Početna stranica Početna stranica

Rivapatch
rivastigmin

UPUTSTVO ZA LEK


∆ Rivapatch, transdermalni flaster 4.6 mg/24 h

Pakovanje: ukupno 30 transdermalnih flastera, kesica, 30x1 transdermalni flaster

∆ Rivapatch, transdermalni flaster 9.5 mg/24 h

Pakovanje: ukupno 30 transdermalnih flastera, kesica, 30x1 transdermalni flaster


∆-Prazan trougao u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva : Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice,Plandište, Republika Srbija


Rivapatch, 4.6 mg/24 h, transdermalni flaster

Rivapatch, 9.5 mg/24 h, transdermalni flaster


rivastigmin


Pažljivo pročitajte uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.Ako ste uzeli više leka Rivapatch nego što je trebalo


Ako ste slučajno stavili više od jednog flastera, uklonite sve flastere sa Vaše kože i informišite svog lekara da ste slučajno stavili više od jednog flastera. Možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć. Neki pacijenti koji su slučajno uzeli više leka Rivapatch, imali su mučninu, povraćanje, proliv, visok krvni pritisak i priviđanja (halucinacije). Mogu se javiti usporen rad srca i nesvestica.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Rivapatch

Ako ste utvrdili da ste zaboravili da stavite flaster, stavite jedan odmah. Možete staviti naredni flaster

u uobičajeno vreme sledećeg dana. Nemojte stavljati dva flastera da biste nadoknadili onaj koji ste propustili.


Ako prestanete da uzimate lek Rivapatch

Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom ako prestanete da koristite flastere. Ako imate bilo kakva pitanja o primeni ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, i Rivapatch transdermalni flasteri mogu da izazovu neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.


  Neželjena dejstva se javljaju češće kada počinjete da uzimate lek, ili kada povećavate dozu. U većini slučajeva neželjena dejstva će se postepeno povući kada se Vaš organizam navikne na ovaj lek.


  Moguća neželjena dejstva su navedena prema njihovoj učestalosti: Veoma česta: više od 1 na 10 pacijenata


  Česta: manje od 1 na 10 ali više od 1 na 100

  Povremena: manje od 1 na 100 pacijenata ali više od 1 na 1000 pacijenata Retka: manja od 1 na 1000 pacijenata ali više od 1 na 10 000 pacijenata

  Veoma retka: manje od 1 od 10 000 pacijenata

  Nepoznata: frekvencija ne može biti procenjena iz dostupnih podataka.


  Skinite flaster i odmah se obratite lekaru ukoliko primetite neko od sledećih navedenih neželjenih efekata koje može postati ozbiljno:


  Česta (manje od 1 na 10 ali više od 1 na 100)

  • gubitak apetita

  • vrtoglavica

  • uznemirenost ili pospanost

  • urinarna inkontinencija (nemogućnost kontrolisanja mokrenja, tj. zadržavanje mokraće)


   Povremena (manje od 1 na 100 pacijenata ali više od 1 na 1000 pacijenata)

  • problemi sa srčanim ritmom (usporen rad srca)

  • priviđanja (halucinacije)

  • čir na želucu

  • dehidratacija (preteran gubitak tečnosti)

  • hiperaktivnost (visok nivo aktivnosti, nemir)

  • agresija


   Retka (manja od 1 na 1000 pacijenata ali više od 1 na 10 000 pacijenata)

  • pad


   Veoma retka (manje od 1 od 10 000 pacijenata)

  • ukočenost ruku ili nogu

  • drhtanje ruku


   Nepoznata (frekvencija ne može biti procenjena iz dostupnih podataka)

  • alergijska reakcija na mestu primene, kao što su plikovi i zapaljenje kože

  • pogoršanje Parkinsonove bolesti (tremor, ukočenost, šepanje)

  • zapaljenje pankreasa (jak bol u gornjem delu trbuha, često sa mučninom i povraćanjem)

  • problemi sa srčanim ritmom (ubrzan ili nepravilan rad srca)

