Početna stranica Početna stranica

Venegis
venlafaksin

UPUTSTVO ZA LEK


Δ Venegis, 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Δ Venegis, 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Δ Venegis, 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Proizvođač: EGIS Pharmaceuticals PLC.


Adresa: H-1165 Budimpešta, Bökényföldi út 118-120, Mađarska


Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.


Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


Δ Venegis, 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda Δ Venegis, 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Δ Venegis, 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

venlafaksin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Venegis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Venegis

 3. Kako se upotrebljava lek Venegis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Venegis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Venegis I ČEMU JE NAMENJEN


  Venegis je lek iz grupe antidepresiva koji deluje na aktivnost neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu (inhibitor ponovnog preuzimanja neurotransmitera serotonina i noradrenalina).

  Lekovi iz ove grupe koriste se u terapiji depresije i drugih poremećaja psihičkog stanja, kao što je anksioznost. Kod osoba sa depresijom i anksioznošću postoji snižen nivo serotonina i noradrenalina u centralnom nervnom sistemu. Primenom lekova iz ove grupe antidepresiva povećava se nivo serotonina i noradrenalina i na taj način ostvaruje terapijsko dejstvo.

  Venegis je lek koji se primenjuje kod odraslih osoba sa depresijom. Venegis se takođe koristi u lečenju odraslih osoba sa sledećim anksioznim poremećajima: generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj (strah i intenzivan osećaj zabrinutosti i uznemirenosti u određenim društvenim situacijama) i panični poremećaj (napadi panike).

  Lečenje depresije i anksioznosti neophodno je radi poboljšanja Vašeg opšteg stanja. Ukoliko se ne leče, ova oboljenja se mogu pogoršati i onda ih je mnogo teže lečiti.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Venegis

  Lek Venegis ne smete koristiti: Venegis ne smete uzimati:

  • ako ste alergični na venlafaksin ili bilo koji sastojak leka.

  • ako koristite ili ste u prethodnih 14 dana koristili bilo koji lek iz grupe ireverzibilnih inhibitora monoaminooksidaze (inhibitor MAO) u terapiji depresije ili Parkinsonove bolesti. Istovremena upotreba ovih lekova može dovesti do nastanka teških i životno-ugrožavajućih neželjenih reakcija. Takođe, nakon prestanka upotrebe leka VENEGIS neophodno je sačekati najmanje 7 dana pre nego što počnete koristiti bilo koji lek iz grupe inhibitora MAO (videti odeljke „Serotoninski sindrom“ i „Primena drugih lekova“)

   Kada uzimate lek Venegis, posebno vodite računa:


   Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što počnete da koristite lek Venegis:


  • koristite bilo koji lek koji pri zajedničkoj upotrebi sa lekom Venegis može povećati rizik od nastanka serotoninskog sindroma (videti odeljak „Primena drugih lekova“);

  • imate ili ste ranije imali problema sa očima ili bolujete od glaukoma (povišen očni pritisak);

  • imate povišen krvni pritisak;

  • imate problema sa srcem

  • imate ili ste ranije imali konvulzije (napadi grčenja mišića);

  • imate ili ste ranije imali nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatremija);

  • ste skloni stvaranju modrica i krvarenju ili koristite lekove koji povećavaju sklonost ka krvarenju, npr. varfarin (lek koji sprečava stvaranje krvnih ugrušaka);

  • imate ili ste ranije patili od bipolarnog poremećaja (smenjivanje perioda manije i depresije), ili je neko

   od članova Vaše porodice imao ili ima ovaj poremećaj;

  • ste skloni agresivnom ponašanju;


   Lek Venegis može izazvati osećaj nemira i nemogućnosti da se sedi ili stoji u miru. Ukoliko Vam se javi ovaj osećaj, obratite se Vašem lekaru


   Ukoliko se bilo koje od navedenih stanja možda odnosi na Vas, obratite se lekaru pre upotrebe leka.


