Početna stranica Početna stranica

Gemzar
gemcitabin

UPUTSTVO ZA LEK


Gemzar

prašak za rastvor za infuziju, 200 mg Pakovanje: ukupno1 kom, bočica staklena, 1 x 200 mg


Gemzar

prašak za rastvor za infuziju, 1000 mg Pakovanje: ukupno1 kom, bočica staklena, 1 x 1000 mg


Proizvođač: Lilly France S.A.S.

Adresa: 2 Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) SA predstavništvo

Adresa: Vladimira Popovića 38 - 40, 11070 Beograd, Srbija


Gemzar, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju Gemzar, 1000 mg, prašak za rastvor za infuziju


INN: gemcitabin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gemzar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gemzar

 3. Kako se upotrebljava lek Gemzar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gemzar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GEMZAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Gemzar pripada grupi lekova koji se nazivaju „citotoksični lekovi“. Citotoksični lekovi ubijaju ćelije koje se dele, uključujući i ćelije karcinoma.


  Gemzar se može davati sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje karcinoma, u zavisnosti od tipa karcinoma.


  Gemzar se koristi za lečenje pacijenata koji imaju:

  • nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC), kada se primenjuje sam ili u kombinaciji sa cisplatinom

  • karcinom pankreasa

  • karcinom dojke, kada se primenjuje zajedno sa paklitakselom

  • karcinom jajnika, kada se primenjuje zajedno sa karboplatinom

  • karcinom bešike, kada se primenjuje zajedno sa cisplatinom


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GEMZAR


  Lek Gemzar ne smete koristiti:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na gemcitabin ili bilo koju drugu komponentu leka Gemzar.

  • ukoliko dojite


   Kada uzimate lek Gemzar, posebno vodite računa:


   Pre primene prve infuzije biće Vam uzeti uzorci krvi kako bi se procenilo da li su funkcije bubrega i jetre dovoljno očuvane. Pre primene svake naredne infuzije biće Vam uzeti uzorci krvi kako bi se procenilo da li imate dovoljno krvnih ćelija da bi primili lek Gemzar. Vaš lekar može odlučiti da promeni dozu leka ili da odloži terapiju u zavisnosti od Vašeg opšteg stanja i ukoliko Vam je broj krvnih ćelija suviše nizak.

   Povremeno će Vam uzeti uzorke krvi kako bi se procenila funkcija bubrega i jetre.


   Molimo Vas da saopštite lekaru ukoliko:

   • imate ili ste nekada imali probleme sa jetrom, oboljenje srca ili oboljenje krvnih sudova

   • ste nedavno primali, ili još uvek primate radioterapiju

   • ste nedavno vakcinisani

   • se jave problemi sa disanjem ili osećate slabost i javi se bledilo (može biti znak slabljenja funkcije bubrega)


    Muškarcima se savetuje da ne začinju potomstvo u toku ili najmanje 6 meseci nakon terapije lekom Gemzar. Ukoliko želite da začnete potomstvo u toku ili najmanje 6 meseci nakon terapije, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Možete potražiti savet o načinu deponovanja sperme pre početka terapije.


    Primena drugih lekova


    Upozorite lekara ili bolničkog farmaceuta ako uzimate druge lekove ili ste nedavno uzimali druge lekove, uključujući vakcine i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


    Uzimanje leka Gemzar sa hranom ili pićima


    Nije primenljivo.


    Primena leka Gemzar u periodu trudnoće i dojenja


    Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste zatrudneli, obavezno to kažite svom lekaru!

    Primenu leka Gemzar u toku trudnoće treba izbegavati. Vaš lekar će Vas upoznati sa potencijalnim rizikom primene leka Gemzar tokom trudnoće.


    Ukoliko dojite, to obavezno kažite svom lekaru!

    U toku terapije lekom Gemzar dojenje se mora prekinuti.


    Uticaj leka Gemzar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Gemzar može da izazove pospanost, pogotovo ukoliko ste konzumirali alkohol. Nemojte upravljati vozilom niti rukovati mašinama dok ne budete sigurni da terapija kod Vas ne izaziva pospanost.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Gemzar

    Gemzar sadrži 3,5 mg (<1 mmol) natrijuma po bočici od 200 mg i 17,5 mg (< 1 mmol) natrijuma po bočici od 1000 mg, što znači da se može smatrati da preparat praktično ne sadrži natrijum.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GEMZAR


  Uobičajena doza leka Gemzar je 1000-1250 miligrama po svakom kvadratnom metru Vašeg tela.


