treba da primite svaki dan. Takođe će pratiti Vaš odgovor na lečenje i Vaše stanje. Ukoliko je Vaša telesna težina iznad 80 kg biće potrebno da se doza prilagodi.


   Primena leka kod dece i adolescenata:

   Doza leka za decu i adolescente može se razlikovati od doze za odrasle.


   Ako ste primili više leka Kaspofungin PharmaS nego što treba

   Vaš lekar će odlučiti koliko leka Kaspofungin PharmaS treba da primite i koliko dugo svaki dan. Međutim, ukoliko ste zabrinuti da ste primili preveliku količinu leka Kaspofungin PharmaS odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.


   Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

  • osip, svrab, osećaj vrućine, oticanje lica, usana ili grla uz otežano disanje – možda imate histaminsku reakciju na lek.

  • otežano disanje uz zviždanje ili osip koji se pogoršava – možda imate alergijsku reakciju na ovaj lek.

  • kašalj, ozbiljne teškoće pri disanju – ako ste odrasla osoba i imate invazivnu aspergilozu, možda Vam se javljaju ozbiljne teškoće koje mogu dovesti do prekida disanja.

  • osip, ljuštenje kože, rane na sluzokoži, koprivnjača i velike površine oljuštene kože


   Kao i kod bilo kog drugog leka, koji se izdaje na lekarski recept, neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Pitajte Vašeg lekara za dodatne informacije.


   Ostala neželjena dejstva koja su zabeležena kod odraslih uključuju:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Smanjena koncentracija hemoglobina (smanjena koncentracija supstance koja prenosi kiseonik u krvi), smanjen broj belih krvnih zrnaca

  • Smanjena koncentracija albumina (vrsta proteina) u krvi, smanjena koncentracija kalijuma ili snižene vrednosti kalijuma u krvi

  • Glavobolja

  • Upala vene

  • Gubljenje daha

  • Dijareja (proliv), mučnina ili povraćanje

  • Promene vrednosti nekih laboratorijskih testova krvi (uključujuči povišene vrednosti nekih jetrenih testova )

  • Svrab, osip, crvenilo kože ili pojačano znojenje

  • Bolovi u zglobovima

  • Drhtavica/jeza, groznica

  • Svrab na mestu davanja injekcije


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Promene vrednosti nekih laboratorijskih testova krvi (uključujući i bolest zgrušavanja krvi, trombocita, crvenih krvnih zrnaca i belih krvnih zrnaca)

  • Gubitak apetita, povećana količina telesne tečnosti, disbalans soli u organizmu, povišen nivo šećera u krvi, smanjenje kalcijuma u krvi, povećan nivo kalcijuma u krvi, smanjenje magnezijuma u krvi, povećanje kiselosti krvi

  • Dezorijentisanost, osećaj nervoze, nesanica

  • Vrtoglavica, smanjen osećaj (pogotovo na koži), drhtavica, pospanost, poremećaj ukusa, trnjenje ili osećaj umrtvljenosti

  • Zamućen vid, pojačano suzenje očiju, otečeni kapci, žuta prebojenost beonjača

  • Osećaj brzog ili nepravilnog rada srca, preskakanje srca, nepravilan ritam, srčana insuficijencija

  • Crvenilo, naleti vrućine, visok krvni pritisak, nizak krvni pritisak, crvenilo duž vene koja je jako

   osetljiva na dodir

  • Stezanje mišića oko disajnih puteva koje dovodi do šištanja pri disanju ili kašljanja, ubrzano disanje, plitko disanje u snu koje može da probudi pacijenta, nedostatak kiseonika u krvi, neuobičajeni

   zvuci: kao što su pukoti , zviždanje pri disanju, zapušen nos, kašalj, bol u grlu


  • Bol u stomaku, bol u gornjem delu stomaka, nadutost, zatvor, otežano gutanje, suva usta, otežano varenje, ispuštanje gasova, osećaj nelagodnosti u stomaku, oticanje usled nakupljanja tečnosti oko stomaka

  • Smanjen protok žuči, uvećana jetra, pojava žute prebojenosti kože i/ili beonjača, oštećenje jetre izazvano hemijskim supstancama ili lekovima, poremećaj funkcije jetre


  • Promene tkiva kože, svrab po celom telu, koprivnjača, osip različitog izgleda, nenormalne promene kože, pojava crvenih tačaka koje svrbe po udovima, a ponekad na licu i ostatku tela

  • Bol u leđima, bol u ruci ili nozi, bol u kostima, bol u mišićima, slabost mišića

  • Gubitak bubrežne funkcije, nagli gubitak bubrežne funkcije

  • Bol na mestu primene katetera, problemi na mestu davanja injekcije (crvenilo, pojava tvrde kvržice, bol, oticanje, iritacija, osip, koprivnjača, curenje tečnosti iz katetera u tkivo), upala vene na mestu gde je dat lek

  • Povišene vrednosti krvnog pritiska i promene vrednosti nekih laboratorijskih testova krvi (uključujući elektrolite bubrega i faktore zgrušavanja), povišene vrednosti lekova koje uzimate, a koji dovode do slabljenja imunog sistema

  • Nelagodnost u grudima, bol u grudima, osećaj promena telesne temperature, osećaj opšte slabosti, bolovi, oticanje lica, oticanje zglobova, ruku ili nogu, oticanje, osetljivost, osećaj umora.


   Neželjena dejstva kod dece i adolescenata


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Groznica (povišena temperatura)


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja

  • Ubrzan rad srca

  • Crvenilo, nizak krvni pritisak

  • Promene vrednosti nekih laboratorijskih testova krvi (računajući i povećanje vrednosti jetrenih enzima)

  • Svrab, osip

  • Bol na mestu postavljanja katetera

  • Drhtavica

  • Promene vrednosti nekih laboratorijskih testova krvi Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Kaspofungin PharmaS

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete da koristite lek Kaspofungin PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici ("važi do" ). Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje neotvorenog leka:

  Čuvati u frižideru na temperaturi od +2°C do +8°C.


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije i razblaženja: Upotrebiti odmah.


  Ne koristiti rastvor ukoliko primetite bilo koje znake promene boje ili prisustva nerastvorenih čestica.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Kaspofungin PharmaS


Kaspofungin PharmaS 50 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

Aktivna supstanca je kaspofungin.

Jedna bočica sadrži 50 mg kaspofungina (u obliku acetata).


Pomoćne supstance: Saharoza;

Manitol;

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Ugljen-dioksid (za podešavanje pH).


Kaspofungin PharmaS 70 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

Aktivni sastojak je kaspofungin.