   Misli o samoubistvu/pogoršanje simptoma depresije i anksioznosti

   Ukoliko ste depresivni i/ili anksiozni mogu Vam se povremeno javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Moguće je da se ovi simptomi pojačaju u prvih nekoliko sedmica terapije. Poboljšanje bolesti tj. dejstvo leka može nastupiti tek nakon 2 sedmice, a nekad i duže.

   Ove misli se češće javljaju:

   • kod osoba koje su ranije imale misli o samoubistvu ili samopovređivanju

   • kod mlađih odraslih osoba. Informacije iz kliničkih studija pokazuju povećan rizik od pojave samoubilačkog ponašanja kod mlađih odraslih osoba (do 25 godina) sa psihijatrijskim poremećajima koji su lečeni antidepresivima.

    Ukoliko vam se, u bilo kom periodu, jave misli o samoubistvu ili samopovređivanju, odmah se obratite lekaru ili idite do najbliže zdravstvene ustanove.

    Može biti od pomoći da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili patite od anksioznog poremećaja, i da ih zamolite da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih pitati da li misle da se simptomi vaše depresije ili anksioznosti pogoršavaju ili da li su zabrinuti zbog promena u vašem ponašanju.

    Suvoća usta

    Primena leka Venegis može dovesti do sušenja usta kod oko 10% pacijenata. Ovo može povećati rizik od nastanka karijesa. Potrebno je da posebno vodite računa o higijeni usta i zuba.

    Dijabetes

    Primena leka Venegis može dovesti do promene nivoa glukoze u krvi, zato može biti potrebno prilagođavanje doze lekova za dijabetes.


    Upotrebaleka Venegis koddeceiadolescenata

    Lek ne bi trebalo upotrebljavati u lečenju dece i adolescenata uzrasta do 18 godina. Kod pacijenata mlađih od 18 godina koji su na terapiji ovim lekom, postoji povećan rizik od nastanka neželjenih efekata kao što su samoubilačke misli i namere ili izražavanje neprijateljstva (agresija, bes, protivljenje). Uprkos tome, lekar može propisati lek Venegis pacijentu mlađem od 18 godina ako proceni da je to u njegovom najboljem interesu. Razgovarajte sa vašim lekarom ukoliko želite dodatna objašnjenja o primeni ovog leka kod dece. Potrebno je da obavestite lekara o nastanku opisanih simptoma ili njihovom pogoršanju u slučaju da je Venegis uveden u terapiju. Efekti dugotrajne upotrebe ovog leka koji se odnose na rast, sazrevanje, ponašanje, mišljenje i pamćenje u ovoj uzrasnoj grupi nisu još utvrđeni.


    Primena drugih lekova


    Obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite ili ste do nedavno koristili bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji se mogu kupiti bez recepta.

    Vaš lekar će odlučiti da li možete da uzimate lek Venegis zajedno sa drugim lekovima.

    Nemojte počinjati niti prekidati terapiju bilo kojim lekom pre nego što razgovarate o tome sa Vašim lekarom.


   • Inhibitori monoaminooksidaze koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti ne smeju se uzimati sa lekom Venegis. Obavestite lekara ako ste uzimali ove lekove tokom poslednjih 14 dana (inhibitori MAO: videti odeljak „Šta morate da pročitate pre upotrebe leka”);

   • Serotoninski sindrom – opasno, ponekad životno ugrožavajuće stanje koje može nastati usled primene leka Venegis, posebno ukoliko se istovremeno primenjuju i drugi lekovi kao što su:

    • triptani (u terapiji migrene),

    • bilo koji drugi antidepresivi (kao što su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina – SSRI) ili lekovi koji sadrže litijum,

    • linezolid (antibiotik),

    • moklobemid (reverzibilni inhibitor MAO, u lečenju depresije),

    • sibutramin (lek koji se koristi u cilju smanjenja telesne težine),

    • tramadol (za otklanjanje bolova),

    • biljni preparati koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum),

    • proizvodi koji sadrže triptofan (koristi se kod problema sa spavanjem i depresije).