  Treba izmeriti visinu i težinu i na osnovu toga izračunati površinu tela. Na osnovu podatka o površini Vašeg tela lekar će Vam odrediti pravu doza leka Gemzar. Ova doza se može prilagođavati ili se terapija može odložiti u zavisnosti od Vaše krvne slike i opšteg stanja.


  Od vrste karcinoma zavisi koliko ćete često primati lek Gemzar. Bolnički farmaceut ili lekar će rastvoriti Gemzar prašak pre primene.

  Gemzar ćete uvek primati u obliku infuzije u jednu od vena u trajanju od približno 30 minuta.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog proizvoda raspitajte se kod vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Gemzar može da ima neželjene efekte, iako se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Učestalost neželjenih dejstava definiše se kao:

  • veoma česta: javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • česta: javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • povremena: javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • retka: javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • veoma retka: javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek


   Odmah se obratite svom lekaru ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava:

  • Groznicu ili infekciju (često): ukoliko imate povišenu temperaturu od 38ºC ili višu, znojenje ili druge znake infekcije (pošto se može desiti da imate manje belih krvnih zrnaca nego što je normalno, što se često dešava)

  • Nepravilan rad srca (aritmija) (povremeno)

  • Bol, crvenilo, otok ili osećaj bola u ustima (često).

  • Alergijske reakcije: ukoliko Vam se javi osip po koži (veoma često) / svrab (često) ili groznica (veoma često)

  • Osećaj umora, nesvestica, ukoliko se lako zadišete ili ukoliko ste bledi u licu (pošto se može desiti da imate niži nivo hemoglobina nego što je normalno, što se često dešava)

  • Krvarenje desni, krvarenje iz nosa ili usta ili bilo koje krvarenje koje ne prestaje, crvenkasta ili ružičasta mokraća, modrice nepoznatog porekla (pošto se može desiti da imate manje krvnih pločica (trombocita) nego što je normalno, što se često dešava)

  • Otežano disanje (veoma se često javljaju blagi problemi sa disanjem ubrzo nakon primene Gemzar infuzije, što prolazi brzo, ipak, povremeno ili retko se mogu javiti ozbiljniji problemi sa plućima).


   Neželjena dejstva leka Gemzar uključuju:


   Veoma česta neželjena dejstva Smanjen nivo hemoglobina (anemija) Smanjen broj belih krvnih zrnaca Smanjen broj trombocita

   Otežano disanje

   Povraćanje Mučnina

   Osip kože –alergijski osip kože često praćen svrabom Gubitak kose

   Problemi sa jetrom: što se vidi kroz poremećaj rezultata testova iz krvi


   Pojava krvi u mokraći

   Rezultati analize mokraće koji odstupaju od normalnih: prisustvo proteina u urinu Simptomi slični gripu uključujući groznicu

   Edem (otoci nožnih članaka, prstiju, stopala, lica)


   Česta neželjena dejstva

   Groznica praćena niskim brojem belih krvnih zrnaca (febrilna neutropenija) Anoreksija (slab apetit)

   Glavobolja Nesanica Pospanost Kašalj Curenje nosa Zatvor

   Dijareja (proliv)

   Bol, crvenilo, otok ili afte (ranice) u ustima Svrab

   Znojenje

   Bol u mišićima Bol u leđima Groznica Slabost

   Osećaj jeze


   Povremena neželjena dejstva

   Intersticijalni pneumonitis (pojava ožiljaka na alveolama u plućima)

   Grčenje vazdušnih puteva (pojava šištanja)

   Abnormalni nalaz rentgen snimka pluća (pojava ožiljaka) Nepravilan srčani ritam (aritmija)

   Srčana slabost Otkazivanje bubrega

   Teško oštećenje jetre, uključujući otkazivanje jetre Moždani udar


   Retka neželjena dejstva Srčani udar (infarkt miokarda) Nizak krvni pritisak

   Ljuspanje kože, pojava čireva ili plikova na koži Reakcije na mestu primene leka

   Respiratorni distres sindrom (teški upalni proces u plućima koji dovodi do oštećenja funkcije disanja)

   Radiation recall fenomen (osip po koži koji podseća na teške opekotine nakon sunčanja) koji se može javiti na koži koja je prethodno bila izložena radioterapiji.

