Početna stranica Početna stranica

REMAVIR
rimantadin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


REMAVIR, tablete, 50 mg


Pakovanje: blister, 2x10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: JSC OLAINFARM

Adresa: 5 Rūpnīcu Street, Olaine, LV 2114, Letonija


Podnosilac zahteva: OLAINFARM AD - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Takovska 45A,

Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


REMAVIR, 50 mg, tablete


INN rimantadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je REMAVIR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete REMAVIR

 3. Kako se upotrebljava REMAVIR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati REMAVIR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK REMAVIR I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca leka Remavir od 50 mg tablete je rimantadin hidroholrid, ima antivirusnu aktivnost. Lek Rimavir od 50mg se upotrebljava za prevencija i lečenje infekcija izazvanih osetljivim sojevima

  influenza A virusom, kod odraslih i dece. Kombinovana terapija sa lekovima drugih antivirusnih grupa

  u slučaju sumnje ili dokazane rezistencije influenza A virusa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REMAVIR


  Remavir ne smete koristiti

  • ako ste alergični na rimantadin, na lekove klase adamantina ili bilo koju pomoćnu supstancu u leku Rimavir

  • ako imate akutno oboljenje jetre

  • ako imate akutno i/ili hronično oboljenje bubrega

  • ako imate tireotoksikozu (prekomerna aktivnost tiroidne žlezde)

  • ako ste u drugom stanju ili dojite

  - kod dece mlađe od 7 godina


  Kada uzimate lek REMAVIR posebno vodite računa:

  Pre upotrebe leka Remavir posavetujte se sa lekarom

  • ako imate poremećaj rada sistema organa za varenje

  • ako imate disfunkciju jetre

  • ako imate ozbiljno srčano oboljenje i/ili poremećaj srčanog ritma

  • ako ste osoba u starijem životnom dobu (preko 65 godina)

  U ovim slučajevima preporučuje se prilagođavanje doze leka Remavir.


  Ako patite od epilepsije ili je vam je epilepsija zabeležena u istoriji bolesti i koristite antiepileptike, istovremena upotreba leka Remavir povećava rizik od epileptičnih napada. U tom slučaju preporučuje se smanjenje doze leka Remavir na 100 mg dnevno. U slučaju napada, upotreba leka Remavir se mora prekinuti.


  Primena dugih lekova

  Ako uzimate ili ste skoro uzimali neki lek, uključujući lekove koji se izdaju bez recepta, molimo Vas da to saopštite svom doktoru.

  Paracetamol i acetilsalicilna kiselina smanjuju efikasnost leka Remavir. Cimetidin može da pojača dejstvo leka.


  Uzimanje leka REMAVIR sa hranom i pićima

  Hrana ne utiče na apsorpciju preparata.

  Savetuje se izbegavanje alkohola, jer su moguće nepredviđene neželjene reakcije centralnog nervnog sistema (CNS).


  Primena leka REMAVIR u periodu trudnoće i dojenja

  Primena leka Remavir je kontraindikovana.


  Uticaj leka REMAVIR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Remavir može imati uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Pacijenti moraju biti oprezni ako primete vrtoglavicu, glavobolju, nervozu i druga neželjena dejstva na CNS.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka REMAVIR

  Remavir tablete sadrže 74,5 mg laktoza monohidrata.

  Ako Vam je lekar rekao da imate netoleranciju na šećer, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REMAVIR


  Uvek primenjujte Remavir tačno onako kako Vam je Vaš lekar prepisao. Ako niste sigurni, trebalo bi da proverite kod svoga lekara.

  Tablete se uzimaju oralno, posle jela, sa vodom.

  Terapiju lekom Remavir treba otpočeti što je moguće pre pošto se pojave znaci i simptomi gripa. Intenzivni terapijski efekat se postiže ako se počne sa korišćenjem leka u prvih 48 sati.


  Terapija gripa


  Odrasli: 2 x 100 mg dnevno, 5-7 dana


  Deca: 7-10 godina - 50 mg (1 tableta) dva puta na dan, 11-14 godina - 50 mg (1 tableta) tri puta na dan, deca preko 14 godina - doze za odrasle.

  Prevencija gripa 50-100 mg 30 dana, ali ne duže od 30 dana.


  Ako ste uzeli više leka REMAVIR nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka Remavir odmah pozovite lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek REMAVIR

  Ako ste zaboravili da uzmete lek u odgovarajuće vreme, uzmite ga čim se setite i nastavite da ga uzimate kako je propisano.

  Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Remavir se obično dobro podnosi, ali kao i svi lekovi, REMAVIR može da prouzrokuje neželjena dejstva, a ona se ne moraju manifestovati kod svakoga.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Poremećaji rada srca: povremeno – palpitacija, srčana insuficijencija, blok srca, tahikardija (ubrzani puls).


  Poremećaji rada nervnog sistema: često – nesanica, povremeno – vrtoglavica, glavobolja, nervoza, anksioznost, povećana agitacija, iscrpljenost, poremećaji pažnje, ataksija, pospanost, depresija, hiperkinezija, euforija, tremor, halucinacije, konfuzija, konvulzija, grčevi, promene ili gubitak čula mirisa, nepravilnost u hodu.


  Poremećaji čula sluha i vestibularnog lavirinta: povremeno – zujanje u ušima.


  Respiratorni, torakalni i mediostinalni poremećaji: povremena – kratak dah, bronhospazam, kašalj, hrkanje.


  Poremećaji sistema organa za varenje: često – mučnina, povraćanje; povremeno – anoreksija, suva usta, abdominalni bolovi, dijareja, dispepsija.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: povremeno – osip.


  Reproduktivni sistem: laktacija bez dojenja.


  Vaskularni poremećaji: povremeno – hipertenzija, cerebrovaskularni poremećaji, sinkope.


  Opšti poremećaji: astenija.


  Posebni osećaji: gubitak ukusa/promena, parosmija (poremećaj čula mirisa).


  Učestalost neželjenih dejstava, posebno onih koja su vezana za sistem organa za varenje i nervni sistem, povećava se značajnije kod primene većih doza leka od preporučenihPored ovde navedenih neželjenih dejstava, povremeno se zapažaju sledeća neželjena dejstva: suzenje, učestalo mokrenje, groznica, zatvor, znojenje, stomatitis, hiperestezija i bol u očimaSimptomi obično nestaju posle prekida terapije.


  Ako dođe do ozbiljnih manifestovanja neželjenih dejstava ili ako ste zapazili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK REMAVIR


  Rok upotrebe:

  5 godine


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


  Remavir se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek REMAVIR


Aktivna supstanca je rimantadin hidrohlorid.

Jedna tableta sadrži 50 mg rimantadin hidrohlorida.


Pomoćne supstance su laktoza monohidrat, krompirov skrob i stearinska kiselina.


Kako izgleda lek REMAVIR i sadržaj pakovanja


Opis: Bele do skoro bele, okrugle tablete sa zaobljenim ivicama.


Pakovanje: 10 tableta u PVC/Al blisteru.

Dva blistera (20 tableta) u kartonskom pakovanju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Naziv kompanije: OLAINFARM AD-PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Takovska 45A, Beograd

Zemlja: Srbija Proizvođač

Naziv kompanije: Joint-Stock Company „OlainFarm”

Adresa: 5 Rūpnīcu Street, Olaine, LV 2114

Zemlja: Litvanija

Telefon: +371-7013701

Telefaks: +371-7013777

E-mail: olainfarm@olainfarm.lv


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Remavir, 50mg x 20 tableta: 515-01-1408-10-001 od 05.03.2011.