Početna stranica Početna stranica

Rapamune
sirolimus

CENE

obložena tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg

Veleprodaja: 11.605,50 din
Maloprodaja: 14.042,66 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Rapamune, 1 mg, obložena tableta sirolimus


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rapamune i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapamune

 3. Kako se uzima lek Rapamune

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rapamune

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rapamune i čemu je namenjen

  Lek Rapamune sadrži aktivnu supstancu sirolimus koja pripada grupi lekova koji se nazivaju imunosupresivi. Lek pomaže da se kontroliše reakcija imunog sistema nakon izvršene transplantacije bubrega.


  Lek Rapamune se koristi zajedno sa drugim imunosupresivnim lekovima koji se zovu kortikosteroidi za sprečavanje odbacivanja presađenih bubrega kod odraslih. Na početku lečenja (prvih 2 do 3 meseca) primenjuje se zajedno sa ciklosporinom.


  Lek Rapamune se takođe koristi u terapiji pacijenata sa sporadičnom limfangioleiomiomatozom (S-LAM) sa umereno teškom bolešću pluća ili sa slabljenjem funkcije pluća. S-LAM je retka progresivna bolest pluća koja pogađa prvenstveno žene u reproduktivnom periodu. Najčešći simptom S-LAM je kratkoća daha.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapamune Lek Rapamune ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na sirolimus ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Rapamune:


   • Ukoliko imate oboljenje jetre ili ste ranije bolovali od bolesti koja utiče na jetru, molimo Vas obavestite Vašeg lekara, pošto ovo može uticati na dozu leka Rapamune koju primate i može zahtevati dodatne laboratorijske testove krvi

   • Lek Rapamune kao i drugi imunosupresivni lekovi može da smanji sposobnost organizma da se brani od infekcija i da poveća rizik od pojave limfoma i karcinoma kože

   • Ukoliko je indeks telesne mase kod Vas veći od 30 kg/m2 može biti povećan rizik od usporenog zarastanja rana

   • Ukoliko ste pod većim rizikom od odbacivanja bubrega, npr. ako ste imali prethodnu transplantaciju koja je neuspela usled odbacivanja organa.


    Redovnim kontrolama Vaš lekar će pratiti koncentraciju leka Rapamune u Vašoj krvi. Tokom primene leka Rapamune lekar će Vam takođe kontrolisati funkciju bubrega i koncentraciju masnoće u krvi (holesterola i/ili triglicerida) i, po potrebi, funkciju jetre.


    Usled povećane mogućnosti razvoja karcinoma kože, izlaganje suncu i UV zračenju mora da se svede na najmanju meru, nošenjem zaštitne odeće i korišćenjem sredstva za zaštitu od sunca sa visokim zaštitnim faktorom.


    Deca i adolescenti

    Postoji ograničeno iskustvo o primeni leka Rapamune kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Upotreba leka Rapamune se ne preporučuje kod ove populacije pacijenata.


    Drugi lekovi i lek Rapamune


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Izvesni lekovi mogu da umanje dejstvo leka Rapamune, zbog čega može biti potrebno prilagođavanje doze leka Rapamune. Posebno je važno da lekara ili farmaceuta obavestite ukoliko koristite:

   • druge imunosupresivne lekove;

   • lekove za lečenje infekcija, antibiotike ili antimikotike, kao što su: klaritromicin, eritromicin, telitromicin, troleandomicin, rifabutin, klotrimazol, flukonazol, itrakonazol. Ne preporučuje se da se lek Rapamune primenjuje sa rifampicinom, ketokonazolom ili vorikonazolom;

   • lekove za lečenje visokog krvnog pritiska ili lekove za srčana oboljenja uključujući nikardipin, verapamil i diltiazem;

   • antiepileptike, uključujući karbamazepin, fenobarbital, fenitoin;

   • lekove za lečenje čira ili drugih gastrointestinalnih oboljenja, npr. cisaprid, cimetidin, metoklopramid;

   • bromokriptin (koji se koristi u lečenju Parkinsonove bolesti i različitih hormonskih poremećaja), danazol (za lečenje ginekoloških oboljenja) ili inhibitore proteaze (npr. za lečenje HIV infekcije i hepatitisa C, kao što su ritonavir, indinavir, boceprevir i telaprevir);

   • kantarion (Hypericum perforatum).