   Pojava tečnosti u plućima

   Radijaciona toksičnost – pojava ožiljaka na alveolama u plućima nakon radioterapije


   Gangrena prstiju na rukama i nogama


   Veoma retka neželjena dejstva

   Povećanje broja krvnih pločica (trombocita)

   Anafilaktička reakcija (teška preosetljivost/alergijska reakcija) Ljuspanje kože i pojava teških plikova na koži

   Ishemijski kolitis (upala sluznice debelog creva usled smanjenja prokrvljenosti)


   Može Vam se javiti bilo koje od ovih neželjenih dejstava i/ili stanja. Odmah se obratite svom lekaru ukoliko se javi bilo koje od navedenih neželjenih dejstava.


   Ukoliko ste zabrinuti zbog neželjenih efekata, razgovarajte sa svojim lekarom.


   Ukoliko se neželjena dejstva pogoršaju ili ako primetite neka druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom tekstu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK GEMZAR

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Gemzar se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji i bočici („važi do“).


  Čuvanje


  Neotvorena bočica: čuvati na temperaturi do 30ºC.


  Rekonstituisani rastvor: Proizvod treba upotrebiti odmah nakon rastvaranja. Ukoliko su pripremljeni prema uputstvima, rastvori gemcitabina su dokazano hemijski i fizički stabilni tokom 24 sata na temperaturi do 30ºC. Dalje razblaživanje će takođe uraditi zdravstveni radnik. Pripremljen rastvor ne treba čuvati u frižideru zbog mogućnosti pojave kristalizacije.


  Ovaj lek je predviđen za jednokratnu upotrebu.

  Neiskorišćenu količinu leka ili otpadni materijal nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Gemzar

  Aktivna supstanca je gemcitabin.

  Jedna bočica sadrži 200 mg ili 1000 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin-hidrohlorida).


  Pomoćne supstance su manitol (E421), natrijum-acetat, hlorovodonična kiselina i natrijum-hidroksid.


  Kako izgleda lek Gemzar i sadržaj pakovanja


  Gemzar je prašak za rastvor za infuziju u bočici, bele do skoro bele boje. Jedna bočica sadrži 200 mg ili 1000 mg gemcitabina.

  Izgled leka nakon rastvaranja: bistar, bezbojan do svetlo žuti rastvor.


  Pakovanje je bočica od stakla tipa I, zatvorena gumenim zatvaračem i zapečaćena aluminijumskim prstenom u kombinaciji sa polipropilenskom kapicom.

  Svako pakovanje leka Gemzar sadrži jednu bočicu.


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Proizvođač:

  Lilly France S.A.S., 2 Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska.


  Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

  Eli Lilly (Suisse) SA predstavništvo, Vladimira Popovića 38 - 40, 11070 Beograd, Srbija.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Mart, 2013


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može primenjivati samo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.


  Broj i datum dozvole:


  Gemzar, 1 x 200 mg: 515-01-8004-12-001 od 07.05.2013.

  Gemzar, 1 x 1000mg: 515-01-8005-12-001 od 07.05.2013.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  Terapijske indikacije


  Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma bešike, u kombinaciji sa cisplatinom.


  Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog adenokarcinoma pankreasa.


  U kombinaciji sa cisplatinom, gemcitabin je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC). Primena gemcitabina kao monoterapije može se razmotriti kod starijih pacijenata ili kod pacijenata kod kojih je prisutan performans status 2.


  Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog epitelijalnog karcinoma ovarijuma, u kombinaciji sa karboplatinom, kod pacijenata sa relapsom bolesti, posle najmanje šest meseci bez ponovnog javljanja bolesti, nakon terapije prve linije na bazi platine.


  U kombinaciji sa paklitakselom, gemcitabin je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa neresektabilnim, lokalno recidivirajućim ili metastatskim karcinomom dojke koji su imali relaps bolesti nakon primene adjuvantne/neoadjuvantne hemioterapije. Prethodno sprovedena hemioterapija trebalo je da sadrži neki od antraciklina, ukoliko nije klinički kontraindikovan.


  Doziranje i način primene


  Gemcitabin treba da propisuje samo lekar kvalifikovan da primenjuje hemioterapiju u lečenju karcinoma.


  Preporučeno doziranje


  Karcinom bešike Kombinovana primena

  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², u obliku infuzije u trajanju od 30 minuta. Doza se daje 1., 8. i 15. dana ciklusa od 28 dana u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatin, u preporučenoj dozi od 70 mg/m², daje se prvog dana nakon gemcitabina, odnosno 2. dana 28-dnevnog ciklusa. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa, doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta.