Jedna bočica sadrži 70 mg kaspofungina (u obliku acetata).


Pomoćne supstance: Saharoza;

Manitol;

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Ugljen-dioksid (za podešavanje pH).


Kako izgleda lek Kaspofungin PharmaS i sadržaj pakovanja


Pre rekonstitucije, prašak je bele do skoro bele boje, kompaktan ili praškast. Rekonstituisani rastvor je bistar, bez prisustva stranih čestica ili promene boje.


Unutrašnje pakovanje leka Kaspofungin PharmaS 50 mg je staklena bočica od 10 mL, sa gumenim čepom sive boje i poliproilenskim plastičnim zatvaračem sa aluminijumskim prstenom crvene boje.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i uputstvo za lek.


Unutrašnje pakovanje leka Kaspofungin PharmaS 70 mg je staklena bočica od 10 mL, sa gumenim čepom sive boje i poliproilenskim plastičnim zatvaračem sa aluminijumskim prstenom narandžaste boje.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilaca dozvole:


PHARMAS D.O.O. BEOGRAD, Beograd, Viline vode bb, Proizvođači:

 1. GALENICUM HEALTH, SL, Španija,, Esplugues de LIobregat, Barselona, Španija, Avda. Cornellà 144, 7a-1a, Edifici Lekla,


 2. PHARMADOX HEALTHCARE, LTD., KW20A Kordin Industrial Park


 3. SAG MANUFACTURING S.L.U, Španija Madrid Carretera N-I, Km 36, San Agustin de Guadalix


Štampano uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača, koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-01972-17-001 od 15.05.2018. Kaspofungin PharmaS, 50mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

515 -01-01974-17-001 od 15.05.2018. Kaspofungin PharmaS, 70mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Aspergillus) odraslih ili pedijatrijskih febrilnih pacijenata sa neutropenijom.

Doziranje i način primene


Lečenje kaspofunginom mora da započne lekar koji ima iskustvo u lečenju invazivnih fungalnih infekcija. Doziranje

Odrasli pacijenti

Prvog dana lečenja treba dati jednokratnu udarnu dozu od 70 mg, a zatim nastaviti sa primenom 50 mg leka dnevno. Kod pacijenata čija je telesna masa iznad 80 kg preporučuje se da se, nakon primene početne udarne doze od 70 mg, nastavi sa primenom kaspofungina u dozi od 70 mg dnevno (videti odeljak Farmakokinetički podaci). Nije potrebno prilagođavati dozu u odnosu na pol ili rasu pacijenta (videti odeljak Farmakokinetički podaci).

Pedijatrijski pacijenti (uzrasta od 12 meseci do 17 godina)

Kod pedijatrijskih pacijenata (uzrasta od 12 meseci do 17 godina) doza leka se određuje na osnovu površine tela pacijenta (videti Uputstvo za upotrebu kod pedijatrijskih pacijenata, Mosteller1-ova formula).


1Mosteller AD: Pojednostavljena formula za izračunavanje površine tela, N Engl J Med 1987, Oct 22; 317 (17); 1098


Kod svih indikacija prvog dana lečenja treba dati jednokratnu udarnu dozu od 70 mg/m2 (ne sme da pređe stvarnu dozu od 70 mg), a zatim nastaviti sa primenom 50 mg/m2 leka dnevno (ne sme da pređe stvarnu dozu od 70 mg dnevno).Ukoliko se dnevna doza od 50 mg/m2 dobro podnosi ali ne daje odgovarajući klinički odgovor, dnevna doza može da se poveća na 70 mg/m2 dnevno (ne sme da pređe stvarnu dozu od 70 mg dnevno).


Efikasnost i bezbednost kaspofungina nisu dovoljno ispitivani u kliničkim studijama na novorođenčadi i odojčadi uzrasta ispod 12 meseci. Stoga se preporučuje oprez ako se lek daje ovoj uzrasnoj grupi. Ograničeni podaci ukazuju na to da se može razmotriti primena kaspofungina u dozi od 25 mg/m2 dnevno

novorođenčadi i odojčadi (uzrasta ispod 3 meseca) i 50 mg/m2 maloj deci (uzrasta od 3 do 11 meseci) (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Dužina terapije

Dužina empirijske terapije mora se odrediti na osnovu kliničkog odgovora pacijenta na terapiju. Lečenje se mora nastaviti do 72 sata nakon nestanka simptoma neutropenije (apsolutni broj neutrofila ≥ 500). Lečenje kod pacijenata sa dijagnostikovanom gljivičnom infekcijom mora trajati najmanje 14 dana i mora se nastaviti najmanje 7 dana nakon prestanka neutropenije i nestanka kliničkih simptoma.


Dužina lečenja invanzivne kandidijaze mora se odrediti na osnovu kliničkog i mikrobiološkog odgovora pacijenta. Nakon što se znaci i simptomi invazivne kandidijaze poboljšaju, a mikrobiološke kulture postanu negativne, može da se razmotri prelazak na lečenje oralnim antimikoticima. Uopšteno, antigljivična terapija treba da se nastavi još najmanje 14 dana nakon dobijanja poslednje pozitivne kulture.


Dužina lečenja invazivne aspergiloze treba da se odredi za svaki slučaj pojedinačno, a na osnovu težine osnovne bolesti, oporavka od imunosupresije i kliničkog odgovora pacijenta. Uopšteno, terapija treba da se nastavi još najmanje sedam dana nakon nestanka simptoma.


Podaci o bezbednosti leka kada terapija traje duže od 4 nedelje su ograničeni. Međutim, dostupni podaci pokazuju da se kaspofungin dobro podnosi pri dužem trajanju lečenja (do 162 dana kod odraslih pacijenata i do 87 dana kod pedijatrijskih pacijenata).


Posebne populacije Stariji pacijenti

Kod starijih pacijenata (65 godina i stariji) površina ispod krive (PIK) povećava se za približno 30%. Međutim, nije potrebno sistematsko prilagođavanje doze. Terapijsko iskustvo kod pacijenata od 65 godina i starijih je ograničeno (videti odeljak Farmakokinetički podaci).