  Primenu živih vakcina treba izbegavati prilikom upotrebe leka Rapamune. Pre vakcinacije molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta da primate lek Rapamune.


  Primena leka Rapamune može da dovede do povećanja koncentracije holesterola i triglicerida u krvi (masnoće u krvi), koje zahtevaju lečenje. Primena lekova poznatih kao „statini” i „fibrati” za lečenje povišenih koncentracija holesterola i triglicerida praćena je povećanim rizikom od oštećenja mišića (rabdomiolize). Obavestite Vašeg lekara u slučaju da uzimate lekove za snižavanje koncentracije masnoća u krvi.


  Istovremena primena leka Rapamune sa inhibitorima angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) (vrsta lekova koja se koristi za snižavanje krvnog pritiska) može dovesti do alergijske reakcije. Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate bilo koji od navedenih lekova.


  Uzimanje leka Rapamune sa hranom i pićima


  Rapamune tablete treba uzimati uvek na isti način, ili uz obrok ili nezavisno od obroka. Ukoliko Vam više odgovara da uzimate lek Rapamune sa hranom onda uvek uzimajte lek sa hranom. Ukoliko Vam više odgovara da lek uzimate bez hrane onda uvek uzimajte lek bez hrane. Hrana može da utiče na količinu leka koja dospeva u Vaš krvotok i ukoliko uzimate lek uvek na isti način, koncentracija leka Rapamune biće stabilnija.


  Lek Rapamune ne treba uzimati sa sokom od grejpfruta.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Lek Rapamune ne treba koristiti u toku trudnoće osim ukoliko je to neophodno. Tokom primene Rapamune tableta i 12 nedelja po prestanku primene leka treba koristiti pouzdane metode kontracepcije. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Nije poznato da li lek Rapamune prelazi u majčino mleko. Dojenje treba prekinuti za vreme primene leka Rapamune.


  Smanjen broj spermatozoida je povezan sa uzimanjem leka Rapamune i obično se vrati na uobičajenu vrednost po prestanku primene leka.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da primena Rapamune tableta ima uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ukoliko ste zabrinuti, obratite se lekaru.

  Lek Rapamune sadrži laktozu i saharozu


  Lek Rapamune sadrži 86,4 mg laktoze i 215,8 mg saharoze. Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate intoleranciju na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Rapamune

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će odrediti tačnu dozu i učestalost primene leka Rapamune. Pridržavajte se uputstva lekara i nikada ne menjajte preporučenu dozu sami.


  Lek Rapamune je samo za oralnu upotrebu. Nemojte mrviti, žvakati ili lomiti tablete. Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa uzimanjem tableta.


  Više pojedinačnih tableta od 0,5 mg ne treba koristiti kao zamenu za tablete od 1 mg ili 2 mg, jer tablete različitih jačina nisu direktno zamenljive.

  Lek Rapamune treba uzimati uvek na isti način, ili uz obrok ili nezavisno od obroka. Transplantacija bubrega

  Vaš lekar će Vam propisati početnu dozu od 6 mg, koju treba primeniti što je pre moguće posle operacije presađivanja bubrega. Ukoliko Vam lekar ne preporuči drugačije, lek Rapamune treba da uzimate u dozi od 2 mg dnevno. Zavisno od koncentracije leka u Vašoj krvi vrši se prilagođavanje doze. Vaš lekar će pratiti koncentraciju leka Rapamune u krvi kroz redovne laboratorijske kontrole.


  Ukoliko uzimate i ciklosporin, lekove treba da uzimate sa razmakom od približno 4 sata.


  Preporučuje se da se lek Rapamune prvo primeni u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. Nakon 3 meseca Vaš lekar će Vam ukinuti ili lek Rapamune ili ciklosporin pošto nije preporučljivo da se ova dva leka uzimaju zajedno nakon ovog perioda.


  Sporadična limfangioleiomiomatoza (S-LAM)

  Vaš lekar će Vam propisati dozu od 2 mg dnevno dok ne odluči drugačije. Doza leka Rapamune koju dobijate se određuje na osnovu koncentracija leka Rapamune u Vašoj krvi. Vaš lekar će pratiti koncentracije leka Rapamune u krvi kroz redovne laboratorijske kontrole.


