Početna stranica Početna stranica

GlucaGen Hypokit
glukagon

UPUTSTVO ZA LEK


GlucaGen Hypokit, 1 mg/mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju


glukagon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GlucaGen Hypokit i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek GlucaGen Hypokit

 3. Kako se primenjuje lek GlucaGen Hypokit

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GlucaGen Hypokit

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 7. Dodatne informacije za stručno medicinsko osoblje

 1. Šta je lek GlucaGen Hypokit i čemu je namenjen

  Lek GlucaGen Hypokit sadrži aktivnu supstancu glukagon.


  Lek GlucaGen Hypokit je namenjen za trenutnu, hitnu primenu kod dece i odraslih koji imaju šećernu bolest (dijabetes melitus) i leče se insulinom. Koristi se kada se pacijent onesvesti (izgubi svest), zbog veoma male koncentracije šećera u krvi. Ovo se naziva „ozbiljna hipoglikemija”. Lek GlucaGen Hypokit se koristi kada pacijent nije u stanju da pojede šećer.


  Glukagon je prirodni hormon koji u organizmu ispoljava dejstvo suprotno insulinu. Pomaže jetri da pretvori supstancu koja se zove glikogen u glukozu (šećer). Glukoza se nakon toga oslobađa iz jetre u krvotok – time se nivo šećera u krvi povećava.


  Za medicinsko stručno osoblje: Vidite odeljak 7.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek GlucaGen Hypokit Važne informacije

  • Pobrinite se da članovi Vaše porodice, kolege ili bliski prijatelji znaju za GlucaGen Hypokit. Recite im da, ukoliko se onesvestite (izgubite svest), potrebno je da odmah primene GlucaGen Hypokit.


  • Članovima svoje porodice i drugima pokažite gde čuvate ovaj lek i kako se on primenjuje. Oni moraju brzo reagovati – jer ukoliko ste bez svesti neko vreme, to može biti štetno za Vas. Važno je da su oni obučeni i da znaju kako da primene GlucaGen Hypokit pre nego što Vam on bude potreban.


  • Napunjeni injekcioni špric ne sadrži aktivnu supstancu (glukagon). Voda u špricu mora biti pomešana sa kompaktnim praškom leka GlucaGen Hypokit u bočici pre primene injekcije. Recite članovima svoje porodice i drugima da prate instrukcije u odeljku 3: Kako se primenjuje lek GlucaGen Hypokit.


  • Sav neiskorišćen pripemljen GlucaGen Hypokit mora se baciti.


  • Nakon primene leka GlucaGen Hypokit, Vi ili neko drugi morate kontaktirati Vašeg lekara ili zdravstvenu ustanovu. Morate otkriti zašto ste imali veoma malu koncentraciju šećera u krvi i kako da izbegnete da se to ponovo dogodi.


   Lek GlucaGen Hypokit ne smete primenjivati:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na glukagon ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • Ako imate tumor nadbubrežne žlezde.


   Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte koristiti lek GlucaGen Hypokit.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek GlucaGen Hypokit.


   GlucaGen Hypokit neće ispoljiti odgovarajuće dejstvo:

   • Ako ste gladovali tokom dužeg vremenskog perioda

   • Ako imate malu koncentraciju adrenalina

   • Ako imate malu koncentraciju šećera u krvi uzrokovanu konzumiranjem prevelikih količina alkohola

   • Ako imate tumor koji oslobađa glukagon ili insulin.


    Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obratite sa Vašem lekaru ili farmaceutu.


    Drugi lekovi i lek GlucaGen Hypokit


    Sledeći lekovi mogu uticati na dejstvo leka GlucaGen Hypokit:

   • insulin – koristi se u terapiji šećerne bolesti (dijabetesa)

   • indometacin – koristi se u terapiji bola i ukočenosti u zglobovima.


    Lek GlucaGen Hypokit može uticati na dejstvo sledećih lekova:

   • varfarin - koristi se za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. Lek GlucaGen Hypokit može povećati efekat varfarina da razređuje krv.

   • beta-blokatori – koriste se u terapiji visokog krvnog pritiska i nepravilnog srčanog ritma. Lek GlucaGen Hypokit može povisiti krvni pritisak i ubrzati otkucaje srca, što traje samo kratak vremenski period.


    Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što primenite lek GlucaGen Hypokit.


    Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko primenjujete, nedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koji drugi lek.


    Trudnoća i dojenje


    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Ako dođe do pojave veoma male koncentracije šećera u krvi, a trudni ste ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, možete koristiti lek GlucaGen Hypokit.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Sačekajte da prestanu simptomi veoma male koncentracije šećera u krvi pre nego što počnete da vozite ili upravljate mašinama.


    Lek GlucaGen sadrži natrijum


    Lek GlucaGen sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po maksimalnoj dozi (2 mL), tj. suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek GlucaGen Hypokit

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je opisano u ovom Uputstvu za lek ili kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Priprema i davanje injekcije


  image

  1. Uklonite plastičnu kapicu sa bočice. Skinite poklopac igle sa šprica. Nemojte uklanjati plastični graničnik sa šprica. Ubodite iglu kroz gumeni zatvarač (u predelu označenog kruga) na bočici koja sadrži prašak (glukagon) i ubrizgajte celokupnu zapreminu tečnosti iz šprica u bočicu.


   image

   2


  2. Ne izvlačeći iglu iz bočice, blago protresite bočicu sve dok se prašak u potpunosti ne rastvori i tečnost ne postane bistra.


   image

   3


  3. Uverite se da je klip šprica potpuno potisnut na dole. Dok držite iglu u rastvoru, polako uvucite celokupnu zapreminu tečnosti u špric. Vodite računa da ne izvučete klip iz šprica. Veoma je važno da uklonite sve mehuriće vazduha iz šprica:

   • Iglu usmerite naviše, a zatim lagano lupkajte prstom po špricu.

