Početna stranica Početna stranica

Klonazepam Remedica
klonazepam

CENE

tableta blister, 30 po 2 mg

Veleprodaja: 99,30 din
Maloprodaja: 120,15 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Klonazepam Remedica, 2 mg, tableta klonazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klonazepam Remedica i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klonazepam Remedica

 3. Kako se uzima lek Klonazepam Remedica

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klonazepam Remedica

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Klonazepam Remedica i čemu je namenjen

  Lek Klonazepam Remedica sadrži aktivnu supstancu klonazepam, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju benzodiazepini.


  Lek Klonazepam Remedica se primenjuje za lečenje većine oblika epilepsije, prevashodno kao dodatna terapija (istovremeno sa nekim drugim lekom) ili u refraktornim slučajevima (teško lečivim odnosno upornim oblicima bolesti), a posebno kod apsans napada uključujući atipične apsans napade, Lennox-Gastaut sindrom, mioklonične i atonične napade. Kod infantilnog spazma (uključujući West sindrom) i tonično- kloničnih napada koristi se isključivo kao dodatna terapija ili u refraktornim slučajevima.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klonazepam Remedica Lek Klonazepam Remedica ne smete uzimati ukoliko:

  • ste alergični na klonazepam ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ste alergični na grupu lekova koji se nazivaju benzodiazepini, kao što su diazepam, flurazepam i temazepam;

  • imate probleme sa disanjem ili bolujete od neke plućne bolesti;

  • imate teško oštećenje funkcije jetre;

  • imate teškoće sa disanjem tokom sna, sindrom, kada Vaše disanje prestaje tokom sna);

  • imate problema sa upotrebom alkohola ili zloupotrebom lekova, pacijenti sa poremećenim stanjem svesti.


   Ne uzimajte lek Klonazepam Remedica ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Klonazepam Remedica.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Klonazepam Remedica


   Mali broj ljudi lečenih antiepilepticima kao što je lek Klonazepam Remedica imali su misli u kojima žele da se povrede ili izvrše samoubistvo. Ako ste ikada imali ovakve misli obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu odmah.

   Pre nego što započnete terapiju, obavezno obavestite svog lekara o sledećem:

   • Ako imate oboljenje jetre, bubrega ili pluća,

   • Ako bolujete od mijastenije gravis (oboljenje kada vaši mišići postanu slabi i brzo se zamaraju),

   • Ako ste ikada bolovali od depresije,

   • Ako ste ikada pokušali samoubistvo,

   • Ako Vam je nedavno preminuo bliski prijatelj ili rođak,

   • Ako redovno pijete alkoholna pića ili koristite neka psihoaktivna sredstva ili ste ranije imali problem sa alkoholom i upotrebom droga,

   • Ako imate ataksiju (stanje u kojem postajete nestabilni i ne možete da stojite, nejasno govorite i imate brze pokrete očima),

   • Ako bolujete od retke, nasledne bolesti krvi koja se zove porfirija,

   • Ako ste stariji ili ste onemoćali (slabi); Vaš lekar će možda prilagoditi dozu leka Klonazepam Remedica vašim potrebama.


    Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Klonazepam Remedica.


    Drugi lekovi i lek Klonazepam Remedica


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta ili biljne lekove.

    Ove informacije su važne zato što lek Klonazepam Remedica može da utiče na dejstvo nekih lekova, kao što i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Klonazepam Remedica.


    Posebno obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • Druge lekove za lečenje epilepsije, kao što su karbamazepin, lamotrigin, hidantoini, fenobarbital, fenitoin, primidon ili natrijum-valproat

  • Cimetidin (lek koji se uzima za lečenje stomačnih problema i gorušice)

  • Rifampicin (antibiotik lek koji se uzima za lečenje infekcije)

  • Hipnotike (sredstva koja se uzimaju kod nesanice)

  • Anksiolitike (lekove za smirenje)

  • Analgetike (lekovi protiv bolova) i mišićne relaksanse.


  Hirurške intervencije

  Ukoliko je potrebno da se podvrgnete nekoj hirurškoj intervenciji uključujući i stomatološku intervenciju, gde biste dobili lek iz grupe anestetika, važno je da obavestite svog lekara ili stomatologa da uzimate lek Klonazepam Remedica.


  Uzimanje leka Klonazepam Remedica sa alkoholom

  Ne konzumirajte alkohol ukoliko uzimate lek Klonazepam Remedica, jer može izazvati neželjene događaje ili ponovne konvulzije. Alkohol takođe može pojačati dejstvo leka Klonazepam Remedica i time dovesti do sedacije koja može izazavati komu ili smrt.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Ne smete uzimati lek Klonazepam Remedica ako ste trudni, ili biste mogli da zatrudnite, osim ukoliko Vas je lekar tako savetovao. Poznato je da Klonazepam Remedica ima štetna dejstva na plod.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Klonazepam Remedica deluje snažno na psihofizičke sposobnosti, pa je za vreme terapije zabranjeno upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.


