Početna stranica Početna stranica

Klean-Prep
makrogol, natrijum-sulfat, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid

UPUTSTVO ZA LEK


KLEAN-PREP, prašak za oralni rastvor, 59g+5.685g+1.685g+1.465g+0.7425g,

kesica, 4 x 68.96 g


Proizvođač: Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd.


Adresa: Damastown Mulhuddart, Dublin 15, Irska


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.

Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Klean-Prep, prašak za oralni rastvor


INN: makrogol, natrijum-sulfat, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klean-Prep, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klean-Prep

 3. Kako se upotrebljava lek Klean-Prep

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klean-Prep

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLEAN-PREP I ČEMU JE NAMENJEN


  Klean-Prep je prašak koji nakon rastvaranja u vodi daje bezbojan, bistar rastvor karakterističnog mirisa na vanilu. Rastvor je namenjen za oralnu upotrebu, za čišćenje creva kao priprema za preglede i hirurške intervencije na kolonu kao i za kratkotrajno čišćenje creva u slučaju zatvora (konstipacije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLEAN-PREP


  Lek Klean-Prep ne smete koristiti:

  • Ukoliko ste preosetljivi na neku komponentu leka (videti deo “Šta sadrži lek Klean-Prep”);

  • Ukoliko Vam je dijagnostifikovano ili se sumnja na:

   • tešku srčanu slabost (srčana insuficijencija (NYHA 3 ili 4)),

   • teško oboljenje bubrega,

   • kod upalnih crevnih procesa (npr. toksični kolitis, megakolon),

   • akutne gastrične ili intestinalne ulceracije ili perforaciju,

   • gastrointestinalnu opstrukciju,

   • ileus (vezana creva),

   • zadržavanje sadržaja u želucu (gastrična retencija);

  • Ukoliko je Vaša telesna masa manja od 20 kg;

  • Ako ste dete.


  Ukoliko imate ili sumnjate da imate neko gore navedeno oboljenje, ne uzimajte lek. Konsultuje svog lekara ili farmaceuta.


  Kada uzimate lek Klean-Prep, posebno vodite računa ukoliko imate:


  • problem sa gutanjem,

  • imate refluksni ezofagitis (stanje kada se kiselina iz želuca vraća u ezofagus (jednjak)),

  • zapaljenje creva (ulcerozni kolitis),

  • imate zapaljenje rektuma ili čmara (ulcerozni proktitis),

  • sklonost ka regurgitaciji (vraćanje hrane iz želuca u jednjak i usta) ili aspiraciji (kada pri gutanju hrana i/ili tečnost dospe u disajne puteve),

  • nasledno metaboličko oboljenje koje karakteriše nedostatak enzima fenilalanin hidroksilaza (fenilketonurija).


   Takođe, potreban je poseban oprez pri primeni leka Klean-Prep kod pacijenata:

  • sa ograničenim stepenom svesti,

  • sa akutnim infarktom miokarda ili nestabilnom anginom pektoris,

  • sa bubrežnim oštećenjem ili srčanom slabošću,

  • koji su stari ili iscrpljeni (loše opšte zdravstveno stanje),

  • koji su na istovremenoj terapiji diureticima,

  • osetljivih na promene u blansu vode/elektrolita.


  Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, pre upotrebe obavezno konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Primena drugih lekova


  Lekovi koji se uzimaju peroralno 1 sat posle početka davanja rastvora Klean-Prep mogu biti isprani iz


  gastrointestinalnog trakta, odnosno neće ispoljiti dejstvo. Klean-Prep ne utiče na druge lekove koje uzimate.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Klean-Prep sa hranom ili pićima


  Ne treba uzimati čvrstu hranu najmanje dva sata pre uzimanja leka Klean Prep.


  Primena leka Klean-Prep u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni ili nameravate da ostanete trudni, pre nego što počnete da uzimate Klean-Prep, konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Uticaj leka Klean-Prepna upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Klean-Prep


  Klean-Prep sadrži aspartam, koji se metaboliše do fenilalanina. Oprezno primenjivati rastvor kod osoba sa fenilketonurijom.

  Takođe, ovaj lek sadrži 10 mmol kalijuma i 125 mmol natrijuma po jednoj kesici. Savetuje se poseban oprez kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom ili kod pacijenata na kontrolisanoj kalijumskoj/natrijumskoj dijeti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLEAN-PREP


  Lek uzimajte onako kako Vam je savetovao Vaš lekar. Lek je namenjen za oralnu upotrebu.


  • Najmanje 2 sata pre uzimanja leka Klean-Prep pa do završetka pregleda ne jedite čvrstu hranu. Za to vreme možete piti bistre tečnosti (kafa bez mleka, čaj, sok itd.)