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu leka kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre Kod odraslih pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre (Child- Pugh skor 5 do 6),dozu ne treba prilagođavati. Kod odraslih pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh skor 7 do 9) preporučena doza kaspofungina, na osnovu farmakokinetičkih podataka, je 35 mg dnevno. Prvog dana lečenja mora se primeniti početna udarna doza od 70 mg. Nema kliničkih iskustava kod odraslih pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh skor veći od 9), kao ni kod pedijatrijskih pacijenata sa bilo kojim stepenom oštećenja jetre (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Istovremena primena sa induktorima metaboličkih enzima

Ograničeni podaci pokazuju da se povećanje dnevne doze kaspofungina na 70 mg nakon primene udarne doze od 70 mg mora razmotriti kada se kaspofungin daje odraslim pacijentima istovremeno sa nekim induktorima metaboličkih enzima (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Kada se kaspofungin daje pedijatrijskim pacijentima (uzrasta od 12 meseci do 17 godina) istovremeno sa ovim istim induktorima metaboličkih enzima (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija) treba uzeti u obzir primenu kaspofungina u dozi od 70 mg/m2 dnevno (ne sme da pređe stvarnu dozu od 70 mg dnevno).


Način primene


Nakon rekonstitucije i razblaživanja rastvor treba primeniti kao sporu intravensku infuziju u trajanju od približno sat vremena. Za uputstva za rekonstituciju videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Dostupne su bočice od 70 mg i 50 mg.

Kaspofungin treba da se daje u obliku pojedinačne infuzije jednom dnevno.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu navedenu u odeljku Lista pomoćnih supstanci


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Pri primeni kaspofungina zabeleženi su slučajevi anafilakse. Ako se ona pojavi, mora se prekinuti primena kaspofungina i primeniti odgovarajuće lečenje. Prijavljena su neželjena dejstva koja bi mogla biti posredovana histaminom, uključujući osip, oticanje lica, angioedem, pruritus, osećaj toplote ili bronhospazam zbog kojih bi moglo biti neophodno prekinuti lečenje i/ili primeniti odgovarajuće lečenje.


Ograničeni podaci ukazuju da kaspofungin ne deluje na ređe sojeve kvasnica koji nisu iz roda Candida i plesni koje nisu iz roda Aspergillus. Efikasnost kaspofungina na te gljivične patogene nije utvrđena.


Istovremena primena kaspofungina i ciklosporina ispitivana je kod zdravih odraslih dobrovoljaca i kod odraslih pacijenata. Kod nekih zdravih odraslih dobrovoljaca koji su primili dve doze od 3 mg/kg ciklosporina sa kaspofunginom zabeležen je prolazni porast vrednosti alanin-transaminaze (ALT) i aspartat- transaminaze (AST) koje su bile manje ili jednake trostrukoj vrednosti gornje granice normale (Upper Limit of Normal – ULN) i koje su se vratile na normalne vrednosti nakon prekida terapije. U retrospektivnom kliničkom ispitivanju na 40 pacijenata tokom primene nakon stavljanja leka u promet, koji su primali kaspofungin i ciklosporin tokom 1 do 290 dana (srednji broj dana 17,5) nisu bili zabeleženi teški hepatički neželjeni događaji. Ovi podaci ukazuju na to da se kaspofungin i ciklosporin mogu davati istovremeno

pacijentima kod kojih je očekivana korist veća od mogućeg rizika terapije. Prilikom istovremene primene kaspofungina i ciklosporina treba pažljivo pratiti vrednosti enzima jetre.


Kod odraslih pacijenata sa blagim i umerenim oštećenjem funkcije jetre PIK se povećava za oko 20%, odnosno 75%. Kod odraslih pacijenata sa umerenom insuficijencijom jetre preporučuje se smanjenje dnevne doze na 35 mg. Nema kliničkih iskustava kod odraslih pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre ili kod pedijatriskih pacijenata sa bilo kojim stepenom oštećenja funkcije jetre. Očekuje se veća izloženost nego kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom jetre pa kod tih pacijenata kaspofungin treba da se daje oprezno (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci).


Zapaženi su poremećaji vrednosti laboratorijskih testova funkcije jetre kod zdravih dobrovoljaca, kao i kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata lečenih kaspofunginom. Kod nekih odraslih i pedijatrijskih pacijenata sa u osnovi teškim stanjem, koji su istovremeno sa kaspofunginom uzimali i druge lekove, prijavljeni su slučajevi klinički značajnog poremećaja funkcije jetre, hepatitisa i insuficijencije jetre; uzročna veza sa kaspofunginom nije ustanovljena. Neophodno je pažljivo pratiti pacijente kod kojih se razviju poremećaji testova funkcije jetre, kako bi se uočili znakovi pogoršanja ovih testova, kada je potrebno ponovo proceniti odnos koristi i rizika terapije kaspofunginom.


Slučajevi Stevens-Johnson sindroma i toksične epidermalne nekrolize su bili prijavljeni nakon postmarketinške upotrebe kaspofungina. Treba biti oprezan kod pacijenata sa istorijom alergijskih reakcija na koži (videti odeljak Neželjena dejstva).


Ovaj lek sadrži saharozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima intolerancije na fruktozu, glukozno- galaktoznom malapsorcijom ili nedostatkom saharazaizomaltaze ne smeju koristiti ovaj lek (videti odeljak Kvalitativni i kvantitativni sastav).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Istraživanja in vitro pokazuju da kaspofungin nije inhibitor nijednog od enzima u sistemu citohrom P450 (CYP). U kliničkim ispitivanjima kaspofungin nije indukovao metabolizam drugih supstanci koji se odvija posredstvom enzima CYP3A4. Kaspofungin nije supstrat za P-glikoprotein, a slab je supstrat za enzime citohroma P450. Međutim, farmakološka i klinička ispitivanja su pokazala da kaspofungin stupa u interakcije sa drugim lekovima (videti donji tekst).


U dva klinička istraživanja sprovedena na zdravim odraslim dobrovoljcima, ciklosporin A (jedna doza od 4 mg/kg ili dve doze od 3 mg/kg u razmaku od 12 sati) je povećao PIK kaspofungina za oko 35%. Taj porast vrednosti PIK je verovatno posledica smanjenog preuzimanja kaspofungina od strane jetre. Kaspofungin nije povećao koncentraciju ciklosporina u plazmi. Kod istovremene primene kaspofungina i ciklosporina uočen je prolazni porast vrednosti jetrenih enzima ALT i AST koje su bile do tri puta veće od gornje granice normale, a koje su se vratile na normalne vrednosti nakon prestanka uzimanja leka. U retrospektivnom kliničkom ispitivanju sprovedenom na 40 pacijenata koji su lečeni nakon stavljanja leka u promet, a koji su primali kaspofungin i ciklosporin tokom 1 do 290 dana (medijana broja dana 17,5) nije bilo prijavljenih ozbiljnih neželjenih događaja povezanih sa jetrom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Ako se ova dva leka daju istovremeno treba pažljivo pratiti vrednost enzima jetre.


