Početna stranica Početna stranica

Remeron
mirtazapin

UPUTSTVO ZA LEK


Remeron 30 mg, film tableta mirtazapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Remeron i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remeron

 3. Kako se uzima lek Remeron

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Remeron

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Remeron i čemu je namenjen

  Remeron pripada grupi lekova koji se nazivaju antidepresivi. Remeron se koristi u lečenju depresije, kod odraslih pacijenata.

  Dejstvo leka Remeron počinje posle 1 do 2 nedelje. Možete očekivati poboljšanje posle 2 do 4 nedelje. Razgovarajte sa vašim lekarom ako posle 2 do 4 nedelje ne osećate poboljšanje ili osećate pogoršanje. Više informacija možete naći u poglavlju „Kada možete da očekujete poboljšanje“ u odeljku 3.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remeron


  Lek Remeron ne smete uzimati:


  • ako ste alergični na mirtazapin ili bilo koji drugi sastojak ovoga leka (naveden u odeljku 6). Ukoliko je tako, porazgovarajte o tome sa Vašim lekarom što je pre moguće a pre uzimanja leka Remeron.

  • ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali (u poslednje 2 nedelje) lekove pod nazivom inhibitori monoamino oksidaze (MAO inhibitori).


   Upozorenja i mere opreza


   Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Remeron.


   Deca i adolescenti

   Remeron se obično ne upotrebljava kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina pošto efikasnost nije pokazana. Takođe, treba da znate da su pacijenti mlađi od 18 godina podložni većem riziku od nastanka neželjenih dejstava kao što su pokušaji samoubistva, samoubilačke misli i neprijateljsko ponašanje (naročito agresija, suprotstavljanje i bes) pri upotrebi lekova iz grupe antidepresiva. Uprkos tome, lekar može propisati Remeron pacijentima mlađim od 18 godina ako smatra da je to od najboljeg interesa za njih. Ako je lekar propisao Remeron pacijentu mlađem od 18 godina, a vi želite da o tome više saznate, porazgovarajte sa njim o tome. Potrebno je da obavestite Vašeg lekara, ako se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije, ili pogorša, prilikom primene leka Remeron kod pacijenata mlađih od 18 godina. Takođe, nije utvrđena bezbednost dugoročne primene leka Remeron u ovoj grupi pacijenata, sa aspekta uticaja na rast, sazrevanje, saznajni razvoj i ponašanje. Dodatno, prilikom primene leka Remeron u ovoj grupi pacijenata češće je uočeno značajno povećanje telesne mase.


   Misli o samoubistvu i pogoršanje depresije

   Ponekad Vam se mogu javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu kada ste depresivni, a naročito na početku lečenja antidepresivima, jer je ovim lekovima potrebno određeno vreme za ispoljavanje dejstva, obično 2 nedelje a ponekad i duže.


   Vrlo je verovatno da će Vam se javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu:

  • ako ste prethodno imali pomisli o samoubistvu ili samopovređivanju.

  • ako ste odrasla osoba mlađe dobi. Informacije koje su dostupne iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik kod odraslih do 25 godina starosti koji su bili na lečenju antidepresivima.


   → Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu medicinsku ustanovu ako Vam se ikada jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu.


   Može biti korisno da porazgovarate sa rođakom ili bliskim prijateljem o depresiji, i da ih zamolite da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu svoje mišljenje o tome da li se pogoršava stanje Vaše depresije i da li su zabrinuti zbog promena Vašeg raspoloženja.


   Budite posebno obazrivi tokom uzimanja leka Remeron:

  • ako imate ili ste ikada imali neko od navedenih stanja.

