Početna stranica Početna stranica

Bepanthen
dekspantenol

UPUTSTVO ZA LEK


Bepanthen, krem, 5 % Pakovanje: ukupno 30 g, tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: GP Grenzach Produktions GmbH


Adresa: Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Bepanthen, krem, 5 % Dekspantenol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bepanthen,da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bepanthen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bepanthen

 3. Kako se upotrebljava lek Bepanthen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bepanthen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bepanthen I ČEMU JE NAMENjEN


  Bepanthen krem sadrži aktivnu supstancu dekspantenol i formulisan je kao emulzija sa niskim sadržajem ulja koja se brzo upija.

  Dekspantenol se u ćelijama kože brzo pretvara u pantotensku kiselinu. Pantotenska kiselina ima ulogu u formiranju i regeneraciji kože.


  Bepanthen krem se upotrebljava:

  • Za negu suve, grube i ispucale kože.

  • Kod manjih povreda (npr. manje opekotine i ogrebotine), iritacije kože (nastale usled npr. radioterapije, fototerapije ili izlaganja ultravioletnim zracima), osipa izazvanog pelenama, hroničnih rana i rana usled ležanja, analnih fisura (ispucala koža oko anusa), transplantirane kože i cervikalnih erozija (oštećenje sluznice grlića materice).

  • U pauzi terapije ili nakon terapije kod pacijenata lečenih kortikosteroidima za primenu na koži.

  • Za negu dojki kod dojilja i lečenje ozleđenih i ispucalih bradavica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bepanthen


  Lek Bepanthen ne smete koristiti:


  Ovaj lek ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na dekspantenol ili na bilo koji drugi sastojak leka (vidi Dodatne informacije).


  Kada uzimate lek Bepanthen posebno vodite računa:

  Treba izbegavati kontakt sa očima.


  Konsultujte svog lekara ili farmaceuta ako:

  • bolujete od neke bolesti

  • imate bilo kakve alergije

  • uzimate ili primenjujete neke druge lekove (uključujući i lekove koji se izdaju bez recepta).


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


   Primena leka Bepanthen u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Nema dokaza koji ukazuju da postoji rizik pri primeni tokom trudnoće ili dojenja. Ipak, Bepanthen treba koristiti tokom trudnoće samo po preporuci lekara. Ukoliko se koristi za negu bradavica, treba oprati krem pre svakog


   podoja.


   Uticaj leka Bepanthen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije primenjivo.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Bepanthen


   Lek sadrži propilenglikol i lanolin koji mogu izazvati iritaciju i lokalne reakcije na koži.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bepanthen


  Nanositi Bepanthen krem jednom ili više puta dnevno, po potrebi.


  Važno je da se pridržavate instrukcija za doziranje kako je navedeno u ovom uputstvu:

  • Zaceljivanje i obnavljanje, redovna nega kože: naneti jednom ili više puta na dan, po potrebi.

  • Nega dojki kod dojilja: krem naneti na bradavice nakon svakog dojenja.

  • Lečenje oštećene sluzokože grlića materice: naneti jednom ili više puta na dan, prema uputstvu lekara.

  • Nega deteta: naneti nakon svakog menjanja pelena.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Bepanthen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva izazvana upotrebom Bepanthen krema su retka. Ukoliko primetite bilo kakvu neuobičajenu reakciju na koži, obavestite o tome svog lekara. Prijavljene su alergijske reakcije i alergijske promene na koži kao što su kontaktni dermatitis (zapaljenje kože), alergijski dermatitis, pruritus (svrab), eritem (crvenilo), ekcem, raš (osip), urtikarija, iritacija kože, plikovi.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Bepanthen Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek Bepanthen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek se čuva na temperaturi do 25°C.

  Nakon upotrebe tubu čvrsto zatvorite i stavite na mesto gde će biti zaštićena od toplote.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bepanthen


Aktivna supstanca je dekspantenol.

Jedan gram krem sadrži 50 mg aktivne supstance dekspantenola.


Ostali sastojci su: DL-pantolakton, fenoksietanol, kalijum-heksadecilnfosfat, cetilalkohol, stearilalkohol, lanolin (E 913), izopropilmiristat, propilenglikol, prečišćena voda, kalijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Bepanthen i sadržaj pakovanja


Bepanthen je glatka, homogena krema bele do svetlo žute boje, vrlo slabog mirisa. Tuba sadrži 30 g krema.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11 070 Beograd


Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-01376-13-001 od 03.10.2013.