Početna stranica Početna stranica

Rinoco
flutikazon

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


RINOCO; sprej za nos, suspenzija; 50 mikrograma/dozi

Pakovanje: boca sa pumpom za doziranje, 120 doza


Proizvođač: TEVA Czech Industries s.r.o.


Adresa: Ostravska 29/305, 747 70 Opava – Komarov, Češka Republika


Podnosilac zahteva: PLIVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


RINOCO, sprej za nos, suspenzija, 50 mikrograma/dozi flutikazon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rinoco i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rinoco

 3. Kako se upotrebljava lek Rinoco

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rinoco

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RINOCO I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Rinoco sadrži aktivnu supstancu flutikazon u obliku flutikazonpropionata. Flutikazon propionat pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi (kraće steroidi).


  Steroidi deluju tako što smanjuju zapaljenje, umanjuju otok i nadražaj Vašeg nosa, pomažu da se umanji svrab, kijanje i zapušenost ili curenja nosa


  Lek Rinoco se koristi za prevenciju i lečenje:

  • zapaljenske reakcije u Vašem nosu (rinitis) usled sezonskih alergija kao što je polenska kijavica

  • zapaljenske reakcije u Vašem nosu (rinitis) usled alergija koje se javljaju tokom cele godine (perenijalne), kao što su alergije na životinje


   Namenjen je za upotrebu kod odraslih i dece starije od 4 godine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RINOCO


  Lek Rinoco ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na flutikazonpropionat ili na bilo koji sastojak leka Rinoco, sprej za nos, suspenzija (videti odeljak 6. Dodatne informacije)


   Kada uzimate lek Rinoco, posebno vodite računa:

  • Ako ste ikada imali operaciju nosa.

  • Ako imate ili ste nedavno imali infekciju nosnih puteva.


   Ukoliko niste sigurni da li se gore navedeno odnosi na Vas, pre upotrebe leka Rinoco, sprej za nos, suspenzija razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom.


   Primena drugih lekova


   Recite Vašem lekaru ili farmaceutu o svim lekovima koje koristite ili ste nedavno koristili, uključujući i one koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta.

   Pošto između leka Rinoco, sprej za nos, suspenzija i nekih lekova može postojati interakcija, molimo Vas da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete bilo koji drugi lek.


   Posebno skrenite pažnju svom lekaru ukoliko koristite:

  • Bilo koji lek koji se koristi u terapiji gljivičnih infekcija (na primer ketokonazol).

   • Bilo koji antivirusni lek poznatiji kao inhibitor proteaze (na primer ritonavir).

   • Ukoliko ste primenjivali kortikosteroide injekcionim ili oralnim putem u toku dužeg vremenskog perioda.


   Uzimanje leka Rinoco sa hranom ili pićima


   Lek Rinoco, sprej za nos, suspenzija možete upotrebljavati u bilo koje doba dana, sa ili bez prisustva hrane.


   Primena leka Rinoco u periodu trudnoće i dojenja


   Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako ste trudni, planirate da ostanete u drugom stanju ili dojite. Pitajte Vašeg lekara za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Uticaj leka Rinoco na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da će primena leka Rinoco uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Rinoco


   Lek Rinoco, sprej za nos, suspenzija sadrži konzervans benzalkonijum-hlorid koji je iritant i može izazvati kožnu reakciju. Ako se koristi tokom dužeg vremenskog perioda, konzervans benzalkonijum-hlorid može izazvati oticanje sluznice nosa i probleme sa disanjem (bronhospazam). U slučaju ovakve reakcije (stalna zapušenost nosa), ukoliko je moguće, treba koristiti sprej za nos koji ne sadrži konzervans. Ukoliko ovakav sprej nije dostupan, treba preći na neki drugi farmaceutski oblik.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RINOCO


Lek Rinoco, sprej za nos, suspenzija, koristite tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni.

Deca uzrasta ispod 4 godine ne treba da koriste ovaj lek.


Vaš lekar Vam može dati dodatnu količinu kortikosteroida u obliku tableta ili injekcija.


Pre nego što upotrebite lek Rinoco:

Lek Rinoco ima zaštitnu kapicu koja štiti raspršivač od zagađenja. Ovu kapicu morate skinuti pre upotrebe spreja, a zatim je vratiti posle upotrebe. Kada je Vaš Rinoco sprej nov, bočica se mora pripremiti na sledeći način:

 1. Nežno protresite bočicu, a zatim uklonite zaštitnu kapicu.

 2. Držite bočicu uspravno, sa palcem ispod bočice, a kažiprstom i srednjim prstom sa jedne i druge strane raspršivača. Dok ovo radite, usmerite raspršivač od sebe.

 3. Da biste napumpali sprej, pritisnite kažiprst i srednji prst nadole.

 4. Ponovite korake 2 i 3 sledećih pet puta. Bočica je sada spremna.

Ukoliko niste koristili Vaš Rinoco sprej 7 dana, ponovite postupak 2 i 3 sve dok pritiskom ne oslobodite finu maglu.

Ako se i posle pokušaja da pripremite bočicu, sprej još uvek ne oslobađa i Vi mislite da je možda zapušen, možete ga očistiti na sledeći način:


Čišćenje Vašeg spreja za nos

 1. Uklonite zaštitnu kapicu.

 2. Povucite beli poklopac na gore, da biste uklonili raspršivač.

 3. Stavite raspršivač i zaštitnu kapicu u toplu vodu, ostavite ih da stoje par minuta, a onda ih isperite pod mlazom vode.