  Ako ste uzeli više leka Rapamune nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rapamune nego što bi trebalo, odmah se javite Vašem lekaru, farmaceutu ili hitnoj službi najbliže bolnice. Sa sobom ponesite blister sa nazivom leka, čak i ako je prazan!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapamune


  U slučaju da niste uzeli dozu leka Rapamune na vreme, uzmite je čim se setite, pri čemu treba voditi računa da to bude najmanje 4 sata pre uzimanja sledeće doze ciklosporina. Nastavite sa primenom lekova kao i obično. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Lek Rapamune i ciklosporin uvek treba uzimati sa razmakom od približno 4 sata. Ukoliko dozu sasvim propustite, obavestite o tome lekara.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rapamune


  Ne prekidajte da uzimate lek Rapamune osim ako Vam to nije savetovao Vaš lekar pošto može doći do odbacivanja transplantiranog organa.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Alergijske reakcije

  Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite sledeće simptome kao što su: oticanje lica, jezika i/ili zadnjeg dela usta (ždrela) i/ili otežano disanje (angioedem), ili stanja kože kod kojih se koža ljušti (eksfolijativni dermatitis). Ovo mogu biti simptomi ozbiljne alergijske reakcije.


  Oštećenje bubrega uz niske vrednosti broja krvnih ćelija (trombocitopenijska purpura/hemolitički uremijski sindrom)


  Kada se primeni sa lekovima koji se zovu inhibitori kalcineurina (ciklosporin ili takrolimus), lek Rapamune može da poveća rizik za razvoj oštećenja bubrega uz smanjen broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita, sa ili bez osipa (trombocitopenijska purpura/hemolitički uremijski sindrom). Ukoliko osetite simptome kao što su: stvaranje modrica ili osip, promene u urinu, ili promene u ponašanju ili bilo koju vrstu promena koje su ozbiljne, neuobičajene ili traju duže vreme obratite se Vašem lekaru.


  Infekcije


  Lek Rapamune smanjuje odbrambene mehanizme Vašeg organizma. Zbog toga se očekuje da Vaš organizam slabije reaguje u borbi protiv infekcija. Ukoliko uzimate lek Rapamune možete biti više skloni razvoju infekcija nego uobičajeno, npr. infekcije kože, usta, trbuha i creva, pluća i urinarnog trakta (pogledajte spisak u nastavku). Ukoliko osetite simptome koji su ozbiljni, neuobičajeni ili traju duže vreme obratite se Vašem lekaru.


  Učestalost neželjenih dejstava


  Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • Nakupljanje tečnosti oko bubrega

  • Oticanje tela, uključujući šake i stopala

  • Bol

  • Povišena telesna temperatura

  • Glavobolja

  • Povišen krvni pritisak

  • Bol u trbuhu, proliv, otežano pražnjenje creva, mučnina

  • Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca, smanjen broj trombocita

  • Povišene koncentracije masnoće u krvi (holesterol i/ili trigliceridi), povišena koncentracija šećera u krvi, pad koncentracije kalijuma i fosfata u krvi, povišena vrednost laktat-dehidrogenaze u krvi, povišena koncentracija kreatinina u krvi

  • Bol u zglobovima

  • Akne

  • Infekcije urinarnog trakta

  • Upala pluća (pneumonija) i druge bakterijske, virusne i gljivične infekcije

  • Smanjen broj ćelija u krvi koje se bore protiv infekcija (bela krvna zrnca)

  • Dijabetes (šećerna bolest)

  • Abnormalne vrednosti ispitivanja funkcije jetre, povećanje vrednosti AST i/ili ALT enzima jetre

  • Osip

  • Povišene vrednosti proteina u mokraći

  • Poremećaji menstrualnog ciklusa (uključujući izostanak ciklusa, kao i neredovne ili obilne cikluse)

  • Usporeno zarastanje rana (što može uključivati razdvajanje slojeva hirurške rane ili šava)

  • Ubrzan puls

  • Tendencija da se tečnost nakuplja u različitim tkivima


   Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • Infekcije (uključujući infekcije koje su opasne po život)