   → Obavestite Vašeg lekara o ovim stanjima pre uzimanja leka Remeron, ukoliko to niste već učinili

   • grčevi, napadi (epilepsija). Prestanite sa uzimanjem leka Remeron ako se razviju napadi epilepsije ili postanu učestaliji i kontaktirajte odmah Vašeg lekara;

   • bolesti jetre, uključujući i žuticu. Prestanite sa uzimanjem leka Remeron i kontaktirajte odmah Vašeg lekara ako obolite od žutice;

   • bolesti bubrega;

   • bolesti srca, ili nizak krvni pritisak;

   • shizofrenija. Ako se psihotični simptomi, kao što su paranoidne misli pogoršaju ili postanu učestaliji, obavestite o tome Vašeg lekara što je pre moguće;

   • manična depresija (naizmenične promene raspoloženja osećaj ushićenosti/preterane aktivnosti i depresivno raspoloženje). Ako se osećate ushićeno ili previše uzbuđeno, prekinite sa uzimanjem leka Remeron i obavestite o tome Vašeg lekara što je pre moguće;

   • šećerna bolest (može biti neophodno da prilagodite dozu insulina ili ostalih lekova za lečenje šećerne bolesti)

   • bolesti oka, kao što je povećan očni pritisak (glaukom);

   • poteškoće pri mokrenju (uriniranju), koje mogu biti izazvane uvećanom prostatom;

   • određeni tipovi srčanih oboljenja koji mogu promeniti srčani ritam, skorašnji srčani napad ili slabost srca, ili uzimanje određenih lekova koju mogu uticati na srčani ritam.

  • ako se razviju znaci infekcije kao što je neobjašnjivo visoka temperatura, bol u grlu i rane u ustima.

   → Prekinite sa uzimanjem leka Remeron i odmah konsultujte Vašeg lekara u vezi laboratorijske analize krvi.

   U retkim slučajevima ovi simptomi mogu biti znaci poremećaja u stvaranju ćelija krvi u koštanoj srži. Iako retko, ovi simptomi se javljaju 4-6 nedelja nakon početka lečenja.

  • ako ste osoba starije dobi, možete biti podložniji za nastanak neželjenih dejstava na antidepresive.


   Drugi lekovi i Remeron


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili ako ćete možda uzimati neki drugi lek.


   Nemojte uzimati Remeron u kombinaciji sa:

  • inhibitorima monoamino oksidaze (MAO inhibitori). Takođe, ne uzimajte Remeron dve nedelje nakon prestanka uzimanja MAO inhibitora. Ako prestanete sa uzimanjem leka Remeron, onda naredne dve nedelje nemojte uzimati MAO inhibitore. MAO inhibitori su moklobemid, tranilcipromin (antidepresivi) i selegilin (koristi se u lečenju Parkinsonove bolesti).


   Budite obazrivi kada uzimate Remeron u kombinaciji sa:

  • antidepresivima kao što su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), venlafaksin i L- triptofan ili triptani (koriste se u lečenju migrene), tramadol (analgetik), linezolid (antibiotik), litijum (koristi se za lečenje određenih psihijatrijskih stanja), metilenskim plavim (koristi se za lečenje visokih nivoa methemoglobina u krvi) i preparati na bazi kantariona-Hypericum perforatum (biljni lek koji se koristi u lečenju depresije). Veoma retko sam Remeron ili Remeron u kombinaciji sa nekim od ovih lekova može dovesti do takozvanog serotoninskog sindroma. Neki od simptoma koji prate ovaj sindrom su: neobjašnjiva povišena temperatura, znojenje, ubrzan rad srca, proliv (dijareja), (nekontrolisane) kontrakcije mišića, drhtanje, pojačani refleksi, nemir, promene raspoloženja i nesvestica. Ako Vam se javi kombinacija ovih simptoma odmah obavestite svog lekara o tome.

  • antidepresivom nefazodonom koji može povećati količinu leka Remeron u Vašoj krvi. Obavestite svog lekara ako uzimate ovaj lek. Može biti potrebno da smanjite dozu leka Remeron, ili kada prestanete sa uzimanjem nefazodona, da opet povećate dozu leka Remeron.

  • lekovima za lečenje anksioznosti) ili nesanice kao što su benzodiazepini;

  • lekovima za lečenje shizofrenije kao što je olanzapin;

  • lekovima za lečenje alergije kao što je cetirizin;

  • lekovima za lečenje jakog bola kao što je morfin.