Kod zdravih odraslih dobrovoljaca kaspofungin je smanjio koncentraciju takrolimusa na kraju doznog intervala (koncentracija neposredno pre uzimanja sledeće doze leka) za 26%. Stoga, kod pacijenata koji istovremeno uzimaju ova dva leka, mora se uvesti standardno praćenje nivoa takrolimusa u krvi i obavezno prilagoditi njegovu dozu na odgovarajući način.


Rezultati kliničkih istraživanja na zdravim odraslim dobrovoljcima pokazuju da itrakonazol, amfotericin B, mikofenolat, nelfinavir ili takrolimus ne utiču na farmakokinetiku kaspofungina na klinički značajan način. Kaspofungin nije imao uticaj na farmakokinetiku amfotericina B, itrakonazola, rifampicina ili mikofenolat- mofetila. Iako su podaci o bezbednosti ograničeni, čini se da, pri istovremenoj primeni kaspofungina i amfotericina B, itrakonazola, nelfinavira ili mikofenolat-mofetila nije neophodno primeniti posebne mere opreza.

Rifampicin je povećao PIK kaspofungina za 60%, a koncentraciju kaspofungina na kraju doznog intervala za 170% prvog dana njihove istovremene primene kod zdravih odraslih dobrovoljaca. Koncentracije kaspofungina na kraju doznog intervala postepeno su se snižavale nakon ponovljene primene. Nakon dve nedelje primene rifampicin je ispoljio slab efekat na PIK, ali su koncentracije na kraju doznog intervala bile za 30% niže nego kod odraslih ispitanika koji su primali samo kaspofungin. Mehanizam interakcije mogao bi da bude posledica početne inhibicije i naknadne indukcije transportnih proteina. Sličan efekat može da se očekuje i za druge lekove koji indukuju metaboličke enzime. Ograničeni podaci iz populacionih farmakokinetičkih ispitivanja pokazuju da istovremena primena kaspofungina sa induktorima kao što su efavirenz, nevirapin, rifampicin, deksametazon, fenitoin ili karbamazepin, može da dovede do smanjenja PIK kaspofungina. Prilikom istovremene primene sa induktorima metaboličkih enzima potrebno je razmotriti povećanje dnevne doze kaspofungina kod odraslih pacijenata na 70 mg nakon primene početne udarne doze od 70 mg (videti odeljak Doziranje i način primene).


Sve studije sa odraslim pacijentima u kojima su ispitivane gore navedene interakcije između lekova, sprovedene su sa dnevnim dozama kaspofungina od 50 ili 70 mg. Interakcije između drugih lekova i viših doza kaspofungina nisu formalno ispitane.


Kod pedijatrijskih pacijenata, rezultati regresione analize farmakokinetičkih podataka ukazuju na to da istovremena primena kaspofungina i deksametazona može da dovede do klinički značajnog smanjenja koncentracija kaspofungina na kraju doznog intervala. Ovaj nalaz može da sugeriše da će i kod pedijatrijskih pacijenata doći do sličnih smanjenja kod primene induktora kao i kod odraslih pacijenata. Kada se kaspofungin primenjuje kod pedijatrijskih pacijenata (uzrasta od 12 meseci do 17 godina) istovremeno sa induktorima klirensa lekova kao što su to rifampicin, efavirenz, nevirapin, fenitoin, deksametazon ili karbamazepin, treba razmotriti mogućnost primene kaspofungina u dozi od 70 mg/m2 dnevno (ne sme da pređe stvarnu dozu od 70 mg dnevno).


Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje ili su ograničeni podaci o primeni kaspofungina kod trudnica. Kaspofungin ne sme da se daje u trudnoći osim u slučajevima kada je to apsolutno neophodno. Istraživanja na životinjama pokazala su da kaspofungin ima štetan uticaj na razvoj (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Ispitivanja na laboratorijskim životinjama pokazala su da kaspofungin prolazi kroz placentalnu barijeru.


Dojenje

Nije poznato da li se kaspofungin izlučuje u majčino mleko kod ljudi.

Dostupni farmakodinamski/toksikološki podaci iz istraživanja sprovedenih na životinjama pokazuju da se kaspofungin izlučuje u mleko. Žene koje primaju kaspofungin ne smeju da doje.


Plodnost

U ispitivanjima sprovedenim na mužjacima i ženkama pacova, kaspofungin nije imao uticaja na plodnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Nema kliničkih podataka na osnovu kojih se može proceniti uticaj kaspofungina na plodnost.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Uticaj ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, nije ispitivan.


Neželjena dejstva


Prijavljene su reakcije preosetljivosti (anafilaksa i neželjena dejstva koja mogu biti posredovana histaminom) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Kod pacijenata sa invazivnom aspergilozom bili su prijavljeni i plućni edem, akutni respiratorni distres sindrom kod odraslih (ARDS) i radiografski vidljivi infiltrati.

Odrasli pacijenti

U kliničkim ispitivanjima 1865 odraslih osoba je primilo pojedinačnu ili više doza kaspofungina: 564 febrilna pacijenta sa neutropenijom (ispitivanje empirijskog lečenja), 382 pacijenta sa invazivnom kandidijazom, 228 pacijenata sa invazivnom aspergilozom, 297 pacijenata sa lokalizovanom infekcijom Candidom i 394 pojedinca uključena u ispitivanja Faze I. U kliničkom ispitivanju empirijskog lečenja pacijenti su primali hemoterapiju zbog maligne bolesti ili im je urađena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze (uključujući 39 alogenih transplantacija). U kliničkim ispitivanjima u koje su uključeni pacijenti sa potvrđenom infekcijom uzrokovanom rodom Candida, kod većine pacijenata sa invazivnom infekcijom rodom Candida postojalo je neko teško osnovno oboljenje (na primer hematološka ili neka druga maligna bolest, nedavni veliki hirurški zahvat, HIV infekcija) zbog koga su pacijenti morali da istovremeno uzimaju više lekova. Pacijenti sa infekcijama rodom Aspergillus uključeni u istraživanje koje nije bilo poredbeno često su imali ozbiljno predisponirajuće stanje (na primer presađivanje koštane srži ili transplantaciju perifernih matičnih ćelija, hematološke maligne bolesti, solidne tumore ili presađivanje organa) zbog čega su morali da primaju više lekova istovremeno.


Jedna od čestih neželjenih reakcija koja je prijavljena u svim populacijama pacijenata bio je flebitis na mestu davanja injekcije. Ostale lokalne neželjene reakcije bile su eritem, bol/osetljivost, svrab, iscedak i osećaj pečenja.