  Karcinom pankreasa

  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², primenjena intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda do 7 nedelja, nakon čega sledi prekid od nedelju dana. U sledećim ciklusima, Gemzar se daje jednom nedeljno tokom 3 nedelje, posle čega sledi prekid od nedelju dana. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.


  Nemikrocelularni karcinom pluća Monoterapija

  Preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m² i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30

  minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda od 3 nedelje, nakon čega sledi prekid od nedelju dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.


  Kombinovana primena

  Preporučena doza gemcitabina, u tronedeljnoj šemi doziranja, iznosi 1250 mg/m² površine tela i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta 1. i 8. dana terapijskog ciklusa (21 dan). Redukcija doze može da se izvrši u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.

  Cisplatin se primenjuje u dozama od 75-100mg/m2, jednom na svake 3 nedelje.


  Karcinom dojke Kombinovana primena

  Preporučuje se kombinacija gemcitabina sa paklitakselom u okviru koje se paklitaksel (175 mg/m²) daje 1. dana u obliku intravenske infuzije u trajanju od oko 3 sata, a potom se gemcitabin (1250 mg/m²) daje intravenskom infuzijom tokom 30 minuta 1. i 8. dana ciklusa od 21 dan. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta. Pre početka terapije kombinacijom gemcitabin+paklitaksel, apsolutni broj

  granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x106/L).


  Karcinom ovarijuma Kombinovana primena

  U kombinaciji sa karboplatinom, preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m², a daje se 1. i 8. dana svakog ciklusa od 21 dan, intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Posle gemcitabina, karboplatin se daje 1. dana da bi se postigla ciljna PIK od 4,0 mg/mL/min. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa, doziranje se može redukovati na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta.


  Kontrola toksičnosti i prilagođavanje doze usled pojave toksičnosti


  Prilagođavanje doze kod nehematološke toksičnosti

  Treba uraditi periodičan pregled i kontrolu funkcije bubrega i jetre kako bi se otkrili znaci nehematološke toksičnosti. Može se izvršiti redukcija doze sa svakim ciklusom ili u toku ciklusa na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta.

  Uopšeno posmatrano, u slučaju ozbiljne nehematološke toksičnosti (Stepen 3 ili 4), izuzimajući mučninu/povraćanje, terapiju gemcitabinom treba obustaviti ili smanjiti dozu u zavisnosti od procene ordinirajućeg lekara. Doziranje treba obustaviti dok po mišljenju ordinirajućeg lekara toksičnost ne prođe.


  Za prilagođavanje doze cisplatina, karboplatina i paklitaksela u kombinovanoj terapiji molimo Vas da pogledate odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


  Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti Započinjanje ciklusa

  U svim indikacijama kod pacijenta treba kontrolisati apsolutni broj trombocita i granulocita pre početka primene svake doze. Apsolutni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x106/L) , a broj trombocita mora biti 100.000 (x 106/L) pre započinjanja ciklusa.  Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti u narednim ciklusima, u svim indikacijama


  Dozu gemcitabina treba redukovati na 75% inicijalne doze ciklusa ukoliko se pojave sledeće manifestacije hematološke toksičnosti:

  • Apsolutni broj granulocita < 500 x 106/L duže od 5 dana

  • Apsolutni broj granulocita < 100 x 106/L duže od 3 dana


  • Febrilna neutropenija

  • Broj trombocita < 25.000 x 106/L

  • Odlaganje terapijskog ciklusa duže od nedelju dana zbog toksičnosti.


Način primene

Podnošljivost Gemzara u toku infuzije je dobra, te se lek može primenjivati i u ambulantnim uslovima. Ukoliko dođe do ekstravazacije, infuzija se mora prekinuti bez odlaganja, pa potom ponovo početi, ali u drugi krvni sud. Posle primene pacijent mora biti pod strogim nadzorom.


Za uputstva o rekonstituisanju, pogledati odeljak „Posebne mere opreza pri rukovanju i odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka“.


Posebne populacije


Pacijenti sa renalnom ili hepatičkom insuficijencijom

Treba biti oprezan prilikom primene gemcitabina kod pacijenata sa hepatičkom ili renalnom insuficijencijom usled nedovoljnih podataka iz kliničkih studija koji bi dali jasne smernice za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Starija populacija (>65 godina)

Gemcitabin se dobro podnosi kod pacijenata preko 65 godina starosti. Nema dokaza koji ukazuju na to da je potrebno dodatno prilagođavanje doze izuzev već preporučenog za sve pacijente.