   U kombinaciji sa ovim lekovima Remeron može pojačati pospanost koju izazivaju ovi lekovi.

  • lekovima za lečenje infekcija; lekovi za lečenje bakterijskih infekcija (eritromicin), lekovi za lečenje gljivičnih infekcija (ketokonazol) i lekovi za lečenje HIV/AIDS (inhibitori HIV-proteaze) i lekovi za lečenje čira na želucu (cimetidin).

   Količina leka Remeron u krvi se može povećati u kombinaciji sa ovim lekovima. Obavestite svog lekara ako uzimate ove lekove. Može biti potrebno da smanjite dozu leka Remeron , ili po prestanku uzimanja ovih lekova da ponovo povećate dozu leka Remeron.

  • lekovima za lečenje epilepsije kao što su karbamazepin i fenitoin;

  • lekovima za lečenje tuberkuloze kao što je rifampicin.

   Količina leka Remeron u krvi se može smanjiti u kombinaciji sa ovim lekovima. Obavestite svog lekara ako uzimate ove lekove. Može biti potrebno da povećate dozu leka Remeron , ili po prestanku uzimanja ovih lekova da ponovo smanjite dozu leka Remeron.

  • lekovima za sprečavanje zgrušavanja krvi kao što je varfarin.

   Remeron može pojačati dejstvo varfarina na krv. Obavestite svog lekara ako uzimate ovaj lek. Preporučeno je da Vaš lekar pažljivo prati parametre krvi u slučaju istovremene primene varfarina i leka Remeron.

  • lekovima koju mogu uticati na srčani ritam kao što su određeni antibiotici i neki antipsihotici.


   Uzimanje leka Remeron sa hranom, pićima i alkoholom


   Možete biti pospani ako konzumirate alkohol dok uzimate Remeron. Nemojte konzumirati alkohol.

   Remeron možete uzimati sa hranom ili na prazan želudac.


   Trudnoća i dojenje


   Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da ostanete u drugom stanju, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom pre primene ovog leka.

   Ograničena iskustva primene leka Remeron kod trudnica ne ukazuju na povećan rizik. Ipak, oprez je neophodan za vreme trudnoće.

   Ako ste uzimali Remeron do porođaja ili kratko pre porođaja, Vašu bebu bi trebalo pratitit zbog moguće pojave neželjenih dejstava.


   Kada se uzimaju tokom trudnoće, slični lekovi, selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), mogu da povećaju rizik od ozbiljnog oboljenja pod nazivom perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN) kod kojeg beba ubrzano diše i pomodri. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata nakon što se beba rodi. Ako se to dogodi vašoj bebi treba odmah da se obratite vašoj babici i / ili lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Remeron može ometati koncentraciju i budnost. Uverite se da vaše sposobnosti nisu ugrožene pre upravljanje vozilima i rukovanje mašinama. Ukoliko je vaš lekar propisao Remeron pacijentu mlađem od 18 godina uverite se da koncentracija i budnost nisu ugrožene pre učestvovanja u saobraćaju (npr. na biciklu).


   Lek Remeron sadrži laktozu


   Remeron film tablete sadrže laktozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neki od šećera, kontaktirajte ga pre nego što uzmete ovaj lek.


 3. Kako se uzima lek Remeron

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko da uzimate

  Preporučena početna doza je 15 ili 30 mg svakog dana. Vaš lekar Vam može savetovati da povećate dozu leka posle nekoliko dana lečenja do doze koja će Vam najbolje odgovarati (između 15 i 45 mg na dan).

  Obično je doza ista za sve uzraste. Međutim, ako ste osoba starije životne dobi ili imate oboljenje bubrega ili jetre, lekar može prilagoditi dozu Vašem stanju.