  • Ukoliko se u toku uzimanja leka Klean-Prep pojave nadutost ili bol, smanjite brzinu uzimanja rastvora ili se šetajte dok tegobe ne olakšaju pa tek onda nastavite sa uzimanjem pripremljenog rastvora.

  • Jedan sat nakon početka primene leka Klean-Prep trebalo bi da osetite simptome slične dijareji. To je sastavni deo dejstva leka.

  • Za rastvaranje leka pripremite 1 litar vode.


   Za gastrointestinalna čišćenja kao pripremama za dijagnostičke preglede i hirurške intervencije:

  • Rastvoriti sadržaj kesice u 1 litru vode uz stalno mešanje kako bi se ubrzalo rastvaranje.

  • Na svakih 10 do 15 minuta popijte po 1 čašu (200-250 ml) rastvora tako da prvih 2 litra rastvora popijete za 2 sata.

  • Ukoliko imate poteškoća sa učestalošću uzimanja rastvora, brzinu uzimanja možete prilagoditi Vašim potrebama.

  • Uobičajena doza je 4 litra pripremljenog rastvora (4 kesice)

  • Kad ispijete prvi litar, na isti način pripremite drugi litar rastvora.

  • Nastavite sa uzimanjem rastvora sve dok tečnost koja je prošla kroz creva ne bude bistra. To se obično


   dešava nakon 3 ili 4 popijena litra rastvora.

   Sa uzimanjem pripremljenog rastvora se može početi uveče pred intervenciju ili 4 sata pre pregleda. Uzimanje rastvora možete podeliti tako da 2 ili 3 litra pripremljenog rastvora uzmete uveče pred intervenciju a preostalih 1 ili 2 litra uzmete ujutru pre pregleda/intervencije. Da bi se creva potpuno ispraznila, potrebno je najmanje 1 sat pre zakazanog pregleda završiti sa uzimanjem rastvora Klean-Prep.


   Ohlađen rastvor je prijatniji za upotrebu.


   Kao kratkotrajni laksativ u slučaju konstipacije:


  • Rastvorite sadržaj kesice u 1 litru vode uz stalno mešanje kako bi se ubrzalo rastvaranje.

  • Preporučujemo da svakih 30 min. popijete po 1 čašu (250 ml) rastvora.

  • Pripremljen rastvor (1litar) popiti tokom 2 sata.

  • Brzinu uzimanja rastvora možete prilagoditi svojim potrebama tako da 1 litar rastvora popijete u toku 4-6 sati.

  • Ne preporučuje se dugotrajna upotreba, kao ni kod drugih laksativa. Dužina terapije u slučaju konstipacije ne treba da traje duže od 2 nedelje. Ukoliko je potrebno, terapija se može ponoviti.


  Deca

  Lek Klean-Prep ne davati deci. Lek je namenjen samo za odrasle osobe.


  Ako ste uzeli više leka Klean-Prep nego što je trebalo


  Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klean-Prep

  Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klean-Prep


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek KLEAN-PREP.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi i Klean-Prep može prouzrokovati neželjena dejstva.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina, nadimanje, gasovi, nelagodnost u stomaku.


   Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bol u stomaku, čupanje u stomaku, povraćanje, iritacije sluzokože rektuma.


   Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • alergijske reakcije kao što su otok usana, lica, jezika, grla, poteškoće pri disanju ili kolaps, kožni osip,

  • poremećaj ravnoteže elektrolita, hiponatremija (snižen nivo natrijuma u krvi), dispnea (otežano disanje), osip, urtikarija (koprivnjača), angiodem (postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju), drhtavica, edem (otok), glavobolja.


   Ukoliko neko gore navedeno neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo kakva neželjena dejstva leka koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KLEAN-PREP

  Držati lek KLEAN-PREP van domašaja i vidokruga dece!

  Ne upotrebljavati lek posle datuma isteka označenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Pripremljen rastvor čuvati u frižideru (2°C – 8°C) i upotrebiti ga u toku 48 h.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klean-Prep


Jedna kesica sadrži:


Makrogol 3350 59.0000 g

Natrijum-sulfat, bezvodni 5.6850 g

Natrijum-hidrogenkarbonat 1.6850 g

Natrijum-hlorid 1.4650 g

Kalijum- hlorid 0.74250 g

Pored toga, lek sadrži aspartam (E951) i aromu vanile.


Kako izgleda lek Klean-Prep i sadržaj pakovanja


Klean-Prep je kristalni prašak bele do krem boje, koji nakon rastvaranja u vodi daje bezbojan, bistar rastvor karakterističnog mirisa na vanilu. Rastvor je namenjen za oralnu upotrebu.

Klean-Prep prašak je zapakovan u kesice. Jedna kutija sadrži 4 kesice i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Bonifar d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 87/1 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd.


Damastown Mulhuddart, Dublin 15, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9102-11-001 od 17.09.2012.