  • visok krvni pritisak

  • konvulzije (epileptični napadi)

  • poremećaji jetre (žuta koža, žuta beonjača, abnormalno taman urin ili neočekivana mučnina, povraćanje, umor i gubitak apetita)

  • promene u funkcionalnim testovima jetre

  • uznemirenost


   Ako osetite bilo šta od ovog, uklonite flaster i odmah recite svom lekaru. Dodatna neželjena dejstva koja su prijavljena kod kapsula i oralnog rastvora koji sadrže rivastigmin:

   Česta (manje od 1 na 10 ali više od 1 na 100)

  • previše pljuvačke

  • gubitak apetita

  • uznemirenost

  • opšte loše stanje

  • drhtanje i osećaj zbunjenosti

  • pojačano znojenje


   Povremena (manje od 1 na 100 pacijenata ali više od 1 na 1000 pacijenata)

  • nepravilan rad srca (ubrzan rad srca)

  • poremećaji u spavanju

  • slučajni padovi


   Retka (manja od 1 na 1000 pacijenata ali više od 1 na 10 000 pacijenata)

  • konvulzije (grčenje tela)

  • čir na organima za varenje

  • bol u grudima verovatno prouzrokovan skupljanjem krvnih sudova srca (koronarni spazam)


   Veoma retka (manje od 1 od 10 000 pacijenata)

  • visok krvni pritisak

  • zapaljenje pankreasa (jak bol u gornjem delu trbuha, često sa mučninom i povraćanjem)

  • krvarenje u organima za varenje (krv u stolici ili kada povraćate)

  • priviđanja (halucinacije)

  • takođe je prijavljivano i teško povraćanje koje može da dovede do rupture jednjaka


   Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane teško, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK RIVAPATCH


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje

  Čuvati lek Rivapatch van domašaja i vidokruga dece.


  Ne koristiti lek posle isteka datuma koji je napisan na kutiji i kesici. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Držati transdermalni flaster u u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Ne koristiti flaster ako je oštećen ili pokazuje znake nasilnog otvaranja.


  Lekove ne treba bacati preko vodovoda ili kućnog otpada. Zamolite farmaceuta da Vas uputi šta da uradite sa lekom koji Vam nije potreban. Ovim merama štitite životnu sredinu.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Rivapatch


Aktivna supstanca je rivastigmin.


Rivapatch, 4,6 mg/24h, transdermalni flaster oslobađa 4,6 mg rivastigmina za 24h. Površine je 5 cm2 i sadrži 9 mg rivastigmina.

Rivapatch , 9,5 mg/24h, transdermalni flaster oslobađa 9,5 mg rivastigmina za 24h. Površine je 10 cm2 i sadrži 18 mg rivastigmina.


Pomoćne supstance su:

Gornji sloj: poliester film, fluoro-obložen poliester film.

Matriks gotovog leka: Akrilni adhesiv, akrilatni kopolimer poli (butil-metakrilat, metil-metakrilat).

Adhezivni matriks: silikonski adheziv.


Kako izgleda lek Rivapatch i sadržaj pakovanja


Svaki transdermalni flaster je tanak troslojni okrugli transdermalni flaster koji sadrži zadnji sloj od poliestera, akrilni matriks sa aktivnom supstancom i silikonski adhezivni sloj, zaštićen providnom folijom kvadratnog oblika. Zadnji sloj je providan, bele boje i sa oznakom „Rivastigmine 4.6 mg/24h“, odnosno „Rivastigmine 9.5 mg/24h“.


Svaki transdermalni flaster je pojedinačno upakovan u toplotom zatvorenoj kesici. Pakovanje: ukupno 30 transdermalnih flastera, kesica, 30x1 transdermalni flaster.


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Rivapatch, 4.6 mg/24h, transdermalni flaster: 515-01-4957-12-001 od 06.03.2014.

Rivapatch, 9.5 mg/24h, transdermalni flaster: 515-01-4958-12-001 od 06.03.2014.