Pedijatrijska populacija (<18 godina)

Ne preporučuje se primena gemcitabina kod dece ispod 18 godina usled nedovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti.


Kontraindikacije


Preosetljivost na gemcitabin ili neku od pomoćnih supstanci leka. Dojenje (videti odeljak „Fertilitet, trudnoća i dojenje“).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Produžavanje trajanja infuzije i redukovanje preporučenog intervala između doza povećava toksičnost.


Hematološka toksičnost

Gemcitabin može suprimirati funkciju koštane srži što se manufestuje leukopenijom, trombocitopenijom i anemijom.

Pre svake primene doze gemcitabina, pacijentu se mora proveriti broj trombocita, leukocita i granulocita. Treba razmotriti opcije ukidanja ili prilagođavanja terapije kada se uoči supresija koštane srži indukovana terapijom (videti odeljak „Doziranje i način primene“).

Ipak, mijelosupresija je kratkotrajna i obično ne zahteva smanjenje doze, a retko prekid terapije. Vrednosti u perifernoj krvi mogu da nastave da se pogoršavaju i po prestanku terapije lekom Gemzar. Kod pacijenata s poremećajem funkcije koštane srži terapija se mora uvesti vrlo oprezno. Kao i u slučaju drugih citotoksičnih terapija, kada se terapija gemcitabinom primenjuje sa drugom hemioterapijom, mora se voditi računa o riziku za nastanak kumulativne supresije koštane srži.


Hepatička insuficijencija

Primena gemcitabina kod pacijenata sa pratećim metastazama na jetri, istorijom preegzistirajućeg hepatitisa, alkoholizmom ili cirozom jetre, može dovesti do pogoršanja osnovne bolesti.


Povremeno treba uraditi laboratorijsku procenu renalne i hepatičke funkcije (uključujući virološke testove).


Gemcitabin se mora oprezno primenjivati kod pacijenata sa insuficijencijom jetre kao i kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega, pošto kliničke studije ne daju dovoljno podataka koji bi omogućili jasnu preporuku za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak „Doziranje i način primene“).


Prateća radioterapija

Prateća radioterapija (primenjena zajedno ili u razmaku ≤7 dana): prijavljeni su slučajevi toksičnih reakcija (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“ za preporuke i detalje o primeni).


Žive vakcine

Primena vakcine protiv žute groznice i drugih živih atenuisanih vakcina se ne preporučuje kod pacijenata na terapiji gemcitabinom (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“).


Kardiovaskularni sistem

Usled rizika od srčanih i/ili vaskularnih poremećaj prilikom terapije gemcitabinom, treba biti posebno oprezan kod pacijenata sa prisutnom istorijom kardiovaskularnih događaja.


Respiratorni sistem

Efekti na plućima, ponekad ozbiljni (kao što su edem pluća, intersticijalni pneumonitis ili respiratorni distres sindrom kod odraslih (ARDS)), prijavljeni su prilikom terapije gemcitabinom.

Etiologija ovih efekata nije poznata. Ukoliko se jave, treba razmotriti mogućnost prekida terapije

gemcitabinom. Primena suportivnih mera u ranom stadijumu može doprineti poboljšanju stanja.


Bubrezi

Retko su prijavljeni klinički slučajevi hemolitičkog uremijskog sindroma (HUS) kod pacijenata koji su primali gemcitabin (videti odeljak „Neželjena dejstva“). Terapija gemcitabinom se mora prekinuti ukoliko se uoče znaci mikroangiopatske hemolitičke anemije, npr. naglo opadanje nivoa hemoglobina uz istovremenu trombocitopeniju, porast nivoa serumskog bilirubina, serumskog kreatinina, uree ili LDH. Uprkos prekidu terapije, insuficijencija bubrega može postati ireverzibilna i može biti potrebna dijaliza.


Fertilitet

U studijama ispitivanja fertiliteta, gemcitabin je kod mužjaka miševa izazivao hipospermatogenezu. Stoga se muškarcima koji se leče gemcitabinom savetuje da ne začinju potomstvo u toku i bar 6 meseci posle terapije, a da se pre početka terapije obrate stručnjaku za kriokonzervaciju sperme, zbog mogućnosti da terapija gemcitabinom dovede do neplodnosti (videti odeljak „Fertilitet, trudnoća i dojenje“).


