Početna stranica Početna stranica

Ramipril PharmaS
ramipril

UPUTSTVO ZA LEK


Ramipril PharmaS, tableta, 2,5mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Ramipril PharmaS, tableta, 5mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Ramipril PharmaS, tableta, 2,5mg Ramipril PharmaS, tableta, 5mg, ramipril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ramipril PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ramipril PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Ramipril PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ramipril PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAMIPRIL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Ramipril PharmaS sadrži ramipril. On spada u grupu lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (ihibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Ramipril PharmaS deluje tako što:

  • smanjuje proizvodnju supstanci u organizmu koje mogu da povećaju krvni pritisak,

  • opušta i širi krvne sudove,

  • olakšava srcu da pumpa krv kroz organizam. Ramipril PharmaS se može koristiti:

  • za terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenzija),

  • za smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara,

  • za smanjenje rizika ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima (bez obzira na to da li imate šećernu bolest ili ne),

  • za lečenje srca kada ne može da pumpa dovoljno krvi kroz organizam (popuštanje srca),

  • kao terapija nakon srčanog udara (infarkta miokarda) praćenog komplikacijama sa popuštanjem srca.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Lek Ramipril PharmaS ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na ramipril, neki drugi ACE inhibitor ili na neki od drugih sastojaka leka Ramipril PharmaS nabrojanih u tački 6. Znaci alergijske reakcije mogu da uključuju: osip, probleme sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

  • Ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju koja se zove „angioedem“, čiji znaci uključuju svrab, koprivnjaču (urtikariju), crvene tragove na šakama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i

   usta, probleme sa disanjem i gutanjem.

  • Ako idete na dijalizu ili neku drugu vrstu prečišćavanja (filtracije) krvi. U zavisnosti od aparata koji se koristi, Ramipril PharmaS možda neće biti pogodan za Vas.

  • Ako imate probleme sa bubrezima kada je smanjeno snabdevanje bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije).

  • Tokom poslednjih 6 meseci trudnoće (vidi ispod odeljak „Trudnoća i dojenje“).

  • Ako Vam je krvni pritisak neuobičajeno nizak ili nestabilan. Ovu procenu će morati da izvrši Vaš lekar. Nemojte uzimati lek Ramipril PharmaS ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate lek Ramipril PharmaS.


   Kada uzmete lek Ramipril PharmaS, posebno vodite računa:


   Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek:

  • ako imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima,

  • ako ste izgubili soli ili tečnosti iz organizma (ako ste povraćali, imali dijareju, ako ste imali otoke više nego uobičajeno, ako ste na dijeti sa malim unosom soli, ako uzimate diuretike (tablete za izbacivanje vode) dugo vremena ili idete na dijalizu),

  • ako treba da dobijate terapiju za smanjenje alergije na ubode pčele ili ose (desenzibilizacija),

  • ako treba da dobijete anestetik. On može da se daje zbog operacije ili bilo kakve stomatološke intervencije. Možda ćete morati da prekinete terapiju lekom Ramipril PharmaS jedan dan ranije. Pitajte lekara za


   savet,

  • ako imate velike količine kalijuma u krvi (to se vidi u rezultatima analize krvi),

  • ako imate kolageno oboljenje krvnih sudova kao što je skleroderma (patološko zadebljanje kože) ili sistemski eritemski lupus,

  • morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Ramipril PharmaS se ne preporučuje u prva 3 meseca trudnoće i može ozbiljno da naškodi bebi nakon 3. meseca trudnoće, vidi odeljak

   pod naslovom „Trudnoća i dojenje“.


   Deca

   Ne preporučuje se upotreba leka Ramipril PharmaS kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina zato što nema dostupnih podataka za ovu populaciju.

   Ako se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete da uzimate Ramipril PharmaS.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta (uključujući i biljne lekove). To je zbog toga što Ramipril PharmaS može da utiče na način delovanja nekih drugih lekova. Takođe, neki lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Ramipril PharmaS.


   Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova. Oni mogu da umanje delovanje leka Ramipril PharmaS:

   • lekovi koji se koriste za ublažavanje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin),

   • lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska, srčanog udara, popuštanja srca, astme ili alergija kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Lekar će morati da proverava Vaš krvni pritisak.


    Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova. Oni mogu da povećaju mogućnost pojave neželjenih dejstava ako ih uzimate sa lekom Ramipril PharmaS:

   • lekovi koji se koriste za ublažavanje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

    kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin),

   • lekovi u terapiji raka (hemoterapija),

   • lekovi za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije kao što je ciklosporin,

   • diuretici (tablete za izbacivanje vode) kao što je furosemid,

   • lekovi koji mogu da povećaju količinu kalijuma u krvi kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalijumove soli i heparin (za razređivanje krvi),

   • steroidni lekovi za zapaljenja kao što je prednisolon,

   • alopurinol (koristi se za smanjenje mokraćne kiseline u krvi),

   • prokainamid (za probleme sa srčanim ritmom).


    Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova. Lek Ramipril PharmaS može da utiče na njih:

   • lekovi za šećernu bolest kao što su oralni lekovi za smanjenje glukoze i insulin. Ramipril PharmaS može da snizi količinu šećera u krvi. Pažljivo proveravajte količinu šećera u krvi dok uzimate lek Ramipril PharmaS,

   • litijum (za probleme sa mentalnim zdravljem). Ramipril PharmaS može da poveća količinu litijuma u krvi. Lekar će morati pažljivo da proverava koncentracije litijuma.


    Ako se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete da uzimate Ramipril PharmaS.


    Uzimanje leka Ramipril PharmaS sa hranom ili pićima


   • Konzumiranje alkohola sa lekom Ramipril PharmaS može da izazove osećanje vrtoglavice ili ošamućenosti. Ako ste zabrinuti i interesuje Vas koliko smete da popijete alkohola dok uzimate lek Ramipril PharmaS, razgovarajte o tome sa lekarom zato što lekovi koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu da imaju zbirno dejstvo.

   • Ramipril PharmaS može da se uzima bez obzira na obroke.


    Primena leka Ramipril PharmaS u periodu trudnoće i dojenja


    Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću).

    Ne bi trebalo da uzimate lek Ramipril PharmaS tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a uopšte se ne sme uzimati nakon 13. nedelje zato što njegova primena tokom trudnoće može biti potencijalno opasna po bebu. Ako zatrudnite dok uzimate lek Ramipril PharmaS, odmah obavestite lekara. Prelaz na odgovarajuću alternativnu terapiju treba sprovesti pre planirane trudnoće. Nemojte uzimati lek Ramipril PharmaS ako dojite bebu. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.


    Uticaj leka Ramipril PharmaS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Možda ćete osetiti vrtoglavicu dok uzimate Ramipril PharmaS. Češće se javlja na početku terapije lekom Ramipril PharmaS ili kada počnete da uzimate veće doze. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Ramipril PharmaS


    Ramipril PharmaS sadrži sastojak koji se zove laktoza. Ako Vam je lekar ranije rekao da ne podnosite neke šećere, obratite mu se pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje leka

   • Ovaj lek se uzima oralno – u isto vreme svakoga dana.

   • Tablete progutajte cele sa tečnošću.

   • Nemojte drobiti ni žvakati tablete.


    Koliko leka treba uzimati

    Terapija visokog krvnog pritiska

   • Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

   • Lekar će prilagođavati količinu leka koju uzimate dok se krvni pritisak .ne dovede pod kontrolu.

   • Maksimalna doza je 10 mg jednom dnevno.


   • Ako već uzimate diuretike (tablete za izbacivanje vode), lekar može da ih ukine ili da smanji količinu diuretika koju uzimate pre otpočinjanja terapije lekom Ramipril PharmaS.


    Za smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

   • Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.


   • Nakon toga, lekar može da poveća količinu koju uzimate.

   • Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.


    Terapija za smanjenje ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima

   • Terapija može da započne sa dozom od 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

   • Lekar će prilagoditi količinu koju uzimate.

   • Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.


    Terapija popuštanja srca

   • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

   • Lekar će prilagoditi količinu koju uzimate.

   • Maksimalna doza je 10 mg dnevno. Prednost se daje primeni dva puta dnevno.


    Terapija nakon srčanog udara

   • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta dnevno.

   • Lekar će prilagoditi količinu koju uzimate.

   • Uobičajena doza je 10 mg dnevno. Prednost se daje primeni dva puta dnevno.


    Starije osobe

    Lekar će smanjiti početnu dozu, a terapiju će sporije prilagođavati.


    Ako ste uzeli više leka Ramipril PharmaS nego što je trebalo


    Odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nemojte sami da vozite do bolnice, neka Vas odveze neko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Sa sobom ponesite pakovanje leka, da bi lekar znao šta ste uzeli.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Ramipril PharmaS


   • Ako preskočite dozu, uzmite uobičajenu dozu sledeći put kada je po rasporedu.

   • Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu tabletu.


    Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Ramipril PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Prestanite da uzimate Ramipril PharmaS i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

   • Oticanje lica, usana ili grla koje može da dovede do poteškoća sa gutanjem ili disanjem, kao i svrab i osip. To može biti znak ozbiljne alergijske reakcije na Ramipril PharmaS.

   • Ozbiljne reakcije na koži uključujući osip, ulkuse u ustima, pogoršanje prethodno postojećeg oboljenja kože, crvenilo, pojava plikova ili razdvajanje kože (kao što su Stivens-Džonsonov sindrom, toksična


    epidermalna nekroliza ili eritem multiforme).


    Odmah obavestite lekara ako osetite:

   • Ubrzan ritam srca, neravnomeran rad srca ili lupanje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje u grudima ili ozbiljnije probleme, uključujući srčani i moždani udar.

   • Kratak dah ili kašalj. To mogu biti znaci problema sa plućima.

   • Lakše nastajanje modrica, krvarenje koje je duže nego uobičajeno, bilo koji znaci krvarenja (npr. krvarenje iz desni), ljubičaste tačke u obliku mrlja na koži ili ako dobijate infekcije lakše nego inače, bol u grlu i temperatura, osećanje zamora, nesvestica, vrtoglavica ili bleda koža. To mogu biti znaci problema sa krvlju ili koštanom srži.

   • Ozbiljan bol u stomaku koji može da se širi na leđa. To može biti znak pankreatitisa (zapaljenja pankreasa (gušterače)).

   • Temperatura, groznica, zamor, gubitak apetita, bol u stomaku, osećanje mučnine, promena boje kože i beonjača u žuto (žutica). To mogu biti znaci problema sa jetrom kao što su hepatitis (zapaljenje jetre) ili oštećenje jetre.


    Druga neželjena dejstva uključuju:

    Obavezno se obratite lekaru ako bilo šta od sledećeg postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


    Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba):

   • glavobolja ili osećanje zamora,

   • osećanje vrtoglavice – češće se javlja na početku terapije lekom Ramipril PharmaS ili kada počnete da uzimate veće doze,

   • nesvestica, hipotenzija (neprirodno nizak krvni pritisak), naročito kada naglo ustanete ili sednete,

   • suv kašalj sa golicanjem, zapaljenje sinusa (sinuzitis) ili bronhitis, kratak dah,

   • bol u želucu ili crevima, dijareja, problemi sa varenjem, mučnina ili povraćanje,

   • osip na koži sa izdignutim površinama ili bez njih,

   • bol u grudima,

   • grčevi ili bol u mišićima,

   • analize krvi koje pokazuju veću koncentraciju kalijuma od uobičajene.