    • Antipsihotici (lekovi koji se koriste za lečenje oboljenja sa simptomima kao što su opažanje stvari koje nisu tu čulom sluha, vida i dodira, pogrešna verovanja, neuobičajene sumnje, nejasno rasuđivanje i povučenost u sebe)


     Simptomi i znaci serotoninskog sindroma su: uznemirenost, halucinacije, poremećaj koordinacije pokreta, ubrzan rad srca, povišena telesna temperatura, promene krvnog pritiska, pojačani refleksi, dijareja, koma, mučnina, povraćanje.

     U najozbiljnijem obliku, serotoninski sindrom može ličiti na Neuroleptički Maligni Sindrom (NMS). Znaci i simptomi NMSa mogu uključiti kombinaciju temperature, ubrzanog rada srca, znojenja, ozbilnje mišićne krutosti, konfuzija, povećanje mišićnih enzima (određenih testom krvi).

     Ukoliko se ispolje neki od ovih simptoma javite se odmah Vašem lekaru. Napomenite Vašem lekaru ukoliko koristite bilo koji od sledećih lekova:

    • ketokonazol ili neki drugi antimikotik (lek u terapiji gljivičnih infekcija);

    • haloperidol ili risperidon (u terapiji nekih psihičkih poremećaja);

    • metoprolol (u terapiji povišenog arterijskog pritiska).

   Uzimanje leka Venegis sa hranom ili pićima


   Lek Venegis treba uzimati uz obrok (videti odeljak 3).

   Ne konzumirajte alkohol dok ste na terapiji lekom Venegis. Uzimanje hrane i bezalkoholnih pića ne utiče na dejstvo leka.


   Primena leka Venegis u periodu trudnoće i dojenja


   Recite svom lekaru ako ostanete u drugom stanju, ili ako pokušavate za zatrudnite. Koristite lek Venegis samo posle zajedničke procene sa vašim lekarom potencijalne koristi i potencijalnog rizika za vaše nerođeno dete.


   Obavestite vašu babciu i/ili lekara da ste na terpiji lekom Venegis. Kada se uzimaju u toku trudnoće, slični lekovi (SSRI) mogu povećati rizik od nastajanja ozbiljnog stanja kod beba, zvanog perzistentna pulmonalna hipertenzija kod novorođenčadi (PPHN), koja uzrokuje brže disanje beba i plavkasti izgled. Ovi simptomi senajčešće ispoljavaju u toku prvih 24 časa nakon rođenja. Ako se ovo dogodi vašoj bebi, odmah obavestite babicu i/ili lekara.


   Ako uzimate lek Venegis tokom trudnoće, recite babici i/ili lekaru, s obzirom da se kod bebe na rođenju mogu javiti određeni simptomi. Ovi simptomi obično počinju tokom prvih 24 sata nakon porođaja. Simptomi uključuju teškoće sa ishranom i disanjem. Ako Vaša beba ima ove simptome na rođenju i ako ste zabrinuti, kontaktirajteVašeg lekara i/ili babicu koji će moći da vas posavetuju.


   Lek Venegis se izlučuje u majčino mleko. Postoji rizik od uticaja na bebu. Zbog toga bi trebalo da porazgovarate sa Vašim lekarom i lekar će odlučiti da li je neophodno da prekinete sa dojenjem ili sa terapijom

   Uticaj leka Venegis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Moguć je uticaj leka Venegis na psihofizičke sposobnosti. Nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama dok ne budete sigurni kako lek Venegis deluje na Vas.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Venegis


   Nisu poznate neželjene reakcije na pomoćne supstance koje lek sadrži.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Venegis

  Lek Venegis uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza u terapiji depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja i socijalnog anksioznog poremećaja je 75 mg dnevno. Lekar može, ukoliko je neophodno, postepeno povećati dozu do maksimalne dnevne doze od 375 mg za depresiju. Lečenje paničnog poremećaja će vaš doktor započeti sa nižom dozom (37,5 mg) i postepeno povećavati. Maksimalna dnevna doza za generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i panični poremećaj iznosi 225 mg.