Prijavljene kliničke i laboratorijske abnormalnosti kod svih odraslih koji su primali kaspofungin (ukupno njih 1780) po pravilu su bile blage i zbog njih je retko bilo potrebno da se prekine sa uzimanjem leka.


Tabelarni prikaz neželjenih rekacija


Dole prikazana neželjena dejstva na lek prijavljena su tokom kliničkih ispitivanja i postmarketinškog perioda. Neželjene reakcije su prema učestalosti definisane na sledeći način: veoma često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); povremeno (≥1/1000 i <1/100); retko (≥1/10 000 i <1/1000); veoma retko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


Klasa sistema organa

Često (1/100 i

1/10)

Povremeno (>1/1000 i

1/100)

Nepoznato (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)

Poremećaji krvi i limfnog sistema

smanjenje hemoglobina, smanjenje hematokrita, smanjenje broja

leukocita

anemija, trombocitopenija, koagulopatija, leukopenija, povećanje broja eozinofila, smanjenje broja trombocita, povećanje broja trombocita, smanjenje broja limfocita, povećanje broja leukocita, smanjenje broja neutrofila

Poremećaji metabolizma i ishrane

hipokalijemija

opterećenje tečnošću u organizmu, hipomagnezijemija, anoreksija, elektrolitni disbalans, hiperglikemija, hipokalcemija, metabolička acidoza

Psihijatrijski poremećaji

anksioznost, dezorijentisanost, insomnija


Poremećaji nervnog sistema

glavobolja

nesvestica, disgezija, parestezija, somnolenca, tremor, hipoestezija

Poremećaji oka

okularni ikterus, zamućenje vida, edem očnih kapaka, povećana lakrimacija

Kardiološki poremećaji

palpitacije, tahikardija, aritmija, atrijalna fibrilacija, kongestivna srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

flebitis

tromboflebitis, crvenilo, naleti vrućine, hipertenzija, hipotenzija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

dispneja

nazalna kongestija, faringolaringealni bol, tahipneja, bronhospazam, kašalj, noćna paroksizmalna

dispneja, hipoksija, krkljanje, zviždanje

Gastrointestinalni poremećaji

mučnina, dijareja, povraćanje

abdominalni bol, bol u gornjim partijama abdomena, suvoća usta, dispepsija, osećaj nelagodnosti u

stomaku, abdominalna distenzija, ascites, konstipacija, disfagija, nadutost

Hepatobilijarni poremećaji

povećanje vrednosti jetrenih parametara (alanin aminotransferaza, aspartat aminotransferaza,

alkalna

fosfataza krvi, konjugovani bilirbin, bilirubin u krvi)

holestaza, hepatomegalija, hiperbilirubinemija, žutica, poremećaj funkcije jetre, hepatotoksičnost, oboljenje jetre, povećanje gamaglutamil transferaze

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip, pruritus, eritem, hiperhidroza

erythema multiforme, makularni osip, makulo- papularni osip, osip sa pruritusom, urtikarija, alergijski dermatitis, generalizovani pruritus, eritematozni osip, generalizovani osip, morbiliformni osip, lezije na koži

toksična epidermalna nekroliza, Stevens- Johnson sindrom (videti odeljak 4.4)

Poremećaji mišićno- , koštanog sistema i vezivnog tkiva

artralgija

bol u leđima, bol u ekstremitetima, bol u kostima, slabost mišića, mijalgija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

renalna insuficijencija, akutna renalna


insuficijencija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

pireksija, groznica, svrab na mestu primene

bol, bol na mestu postavljanja katetera, zamor, osećaj hladnoće, osećaj vrućine, eritem na mestu primene, induracije na mestu primene, bol na mestu primene, otok na mestu primene, flebitis na mestu primene,

periferni edem, preosetljivost, osećaj nelagodnosti u grudima, bol u grudima, otok lica, osećaj promene temperature tela, induracija, ekstravazacija na mestu infuzije, iritacija na mestu infuzije, flebitis na mestu infuzije, osip na mestu infuzije, urtikarija na mestu infuzije, eritem na mestu infuzije, edem na mestu infuzije,

bol na mestu infuzije, otok na mestu infuzije, osećaj opšte slabosti, edem

Ispitivanja

snižene vrednosti kalijuma, snižene vrednosti albumina u krvi

povišena vrednost serumskog kreatinina, pozitivan nalaz eritrocita u urinu, snižena vrednost ukupnih proteina, prisustvo proteina u urinu, produženo protrombinsko vreme, skraćeno protrombinsko vreme,

smanjenje vrednosti natrijuma u krvi, povećanje vrednosti natrijuma u krvi, smanjenje vrednosti kalcijuma u

krvi, povećanje vrednosti kalcijuma u krvi, smanjenje vrednosti hlorida u krvi, povećanje vrednosti glukoze u

krvi, smanjenje vrednosti magnezijuma u krvi, smanjenje vrednosti fosfora u

krvi, povećanje vrednosti


fosfora u krvi, povećanje vrednosti uree u krvi, produženo aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme, smanjenje vrednosti bikarbonata u krvi, povećanje vrednosti hlorida u krvi,

povećanje vrednosti kalijuma u krvi, povećanje vrednosti krvnog pritiska, smanjenje vrednosti mokraćne

kiseline u krvi, prisustvo krvi u urinu, nenormalan zvuk pri disanju, smanjenje vrednosti ugljen dioksida u izdahnutom vazduhu, povećanje koncentracije imunosupresiva u krvi, povećanje INR vrednosti, pojava krvnih cilindara u urinu, pozitivan test na leukocite u urinu i povećanje pH urina.


Kaspofungin je takođe bio ispitivan pri dozi od 150 mg dnevno (u trajanju do 51 dana) kod 100 odraslih pacijenata (videti odeljak 5.1). Studija je poredila kaspofungin u dozi od 50 mg dnevno (nakon primene udarne doze od 70 mg prvog dana) sa dnevnom dozom od 150 mg u lečenju invazivne kandidijaze. U ovoj grupi pacijenata, bezbednost kaspofungina pri višoj dozi delovala je generalno slično bezbednosti koja je ispoljena kod pacijenata koji su primali dnevnu dozu od 50 mg kaspofungina. Broj pacijenata kod kojih su se ispoljile ozbiljne neželjene reakcije koje su bile u vezi sa lekom ili neželjene reakcije u vezi sa lekom u obe grupe je bio uporediv.