Natrijum

Gemzar 200 mg sadrži 3,5 mg (<1 mmol) natrijuma po bočici, što znači da se može smatrati da preparat praktično ne sadrži natrijum.


Gemzar 1000 mg sadrži 17,5 mg (< 1 mmol) natrijuma po bočici, što znači da se može smatrati da preparat praktično ne sadrži natrijum.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedene specifične studije interakcija.


Radioterapija

Prateća radioterapija (primenjena zajedno ili u razmaku od ≤ 7 dana) – toksičnost povezana sa terapijom ovakvog modaliteta zavisi od mnogo različitih faktora, uključujući dozu gemcitabina, interval doziranja, dozu radijacije, tehniku planiranja radioterapije, vrstu ciljnog tkiva i njegovu zapreminu. Pretkliničke i kliničke studije su pokazale da gemcitabin povećava osetljivost na

radioterapiju. U jedinom ispitivanju, gde je gemcitabin primenjivan u dozi od 1000 mg/m2 tokom 6 uzastopnih nedelja zajedno sa radijacionom terapijom toraksa kod pacijenata sa nemikrocelularnim

karcinomom pluća, primećena je značajna toksičnost u formi ozbiljnog i potencijalno životno ugrožavajućeg mukozitisa, posebno ezofagitisa i pneumonitisa, naročito kod pacijenata koji su primali veliku dozu zračenja (srednji terapijski obim 4,795 cm3). Studije koje su potom obavljene su

pokazale da je izvodljivo primeniti gemcitabin u nižoj dozi sa pratećom radioterapijom uz mogućnost da se predvidi toksičnost, kao u studiji faze II kod nemikrocelularnog karcinoma pluća, gde je ispitivano torakalno zračenje u dozi od 66Gy i primena gemcitabina (600 mg/m2, 4 puta) i cisplatina (80 mg/m2, 2 puta) tokom 6 nedelja. Optimalni režim doziranja za bezbednu primenu gemcitabina sa terapijskim dozama radijacije još nije utvrđen za sve tipove tumora.


Odvojena radioterapija (primenjena u razmaku > od 7 dana) – Analiza podataka ne pokazuje povećanje toksičnosti u odnosu na toksičnost same radioterapije kada se gemcitabin primeni više od 7


dana pre ili posle radioterapije, osim reakcije na ozračenom mestu (radiation recall). Podaci pokazuju da se sa primenom gemcitabina može početi nakon što su prošli akutni efekti zračenja ili najmanje nedelju dana nakon zračenja.


Oštećenja tkiva kao posledica zračenja su primećena na ciljnim tkivima (na primer: ezofagitis, kolitis i pneumonitis) prilikom upotrebe gemcitabina kako kod istovremene primene tako i kod odvojene primene radioterapije.


Ostale interakcije

Primena vakcine protiv žute groznice i drugih živih atenuisanih vakcina se ne preporučuje usled rizika od sistemske, potencijalno fatalne bolesti, naročito kod imunosuprimiranih pacijenata.


Fertilitet, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primeni gemcitabina kod trudnica. Istraživanja na životinjama su utvrdila da lek ispoljava reproduktivnu toksičnost. Na osnovu studija sprovedenih na životinjama i mehanizma delovanja gemcitabina, ovaj lek ne treba davati tokom trudnoće osim ako nije apsolutno neophodan.

Žene treba posavetovati da ne ostaju u drugom stanju tokom terapije gemcitabinom i da odmah upozore ordinirajućeg lekara ukoliko se to ipak desi.


Dojenje

Nije poznato da li se gemcitabin izlučuje u majčinom mleku, a neželjena dejstva na odojče se ne mogu isključiti. Dojenje se mora obavezno prekinuti tokom terapije gemcitabinom.


Fertilitet

U studijama ispitivanja fertiliteta, gemcitabin je kod mužjaka miševa izazivao hipospermatogenezu. Stoga se muškarcima koji se leče gemcitabinom savetuje da ne začinju potomstvo u toku i bar 6 meseci posle terapije, a da se pre početka terapije obrate stručnjaku za kriokonzervaciju sperme, zbog mogućnosti da terapija gemcitabinom dovede do neplodnosti.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene studije uticaja na sposobnost vožnje i upravljanja mašinama. Ipak, gemcitabin može da izazove blagu do umerenu pospanost, pogotovo u kombinaciji sa konzumiranjem alkohola. Pacijente treba savetovati da se uzdrže od vožnje i rukovanja mašinama dok se ne pokaže da ne ispoljavaju efekat pospanosti.Povremeno:

