Početna stranica Početna stranica

Viranti
aciklovir

UPUTSTVO ZA LEK


Viranti, 50 mg/g, štapić za kožu

aciklovir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Viranti i sadržaj pakovanja

Lek Viranti, štapić za kožu je cilindričnog oblika, bele do svetložute boje, blagog mirisa.


Unutrašnje pakovanje leka je polistirenski uložak sa odvijačem od acetalne smole. Uložak se zatvara plastičnom kapicom.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan uložak sa štapićem za kožu (ukupno 3 g) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ZENTIVA PHARMA D.O.O.,

Milentija Popovića 5v, sprat 2, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.,

Via Vicenza, 67, Schio (VI), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01988-20-001 od 05.05.2021.