  Uzimajte lek Venegis u otprilike isto vreme svakoga dana, bilo uveče ili ujutro. Kapsule progutajte cele sa tečnošću. Kapsulu nemojte otvarati, lomiti, žvakati ili rastvarati.


  Kapsule treba uzimati sa obrokom.


  Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa Vašim lekarom, s obzirom da će možda biti potrebno da koristite drugačiju dozu leka.


  Nemojte sami prekidati sa uzimanjem leka a da se prethodno niste konsultovali sa Vašim lekarom (videti odeljak


  " Ako naglo prestanete da uzimate lek Venegis ")


  Ako ste uzeli više leka Venegis nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Venegis nego što bi trebalo, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti: ubrzan srčani rad, promene stanja svesti (od pospanosti do kome), zamućen vid, napadi (konvulzije) i povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Venegis


  Ako propustite dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je vreme za vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite samo jednu dozu kako vam je lekar propisao. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Venegis


  Nemojte prestati da uzimate lek bez konsultovanja sa lekarom, čak i ako se osećate bolje. Ako Vaš lekar misli da ne treba više da koristite lek Venegis, objasniće Vam na koji način postepeno da smanjujete doze pre potpunog prekida terapije.

  Ako se terapija lekom Venegis iznenada prekine ili se doza prebrzo smanji, kod nekih pacijenata javljaju se simptomi kao sto su zamor, vrtoglavica, ošamućenost, glavobolja, pospanost, noćne more, sušenje usta, gubitak apetita, mučnina, proliv, razdražljivost, uznemirenost, konfuzija, zujanje u ušima, osećaj trnjenja po telu, slabost, znojenje, konvulzije (grčevi mišića tela) i simptomi slični gripu.

  Lekar će Vas posavetovati na koji način postepeno da prekinete terapiju. Ako osetite bilo koji od ovih simptoma

  ili druge simptome koji Vam zadaju probleme, vratite se kod lekara po dalja uputstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Venegis može izazvati neželjene reakcije koje se ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Ukoliko se javi bilo koja od sledećih reakcija, prestanite sa uzimanjem leka i javite se odmah Vašem lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu:


  • Osećaj stezanja i zviždanje u grudima, otežano gutanje ili disanje

  • Oticanje lica, ždrela, šaka ili stopala

  • Osećaj nervoze ili anksioznosti, vrtoglavica, osećaj treperenja, iznenadno crvenilo kože i/ili osećaj


   topline

  • Ozbiljan osip, svrab ili koprivnjača (izdignute površine crvene ili blede kože koje često izazivaju svrab)

  • Znaci i simptomi serotoninskog sindroma kao što su nemir, halucinacije, gubitak koordinacije, ubrzan rad srca, povećana telesna temperatura, brze promene u krvnom pritisku, preaktivni refleksi, dijareja, koma, mučnina, povraćanje.


   U najozbiljnijem obliku, serotoninski sindrom može ličiti na Neuroleptični Maligni Sindrom (NMS). Znaci i simptomi NMS-a mogu uključiti kombinaciju temperature, ubrzanog rada srca, znojenja, ozbiljne mišićne krutosti, konfuzije, povećanje mišićnih enzima (određeni testom krvi).


   Druga neželjena dejstva o kojima bi trebalo obavestiti lekara su:


  • Kašalj, zviždanje u grudima, skraćen dah i visoka temperatura

  • Crna stolica ili krv u stolici

  • Žutilo kože ili očiju, svrab pri mokrenju ili taman urin, što mogu biti simptomi inflamacije jetre (hepatitis)

  • Problemi sa srcem, kao što su ubrzan i nepravilan rad srca, povišen krvni pritisak

  • Problemi sa očima, kao što su zamućen vid i proširene zenice

  • Problemi sa nervima, kao što su vrtoglavica, osećaj mravinjanja, poremećaj kretanja, konvulzije

