Početna stranica Početna stranica

Ranisan
ranitidin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ranisan, film tableta, 150 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ranisan, 150 mg, film tableta INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ranisan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranisan

 3. Kako se upotrebljava lek Ranisan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ranisan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RANISAN I ČEMU JE NAMENJEN

  Ranisan, film tableta sadrži ranitidin, lek iz grupe antagonista (blokatora) H2 receptora. Lekovi iz ove grupe smanjuju lučenje želudačne kiseline.


  Kod odraslih (uključujući i starije) lek Ranisan se uzima:

  • Radi lečenja ulkusa (čira) na želucu, ili dvanaestopalačnom crevu (duodenum)

  • Radi prevencije ulkusa (čira) na želucu kada on nastaje kao neželjeno dejstvo nekih lekova

  • Radi lečenja i prevencije problema prouzrokovanih dejstvom kiseline u jednjaku (ezofagusu) ili prekomernom količinom kiseline u želucu. Oba stanja mogu izazvati bol ili nelagodnost poznatu kao

   „dispepsija“, „indigestija“ ili „gorušica“ (gastroezofagealni refluks).

  • Radi prevencije izlučivanja kiseline iz želuca tokom anestezije prilikom hirurških intervencija

  • Radi prevencije krvarenja iz ulkusa (čira)

  • U terapiji drugih stanja gde je smanjenje lučenja želudačne kiseline korisna ( npr. sa antibioticima u terapiji infekcije želuca)


   Kod dece od 3 do 18 godina lek Ranisan se uzima:


  • Za kratkotrajnu terapiju ulkusa (čira) na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (duodenumu)

  • Radi lečenja i prevencije problema prouzrokovanih dejstvom kiseline u jednjaku (ezofagusu) ili prekomernom količinom kiseline u želucu. Oba stanja mogu izazvati bol ili nelagodnost poznatu kao

   „dispepsija“, „indigestija“ ili „gorušica“ (gastroezofagealni refluks).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RANISAN


  Lek Ranisan ne smete koristiti:


  Ukoliko vam je rečeno da ste alergični (preosetljivi) na Ranisan, odnosno ranitidin ili bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek Ranisan, posebno vodite računa:

  Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom:

  • ukoliko imate na karcinom želuca,

  • ukoliko imate neko oboljenje bubrega ili poremećaj funkcije bubrega, potrebno je prilagoditi dozu leka,

  • ukoliko imate ili ste nekad imali problema sa čirom na želucu i prethodno ste uzimali nesteroidne anti- inflamatorne lekove (NSAIL),

  • ukoliko imate retko stanje koje se naziva akutna porfirija (nasledni poremećaj metabolizma porfirina)

  • ukoliko ste stariji od 65 godina,

  • ukoliko imate problema sa plućima,

  • ukoliko imate dijabetes,

  • ukoliko imate problema sa imunim sistemom.


   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od ovoga odnosi na vas, porazgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i

   one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove. Ranitidin može da utiče na dejstvo nekih lekova, ili drugi lekovi mogu da utiču na njegovo dejstvo.


   Recite svom lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • nesteroidne anti-inflamatorne lekove (NSAIL) protiv bola i zapaljenja,

  • lidokain, koji je lokalni anestetik,

  • propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid, kod problema sa srcem,

  • diazepam, za probleme sa uznemirenošću,

  • fenitoin, kod epilepsije,

  • teofilin, kada imate problema sa disanjem (astma),

  • varfarin, kod zgrušavanja krvi,

  • glipizid, za smanjenje šećera u krvi,

  • atazanavir i delaviridin, u terapiji HIV-a,

  • triazolam, kod nesanice,

  • gefitnib, kod karcinoma pluća,

  • ketokonazol, u terapiji gljivičnih oboljenja.

  • midazolam, koji se daje neposredno pre operacije. U slučaju da je potrebno da primite midazolam pre operacije, recite svom lekaru da uzimate Ranisan tablete.


   Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na vas, obratite se lekaru ili farmaceutu pre primene ovog leka.


   Primena leka Ranisan u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ranisan tablete ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja osim ukoliko lekar ne smatra da je to neophodno.


   Uticaj leka Ranisan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RANISAN

  Koristite lek tačno onako kao što vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni pitajte lekara ili farmaceuta. Progutajte celu tabletu sa čašom vode.


  Odrasli (uključujući starije) i adolescenti (12 godina i više):


  Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije) i adolescente (12 i više godina) je:

  • 150 mg ujutru i 150 mg uveče ili

  • 300 mg pred spavanje.


   Doza se može povećati na 300 mg dva puta dnevno. Veoma je važno da nastavite da uzimate Vaš lek sve dok ne završite celokupnu terapiju koju vam je lekar propisao. Čak i ukoliko se osećate bolje, lekar će možda odlučiti da nastavite sa terapijom u cilju prevencije vraćanja osećaja bola i nelagodnosti. Primena doze održavanja od 150 mg uveče može biti korisna.

   Tačno doziranje zavisi od Vašeg stanja i lekar će Vam reći kako da koristite lek Ranisan.


   Deca od 3 do 11 godina i preko 30 kg telesne težine:

   Lekar će odrediti pravu dozu leka za Vaše dete na osnovu toga koliko je teško Vaše dete. Terapija ulkusa (čira) na želucu i dvanaestopalačnom crevu (duodenumu):

  • 2 mg za svaki kilogram telesne težine, dva puta na dan u periodu od 4 nedelje.