 • cerebrovaskularni događaji

Kardiološki poremećaji

Povremeno:

 • aritmije, najčešće supraventrikularne

 • insuficijencija srca

 • infarkt miokarda

Retko:

Vaskularni poremećaji

Retko:

 • klinički znaci perifernog vaskulitisa i gangrene

 • hipotenzija

Respiratorni, torakalni

i medijastinalni poremećaji

Veoma često:

 • dispneja - najčešće blaga i prolazi bez primene terapije)

 • kašalj

 • rinitis

Često:


Povremeno:

 • intersticijalni pneumonitis (videti odeljak

 • Bronhospazam - najčešće blag i kratkotrajan ali može zahtevati parenteralnu

  • Edem pluća

  • Respiratorni distres sindrom (videti odeljak

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).

terapiju

Retko:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“)

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često:

 • povraćanje

 • mučnina

 • dijareja

 • stomatitis i ulceracija usta

 • opstipacija

 • Ishemijski kolitis

Često:

Veoma Retko:

Hepatobilijarni poremećaji

Veoma često:

 • povećanje nivoa hepatičkih transaminaza (AST i ALT) i alkalne fosfataze.


Često:

 • povećan bilirubin

 • teška hepatotoksičnost, uključujći otkazivanje jetre i smrt

 • povećanje nivoa gama-glutamil transferaze (GGT)

Povremeno:

Retko:

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma često:

 • alergijski raš kože često praćen svrabom

 • alopecija

 • svrab

 • znojenje

 • ozbiljne kožne reakcije, uključujući deskvamaciju i bulozne kožne erupcije

 • ulceracija

 • formiranje bolnih vezikula i rana

 • ljuspanje kože

 • Toksična epidermalna nekroliza

 • Stevens-Džonsonov sindrom

Često:

Retko:

Veoma retko:

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Često:

 • bol u leđima

 • mijalgija

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Veoma često:

 • hematurija

 • blaga proteinurija

 • otkazivanje bubrega (videti odeljak

 • hemolitički uremični sindrom (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“)

Povremeno:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“)

Opšti poremećaji

i reakcije na mestu primene

Veoma često:

 • simptomi slični gripu – najčešći simptomi su povišena temperatura, glavobolja, drhtavica, mijalgija, astenija i anoreksija. Postoje podaci o pojavi kašlja, rinitisa, malaksalosti, znojenja i problema sa


spavanjem.

 • edem/periferni edem-uključujući edem lica. Edem se obično povlači nakon prekida terapije.

 • groznica

 • astenija

 • drhtavica

 • reakcije na mestu primene, obično blage

Često:

Retko:

Povrede i trovanja

Retko:

 • radijaciona toksičnost (videti odeljak

„Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“), radiation recall fenomen


Kombinovana primena kod karcinoma dojke

Učestalost hematološke toksičnosti 3. i 4. stepena, pogotovo neutropenije, se povećava kada se gemcitabin primenjuje u kombinaciji sa paklitakselom. Ipak, incidenca ovih neželjenih reakcija nije udružena sa povećanom incidencom infekcije ili hemoragijskih događaja. Zamor i febrilna


neutropenija se češće javljaju kada se gemcitabin primenjuje u kombinaciji sa paklitakselom. Zamor, koji nije udružen sa anemijom, obično prolazi nakon prvog terapijskog ciklusa.


Neželjeni događaji 3. i 4. stepena

Paklitaksel u odnosu na kombinaciju gemcitabin plus paklitaksel

Broj (%) pacijenata

Paklitaksel grupa

(N=259)

Gemcitabin plus

paklitaksel grupa (N=262)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijski nalazi

Anemija

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocitopenija

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenija

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Ne-laboratorijski nalazi

Febrilna neutropenija

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Umor

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Dijareja

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Motorna neuropatija

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Senzorna neuropatija

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)


*Neutropenija 4. stepena koja traje duže od 7 dana se javila kod 12,6% pacijenata u grupi koja je primala kombinovanu terapiju i kod 5,0% pacijenata u grupi koja je primala paklitaksel.