Pedijatrijski pacijenti

Podaci iz 5 kliničkih studija sa ukupno 171 pedijatrijskim pacijentom pokazuju da je ukupna učestalost kliničkih neželjenih događaja (26,3 %; 95%CI -19,9, 33,6) nije lošija nego što je zabeleženo kod odraslih pacijenata lečenih kaspofunginom (43,1%; 95% CI -40,0, 46,2). Međutim, pedijatrijski pacijenti verovatno imaju drugačiji profil neželjenih događaja u odnosu na odrasle pacijente. Najčešći neželjeni događaji povezani sa primenom kaspofungina zabeleženi kod pedijatrijskih pacijenata bili su pireksija (11,7%), osip (4,7%) i glavobolja (2,9%).


Tabelarni prikaz neželjenih rekacija


Prijavljene su sledeće neželjene reakcije:

Klasa sistema organa

Veoma često (1/10)

Često (1/100 i 1/10)

Poremećaji krvi i

limfnog sistema

povećanje broja eozinofila

Poremećaji nervnog sistema

glavobolja

Kardiološki poremećaji

tahikardija


Vaskularni poremećaji

crvenilo, hipotenzija

Hepatobilijarni poremećaji

povišene vrednosti enzima jetre (AST, ALT)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip, pruritus

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

groznica

drhtavica, bol na mestu postavljanja katetera

Ispitivanja

snižene vrednosti kalijuma u krvi, hipomagnezijemija, povišene vrednosti glukoze, snižene vrednosti fosfora, povišene vrednosti fosfora


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Opisano je nenamerno uzimanje kaspofungina u količini do 400 mg u jednom danu. To nije prouzrokovalo

nikakve klinički značajne neželjene reakcije. Kaspofungin se ne može ukloniti iz organizma dijalizom.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Kaspofungin PharmaS 50 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

Pomoćne supstance: Saharoza;

Manitol;

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Ugljen-dioksid (za podešavanje pH).


Kaspofungin PharmaS 70 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju Pomoćne supstance:

Saharoza; Manitol;

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Ugljen-dioksid (za podešavanje pH).

Inkompatibilnost


Ne mešati sa sredstvima za razblaživanje koja sadrže glukozu jer lek Kaspofungin PharmaS nije stabilan u razblaživačima koji sadrže glukozu. Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima izuzev onih koji su pomenuti u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rok upotrebe


2 godine.


Rekonstituisani koncentrat: mora odmah da se upotrebi. Podaci o stabilnosti pokazuju da koncentrat za pravljenje rastvora za infuziju može da se čuva do 24 sata ako se bočica čuva na temperaturi od 25°C ili nižoj i ako je prašak rekonstituisan sa vodom za injekcije.


Razblaženi rastvor za infuziju koji se daje pacijentu: mora odmah da se upotrebi. Podaci o stabilnosti ukazuju na to da proizvod može da se iskoristi u roku od 24 sata kada se čuva na temperaturi od 25°C ili

nižoj, ili u roku od 48 sati ako se kesa za intravensku infuziju (bočica) čuva u frižideru (na temperaturi od +2 do +8°C) i razblaži sa rastvorom natrijum-hlorida za infuziju od 9 mg/mL (0,9%), 4,5 mg/mL (0,45%) ili 2,25 mg/mL (0,225%) ili sa Ringerovim rastvorom sa laktatom.


Sa mikrobiološke tačke gledišta proizvod mora odmah da se upotrebi.

Ukoliko se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, a vreme čuvanja pod uobičajenim okolnostima ne sme da bude duže od 24 sata na temperaturi od +2 do +8°C, osim ukoliko rekonstitucija i razblaživanje nisu urađeni pod kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


  1. Posebne mere opreza pri čuvanju


   Neotvorena bočica: čuvati u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C.

   Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije i razblaženja leka videti odeljak Rok upotrebe.


  2. Priroda i sadržaj pakovanja


   Unutrašnje pakovanje leka Kaspofungin PharmaS 50 mg je staklena bočica od 10 mL, staklo tip I, sa sivim gumenim čepom od brom butila i plastičnim flip-off zatvaračem sa aluminijumskim flip-off prstenom crvene boje.

   Unutrašnje pakovanje leka Kaspofungin PharmaS 70 mg je staklena bočica od 10 mL, staklo tip I, sa sivim gumenim čepom od brom butila i plastičnim flip-off zatvaračem sa aluminijumskim flip-off prstenom narandžaste boje.


   Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i uputstvo za lek.


  3. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


   Rekonstitucija leka Kaspofungin PharmaS


   NE KORISTITI RAZBLAŽIVAČE KOJI SADRŽE GLUKOZU zato što lek Kaspofungin PharmaS nije stabilan u razblaživačima koji sadrže glukozu. LEK KASPOFUNGIN PHARMAS SE NE SME MEŠATI NITI DAVATI U ISTOVREMENOJ INFUZIJI SA DRUGIM LEKOVIMA, zato što ne postoje podaci o kompatibilnosti leka Kaspofungin PharmaS sa drugim intravenskim supstancama, aditivima ili medicinskim proizvodima.

   Rekonstituisani rastvor je bistar. Izvršiti vizuelni pregled rastvora za infuziju da bi se utvrdilo ima li prisustva stranih čestica (nerastvorenog materijala) ili promene boje.

   Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


   UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOD ODRASLIH PACIJENATA ZA LEK KASPOFUNGIN PHARMAS 50mg


   Prvi korak – Rekonstitucija konvencionalnih bočica


   Da bi se izvršila rekonstitucija praška, bočica mora da bude na sobnoj temperaturi. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije. Koncentracija tako rekonstituisane bočice biće 5,2 mg/mL.


   Kompaktni liofilizovani prašak, bele do skoro bele boje, potpuno će se rastvoriti. Sadržaj bočice lagano mućkati sve dok se ne dobije bistar rastvor. Izvršiti vizuelni pregled rekonstituisanog rastvora da bi se utvrdilo ima li prisustva stranih čestica (nerastvorenog materijala) ili promene boje. Ovako rekonstituisani rastvor može da se čuva do 24 sata na temperaturi od 25°C ili nižoj.


   Drugi korak – Dodavanje rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS rastvoru za infuziju koji se daje pacijentu


   Finalni rastvor za infuziju priprema se sa sledećim razblaživačima: natrijum-hlorid rastvor za injekciju ili Ringerov rastvor sa laktatom. Rastvor za infuziju priprema se tako što se pod aseptičnim uslovima doda odgovarajuća količina rekonstituisanog koncentrata (kao što je to prikazano u donjoj tabeli) u kesu ili bocu za infuziju od 250 mL. Kada je to medicinski neophodno, mogu da se koriste i infuzije manjeg volumena od 100 mL za dnevne doze od 50 mg ili 35 mg. Rastvor ne sme da se koristi ako je mutan ili ako ima talog.