    Povremeno: (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba):

   • problemi sa ravnotežom (vertigo),

   • svrab i neuobičajena osećanja na koži kao što su utrnulost, mravinjanje, bockanje, peckanje ili žmarci na koži (parestezija),

   • gubitak ili promene čula ukusa,

   • problemi sa snom,

   • osećanje depresije, anksioznosti, ako ste nervozniji nego obično ili uznemireni,

   • zapušen nos, problemi sa disanjem ili pogoršanje astme,

   • oticanje u crevima koje se zove „intestinalni angioedem“ i javlja se sa simptomima kao što su bol u stomaku (abdomenu), povraćanje i dijareja,

   • gorušica, opstipacija ili suva usta,

   • obilnije mokrenje (uriniranje) od uobičajenog tokom dana,

   • pojačano znojenje,

   • gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija),

   • ubrzan ili nepravilan rad srca,

   • otečene ruke i noge – to može biti znak da Vaš organizam zadržava više vode nego obično,

   • nastupi rumenila,


   • zamućeni vid,

   • bol u zglobovima,

   • temperatura,

   • seksualna nesposobnost kod muškaraca, smanjena želja za seksom kod muškaraca ili žena,

   • povećan broj određenih belih krvnih zrnaca (eozinofilija) koji se otkriva analizom krvi,

   • analize krvi koje pokazuju promene u radu jetre, pankreasa (gušterače) ili bubrega.


    Retko (javljaju se kod manje od 1 na 1.000 osoba):

   • osećanje nesigurnosti ili zbunjenosti,

   • crven i otečen jezik,

   • ozbiljno perutanje ili guljenje kože, svrab, koprivnjača,

   • problemi sa noktima (npr. olabavljenost ili odvajanje nokta iz njegovog ležišta),

   • osip na koži ili modrice,

   • mrlje na koži i hladnim ekstremitetima,

   • crvenilo, svrab, oticanje ili vodene oči,

   • poremećen sluh ili zujanje u ušima,

   • osećanje slabosti,

   • analize krvi koje pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili krvnih pločica te količine hemoglobina.


    Veoma retko (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 osoba):

   • veća osetljivost na sunce od uobičajene.


    Druga zabeležena neželjena dejstva

    Obavezno se obratite lekaru ako bilo šta od sledećeg postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana:

   • problemi sa koncentracijom,

   • otečena usta,

   • analize krvi koje pokazuju premali broj krvnih zrnaca u krvi,

   • analize krvi koje pokazuju manju koncentraciju natrijuma u krvi od uobičajene,

   • promena boje prstiju na rukama i nogama kada Vam je hladno, a zatim osećanje mravinjanja ili bola kada se zagrejete (Rejnoov fenomen),

   • uvećanje grudi kod muškaraca,

   • usporene ili umanjene reakcije,

   • osećaj vreline,

   • promene u čulu mirisa,

   • opadanje kose.


  Ako primetite bilo kakve neželjene reakcije koje nisu nabrojane u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ramipril PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ramipril PharmaS


Aktivna supstanca Ramipril PharmaS tableta je ramipril. Jedna tableta sadrži 2,5mg ili 5mg ramiprila. Ramipril PharmaS tablete 2,5mg sadrže sledeće pomoćne supstance: glicerol-dibehenat; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat; natrijum-stearilfumarat i gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Ramipril PharmaS tablete 5mg sadrže sledeće pomoćne supstance: glicerol-dibehenat; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat; natrijum-stearilfumarat i gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Ramipril PharmaS i sadržaj pakovanja


Ramipril PharmaS 2,5mg tablete su svetlo-žute boje duguljaste, bikonveksne sa podeonom crtom na jednoj strani. Iznad podeone crte je utisnuta oznaka B, a ispod nje broj 49.

Ramipril PharmaS 5mg tablete su svetlo-ružičaste boje duguljaste, bikonveksne sa podeonom crtom na jednoj

strani. Iznad podeone crte je utisnuta oznaka B, a ispod nje broj 50.


Pakovanje:

28 (2x14) tableta po 2,5mg u PVC/PVdC-aluminijum blisteru, u kutiji. 28 (2x14) tableta po 5 mg u PVC/PVdC-aluminijum blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Ramipril PharmaS, tableta, 28 x (2,5 mg): 515-01-8655-11-001 od 15.06.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Ramipril PharmaS, tableta, 28 x (5 mg): 515-01-8656-11-001 od 15.06.2012.