  • Psihijatrijski problemi, kao što su hiperaktivnost i euforija

  • Simptomi obustave (videti odeljak „Kako se lek Venegis upotrebljava - Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Venegis“)

  • Produženo krvarenje-ako se posečete ili povredite , trebaće malo duže vremena da se krvarenje zaustavi


   Nemojte se zabrinuti ako primetite male bele granule ili kuglice u stolici nakon uzimanja leka Venegis. Unutar Venegis kapsula nalaze se pelete ili male bele kuglice koje sadrže aktivnu supstancu, venlafaksin. Ove pelete se oslobađaju iz kapsule u Vaš gastrointestinalni trakt. Kako se sferoidi kreću dužinom Vašeg gastrointestinalnog trakta, venlafaksin se sporo oslobađa. Opna sferoida ostaje nerastvorena i izlučuje se u stolicu. Stoga, i ako primetite pelete u stolici, Vaša doza venlafaksina je resorbovana.


   Kompletna lista neželjenih dejstava

   Učestalost neželjenih dejstava klasifikovana je na sledeći način: Veoma često – javlja se kod 1 od 10 pacijenata ili češće;

   Često - kod 1 do 10 na 100 pacijenata;

   Povremeno - kod 1 do 10 na 1000 pacijenata;

   Retko - kod 1 do 10 na 10 000 pacijenata;

   Nepoznato – učestalost se ne može proceniti na osnovu postojećih podataka.


   Veoma česta (javlja se kod više od 1 od 10 pacijenata)


   • Vrtoglavica; glavobolja

   • Mučnina; suvoća usta


   • Znojenje (uključujući noćno znojenje)


    Česta (javlja se kod više od 1 od 100, ali manje od 1 od 10 pacijenata)


   • gubitak telesne mase; smanjenje apetita, zatvor, povraćanje; povišen nivo holesterola

   • osećaj odvajanja od sebe ili realnosti, nervoza, osećaj mravinjanja, konfuzija, neuobičajeni snovi, nesanica

   • podrhtavanje, povišen mišićni tonus

   • povišen krvni pritisak, crvenilo, palpitacije

   • otežano mokrenje, učestalo mokrenje

   • smanjen libido, poremaćaj ejakulacije/orgazma (kod muškaraca), nemogućnost postizanja orgazma, erektilna disfunkcija (impotencija)

   • poremećaji menstrualnog ciklusa kao što su pojačano krvarenje ili pojačano neredovno krvarenje

   • slabost (astenija), vrtoglavica, sedacija, jeza

   • zamućen vid, proširene zenice

   • zevanje


    Povremena (javljaju se kod više od 1 od 1000, ali manje od 1 od 100 pacijenata)


   • modrice, crna stolica (feces) ili krv u stolici, što može biti znak unutrašnjeg krvarenja

   • škrgutanje zubima, nevoljni pokreti mišića

   • halucinacije, osećaj odvajanja od realnosti

   • generalno oticanje kože, posebno u predelu lica, usta, jezika, grla ili ruku i stopala, i/ili osip praćen svrabom (koprivnjača)

   • osetljivost na sunčevu svetlost, osip, prekomerno opadanje kose

   • poremećaj ravnoteže i koordinacije, vrtoglavica (posebno pri naglom ustajanju), nesvestica, ubrzan rad srca

   • povećanje telesne mase, smanjenje telesne mase, proliv

   • poremećaj čula ukusa

   • gubitak emocija, uznemirenost

   • zujanje u ušima (tinitus)

   • nemogućnost mokrenja

   • poremećaj orgazma (kod žena)


    Retka (javljaju se kod više od 1 od 10 000 ali kod manje od 1 od 1000 pacijenata)


   • osećaj nemira ili nemogućnost da se mirno sedi ili stoji, konvulzije, prekomerno uzbuđenje ili euforija

   • nemogućnost kontrole mokrenja


    Nepoznata učestalost ispoljavanja (učestalost se ne može proceniti na osnovu postojećih podataka)