  Zavisnost

  Prilikom primene ovog leka postoji rizik od pojave zavisnosti koji raste sa dozom i trajanjem terapije, kao i kod pacijenata kod kojih u istoriji bolesti prisutna zloupotreba alkohola i/ili droge.


 3. Kako se uzima lek Klonazepam Remedica

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  • Vaš lekar će započeti lečenje malom dozom leka Klonazepam Remedica i postepeno će je povećavati tokom 2 do 4 nedelje, sve dok postigne odgovarajuću dozu za Vas.

  • Vaš lekar će Vam obično reći da dnevnu dozu podelite u tri jednake doze koje ćete uzimati u ravnomernim intervalima tokom dana.

  • Ako dnevna doza ne može biti ravnomerno podeljena, najveću dozu uzmite uveče pre spavanja.

  • Kada Vaš lekar pronađe pravu dozu za Vas, može Vam reći da lek Klonazepam Remedica uzimate kao pojedinačnu dozu uveče.


   Tablete leka Klonazepam Remedica od 2 mg se mogu podeliti na četiri jednaka dela u svrhu postizanja doze od 0,5 mg. Ukoliko je potrebna primena doza manjih od 0,5 mg, treba uzimati druge lekove dostupne na tržištu.

   Odrasli i deca starija od 12 godina

  • Uobičajena početna doza je 1 mg na dan, ili manja.

  • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (uobičajeno od 4 mg do 8 mg dnevno). Maksimalna doza je 20 mg na dan.


   Starije osobe

  • Uobičajena početna doza je 0,5 mg na dan, ili manja.

  • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (uobičajeno od 4 mg do 8 mg dnevno). Maksimalna doza je 20 mg na dan.


   Odojčad (0 do 1 godina)

  • Uobičajena početna doza je 0,25 mg na dan, ili manja.

  • Lekar će početnu dozu postepeno povećavati (uobičajeno od 0,5 mg do 1 mg dnevno).


   Deca uzrasta od 1 do 5 godina

  • Uobičajena početna doza je 0,25 mg na dan, ili manja.

  • Lekar će početnu dozu postepeno povećavati (uobičajeno od 1 mg do 3 mg dnevno).


   Deca uzrasta od 5 do 12 godina

  • Uobičajena početna doza je 0,5 mg na dan, ili manja.

  • Lekar će početnu dozu postepeno povećavati (uobičajeno od 3 mg do 6 mg dnevno).


   Kod odojčadi (0 do 1 godine) i male dece (1 do 5 godina) adekvatno doziranje ne može da se postigne lekom Klonazepam Remedica od 2 mg.


   Nikada sami ne menjajte propisanu dozu. Ako smatrate da je dejstvo leka prejako ili preslabo, obratite se Vašem lekaru.


   Ako ste uzeli više leka Klonazepam Remedica nego što treba

   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Klonazepam Remedica nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite kutiju leka sa sobom.


   U slučaju da ste uzeli više tableta leka Klonazepam Remedica od propisanog broja, možete osetiti ošamućenost, pospanost, imati lošu usklađenost pokreta ili slabije reagovanje od uobičajenog.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Klonazepam Remedica

   Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu, preskočite propuštenu. Uzmite sledeću dozu u za to propisano vreme.


   Nikada ne uzimajte duplu dozu (dve doze u isto vreme) da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Klonazepam Remedica

   Ako ste na dugotrajnoj terapiji lekom Klonazepam Remedica, možete postati zavisni od upotrebe ovog leka, a nagli prekid terapije može da izazove simptome obustave terapije (videti odeljak 4).

   • Ne prekidajte upotrebu leka Klonazepam Remedica pre konsultacije sa lekarom. Vaš lekar će Vam dati savet o prestanku uzimanja leka. Nagli prekid lečenja može da izazove ponovnu pojavu epileptičnih napada, kao i simptome nagle obustave terapije (videti odeljak 4).

   • Ako doza leka Klonazepam Remedica treba da se smanji ili da se prekine njegova primena, to treba uraditi postepeno. Vaš lekar će Vam objasniti kako da to uradite.


   Ako je neko drugi slučajno uzeo Klonazepam Remedica tablete, treba odmah da se obrati lekaru, ili da ode u najbližu zdravstvenu ustanovu.


   Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Važna neželjena dejstva leka o kojima treba voditi računa: Alergijske reakcije

  Ako dobijete alergijsku reakciju odmah se javite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Znaci alergijskih reakcija:

  • Iznenadni otok grla, lica, usana i usta, što može otežati disanje ili gutanje.

  • Iznenadni otok šaka, stopala i zglobova.

  • Ospa i svrab po koži.


   Uticaj na srce:

   Ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, odmah se javite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

   Znaci su:

   • Gubitak daha, otok zglobova, kašalj, umor i ubrzan srčani rad.

   • Bol u grudima koji može da se širi u vrat ili ramena ili u levu ruku.


    Uticaj na ponašanje:

    Ukoliko primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, konsultujte se sa svojim lekarom, jer će Vam možda reći da prestanete da uzimate lek Klonazepam Remedica.