 4. Otresite višak vode i ostavite raspršivač i zaštitnu kapicu da se osuše na toplom (ne vrućem) mestu.

 5. Ponovo namestite raspršivač.

 6. „Pripremite“ bočicu pumpanjem spreja sve dok ne počne da se oslobađa fina prašina.


Trebalo bi da čistite Vaš sprej, najmanje jedanputa nedeljno, da biste sprečili da se zapuši. Ukoliko se sprej zapuši, potrebno je dodatno čišćenje.

Nikada ne pokušavajte da otpušite sprej ili proširite rupicu na raspršivaču, korišćenjem olovke ili nekog drugog oštrog predmeta, jer ovim možete pokvariti mehanizam za raspršivanje.


Upotreba spreja za nos

 1. Protresite bočicu i uklonite zaštitni poklopac.

 2. Blago izduvajte nos.

 3. Zatvorite jednu nozdrvu, tako što ćete je pritisnuti prstom, a rasprskivač stavite u drugu nozdrvu.

  Nagnite glavu lagano unapred, tako da bočica stoji uspravno.

 4. Udahnite polako vazduh kroz otvorenu nozdrvu i u isto vreme, pritisnite jako raspršivač prstima nadole, da biste ušpricali sprej u nozdrvu.

 5. Izdahnite na usta. Ponovite korak 4 da biste raspršili drugu dozu spreja u istu nozdrvu.

 6. Izvucite rasprskivač iz nozdrve i izdahnite na usta.

 7. Ponovite korake od 3 – 6 sa Vašom drugom nozdrvom.


Posle upotrebe Vašeg spreja za nos

Pažljivo obrišite raspršivač čistom maramicom i vratite zaštitnu kapicu nazad.


Ako ste uzeli više leka Rinoco nego što je trebalo


Obavestite vašeg lekara ako ste uzeli više leka nego što je trebalo.

Veoma je važno da uzimate lek onako kako je navedeno na pakovanju ili onako kako vam je to savetovao Vaš lekar.

Treba da koristite samo one doze koje vam je lekar preporučio; upotreba većih ili manjih doza od

preporučenih, može samo pogoršati stanje vaše bolesti.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Rinoco


Nikada nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ukoliko ste zaboravili da uzmete Vašu dozu u odgovarajuće vreme, uzmite je čim se setite. Ukoliko se setite kada je skoro vreme za sledeću dozu, sačekajte do tada, a zatim nastavite sa uzimanjem kao pre.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Rinoco


Vaši simptomi se mogu poboljšati posle upotrebe leka Rinoco tokom par dana – zato je vrlo važno da koristite lek tačno kako Vam je propisano.


Koristite ga dok Vam lekar ne kaže da prekinete, čak iako se osećate bolje.


Ukoliko imate još neka pitanja vezana za upotrebu ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Rinoco može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se ona neće javiti kod svih osoba. Prilikom primene leka Rinoco može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Neposredno nakon primene spreja moguća je pojava kijanja, koje brzo prestaje, veoma retko može se javiti neprijatan ukus ili miris


  Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite pojavu dole navedenih neželjenih dejstava: Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba): Krvarenje iz nosa

  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba): Glavobolja, neprijatan ukus i miris, nadražaj ili suvoća nosa ili grla


  Veoma retka (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba): bolovi u očima ili zamagljen vid, teške alergijske reakcije (simptomi reakcija mogu uključiti oticanje lica ili grla, gubitak daha ili teškoće pri disanju. Ukoliko se javi neko od navedenih neželjenih dejstava, odmah recite svom lekaru - možda će Vam biti potrebna hitna lekarska pomoć), oštećenje nosa.


  U veoma retkim slučajevima, upotreba nazalnih kortikosterioda može uticati na normalnu produkciju steroida u Vašem organizmu. Veća je verovatnoća da će se navedeno desiti ukoliko koristite veće doze leka u toku dužeg perioda. Vaš lekar će pomoći u sprečavanju pojave ovog neželjenog dejstva tako što će Vam propisati najmanju dozu kortikosteroida kojom se postiže kontrola simptoma bolesti. Navedeno neželjeno dejstvo može kod dece izazvati sporiji rast u odnosu na rast druge dece. Kod dece kojoj se primenjuje terapija lekom Rinoco u toku dužeg vremenskog perioda, potrebno je redovno kontrolisati telesnu visinu.


  Ukoliko primetite pojavu nekog neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu, potrebno je obavestiti odmah lekara.


 2. KAKO ČUVATI LEK RINOCO


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 3 meseca.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u mesecu koji je naveden.

  Lek se ne sme bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.

  Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Držati lek van domašaja dece!

  Čuvati lek na temperaturi do 25ºC.


  Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. O tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rinoco


Aktivna supstanca je flutikazon propionat.

Jedna doza (100 mikrolitara) oslobođenog spreja sadrži 50 mikrograma flutikazon propionata.


Pomoćne supstance: Glukoza, bezvodna Celuloza, disperzibilna Feniletilalkohol Benzalkonijum-hlorid Polisorbat 80

Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Rinoco i sadržaj pakovanja


Lek Rinoco je bela do skoro bela neprovidna suspenzija u boci od tamnog stakla sa pumpom za doziranje. Pakovanje sadrži 120 doza.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

PLIVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravska 29/305, 747 70 Opava – Komarov, Češka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1548-10-001 od 25.11.2011.