Početna stranica Početna stranica

Agropyron Globuli velati
pirevina (Agropyron repens e radice), koren Dil. D3, maslačak (Taraxacum officinale e planta tota), cela biljka Dil. D4, kalijum-karbonat iz pepela evropske bukve (Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae) Dil. D9, cinabarit Dil. D6

UPUTSTVO ZA LEK


Agropyron Globuli velati, pilule


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

koren pirevine (Agropyron repens e radice ferm 33c) Dil. D3 0,1 g; celu biljku maslačka (Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c) Dil. D4 0,1 g; kalijum-karbonat iz pepela evropske bukve (Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae) Dil. D9 vodeni 0,1 g; Cinabarit Dil. D6 0,1 g.

Pomoćne supstance su: saharoza i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Agropyron Globuli velati i sadržaj pakovanja


Izgled: male bele pilule.


Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica, smeđe boje za belim PE zatvaračem u kojoj se nalazi 20 g pilula.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV, Zrenjanin


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH

Dorfstr. 1 und 3, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01947-19-001 od 20.02.2020.