   PRIPREMA RASTVORA ZA INFUZIJU ZA ODRASLE PACIJENTE


   DOZA*

   Volumen rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS za prenos u kesu ili bocu za infuziju

   Standardna priprema (rekonstituisani lek Kaspofungin PharmaS

   dodat u 250 mL), finalna koncentracija

   Smanjeni volumen infuzije (rekonstituisani lek Kaspofungin PharmaS

   dodat u 100 mL), finalna koncentracija

   50 mg

   10 ml

   0,20 mg/mL

   -

   50 mg za smanjeni volumen infuzije

   10 ml

   -

   0,47 mg/mL

   35 mg za pacijente sa umerenom insuficijencijom jetre (iz jedne bočice od 50 mg)

   7 ml

   0,14 mg/mL

   -

   35 mg za pacijente sa umerenom insuficijencijom jetre (iz jedne bočice od 50 mg) za smanjeni volumen infuzije

   7 ml

   -

   0,34 mg/mL


   *10,5 mL se mora koristiti za rekonstituciju svih bočica.


   UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOD PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA ZA LEK KASPOFUNGIN PHARMAS 50mg


   Izračunavanje površine tela (BSA) za određivanje doza za decu

   Pre pripreme infuzije izračunati površinu tela (BSA) pacijenta pomoću sledeće formule (Mosteller-ova formula):

   BSA (m2) = √ Visina (cm) × Masa (kg)/3600

   image

   Priprema infuzije od 70 mg/m2 za pedijatrijske pacijente uzrasta > 3 meseca (korišćenjem bočice od 50 mg):

   1. Utvrditi tačnu udarnu dozu koja će se koristiti kod datog pedijatrijskog pacijenta pomoću površine tela pacijenta (izračunate korišćenjem gornje formule) i sledeće jednačine:

    BSA (m2) × 70 mg/m2 = udarna doza

    Maksimalna udarna doza prvog dana terapije ne sme da bude veća od 70 mg, bez obzira kolika je izračunata doza za datog pacijenta.

   2. Ujednačiti temperaturu bočice leka Kaspofungin PharmaS koja je bila u frižideru sa sobnom temperaturom.

   3. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije.a Ovako rekonstituisani rastvor može da se čuva do 24 sata na temperaturi od ≤ 25°C.b Na ovaj način dobija se finalna koncentracija

    kaspofungina u bočici od 5,2 mg/mL.

   4. Iz bočice odvaditi količinu leka koja je jednaka izračunatoj udarnoj dozi (Prvi korak). Pod aseptičnim uslovima preneti ovu količinu (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS u kesu (ili bocu) za infuziju koja sadrži 250 mL 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum- hlorida za injekcije ili Ringerov rastvor sa laktatom. Takođe, ako se tako odabere, količina (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS može da se doda u smanjeni volumen 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum-hlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatima pri čemu finalna koncentracija ne sme da bude veća od 0,5 mg/mL. Ovaj rastvor za infuziju mora da se iskoristi u vremenu od 24 sata ukoliko se čuva na temperaturi ≤ 25°C ili u vremenu od 48 sati ukoliko se čuva u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C (videti odeljak Rok upotrebe).


image

Priprema infuzije od 50 mg/m2 za pedijatrijske pacijente uzrasta > 3 meseca (korišćenjem bočice od 50 mg):

 1. Utvrditi tačnu dnevnu dozu održavanja koja će se koristiti kod datog pedijatrijskog pacijenta pomoću površine tela pacijenta (izračunate korišćenjem gornje formule) i sledeće jednačine: BSA (m2) × 50 mg/m2 = dnevna doza održavanja

  Dnevna doza održavanja ne sme da bude veća od 70 mg bez obzira kolika je izračunata doza za datog pacijenta.

 2. Ujednačiti temperaturu bočice leka Kaspofungin PharmaS koja je bila u frižideru sa sobnom temperaturom.

 3. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije.a Ovako rekonstituisani rastvor može da se čuva do 24 sata na temperaturi od ≤ 25°C.b Na ovaj način dobija se finalna koncentracija kaspofungina u bočici od 5,2 mg/mL.

 4. Iz bočice odvaditi količinu leka koja je jednaka izračunatoj dnevnoj dozi održavanja (Prvi korak). Pod aseptičnim uslovima preneti ovu količinu (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS u kesu (ili bocu) za infuziju koja sadrži 250 mL 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum-hlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatom. Takođe, ako se tako odabere, količina (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS može da se doda u smanjeni volumen 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijumhlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatom pri čemu finalna koncentracija ne sme da bude veća od 0,5 mg/mL. Ovaj rastvor za infuziju mora da se iskoristi u vremenu od 24 sata ukoliko se čuva na temperaturi ≤ 25°C ili u vremenu od 48 sati ukoliko se čuva u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C (videti odeljak Rok upotrebe).


Napomene tokom pripreme:

a Kompaktni liofilizovani prašak, bele do skoro bele boje, potpuno će se rastvoriti. Sadržaj bočice lagano mućkati sve dok se ne dobije bistar rastvor.

 1. Izvršiti vizuelni pregled rekonstituisanog rastvora da bi se utvrdilo ima li prisustva stranih čestica (nerastvorenog materijala) ili promene boje tokom rekonstitucije i pre infuzije.

  Rastvor ne sme da se koristi ako je mutan ili ako ima talog.

 2. Lek Kaspofungin PharmaS je formulisan tako da omogućava dobijanje pune doze navedene na nalepnici bočice (50 mg) kada se količina od 10 mL odvadi iz bočice.UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOD ODRASLIH PACIJENATA ZA LEK KASPOFUNGIN PHARMAS 70mg


Prvi korak – Rekonstitucija konvencionalnih bočica


Da bi se izvršila rekonstitucija praška, bočica mora da bude na sobnoj temperaturi. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije. Koncentracija tako rekonstituisane bočice biće 7,2 mg/mL.


Kompaktni liofilizovani prašak, bele do skoro bele boje, potpuno će se rastvoriti. Sadržaj bočice lagano mućkati sve dok se ne dobije bistar rastvor. Izvršiti vizuelni pregled rekonstituisanog rastvora da bi se utvrdilo ima li prisustva stranih čestica (nerastvorenog materijala) ili promene boje. Ovako rekonstituisani rastvor može da se čuva do 24 sata na temperaturi od 25°C ili nižoj.