   • Lagano pritiskajte klip dok ne istisnete eventualno prisutne mehuriće vazduha, sakupljene na vrhu šprica.

Nastavite da pritiskate klip do postizanja odgovarajuće doze potrebne za injekciju. Mala zapremina tečnosti biće istisnuta iz šprica dok to radite.


Pogledati pod Koliko leka da upotrebite, u nastavku.


image

4


 1. Dozu leka ubrizgajte potkožno ili u mišić.


 2. Oktenite osobu bez svesti na bok, da se ne bi ugušila.


 3. Čim se osoba osvesti i bude u mogućnosti da jede, dajte joj obrok bogat šećerom, kao što su slatkiši, keks ili voćni sok. Obrok bogat šećerom sprečiće da se ponovo javi mala koncentracija šećera u krvi.


Nakon primene leka GlucaGen Hypokit, Vi ili neko drugi morate kontaktirati Vašeg lekara ili zdravstvenu ustanovu. Morate otkriti zašto ste imali veoma malu koncentraciju šećera u krvi i kako da izbegnete da se to ponovo dogodi.


Koliko leka da upotrebite


Preporučene doze:

Rastvarač: voda za injekcije.


Kako izgleda lek GlucaGen Hypokit i sadržaj pakovanja


Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.


Pre rekonstitucije, kompaktan prašak treba da bude bele boje. Rastvarač treba da bude bistar i bezbojan, bez prisustva čestica.

Rekonstituisan rastvor je bistar i bezbojan rastvor za injekciju, koji sadrži 1 mg (1 i.j.) glukagona/mL.


Unutrašnje pakovanje za prašak:

Bočica od stakla (tip I), Ph.Eur., zatvorena zatvaračem od bromobutil gume preko koga se nalazi aluminijumska kapica.

Bočica ima zaštitnu plastičnu kapicu, koja se mora ukloniti pre upotrebe.


Unutrašnje pakovanje za rastvarač:

Napunjeni injekcioni špric od stakla (tip I), Ph.Eur., sa gumenim klipom od bromobutil gume i fiksiranom iglom od nerđajućeg čelika. Igla je zaštićena štitnikom od gume i čvrstom kapicom od polipropilena.


Spoljašnje pakovanje je plastična kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju i jedan napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD

Milutina Milankovića 9 b, Beograd


Proizvođač:

NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03040-21-001 od 21.07.2022.


 1. Dodatne informacije za stručno medicinsko osoblje


Stručno medicinsko osoblje bi trebalo da bude upućeno u sve prethodne odeljke teksta uputstva pre nego što pročita sledeće dodatne informacije.


Zbog nestabilnosti leka GlucaGen Hypokit u rastvoru, lek se mora primeniti odmah nakon rekonstitucije i ne sme se primenjivati intravenskom infuzijom.


Nemojte pokušavati da vratite zatvarač na iglu na korišćenom špricu. Upotrebljeni špric stavite u narandžastu kutiju, a upotrebljenu iglu prvom prilikom odložite u kontejner za oštre predmete.


Lečenje ozbiljne hipoglikemije

Lek primeniti supkutanom ili intramuskularnom injekcijom. Ako pacijent ne odreaguje u roku od 10 minuta, glukozu bi trebalo dati intravenski. Kada pacijent odreaguje na terapiju, neophodno je oralno dati ugljene hidrate kako bi se glikogen u jetri obnovio i sprečio ponovni nastanak hipoglikemije.


Dijagnostičke procedure

Kada se završi dijagnostička procedura treba oralno dati ugljene hidrate, ako je to u skladu sa primenjenom dijagnostičkom procedurom. Zapamtite da lek GlucaGen Hypokit ispoljava suprotno dejstvo od insulina. Posebnu pažnju obratite prilikom endoskopske ili radiografske procedure kada ubrizgavate lek GlucaGen Hypokit pacijentima sa dijabetesom ili starijim ljudima sa srčanim oboljenjima.


Imajte u vidu da špric sa tanjom iglom i finije graduisanom skalom može biti podesniji za dijagnostičke procedure.


Pregledi gastrointestinalnog trakta:

Raspon doza je od 0,2 - 2 mg u zavisnosti od dijagnostičke tehnike i načina primene. Uobičajena dijagnostička doza za relaksaciju želuca, bulbusa duodenuma, dvanaestopalačnog i tankog creva je 0,2 - 0,5 mg ukoliko se lek primenjuje intravenski ili 1 mg ukoliko se primenjuje intramuskularno. Doza za relaksaciju kolona je 0,5 - 0,75 mg intravenski ili 1 - 2 mg intramuskularno. Nakon intravenskog ubrizgavanja 0,2 - 0,5 mg dejstvo nastupa za 1 minut, a efekat traje između 5 i 20 minuta. Početak dejstva nakon intramuskularnog ubrizgavanja 1 - 2 mg nastupa za 5 - 15 minuta, a traje približno 10 - 40 minuta.


Dodatna neželjena dejstva nakon upotrebe u dijagnostičkoj proceduri


Promene krvnog pritiska, ubrzani srčani otkucaji, hipoglikemija i hipoglikemijska koma.