Početna stranica Početna stranica

ROVESTA
rosuvastatin

UPUTSTVO ZA LEK


ROVESTA, film tableta, 10 mg, 28 film tableta (4 blistera po 7 tableta), u kutiji ROVESTA, film tableta, 20 mg 28 film tableta (4 blistera po 7 tableta), u kutiji ROVESTA, film tableta, 40 mg 28 film tableta (4 blistera po 7 tableta), u kutiji


Proizvođač: Pharmanova d.o.o. Obrenovac

Industrijska 8, 11500 Obrenovac

Adresa:

Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o. Obrenovac

Industrijska 8, 11500 Obrenovac

Adresa:

Republika Srbija


ROVESTA 10 mg, film tablete ROVESTA 20 mg, film tablete ROVESTA 40 mg, film tablete


INN: rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek ROVESTA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ROVESTA

 3. Kako se upotrebljava lek ROVESTA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ROVESTA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROVESTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ROVESTA sadrži aktivnu supstancu rosuvastatin i pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lekar Vam je preporučio lek ROVESTA zato što:

  1. Imate visok nivo holesterola. To znači da kod Vas postoji rizik od srčanog ili moždanogudara.

   Propisan Vam je statin zato što promena načina ishrane i vežbanje nisu mogli dovoljno sniziti vrednost holesterola u krvi. Tokom lečenja lekom ROVESTA trebalo bi nastaviti sa dijetom za sniženje holesterola i vežbanjem.

  2. Imate neki drugi faktor koji povećava rizik za nastanak srčanog udara, moždanog udara ili sličan zdravstveni problem.


Srčani udar, moždani udar i slični zdravstveni problemi mogu biti izazvani oboljenjem koje se zove ateroskleroza. Ateroskleroza nastaje od masnih naslaga u Vašim arterijama.


Zašto je važno nastaviti uzimanje leka ROVESTA?

ROVESTA se koristi za normalizaciju nivoa masnih supstanci u krvi (lipida), od kojih je holesterol najčešći.

Postoje različiti tipovi holesterola u krvi. To su „loš“ holesterol (LDL-holesterol) i „dobar“

holesterol (HDL-holesterol).


Kod većine ljudi, povišen nivo holesterola ne utiče na opšte stanje, obzirom da ne izaziva bilo kakve simptome. Međutim, nelečen povišen nivo holesterola može dovesti do stvaranja masnih naslaga na Vašim krvnim sudovima što može prouzrokovati njihovo suženje.


Ponekad se suženi krvni sudovi mogu zapušiti, što može prekinuti dovod krvi u srce ili mozak i tako dovesti do srčanog ili moždanog udara. Sniženjem nivoa holesterola, možete smanjiti Vaš rizik za nastanak srčanog udara, moždanog udara ili sličnih zdravstvenih problema.


Neophodno je nastaviti uzimanje leka ROVESTA, čak i ako Vam je nivo holesterola normalizovan, zato što ovaj lek sprečava ponovno povećanje nivoa holesterola. Međutim, lek ROVESTA bi trebalo prestati uzimati u slučaju da Vam tako savetuje Vaš lekar ili u slučaju da zatrudnite.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROVESTA

Lek ROVESTA ne smete koristiti:Tokom upotrebe leka Rovesta obavestite Vašeg lekara da Vam redovno prati nivo šećera u krvi ukoliko ste dijabetičar ili imate predispoziciju za pojavu povišenog nivoa šećera u krvi. Rizik za pojavu dijabetesa je veći ukoliko ste gojazni, imate visoke nivoe šećera i masnoće u krvi i imate povišen krvni pritisak.


Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni da li se odnosi na Vas):


Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 1. KAKO ČUVATI LEK ROVESTA


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne bi trebalo odlagati bacanjem u odvod sudopere ili u kuhinjsko smeće. Konsultujte farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu zaštiti životne sredine


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ROVESTA


Aktivna supstanca: rosuvastatin-kalcijum


Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna, tip 102; Laktoza, monohidrat; Krospovidon, tip A; Magnezium-stearat; Hipromeloza (E464); Titan-dioksid (E171); Triacetin (E1518); boja Quinoline yellow aluminium lake (E104)


Kako izgleda lek ROVESTA i sadržaj pakovanja


ROVESTA, film tableta, 28x10 mg

Okrugle, bikonveksne, film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom "10" sa jedne strane i oznakom

^

"15" sa druge strane.

4 blistera (PA/Alu/PVC /Alu) sa po 7 tableta u kartonskoj kutiji ROVESTA, film tableta, 28x20 mg

Okrugle, bikonveksne, film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom "20" sa jedne strane i oznakom

^

"15" sa druge strane.


4 blistera (PA/Alu/PVC /Alu) sa po 7 tableta u kartonskoj kutiji ROVESTA, film tableta, 28x40 mg


Okrugle, bikonveksne, film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom "40" sa jedne strane i oznakom

^

"15" sa druge strane.


4 blistera (PA/Alu/PVC /Alu) sa po 7 tableta u kartonskoj kutiji


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac Republika Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Rovesta, 10mg, film tableta : 515-01-1123-11-001 od 02.04.2012. Rovesta, 20mg, film tableta: 515-01-1126-11-001 od 02.04.2012. Rovesta, 40mg, film tableta: 515-01-4724-11-001 od 02.04.2012.