Kombinovana primena kod karcinoma bešike


Neželjeni događaji 3. i 4. stepena

MVAC u odnosu na kombinaciju gemcitabin plus cisplatin

Broj (%) pacijenata

MVAC (metotreksat,

vinblastin, doksorubicin i cisplatin) grupa (N=196)

Gemcitabin plus cisplatin

grupa (N=200)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijski nalazi

Anemija

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocitopenija

15 (8)

25(13)

57 (29)

57 (29)

Ne-laboratorijski nalazi

Mučnina i povraćanje

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Dijareja

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infekcija

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatitis

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)


Kombinovana primena kod karcinoma ovarijuma


Neželjeni događaji 3. i 4. stepena

Karboplatin u odnosu na kombinaciju gemcitabin plus karboplatin

Broj (%) pacijenata

Karboplatin grupa

(N=174)

Gemcitabin plus

karboplatin grupa (N=175)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijski nalazi

Anemija

10(5,7)

4(2,3)

39(22,3)

9(5,1)

Neutropenija

19(10,9)

2(1,1)

73(41,7)

50(28,6)

Trombocitopenija

18(10,3)

2(1,1)

53(30,3)

8(4,6)

Leukopenija

11(6,3)

1(0,6)

84(48,0)

9(5,1)

Ne-laboratorijski nalazi

Hemoragija

0(0,0)

0(0.0)

3(1,8)

(0,0)

Febrilna neutropenija

0(0,0)

0(0,0)

2(1,1)

(0,0)

Infekcija bez neutropenije

0(0)

0(0,0)

(0,0)

1(0,6)

Senzorna neuropatija se takođe češće javljala u grupi koja je primala kombinovanu terapiju u poređenju sa grupom koja je primala samo karboplatin.


  1. Predoziranje


   Za predoziranje gemcitabinom ne postoji antidot. Jednokratne doze od čak 5700 mg/m² primenjivane su u obliku intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta svake druge nedelje, uz klinički prihvatljivu toksičnost. Ukoliko postoji sumnja na predoziranje, kod pacijenta treba pratiti vrednosti hematoloških analiza, a prema potrebi primeniti odgovarajuće terapijske mere.


   Inkompatibilnost


   Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih navedenih u odeljku „Posebne mere opreza pri rukovanju i odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka“.


   Posebne mere opreza pri rukovanju i odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


   Upotreba:

   Treba preduzeti uobičajene mere predostrožnosti kada se priprema i uništava rastvor za infuziju koji sadrži citostatske agense. Rukovanje rastvorom za infuziju treba vršiti u komori uz upotrebu zaštitnih rukavica i mantila. Ukoliko ne postoji komora, uz pomenutu opremu treba koristiti zaštitnu masku i naočare.

   Ukoliko preparat dođe u kontakt sa očima, može izazvati ozbiljnu iritaciju. Oči treba odmah dobro isprati vodom. Ukoliko iritacija ne prođe, obratite se lekaru. Ukoliko se rastvor prospe po koži, isprati dobro vodom.


   Uputstvo za rastvaranje (i dalje razblaživanje):

   Za rekonstituciju gemcitabina sterilnog praška upotrebljava se samo rastvor natrijum-hlorida za injekcije 9 mg/mL (0,9%) bez konzervansa. Uzimajući u obzir rastvorljivost, maksimalna koncentracija gemcitabina nakon rastvaranja je 40 mg/mL. Više koncentracije od 40 mg/mL mogu dovesti do nepotpunog rastvaranja i stoga ih treba izbegavati.


   1. Prilikom rekonstitucije i daljeg razblaživanja gemcitabina za primenu intravenskom infuzijom treba koristiti aseptični metod.

   2. Preparat se priprema dodavanjem 5mL sterilnog rastvora natrijum-hlorida 9 mg/mL (bez konzervansa) na 200 mg, odnosno 25 mL sterilnog rastvora natrijum hlorida 9 mg/mL (bez konzervansa) na 1000 mg leka Gemzar. Ukupna zapremina nakon rekonstitucije je 5,26 mL (za bočicu sa 200 mg), odnosno 26,3 mL (za bočicu sa 1000 mg). Na taj način se dobija koncentracija gemcitabina od 38 mg/mL. Promućkati da se rastvori. Može se uraditi dalje razblaživanje sa sterilnim rastvorom natrijum-hlorida za injekcije koncentracije 9 mg/mL (0,9%), bez konzervansa. Rekonstituisani rastvor je bistar, bezbojan do svetlo žuti rastvor.

   3. Nakon rastvaranja rastvor za infuziju treba vizuelno prekontrolisati pre upotrebe na prisustvo čestica ili promenu boje. Ukoliko ima prisutnih nerastvorenih čestica rastvor ne treba primeniti.


Neiskorišćenu količinu leka ili otpadni materijal nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.