Početna stranica Početna stranica

Viatromb
heparin-natrijum

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Viatromb

sprej za kožu, gel, 2.400 i.j./g, 1x25 g


Proizvođač: Pharbil Waltrop GmbH


Adresa: Im Wirrigen 24, Waltrop, Nemačka


Nosilac dozvole: Eurofarm d.o.o.


Adresa: Boška Petrovića 3a, 11040 Beograd, Srbija


Viatromb sprej za kožu , gel, 2.400 i.j.


INN: heparin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Viatromb i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viatromb

 3. Kako se upotrebljava lek Viatromb

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Viatromb

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIATROMB I ČEMU JE NAMENJEN


  Viatromb sprej za kožu , gel namenjen za lokalnu upotrebu na koži.

  Aktivna supstanca u leku je heparin. Heparin sprečava koagulaciju krvi, poboljšava cirkulaciju, sprečava zapaljenje i ima osobinu da stabilizuje tkivo. Heparin prodire kroz kožu i u tkivu postiže svoje dejstvo.


  Viatromb je pogodan za adjuvantnu terapiju:

  • površinskog začepljenja praćeno zapaljenjem vena (tromboflebitis), proširenih vena i otoka nogu (varikozni kompleks)

  • krvnih podliva (hematoma) i otoka nastalih kod sportskih i slučajnih povreda kao što su modrice, iščašenja i uganuća i posle punkcije vena


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIATROMB


  Upozorite lekara ako uzimate lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Viatromb ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na heparin ili ostale sastojke leka Viatromb (videti odeljak 6: Šta sadrži lek Viatromb)

  • ako ste preosetljivi na soju i kikiriki; lek Viatromb sadrži sojino ulje


   Kada uzimate lek Viatromb, posebno vodite računa:


   Obavestite Vašeg lekara ako ste trudni ili dojite (Videti odeljak Primena leka Viatromb u periodu trudnoće i dojenja).

   Lek Viatromb ne sme da se primenjuje na predeo oko oka, nosa i usta.

   Lek Viatromb ne sme da dođe u kontak sa otvorenim ranama i sluzokožama.

   U slučaju površinskog zapaljenja vena donjih ekstremiteta Vaš lekar će prepisati kompresionu terapiju.


   Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, molimo da se pre nego što započnete sa uzimanjem leka Viatromb obratite Vašem lekaru.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate. Uzimanje leka Viatromb sa hranom ili pićima Nema uticaj.

   Primena leka Viatromb u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Lek Viatromb se može upotrebljavati u periodu trudnoće i dojenja.


   Uticaj leka Viatromb na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Viatromb nema uticaj na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka Viatromb

   Lek Viatromb sadrži fosfolipon 80 u čijem sastavu je sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju ne koristiti ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIATROMB


  Sledeći podaci važe osim ako Vaš lekar upotrebu leka Viatromb nije drugačije propisao. Pratite uputstvo, jer u protivnom lek Viatromb neće postići očekivani efekat!


  Uobičajena doza je tri puta dnevno po 3 do 4 puta raspršiti Viatromb sprej za kožu, gel po obolelom mestu uz blago utrljavanje u kožu.


  Način primene

  Viatromb sprej za kožu, gel, predviđen je za dermalnu upotrebu.

  Skinuti zaštitni poklopac i aktivirati sprej ponovljenim pritiskanjem klipa na dole sve dok se ne pojavi prvi mlaz. Utrljavanje u noge masažom mora da se izvodi u pravcu od dole na gore. Ne masirati u slučaju akutnog začepljenja i zapaljenja vena.

  Zavisno od brzine nestajanja simptoma, terapija traje do 14 dana.


  Deca

  Lek Viatromb ne treba primenjivati kod dece mlađe od 5 godina.


  Ako ste uzeli više leka Viatromb nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Viatromb nego što je propisano, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Ako je moguće sa sobom ponesite originalno pakovanje leka sa uputstvom za upotrebu.


  Ako ste lek Viatromb primenjivali u skladu sa uputstvom, ne očekuje sa intoksikacija kože heparinom. Slučajno progutan heparin se teško resorbuje u gastrointestinalnom traktu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Viatromb


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Viatromb


  Ako imate dodatna pitanja oko upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, Viatromb može kod pojedinih pacijenata da izazove neželjena dejstva.


  Kada se primenjuje lokalno na koži, alergijske reakcije na heparin su veoma retke: manje od 1 od 10.000 lečenih pacijenata. Mogu se javiti sporadične alregijske reakcije na koži kao što su crvenilo kože i svrab, koje najčešće brzo nestaju sa prestankom terapije.


  Kod pacijenata koji boluju od policitemije vere (poremećaj matičnih ćelija kostne srži) se po nanošenju gela koji sadrži heparin na površini kože stvara hemoragični osip u vidu mrlja i papula. Uzorci tkiva su pokazali zapaljenje krvnih sudova kože (leukocitoklastični vaskulitis).


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Viatromb, a nisu pomenuti u ovom uputstvu ili koje Vi smatrate za ozbiljne obavestite Vašeg lekara ili farmacuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIATROMB


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe po aktiviranju spreja je 6 meseci.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Viatromb gel nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Viatromb

Lek Viatromb, gel kao aktivnu supstancu sadrži heparin 2.400 i.j./g


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek Viatromb i sadržaj pakovanja


Providna staklena bočica žute boje (tip III Ph.Eur). Bočica je pod pritiskom zatvorena mehaničkom sprej pumpom sa mehanizmom za doziranje, zaštićeno plastičnim poklopcem.

Gel zapremine 25 ml je ubačen u bočicu ukupne zapremine 30 ml u atmosferi azota.


Pakovanje:

Kartonska kutija sa sprej kontejnerom (bočicom) sa 2.400 i.j./g, ukupno 1 x 25 g.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Eurofarm d.o.o.

11040 Beograd, Boška Petrovića 3a

Tel: (011) 3674 860 / Faks: (011) 3674 854


Proizvođač:

Pharbil Waltrop GmbH

Im Wirrigen 24 Waltrop Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7178-10-001 od 13.10.2011.