  Kada da uzimate Remeron

  → Uzimajte Remeron svakog dana u isto vreme. Najbolje je da uzimate Remeron u jednoj dozi pred odlazak na spavanje. Međutim lekar Vam može savetovati da podelite dozu leka Remeron – jednom ujutro i jednom uveče-pre odlaska na spavanje. Veću dozu bi trebalo da uzimate pre odlaska na spavanje.

  Tabletu treba uzeti oralno. Popijte propisanu dozu leka Remeron bez lomljenja u ustima, sa čašom vode ili soka.


  Kada možete da očekujete poboljšanje

  Obično dejstvo leka Remeron počinje posle 1 do 2 nedelje, a posle 2 do 4 nedelje možete očekivati poboljšanje.

  Veoma je važno da tokom prvih nekoliko nedelja lečenja razgovarate sa Vašim lekarom o dejstvu leka Remeron:

  → 2 do 4 nedelje posle početka lečenja razgovarajte sa Vašim lekarom o tome kako Remeron deluje na Vas.


  Ako i dalje ne osećate poboljšanje, lekar Vam može propisati veću dozu. U tom slučaju razgovarajte sa lekarom opet posle 2 do 4 nedelje.


  Obično je potrebno da uzimate Remeron 4 do 6 meseci i nakon prestanka simptoma.


  Ako ste uzeli više leka Remeron nego što treba


  → Odmah kontaktirajte lekara ako ste Vi ili neko drugi uzeli previše tableta leka Remeron.


  Najčešći znaci predoziranja lekom Remeron (bez ostalih lekova ili alkohola) su mamurluk, dezorijentacija i ubrzan rad srca. Simptomi potencijalnog predoziranja mogu uključivati promene srčanog ritma (ubrzan, nepravilan srčani ritam) i/ili nesvesticu što mogu biti simptomi životno ugrožavajućeg stanja poznatog kao torsade de pointes.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Remeron


  Ako uzimate Remeron jednom dnevno

  • ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


   Ako uzimate Remeron dva puta dnevno

  • ako ste zaboravili da uzmete jutarnju dozu, jednostavno je uzmite zajedno sa večernjom dozom.

  • ako ste zaboravili da uzmete večernju dozu, nemojte je uzimati sa sledećom jutarnjom dozom; propustite uzimanje ove doze i nastavite sa uobičajenim uzimanjem jutarnje i večernje doze.

  • ako ste zaboravili da uzmete obe doze, nemojte da pokušavate da nadoknadite doze koje niste uzeli već ih jednostavno propustite i nastavite sledećeg dana sa uobičajenim režimom ujutru i uveče.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Remeron


   → Prekinite sa uzimanjem leka Remeron samo u konsultaciji sa lekarom.

   Ako veoma rano prestanete sa uzimanjem leka Remeron, simptomi depresije se mogu vratiti. Recite svom lekaru onda kada osetite poboljšanje. Vaš lekar će odlučiti kada bi trebalo prekinuti lečenje.

   Nemojte odjednom prekinuti sa uzimanjem leka Remeron, čak iako su simptomi depresije nestali. Ako naglo prestanete sa uzimanjem leka Remeron možete se osećati bolesno, razdraženo ili uznemireno, može se javiti vrtoglavica i glavobolja. Ovi simptomi se mogu izbeći ako se prekid lečenja lekom Remeron izvodi postepenim smanjivanjem doza. Lekar će Vam reći kako da smanjujete dozu leka postepeno.

   Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta ako imate još neka pitanja u vezi leka Remeron.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko se kod vas javi neko od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate mirtazapin i odmah se obratite vašem lekaru.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osećaj ushićenosti ili emocionalne uzvišenosti (manija)


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • žuta prebojenost očiju i kože; ovo može nagovestiti poremećaj funkcije jetre (žutica)


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • znaci infekcije kao što je iznenadna neobjašnjiva povišena temperatura, bol u grlu i rane u ustima (agranulocitoza). U retkim slučajevima mirtazapin može izazvati poremećaj u stvaranju ćelija krvi (depresija kostne srži). Neki pacijenti postaju manje otporni na infekcije jer mirtazapin može da izazove nedostatak belih krvnih ćelija (granulocitopenija). U retkim slučajevima mirtazapin takođe može izazvati nedostatak crvenih i belih krvnih ćelija, kao i krvnih pločica (aplastična anemija), nedostatak krvnih pločica (trombocitopenija) ili povećanje broja belih krvnih ćelija (eozinofilija).

