Početna stranica Početna stranica

Rivastigmin Sandoz
rivastigmin

UPUTSTVO ZA LEK


Rivastigmin Sandoz kapsule, tvrde 1.5 mg Rivastigmin Sandoz kapsule, tvrde 3 mg Rivastigmin Sandoz kapsule, tvrde 4.5 mg Rivastigmin Sandoz kapsule, tvrde 6 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Novartis Farmacéutica S.A.

Adresa: Ronda de Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallès, Barselona, Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Rivastigmin Sandoz 1.5 mg kapsule, tvrde Rivastigmin Sandoz 3 mg kapsule, tvrde Rivastigmin Sandoz 4.5 mg kapsule, tvrde Rivastigmin Sandoz 6 mg kapsule, tvrde


INN: rivastigmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rivastigmin Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rivastigmin Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Rivastigmin Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rivastigmin Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Rivastigmin Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Rivastigmin Sandoz pripada grupi lekova koja se zove inhibitori holinesteraze.

  Aktivna supstanca leka Rivastigmin Sandoz je rivastigmin.


  Lek Rivastigmin Sandoz se koristi u terapiji:

  • poremećaja pamćenja kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću

  • demencije kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Rivastigmin Sandoz


  Lek Rivastigmin Sandoz ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na rivastigmin, ostale derivate karbamata ili na bilo koji drugi sastojak leka Rivastigmine Sandoz


   Kada uzimate lek Rivastigmin Sandoz , posebno vodite računa:

  • ako imate, ili ste nekada imali, nepravilan srčani rad

  • ako imate, ili ste nekada imali, aktivni čir na želucu

  • ako imate, ili ste nekada imali, teškoće pri mokrenju

  • ako imate, ili ste nekada imali, konvulzije (napade)

  • ako imate, ili ste nekada imali, astmu ili teško oboljenje disajnih organa

  • ako imate, ili ste nekada imali, oštećenje funkcije bubrega

  • ako imate, ili ste nekada imali, oštećenje funkcije jetre

  • ako patite od tremora (podrhtavanje ruku, nogu ili drugih delova tela)

  • ako imate malu telesnu težinu

  • ako imate gastrointestinalne reakcije kao što su mučnina, povraćanje i proliv. Može da se desi da dehidrirate (izgubite suviše tečnosti) ako povraćanje ili proliv duže traju.


   Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, Vaš lekar će pažljivije pratiti Vaše zdravstveno stanje dok uzimate ovaj lek.


   Ako niste uzimali ovaj lek tokom nekoliko dana, ne uzimajte narednu dozu dok se ne posavetujete sa lekarom. Ne preporučuje se primena leka Rivastigmin Sandoz kod dece i adolescenata (mlađih od 18 godina).

   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Lek Rivastigmin Sandoz se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima koji imaju isti efekat kao lek Rivastigmin Sandoz . Lek Rivastigmin Sandoz može da ometa efekte antiholinergičkih lekova (lekovi protiv grčeva ili spazma u stomaku, lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti ili sprečavanje mučnine tokom putovanja).


   Ako je tokom primene leka Rivastigmin Sandoz potrebno da se podvrgnete hirurškoj intervenciji, obavestite Vašeg lekara pre nego što dobijete anesteziju, zato što lek Rivastigmine Sandoz može tokom anestezije pogoršati efekte nekih mišićnih relaksanasa.

   Uzimanje leka Rivastigmin Sandoz sa hranom ili pićima


   Lek Rivastigmine Sandoz treba uzimati tokom obroka (ujutro i uveče).


   Primena leka Rivastigmin Sandoz u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Obavestite Vašeg lekara ako ostanete trudni tokom terapije.

   Bilo bi bolje da se izbegava primena lek Rivastigmin Sandoz tokom trudnoće, osim ako to nije zaista neophodno.


   Tokom terapije ovim lekom ne bi trebalo da dojite.


   Uticaj leka Rivastigmin Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Vaš lekar će Vam reći da li Vaša bolest dozvoljava da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama. Rivastigmin može uzrokovati ošamućenost i pospanost, uglavnom na početku terapije ili kada se povećava doza. Ako osećate ošamućenost ili pospanost, nemojte voziti, rukovati mašinama niti sprovoditi bilo kakve aktivnosti koje zahtevaju Vašu pažnju.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Rivastigmin Sandoz

   Reč je o pomoćnim supstancama koje se uobičajeno koriste u farmaceutskoj industriji.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Rivastigmin Sandoz

  Lek Rivastigmin Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Kako započeti terapiju?

  Vaš lekar će Vam reći koliku dozu leka Rivastigmin Sandoz treba da uzimate.