  • Krvni ugrušci u nogama

  • Krvni ugrušci u plućima

  • Ranice na sluzokoži usta

  • Nakupljanje tečnosti u trbuhu

  • Oštećenje bubrega uz smanjenje vrednosti broja trombocita i crvenih krvnih zrnaca, praćeno osipom ili bez osipa (hemolitički uremijski sindrom )

  • Niske vrednosti neutrofila - jedne vrste belih krvnih zrnaca

  • Propadanje kostiju

  • Zapaljenja koja mogu dovesti do oštećenja pluća, ili nakupljanja tečnosti oko pluća

  • Krvarenja iz nosa

  • Karcinom kože

  • Infekcija bubrega

  • Ciste na jajnicima

  • Nakupljanje tečnosti u srčanoj maramici, koje u nekim slučajevima može smanjiti sposobnost srca da pumpa krv

  • Zapaljenje gušterače (pankreasa)

  • Alergijske reakcije

  • Infekcija herpes zoster virusom

  • Infekcija citomegalovirusom


   Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  • Karcinom limfnog tkiva (limfomi/post-transplantaciona limfoproliferativna bolest), uz istovremeni pad broja crvenih, belih krvnih zrnaca i trombocita

  • Krvarenje iz pluća

  • Pojava proteina u mokraći, koja ponekad može biti teška i povezana sa pojavom otoka kao neželjnog dejstva

  • Stvaranje ožiljnog tkiva u bubrezima koje može smanjiti bubrežnu funkciju

  • Nakupljanje viška tečnosti u tkivima usled poremećaja funkcije limfe

  • Smanjenje vrednosti broja trombocita, praćeno osipom ili bez osipa (trombocitopenijska purpura)

  • Ozbiljne alergijske reakcije koje mogu da dovedu do stanja kada se koža ljušti

  • Tuberkuloza

  • Infekcija Epstein-Barr virusom

  • Infektivan proliv prouzrokovan bakterijom Clostridium difficile

  • Ozbiljno oštećenje jetre


   Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


  • Nagomilavanje proteina u šupljinama pluća koje može uticati na disanje

  • Ozbiljne alergijske reakcije koje mogu da zahvate krvne sudove (videti podnaslov Alergijske reakcije

   iznad)


   Nepoznata (učestalost se ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):


  • Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES), ozbiljnog oboljenja nervnog sistema koje se odlikuje sledećim simptomima: glavobolja, mučnina, vrtoglavica, konfuzija, epileptični napadi i gubitak vida.

  Ukoliko se bilo koji od ovih simptoma jave u isto vreme, molimo Vas da kontaktirate Vašeg lekara.

  Pacijenti koji su uzimali lek Rapamune za S-LAM imali su slična neželjena dejstva kao i pacijenti koji su uzimali lek Rapamune nakon transplantacije bubrega, uz dodatan gubitak telesne mase koji se javljao kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Rapamune

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Rapamune posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati blister u kartonskoj kutiji, radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rapamune

Aktivna supstanca je sirolimus. Jedna obložena tableta sadrži 1 mg sirolimusa.

Pomoćne supstance: Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; makrogol; magnezijum-stearat; talk.


Obloga tablete:

makrogol; glicerilmonooleat; farmaceutska glazura (šelak rastvor); kalcijum-sulfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; saharoza; titan-dioksid; poloksamer 188; vitamin E (DL-alfa-tokoferol); povidon; karnauba vosak; Red Opacode S-1-15095 (šelak glazura približno 45% u etanolu; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); izopropilalkohol; N-butilalkohol; propilenglikol (E1520); amonijum-hidroksid; simetikon).


Kako izgleda lek Rapamune i sadržaj pakovanja


Obložena tableta.

Bele, trouglaste obložene tablete sa oznakom „Rapamune 1 mg” odštampanom crvenim mastilom na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje je blister deljiv na pojedinačne doze izrađen od providnog polivinil hlorida (PVC)/polietilena (PE)/polihlorotrifluoretilena (Aclar) i aluminijumske folije, sa 10 obloženih tableta.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži tri blistera sa po 10 obloženih tableta (ukupno 30 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođači Nosilac dozvole:

PFIZER SRB D.O.O.

Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd


Proizvođači:

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Irska

PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - BETRIEBSSTATTE FREIBURG,

Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00468-19-001 оd 16.09.2019.