Drugi korak – Dodavanje rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS rastvoru za infuziju koji se daje pacijentu


Finalni rastvor za infuziju priprema se sa sledećim razblaživačima: natrijum-hlorid rastvor za injekciju ili Ringerov rastvor sa laktatom. Rastvor za infuziju priprema se tako što se pod aseptičnim uslovima doda odgovarajuća količina rekonstituisanog koncentrata (kao što je to prikazano u donjoj tabeli) u kesu ili bocu za infuziju od 250 mL. Kada je to medicinski neophodno, mogu da se koriste i infuzije manjeg volumena od 100 mL za dnevne doze od 50 mg ili 35 mg. Rastvor ne sme da se koristi ako je mutan ili ako ima talog.


PRIPREMA RASTVORA ZA INFUZIJU ZA ODRASLE PACIJENTE


DOZA*

Volumen rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS za prenos u kesu ili bocu za infuziju

Standardna priprema (rekonstituisani lek Kaspofungin PharmaS dodat u 250 mL), finalna

koncentracija

Smanjeni volumen infuzije (rekonstituisani lek Kaspofungin PharmaS dodat u 100 mL), finalna

koncentracija

70 mg

10 ml

0,28 mg/mL

Ne preporučuje se.

70 mg (iz dve bočice od 50 mg)**

14 ml

0,28 mg/mL

Ne preporučuje se.

35 mg za pacijente sa umerenom insuficijencijom jetre (iz jedne bočice od 70 mg)

5 ml

0,14 mg/mL

0,34 mg/mL


*10,5 mL se mora koristiti za rekonstituciju svih bočica.

** Ukoliko se na raspolaganju ne nalazi bočica od 70 mg, doza od 70 mg može da se pripremi iz dve bočice od 50 mg.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOD PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA ZA LEK KASPOFUNGIN PHARMAS 70mg


Izračunavanje površine tela (BSA) za određivanje doza za decu

Pre pripreme infuzije izračunati površinu tela (BSA) pacijenta pomoću sledeće formule (Mosteller-ova formula):

BSA (m2) = √ Visina (cm) × Masa (kg)/3600

image

Priprema infuzije od 70 mg/m2 za pedijatrijske pacijente uzrasta > 3 meseca (korišćenjem bočice od 70 mg):

 1. Utvrditi tačnu udarnu dozu koja će se koristiti kod datog pedijatrijskog pacijenta pomoću površine tela pacijenta (izračunate korišćenjem gornje formule) i sledeće jednačine:

  BSA (m2) × 70 mg/m2 = udarna doza

  Kod male dece uzrasta 12 meseci, uzeti u obzir da minimalna visina treba da bude 69 cm a minimalna težina 9,2 kg, za aproksimativnu površinu tela od 0,42 m2.

  Maksimalna udarna doza prvog dana terapije ne sme da bude veća od 70 mg, bez obzira kolika je izračunata doza za datog pacijenta.

 2. Ujednačiti temperaturu bočice leka Kaspofungin PharmaS koja je bila u frižideru sa sobnom temperaturom. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije.a Ovako rekonstituisani rastvor može da se čuva do 24 sata na temperaturi od ≤ 25°C.b Na ovaj način dobija se finalna koncentracija kaspofungina u bočici od 7,2 mg/mL.

 3. Iz bočice odvaditi količinu leka koja je jednaka izračunatoj udarnoj dozi (Prvi korak). Pod aseptičnim uslovima preneti ovu količinu (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS u kesu (ili bocu) za infuziju koja sadrži 250 mL 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum- hlorida za injekcije ili Ringerov rastvor sa laktatom. Takođe, ako se tako odabere, količina (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS može da se doda u smanjeni volumen 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum-hlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatima pri čemu finalna koncentracija ne sme da bude veća od 0,5 mg/mL. Ovaj rastvor za infuziju mora da se iskoristi u vremenu od 24 sata ukoliko se čuva na temperaturi ≤ 25°C ili u vremenu od 48 sati ukoliko se čuva u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C (videti odeljak Rok upotrebe).


image

Priprema infuzije od 50 mg/m2 za pedijatrijske pacijente uzrasta > 3 meseca (korišćenjem bočice od 70 mg):

 1. Utvrditi tačnu dnevnu dozu održavanja koja će se koristiti kod datog pedijatrijskog pacijenta pomoću površine tela pacijenta (izračunate korišćenjem gornje formule) i sledeće jednačine: BSA (m2) × 50 mg/m2 = dnevna doza održavanja

  Dnevna doza održavanja ne sme da bude veća od 70 mg bez obzira kolika je izračunata doza za datog pacijenta.

 2. Ujednačiti temperaturu bočice leka Kaspofungin PharmaS koja je bila u frižideru sa sobnom temperaturom.

 3. Pod aseptičnim uslovima dodati 10,5 mL vode za injekcije.a Ovako rekonstituisani rastvor može

  da se čuva do 24 sata na temperaturi od ≤ 25°C.b Na ovaj način dobija se finalna koncentracija kaspofungina u bočici od 7,2 mg/mL.

 4. Iz bočice odvaditi količinu leka koja je jednaka izračunatoj dnevnoj dozi održavanja (Prvi korak). Pod aseptičnim uslovima preneti ovu količinu (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS u kesu (ili bocu) za infuziju koja sadrži 250 mL 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijum-hlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatom. Takođe, ako se tako odabere, količina (mL)c rekonstituisanog leka Kaspofungin PharmaS može da se doda u smanjeni volumen 0,9%-nog, 0,45%-nog ili 0,225%-nog natrijumhlorida za injekcije ili Ringerovog rastvora sa laktatom pri čemu finalna koncentracija ne sme da bude veća od 0,5 mg/mL. Ovaj rastvor za infuziju mora da se iskoristi u vremenu od 24 sata ukoliko se čuva na temperaturi ≤ 25°C ili u vremenu od 48 sati ukoliko se čuva u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C (videti odeljak Rok upotrebe).


Napomene tokom pripreme:

a Kompaktni liofilizovani prašak, bele do skoro bele boje, potpuno će se rastvoriti. Sadržaj bočice lagano mućkati sve dok se ne dobije bistar rastvor.

 1. Izvršiti vizuelni pregled rekonstituisanog rastvora da bi se utvrdilo ima li prisustva stranih čestica (nerastvorenog materijala) ili promene boje tokom rekonstitucije i pre infuzije.

  Rastvor ne sme da se koristi ako je mutan ili ako ima talog.

 2. Lek Kaspofungin PharmaS je formulisan tako da omogućava dobijanje pune doze navedene na nalepnici bočice (70 mg) kada se količina od 10 mL odvadi iz bočice.