Početna stranica Početna stranica

Kapsaicin Sandoz
kapsikum (capsicum fruits), meki ekstrakt

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Kapsaicin Sandoz krem 0.6627-1.8292 g/100 g

Pakovanje: 1 tuba sa 50 g ili 100 g krema


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Kapsaicin Sandoz 0,6627-1,8292 g/100 g krem


INN: kapsikum ("Capsicum fruits"), meki ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Kapsaicin Sandoz, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Posebne mere opreza za primenu leka Kapsaicin Sandoz:


Posavetujte se sa svojim lekarom ukoliko imate:


Preparati cayenne paprike, čak i u malim količinama, dovode do izražene iritacije mukozne membrane i uzrokuju bolne senzacije u vidu pečenja. Zbog toga krem Kapsaicin Sandoz ne sme doći u kontakt sa očima, mukoznim membranama ili otvorenim ranama.


Ako krem Kapsaicin Sandoz dođe u kontakt sa očima potrebno je da se odmah obratite oftalmologu. Kao hitna mera preporučuje se obilno ispiranje očiju hladnom vodom.


Ovaj preparat ne smete primenjivati na oštećenoj koži, npr. nakon opekotina i povreda, u slučaju zapaljenja ili ekcema.


Tokom primene krema Kapsaicin Sandoz treba izbegavati dodatnu primenu toplote (npr. putem radijacione ili električne grejne podloge).


Delove kože koji su tretirani kremom Kapsaicin Sandoz ne treba prati toplom vodom ili izlagati suncu, s obzirom da ovo može pogoršati osećaj pečenja ili bockanja. Fizička aktivnost (preznojavanje) takođe pojačava toplotne efekte.


Nakon nanošenja krema, ruke treba temeljno oprati da bi se izbegao slučajni kontakt sa ostalim delovima tela. U slučaju produžene upotrebe na istom mesto, može doći do prolaznog oštećenja senzitivnih nerava.

Potrebno je izbegavati udisanje isparenja iz kreme zbog moguće iritacije sluzokože očiju i disajnih puteva.


Ne primenjivati tesne zavoje preko površine kože na koju se nanosi krem. Primena kod dece


Nema dovoljno studija o primeni ovog leka kod dece. Zbog toga deca mlađa od 12 godina ne bi trebala da primenjuju ovaj lek.


Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Kapsaicin Sandoz sa hranom ili pićima


Lek Kapsaicin Sandoz se može primenjivati nezavisno od obroka ili konzumiranja pića.


Primena leka Kapsaicin Sandoz u periodu trudnoće i dojenja


Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Usled nedovoljnih studija, ovaj lek ne treba primenjivati tokom trudnoće i perioda laktacije.


Uticaj leka Kapsaicin Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Nisu potrebne posebne mere opreza.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Kapsaicin Sandoz


Propilenglikol može izazvati iritaciju kože.

Cetosearilalkohol i lanolin mogu dovesti do lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Kapsaicin Sandoz

  Lek Kapsaicin Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za spoljašnju primenu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina. Pre prve upotrebe konsultovati lekara.

  Osim ako lekar ne propiše drugačije lek Kapsaicin Sandoz treba primenjivati na sledeći način:

  Odrasli i deca 12 godina starosti i starija treba da nanose kremu u tankom sloju u vidu trake dužine 2 cm na bolno mesto, tri puta dnevno.


  Način primene

  Da bi tubu otvorili po prvi put, potrebno je da okrenete zatvarač i šiljkom u potpunosti probušite membranski poklopac.


  Krem Kapsaicin Sandoz je potrebno naneti u tankom sloju na bolno mesto i nežno utrljati.


  Duži na primene

  Krem Kapsaicin Sandoz ne treba primenjivati duže od 3 nedelje. Potrebno je da prođe najmanje 14 dana pre ponovne primene krema na isto mesto.


  Molimo Vas, obratite pažnju na podatke iz poglavlja 2. "Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kapsaicin Sandoz ".


  Ako ste uzeli više leka Kapsaicin Sandoz nego što je trebalo


  U slučaju produžene upotrebe na isto mesto može doći do prolaznog oštećenja senzitivnih nerava.


  Ako je efekat toplote na Vašoj koži suviše izražen, višak kreme se može ukloniti sapunom i vodom, kremom za telo ili neutralnim uljem.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kapsaicin Sandoz


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kapsaicin Sandoz


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Kapsaicin Sandoz , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata)

  Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata)

  Povremeno (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata) Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata) Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost


  U retkim slučajevima, mogu se javiti hipersenzitivne reakcije u vidu urtikarije, plikova i svraba. U ovom slučaju terapiju treba odmah prekinuti.

  Takođe, može se javiti prolazni osećaj pečenja.


  Napomena:

  Aktivna supstanca krema, cayenne paprika- gusti ekstrakt, kod većine pacijenata uzrokuje pojačanu

  prokrvljenost sa povećanim crvenilom kože i osećaja toplote. Ova reakcija je normalni efekat ovog leka i obično slabi nakon kraćeg vremenskog perioda. Pored toga, naročito tokom prvih tretmana, mogu se javiti osećaj peckanja ili bockanja ili svrab.


  Šta treba preduzeti ako se jave neželjena dejstva?

  Posebno je važno da prekinete sa primenom ovog leka i obratite se odmah svom lekaru ako se jave znaci alergijske reakcije. Nakon pojave alergijske reakcije, lek Kapsaicin Sandoz se više ne sme koristiti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK Kapsaicin Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  4 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

  3 meseca, na sobnoj temperaturi (tuba od 50 g) 6 meseci, na sobnoj temperaturi (tuba od 100 g)


  Nemojte koristiti lek Kapsaicin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kapsaicin Sandoz


100 g krema sadrži: 0.6627- 1.8292 g mekog ekstrakta iz "Capsicum fruits", fruits (plod kapsikuma) ((4-7):1), što odgovara 53 mg kapsaicinoida, računato kao kapsaicin.


Prvi rastvarač za ekstrakciju: etanol 80% (v/v).


Ostali sastojci su:

Trugliceridi, srednjeg lanca Glicerol-monostearat 40-55 (tip II) Lanolin

Glicerol monosterat, samoemulgujući

Cetostearilalkohol emulgujući (tip A) Parafin, tečni

Karbomer 980

Propilenglikol Fenoksietanol Voda, prečišćena Ulje ruzmarina Dimetikon


Natrijum-hidroksid


Kako izgleda lek Kapsaicin Sandoz i sadržaj pakovanja


Homogeni krem oker boje, karakterističnog mirisa.


U kartonskoj kutiji se nalazi jedna aluminijumska tuba (50g ili 100g) sa PE zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Kapsaicin Sandoz, 50g, krem: 515-01-278-10-001 od 24.10.2011 Kapsaicin Sandoz, 100g, krem: 515-01-279-10-001 od 24.10.2011