Početna stranica Početna stranica

Kivexa
lamivudin, abakavir

CENE

film tableta blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Veleprodaja: 18.062,00 din
Maloprodaja: 21.855,02 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKKivexa, 300 mg/600 mg, film tableta


lamivudin/abakavir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Pomoćne supstance su:

jezgro tablete: magnezijum-stearat, celuloza, mikrokristalna, natrijum–skrobglikolat (tip A).


film obloga tablete:

Opadry Orange YS-1-13065-A

-sastav obloge: hipromeloza, titan-dioksid (E171), makrogol 400, polisorbat 80, Sunset Yellow aluminium lake (E110).


Kako izgleda lek Kivexa i sadržaj pakovanja

Film tableta.


Narandžaste film tablete oblika kapsule, koje sa jedne strane imaju oznaku GS FC2.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC/aluminijum/papir blister sa zaštitom za decu koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 30 film tableta (3 blistera sa po 10 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih brigada 88, Beograd


Proizvođač:

GLAXO WELLCOME S.A.

Avda. de Extremadura, 3, Poligono Industrial Allenduero, Aranda de Duero, Burgos, Španija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01500-17-001 od 25.10.2017.