   • smanjen broj trombocita u krvi što može dovesti do povećanog rizika od stvaranja modrica ili krvarenja, poremećaji krvi koji mogu dovesti do povećanog rizika od infekcija, blage promene


    nivoa enzima jetre u krvi, smanjenje nivoa natrijuma u krv

   • svrab, žutilo kože ili očiju, taman urin, simptomi slični gripu, što su simptomi zapaljenja jetre (hepatitis)

   • povećan unos vode (poznat kao sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona- SIADH)

   • poremećaj u stvaranju mleka

   • povišena telesna temperatura praćena ukočenošću mišića, konfuzija ili uznemirenost, znojenje, nagli pokreti mišića koje ne možete da kontrolišete (ovo mogu biti simptomi ozbiljnog stanja koje se naziva maligni neuroleptički sindrom)

   • euforija, pospanost, brzi pokreti očiju, nespretnost, nemir, osećaj pijanstva, znojenje ili ukočenost mišića (simptomi serotoninskog sindroma)

   • dezorijentacija i konfuzija često praćene halucinacijama (delirijum)

   • ukočenost, grčevi i nevoljni pokreti mišića

   • misli o samopovređivanju ili samoubistvu

   • oštar bol u očima, smanjenje oštrine vida ili zamućen vid

   • snižen krvni pritisak, ubrzan i nepravilan rad srca, koji može dovesti do nesvetice

   • kašalj, zviždanje u grudima, kratak dah i povišena temperatura (simptomi zapaljenja pluća praćenog porastom belih krvnih zrnaca- eozinofilna pneumonija)

   • jak bol u abdomenu ili bolovi u leđima (što može da ukazuje na ozbiljan problem sa crevima, jetrom ili pankreasom)

   • osip po koži koji dovodi do pojave plikova i ljuštenja kože, svrab, blag osip

   • neobjašnjiv bol u mišićima, osetljivost ili slabost (rabdomioliza)

   • oticanje lica ili jezika, kratak dah ili otežano disanje, često praćeno osipom po koži (simptomi ozbiljne alergijske reakcije)

   • konfuzija

   • vertigo

   • agresivnost


    Neželjene reakcije na lek VENEGIS mogu se javiti bez simptoma (kao npr povišen krvni pritisak ili poremećaj rada srca, povišen nivo enzima jetre, promene u nivou natrijuma i holesterola). Vaš lekar će možda sprovesti određena ispitivanja ili testove krvi, posebno ukoliko koristite lek Venegis duže vreme.


    Ako bilo koja od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neke neželjene efekte koji ovde nisu navedeni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Venegis

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvat lek Venegis van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Venegis


Sadržaj aktivnih supstanci:

 1. kapsula sadrži 37,5 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida 1 kapsula sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida 1 kapsula sadrži 150 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  Venegis 37,5mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantan guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-3 tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000: želatin; sastav kape kapsule L530: želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), indigokarmin, plavi (E132), eritrozin, crveni (E127), titan-dioksid (E171).


  Venegis 75mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantana guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-2 tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000:

  želatin; sastav kape kapsule L570: želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), gvožđe-oksid, crveni (E172), titan-dioksid (E171).


  Venegis 150 mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantan guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-0EL tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000:

  želatin; sastav kape kapsule L570 (crvena): želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), gvožđe-oksid, crveni (E172), titan-dioksid (E171).


  Kako izgleda lek Venegis i sadržaj pakovanja


  Izgled:

  Venegis 37,5 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, narandžastom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Venegis 75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, crvenom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Venegis 150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, crvenom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Pakovanje:

  PVC/PVDC-Aluminijumski blister;

 2. blistera sa po 14 kapsula u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: Goodwill Pharma d.o.o., Matije Gupca 14, Subotica Proizvođač:

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1165 Budimpešta, Bökényföldi út 118-120, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Δ Venegis 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5018-11-001 od 19.09.2013. Δ Venegis 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5022-11-001 od 19.09.2013.

Δ Venegis 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5026-11-001 od 19.09.2013.