    Znaci su:

   • Agresivnost, hiperaktivnost, razdražljivost, nervoza, agitiranost, neprijateljsko raspoloženje ili osećaj zabrinutosti (anksioznost).

   • Poremećaji spavanja, noćne more, abnormalni snovi.

   • Mentalni problemi kao što su vidne i čulne obmane (halucinacije), verovanje u nepostojeće stvari (deluzije) i problemi sa govorom.

   • Neprimerno ponašanje, emotivne promene i promene u raspoloženju.

   • Konvulzije koje se do tada nisu javljale.


    Odojčad i mala deca

   • Ako odojčad ili mala deca uzimaju lek Klonazepam Remedica, treba biti posebno oprezan jer se mogu javiti problemi sa disanjem, kašalj ili gušenje, što može biti izazvano sa pojačanim lučenjem pljuvačke.

   • Pojava preranog puberteta, što je reverzibilno nakon prekida terapije.


    Druga moguća neželjena dejstva

    Na početku lečenja lekom Klonazepam Remedica, možete primetiti sledeće efekte:

   • Osećaj pospanosti i umora,

   • Vrtoglavica i nesvestica,

   • Slabost ili mlitavost mišića, ili grčevite pokrete (poremećaj koordincije),

   • Nestabilnost pri hodu.


    Ako primetite bilo koji od ovih efekata, obratite se Vašem lekaru. Vaš lekar će Vam pomoći tako što ćete dobiti manje doze leka Klonazepam Remedica, koje će se postepeno povećavati.

    Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti u bilo kom trenutku u toku lečenja: Poremećaji nervnog sistema i stanja svesti

   • Loša koncentracija, stanje konfuzije i osećaj izgubljenosti (dezorijentisanost).

   • Osećaj nemira.

   • Otežano pamćenje novih podataka.

   • Glavobolja.

   • Depresija.

   • Usporen ili nerazgovetan govor.

   • Loša koordinacija pokreta, uključujući i osećaj nestabilnosti pri hodu.

   • Povećanje učestalosti konvulzija.


    Poremećaji funkcije jetre, bubrega, krvi i limfnog sistema

   • Promene u normalnom radu jetre (dokazuje se funkcionalnim laboratorijskim testovima krvi).

   • Gubitak kontrole mokraćne bešike.

   • Problemi sa krvnom slikom. Znaci uključuju osećaj umora, pojavu lakših modrica, osećaj gušenja, krvarenje iz nosa. Vaš lekar će tražiti da uradite analize krvi s vremena na vreme.


    Poremećaj organa za varenje

   • Mučnina

   • Stomačne tegobe.


    Poremećaji oka

   • Pojava duplih slika.

   • Trzaji očnih jabučica (nistagmus).


    Poremećaji organa za disanje

   • Problemi sa disanjem (depresija disanja). Rani znaci uključuju iznenadno glasno, otežano i neujednačeno disanje. Vaša koža može postati plava.


    Poremećaji kože i kose

   • Osip, koprivnjača (grudvast osip) i svrab kože.

   • Promena boje kože.

   • Gubitak kose (kosa obično ponovo izraste).


    Poremećaji reproduktivnog sistema

   • Promene u seksualnom nagonu.

   • Otežano postizanje ili održavanje erekcije (erektilna disfunkcija).


    Simptomi obustave leka

    Upotreba lekova kao što je Klonazepam Remedica, može izazvati razvoj zavisnosti (simptoma obustave leka). To znači da ukoliko naglo prekinete lečenje, ili dozu leka redukujete previše brzo, možete dobiti simptome koji se javljaju u slučaju razvijene zavisnosti.

    Simptomi su:

   • Problemi sa spavanjem.

   • Bolovi u mišićima, tremor i osećaj nemira.

   • Osećaj zabrinutosti, napetosti, stanje konfuzije, iritacije ili agitiranosti ili promene u ponašanju.

   • Pojačano znojenje.

   • Glavobolja.

   • Dijareja.


    Povremeni simptomi su:

   • Preosetljivost na svetlost, buku i fizički kontakt.

   • Halucinacije (vidne ili čulne obmane).

   • Osećaj peckanja i ukočenost u rukama i nogama.

   • Gubitak kontakta sa realnošću.


    Povrede

   • Pacijenti koji uzimaju benzodiazepine imaju rizik od padova i preloma kostiju. Taj rizik je povećan kod starijih i kod onih koji uzimaju druge sedative (uključujući alkohol).

    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Klonazepam Remedica

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Klonazepam Remedica posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Klonazepam Remedica

Aktivna supstanca je klonazepam. Jedna tableta sadrži 2 mg klonazepama.


Pomoćne supstance: povidon; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (Tip A); skrob, preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Klonazepam Remedica i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete bele boje sa unakrsnom podeonom linijom sa jedne strane i utisnutim logom proizvođača sa druge strane.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC – Aluminijumski blister. Jedan blister sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 tableta (30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd

Proizvođač: REMEDICA LTD, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Kipar


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2021.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01189-21-001 od 22.11.2021.