  • Terapija obično počinje sa niskom dozom.

  • Vaš lekar će polako povećavati dozu u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju.

  • Maksimalna doza koju možete uzimati je 6 mg dva puta dnevno.


   Vaš lekar će redovno proveravati da li deluje kod Vas. Takođe će pratiti Vašu telesnu težinu tokom uzimanja ovog leka.


   Ako niste uzeli lek Rivastigmin Sandoz tokom nekoliko dana, nemojte uzimati narednu dozu dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom.


   Uzimanje lek

  • Kažite svom staratelju da uzimate ovaj lek.

  • kako bi imali koristi od njegove primene, uzimajte ga svakog dana.

  • Lek uzimajte dva puta dnevno, ujutro i uveče, sa hranom.

  • Progutajte kapsule cele sa vodom.

  • Nemojte otvarati ili lomiti kapsulu.


   Ako ste uzeli više leka Rivastigmin Sandoz nego što je trebalo

   Obavestite svog lekara ako uvidite da ste slučajno uzeli više leka Rivastigmin Sandoz nego što bi trebalo. Možda će Vam biti potreban medicinski nadzor. Kod nekih osoba koji su slučajno uzeli više leka Rivastigmin Sandoz nego što bi trebalo javilo se mučnina, povraćanje, proliv, visok krvni pritisak i halucinacije. Takođe se mogu javiti usporen srčani rad i nesvestica.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Rivastigmin Sandoz

   Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Rivastigmin Sandoz, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Rivastigmin Sandoz

   Pre nego što prestanete sa uzimanjem leka Rivastigmin Sandoz, potrebno je da se konsultujete sa Vašim lekarom.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Rivastigmin Sandoz , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva leka Rivastigmin Sandoz se mogu javiti učestalije kada počinjete sa primenom leka ili povećavate dozu. Obično neželjeni efekti polako nestaju kako se Vaš organizam navikava na lek.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata):

  Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata) Povremeno (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)


  Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata) Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost


  Neželjena dejstva koja su zabeležena kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću:

  Veoma česta neželjena dejstva:

  • ošamućenost

  • gubitak apetita

  • mučnina, povraćanje, proliv Česta neželjena dejstva:

  • anksioznost (psihička prenapregnutost)

  • preznojavanje

  • glavobolja

  • gorušica

  • gubitak telesne težine

  • bol u stomaku

  • psihomotorni nemir (agitacija)

  • osećaj umora ili slabosti

  • loše opšte stanje

  • podrhravanje ili osećaj konfuznosti Povremena neželjena dejstva:

  • depresija

  • nesanica

  • iznenadni kratkotrajni gubitak svesti (sinkopa) ili pad

  • porast vrednosti funkcionalnih testova jetre Retka neželjena dejstva:

  • bol u grudima (angina pektoris)

  • osip, svrab

  • napadi (konvulzije)

  • čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu Veoma retka neželjena dejstva:

  • povišen krvni pritisak

  • urinarna infekcija

  • halucinacije (osoba vidi, čuje ili oseća stvari koje zapravo ne postoje)

  • nepravilan srčani rad (srčana aritmija- ubrzan ili usporen rad srca)

  • krvarenje iz digestivnog sistema- pojava krvi u stolici ili u povraćanom sadržaju

  • zapaljenje pankreasa (gušterača)- znaci uključuju ozbiljne bolove u gornjem delu stomaka, često praćeno mučninom ili povraćanjem

  • ekstrapiramidalni simptomi sa pogoršanjem Parkinsonove bolesti (mogu se javiti sledeći simptomi: ukočenost mišića, teškoće pri sprovođenju pokreta- nemogućnost da se pokrene deo tela ili da se zaustavi kretanje, drhtanje

  ruku ili celog tela, nevoljne grimase na mišićima lica, vrata, jezika) Nije poznata učestalost:

  • teško povraćanje može uzrokovati rupturu (poremećaj pokretljivosti) jednjaka

  • dehidratacija (gubitak suviše tečnosti iz organizma)


  • poremećaj jetre (žutilo kože, ili beonjača, nenormalno tamna mokraća ili neobjašnjiva mučnina, povraćanje, umor i gubitak apetita)

  • agresija, nemir

  • nepravilan srčani rad (sindrom bolesnog sinusa)


  Neželjena dejstva koja su zabeležena kod pacijenata sa demencijom koja se javlja u okviru Parkinsonove bolesti :

  Veoma česta neželjena dejstva:

  • podrhtavanje (tremor)

  • mučnina, povraćanje Česta neželjena dejstva:

  • gubitak apetita, dehidratacija

  • nesanica, anksioznost, nemir

  • ošamućenost, pospanost, glavobolja, pogoršanje Parkinsonove bolesti, usporeni pokreti, diskinezija (tikovi i ponavljanje istih pokreta)

  • usporen srčani rad

  • proliv, bol u stomaku i dispepsija, pojačano lučenje pljuvačke

  • pojačano znojenje

  • ukočenost mišića

  • zamor i slabost, poremećaj hoda Povremena neželjena dejstva:

  • poremećaj srčanog rada (atrijalna fibrilacija, AV blok)

  • distonija (poremećaj pokreta sa uvrtanjem i ponavljanjem pokreta pojedinih delova tela) Nije poznata učestalost:

  • agresija

  • nepravilan srčani rad (sindrom bolesnog sinusa)

  • zapaljenje jetre


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Rivastigmin Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Rivastigmin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rivastigmin Sandoz


Aktivna supstanca je: rivastigmin- hidrogentartarat. Rivastigmin Sandoz 1.5 mg kapsule, tvrde

Jedna kapsula sadrži 1.5 mg rivastigmina, u obliku rivastigmin- hidrogentartarata. Rivastigmin Sandoz 3 mg kapsule, tvrde

Jedna kapsula sadrži 3 mg rivastigmina, u obliku rivastigmin- hidrogentartarata. Rivastigmin Sandoz 4.5 mg kapsule, tvrde

Jedna kapsula sadrži 4.5 mg rivastigmina, u obliku rivastigmin- hidrogentartarata. Rivastigmin Sandoz 6 mg kapsule, tvrde

Jedna kapsula sadrži 6 mg rivastigmina, u obliku rivastigmin- hidrogentartarata.


Ostali sastojci su: Jezgro kapsule:

Celuloza, mikrokristalna, fini prašak

Celuloza, mikrokristalna, prašak u granulama Hipromeloza

Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Omotač i telo kapsule: Rivastigmin Sandoz 1.5 mg kapsule, tvrde Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Titan-dioksid (E171) Želatin

Mastilo za obeležavanje (sadrži gvožđe(III)-oksid, crveni (E172)) Rivastigmin Sandoz 3 mg kapsule, tvrde i Rivastigmin Sandoz 4.5 mg kapsule, tvrde

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin

Mastilo za obeležavanje (sadrži gvožđe(III)-oksid, crveni (E172))


Rivastigmin Sandoz 6 mg kapsule, tvrde

Kapa kapsule:

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172)) Titan-dioksid (E171)


Želatin

Telo kapsule:

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin

Mastilo za obeležavanje (sadrži gvožđe(III)-oksid, crveni (E172))


Kako izgleda lek Rivastigmin Sandoz i sadržaj pakovanja


Rivastigmin Sandoz 1.5 mg kapsule, tvrde

Tvrde, neprovidne, dvodelne želatinske kapsule žute boje, veličine No.2, punjene praškom skoro bele do svetložute boje, sa odštampanom crvenom oznakom "RIV 1.5 mg" na telu kapsule. Rivastigmin Sandoz 3 mg kapsule, tvrde

Tvrde neprovidne dvodelne želatinske kapsule narandžaste boje, veličine No.2, punjene praškom skoro bele do svetložute boje, sa odštampanom crvenom oznakom "RIV 3 mg" na telu kapsule. Rivastigmin Sandoz 4.5 mg kapsule, tvrde

Tvrde, neprovidne , dvodelne želatinske kapsule crvene boje, veličine No.2, punjene praškom skoro bele do

svetložute boje, sa odštampanom crvenom oznakom"RIV 4.5 mg" na telu kapsule. Rivastigmin Sandoz 6 mg kapsule, tvrde

Tvrde, neprovidne,dvodelne želatinske kapsule, veličine No.2, kapa kapsule je crvene, a telo narandžaste boje, punjene praškom skoro bele do svetložute boje sa odštampanom crvenom oznakom"RIV 6 mg" na telu kapsule.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 blistera sa po 14 kapsula, tvrdih.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Novartis Farmacéutica S.A.

Ronda de Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallès, Barselona, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole za stavljanje u promet leka Rivastigmin Sandoz, kapsula, tvrda, 28 x (1,5mg): 515-01-174-10-001 od 16.01.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Rivastigmin Sandoz, kapsula, tvrda, 28 x (3mg): 515-01-175-10-001 od 16.01.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Rivastigmin Sandoz, kapsula, tvrda, 28 x (4,5mg): 515-01-176-10-001 od 16.01.2012.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Rivastigmin Sandoz, kapsula, tvrda, 28 x (6mg): 515-01-177-10-001 od 16.01.2012.