  • (konvulzije

  • kombinacija simptoma kao što su neobjašnjiva groznica, znojenje, ubrzan rad srca, proliv (dijareja), (nekontrolisane) mišićne kontrakcije, drhtanje, pojačani refleksi, nemir, promene raspoloženja, nesvestica i pojačano lučenje pljuvačke. U veoma retkim slučajevima ovo mogu biti znaci serotoninskog sindroma.

  • misli o samopovređivanju ili samoubistvu

  • teške kožne reakcije (Stivens-Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)


   Ostala moguća neželjena dejstva mirtazapina su:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povećanje apetita i telesne mase

  • mamurluk ili pospanost

  • glavobolja

  • suva usta


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • letargija

  • vrtoglavica

  • drhtanje (tremor)

  • muka

  • proliv (dijareja)

  • povraćanje

  • osip ili kožne reakcije (egzantem)

  • bol u zglobovima (artralgija) ili mišićima (mijalgija)

  • bol u leđima

  • osećaj vrtoglavice ili malaksalosti nakon naglog ustajanja (ortostatska hipotenzija)

  • otok (obično na stopalima ili skočnim zglobovima) usled zaostajanja tečnosti (edem)

  • umor

  • živi snovi

  • zbunjenost

  • osećaj nelagodnosti

  • problemi sa spavanjem

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • neprirodan osećaj na koži, na primer osećaj žarenja, ubadanja, golicanja, štipanja (parestezija)

  • nemirne noge

  • nesvestica (sinkopa)

  • smanjena osetljivost sluzokože usta (oralna hipoestezija)

  • nizak krvni pritisak

  • noćne more

  • osećaj razdraženosti

  • halucinacije

  • potreba za pokretom


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • grčevi u mišićima ili kontrakcije (mioklonus)

  • agresija

  • abdominalni bol i mučnina koji mogu ukazivati na zapaljenje gušterače (pankreatitis)


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):


  • neprirodan osećaj u ustima (oralna parestezija)

  • otok u ustima (edem usta)

  • oticanje celog tela (generalizovani edem)

  • lokalizovani otok

  • hiponatremija

  • neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona

  • teške kožne reakcije (bulozni dermatitis, eritem multiforme)

  • hod u snu (somnabulizam)

  • poremećaj govora


  Dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata

  U kliničkim ispitivanjima kod dece mlađe od 18 godina često su zabeležena sledeća neželjena dejstva: značajano povećanje telesne mase, koprivnjača i povećan nivo triglicerida u krvi.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Remeron

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Lek se ne sme koristiti nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naznačen na kutiji i blisteru leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


  Šta sadrži lek Remeron

  Aktivna supstanca je mirtazapin.

  Svaka film tableta leka Remeron sadrži 30 mg mirtazapina. Lista pomoćnih supstanci:

  Tabletno jezgro: Kukuruzni skrob; hidroksipropil celuloza; magnezijum stearat;

  silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza monohidrat.


  Omotač tablete: Hipromeloza; Makrogol 8000;

  titanijum-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


  Kako izgleda lek Remeron i sadržaj pakovanja


  Ovalne, bikonveksne, smeđecrvene film tablete, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu, a sa druge strane utisnut naziv proizvođača „MSD “. Sa obe strane crte utisnuta je oznaka TZ/5.


  Tableta se može podeliti na jednake doze


  Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister sa 10 film, tableta

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole:

  MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

  Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

  1. MERCK SHARP & DOHME LIMITED Shotton Lane, Cramlington

   NE23 3 JU

   Velika Britanija

  2. N.V. ORGANON Kloosterstraat 6, Oss Holandija


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00427-19-001 od 15.08.2019.