  • Doza se može povećati do 4 mg za svaki kilogram telesne težine, dva puta na dan do maksimalne doze od 300 mg dnevno. Doza se uzima u razmacima od 12 sati. Dužina trajanja terapije ulkusa (čira) na želucu i dvanaestopalačnom crevu se može produžiti do 8 nedelja.


   Terapija gorušice (gastroezofagealnog refluksa):

  • 2.5 mg za svaki kilogram telesne težine dva puta na dan, do maksimalne dnevne doze od 5 mg /kg telesne mase, dva puta dnevno (na 12 sati).

   Veoma je važno da Vaše dete nastavi terapiju sve dok ne završi celokupnu terapiju koju mu je lekar propisao.

   Ako ste uzeli više leka Ranisan nego što je trebalo


   Potrebno je da uvek uzmete tačnu dozu koju van je lekar propisao. Malo je verovatno da će uzimanje veće količine od navedene biti opasno, osim ukoliko ne uzmete mnogo tableta odjednom. U tom slučaju odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se obratite hitnoj službi najbliže zdravstvene ustanove.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ranisan

   Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite, osim ako nije vreme za sledeću dozu.

   Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ranisan

   Nekoliko dana nakon početka terapije Vi ćete se osećati bolje, ali nemojte prestati da uzimate tablete jer se bol i

   nelagodnost mogu ponovo vratiti. Veoma je važno da nastavite da uzimate Vaš lek sve dok ne završite celokupnu terapiju koju vam je lekar propisao.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Međutim, kao i drugi lekovi i lek Ranisan kod nekih ljudi može izazvati neželjena dejstva.


  Ukoliko se ubrzo posle primene ovog leka javi bilo koji od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata, prekinite da uzimate tablete i odmah se obratite svom lekaru:

  • alergijske reakcije, znaci mogu biti:

   -osip, svrab ili koprivnjača na koži,

   -oticanje lica, usana ili jezika, ili drugih delova tela,

   -iznenadna pojava problema pri disanju, zviždanja i bol u grudima ili stezanja u grudima,

   -neobjašnjivo povećanje telesne temperature i nesvestica, posebno pri ustajanju.


  • poremećaji u radu bubrega, praćeni bolovima u leđima, povišenom temperaturom, bolovima pri mokrenju, krvi u mokraći i poremećajima krvne slike.

  • jak bol u stomaku, kao posledica upale pankreasa

  • usporeni ili nepravilni otkucaji srca.


   Posavetujete sa svojim lekarom prilikom sledećeg pregleda i ukoliko primetite bilo koji od sledećih neželjenih efekata:


   Povremeni (javljaju se kod manje od 1 u 100 osoba):

   • bol u stomaku,

   • opstipacija (zatvor),

   • mučnina


    Retka (javljaju se kod manje od 1 u 1000 osoba):

    -osip po koži


    Retka neželjena dejstva mogu pokazati promene u rezultatima krvnih testova:

    • povećan serumski kreatinin (funkcionalni testovi bubrežne funkcije)

    • promene u funkciji jetre


     Takođe, posavetujte se sa svojim lekarom što pre, ukoliko se javi bilo koje od sledećih neželjenih efekata:


     Veoma retki (javljaju se kod manje od 1 u 10.000 osoba):

   • nepravilni rezultati testova krvi. Ovo može dovesti do neuobičajenog zamora, kratkog daha ili veće sklonosti ka infekcijama i nastanku modrica.

   • osećaj depresije, konfuzije, halucinacije (kada vidite i čujete stvari koje ne postoje),

    -glavobolja (ponekad teška)

    -osećaj vrtoglavice i poremećaja (zamućenja) vida

   • oticanje i bol u mišićima ili zglobovima, nekontrolisani pokreti

   • upala krvnih sudova (vaskulitis), znaci mogu biti: osip, oticanje zglobova i poremećaji bubrežne funkcije

   • može doći do oticanja jetre, poremećaji funkcija jetre, što može dovesti do mučnine, povraćanja, gubitka apetita ili opšte slabosti organizma, svraba, povišene temperature, žute prebojenosti kože ili beonjača i tamne prebojenosti mokraće,

   • promene na koži u obliku mete,

   • neobjašnjivo opadanje kose,

    -dijareja (proliv)

   • impotencija,

   • osetljivost dojki i/ili uvećanje dojki (ginekomastija),

   • poremećaji reproduktivnog sistema i dojki (galaktoreja – iscedak iz dojki).


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RANISAN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Zapamtite: Ovaj lek je propisan za Vas ili Vaše dete. Nikada nemojte lek davati drugome! On drugome može da šteti!

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ranisan

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži ranitidin 150 mg (u obliku ranitidin - hidrohlorida). Pomoćne supstance:

Sastav tabletnog jezgra: celuloza, mikrokristalna (PH-101); kopovidon VA-64; silicijum-dioksid, koloidni;, magnezijum-stearat.


Sastav filma: hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid, (C.I. 77891 E 171); eudragit E 100.


Kako izgleda lek Ranisan i sadržaj pakovanja


Okrugle film tablete, bele do svetlosmeđe boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija 2 x 10 tableta u blisteru i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Ranisan, 150 mg, film tableta: 515-01-5641-10-001, 16.03.2011.