Početna stranica Početna stranica

Bronchobos
karbocistein

UPUTSTVO ZA LEK


BRONCHOBOS 375 mg kaspule, tvrde

Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Bronchobos 375 mg kapsule, tvrde

karbocistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bronchobos da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchobos i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchobos

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchobos

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchobos

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHOBOS I ČEMU JE NAMENJEN


  Bronchobos tvrde kapsule sadrže kao aktivnu supstancu karbocistein, koji pripada grupi lekova pod nazivom ”Mukolitici”. Mukolitici smanjuju gustinu i lepljivost bronhijalnog sekreta (sluzi) i na taj način olakšavaju iskašljavanje.


  Bronchobos tvrde kapsule se primenjuju kod problema sa disajnim putevima (respiratorni trakt). Ovi problemi nastaju kada se stvara previše bronhijalnog sekreta ili je on prekomerno gust i lepljiv.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHOBOS


  Lek BRONCHOBOS ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na karbocistein ili bilo koje druge sastojke leka.

   Simptomi alergijskih reakcija uključuju: osip, poteškoće pri gutanju ili disanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

  • Ako imate čir na želucu ili crevima.


   Nemojte uzimati lek Bronchobos tvrde kapsule od 375 mg ako se gore navedeno odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre primene leka.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Nisu poznate interakcije karbocisteina sa drugim lekovima. Uzimanje leka BRONCHOBOS sa hranom ili pićima Hrana i piće ne utiču na apsorpciju karbocisteina.

   Primena leka BRONCHOBOS u periodu trudnoće i dojenja


   Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Pre nego što počnete uzimati ovaj lek obratite se Vašem lekaru:

  • Ako ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. Primena ovog leka u prvom trimestru trudnoće se ne preporučuje;

  • Ako ste dojilja ili planirate da dojite.


   Ako ste trudnica ili dojilja, pre primene bilo kojeg leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Uticaj leka BRONCHOBOS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek nema poznatih uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka BRONCHOBOS


   Bronchobos tvrde kapsule od 375 mg, u sastavu tela i kape kapsule imaju Sunset Yellow E 110. Navedeni sastojak može izazvati alergijski tip reakcije. Znaci alergije su: osip, poteškoće pri gutanju i disanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHOBOS


  Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uputstvo za upotrebu leka

  Lek Bronchobos® uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Bronchobos primenite uvek oralno.

  Ukoliko primetite da ovaj lek na Vas deluje previše slabo ili previše jako, ne menjajte dozu svojom odlukom, nego se obratite Vašem lekaru.


  Doziranje

  Odrasli( uključujućiistarijeosobe)

  • Uobičajena doza iznosi 2 Bronchobos tvrde kapsule tri puta na dan.

  • Ukoliko se Vaše stanje poboljša, dozu bi trebalo smanjiti na 1 Bronchobos tvrdu kapsulu, četiri puta na dan.


   Deca

   Bronchobos tvrde kapsule, nisu prilagođene za primenu kod dece. Za primenu kod dece namenjen je ovaj lek u formi sirupa, pod nazivom Bronchobos, sirup od 125 mg/5 ml.


   Ako ste uzeli više leka BRONCHOBOS nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli više leka Bronchobos tvrde kapsule od 375 mg nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, obratite se odmah Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom pakovanje leka ili ovo uputstvo, da bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili tačno znali o kojem se leku radi.

   Ako ste uzeli više leka Bronchobos, vrlo je verovatno da ćete imati stomačne tegobe (gastrointestinalne smetnje).


   Ako ste zaboravili da uzmete lek BRONCHOBOS


   Ako ste zaboravili da uzmete lek, nemojte brinuti. Sačekajte da dođe vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek BRONCHOBOS


   Ukoliko naglo prestanete da uzimate ovaj lek, ne očekuju se nikakva neželjena dejstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bronchobos®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite o tome Vašeg lekara ili otiđite u najbližu zdravstvenu ustanovu:


  • Alergijske reakcije koje uključuju: osip, poteškoće pri gutanju i disanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika.


   Ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah obavestite o tome Vašeg lekara:


  • Krv u povraćenom želudačnom sadržaju ili crnu, katranastu stolicu.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHOBOS


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Bronchobos® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BRONCHOBOS


Aktivne supstance:

Karbocistein 375,00 mg


Ostali sastojci su:

skrob, kukuruzni; želatin; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum- stearat.


Pomoćne supstance tela i kape kapsule: titan-dioksid, želatin, Quinoline Yellow E 104, Sunset Yellow E 110.


Kako izgleda lek BRONCHOBOS i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Beli prašak u tvrdim želatinskim kapsulama No.0, žute boje.


PVC/Al blister sa po 10 kapsula, tvrdih u kartonskoj kutiji sa 3 blistera (30 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek BRONCHOBOS 375 mg; 30 kapsule, tvrde: 515-01-2330-09-001 od 19.04.2011.