Početna stranica Početna stranica

Remifemin
cimicifuga (cimicifuga racemosa(l.) nutt.), suvi ekstrakt rizoma

UPUTSTVO ZA LEK


Remifemin tableta, 2,5 mg

Pakovanje: blister 3x20 tableta Pakovanje: blister 5x20 tableta Pakovanje: blister 10x20 tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG


Adresa: Bahnhofstrasse 35, 38259 Salzgitter, Nemačka


Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.


Adresa: Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik :

Remifemin, 2,5 mg, tablete

INN: cimicifuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.), suvi ekstrakt rizoma


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Remifemin , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Remifemin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remifemin

 3. Kako se upotrebljava lek Remifemin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Remifemin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Remifemin I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Remifemin sadrži suvi ekstrakt rizoma cimicifuge.

  Lek Remifemin je biljni lek koji se koristi za olakšavanje tegoba u menopauzi kao što su valunzi (naleti vrućine) i pojačano znojenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Remifemin


  Lek Remifemin ne smete koristiti:


  Ne uzimajte Remifemin ako ste alergični na rizom cimicifuge ili na bilo koji drugi sastojak leka (pogledajte odeljak 6).


  Kada uzimate lek Remifemin , posebno vodite računa:

  • Ukoliko imate ili ste imali oboljenja jetre. U tom slučaju bi trebalo da koristite Remifemin nakon konsultacija sa Vašim lekarom.

  • Ukoliko se pojave znaci i simptomi oštećenja jetre (zamor, gubitak apetita, žuta boja kože i očiju ili jak bol u gornjem delu abdomena praćen mučninom i povraćanjem ili taman urin), trebalo bi da prekinete terapiju i konsultujete se sa Vašim lekarom.

  • Ukoliko osetite menstrualne probleme ili se menstruacija ponovo javi. Takođe, ukoliko se pojave novi simptomi,potrebno je konsultovati se sa Vašim lekarom jer takvi poremećaji zahtevaju ispitivanja.

  • Ukoliko u isto vreme koristite estrogene, osim ako to nije preporučio lekar.

  • Ukoliko ste bili lečeni ili se trenutno lečite od raka dojke ili drugog hormonalno zavisnog tumora. U tom slučaju, morate se konsultovati sa lekarom pre upotrebe Remifemina.

  • Ukoliko se simptomi pogoršaju, potrebno je da se konsultujete sa lekarom ili farmaceutom. Pre prve upotrebe leka Remifemin konsultovati lekara.

   Primena drugih lekova

   Ne postoje poznate interakcije.


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka Remifemin sa hranom ili pićima


   Lek Remifemin se može uzimati nezavisno od obroka.


   Primena leka Remifemin u periodu trudnoće i dojenja


   Ne postoje adekvatni podaci o korišćenju Remifemina u period trudnoće i dojenja. Sa tim u vezi, upotreba Remifemina u periodu trudnoće i dojenja nije preporučena.


   Uticaj leka Remifemin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ne postoje studije o efektima leka na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Remifemin


   Lek Remifemin sadrži laktozu.

   Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate intoleranciju na neke od šećera, konsultujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ovoga leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Remifemin

  Uvek koristite lek na način opisan u ovom uputstvu ili kako Vam je Vaš lekar ili farmaceut rekao. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je:

  Jedna tableta leka Remifemin dva puta dnevno (ujutru i uveče). Tablete leka Remifemin bi trebalo uzimati uz dovoljno tečnosti (tablete nisu za sisanje).

  Unos tableta ne zavisi od obroka.


  Trajanje terapije:

  Lek Remifemin ne ispoljava svoj efekat odmah. Prvi terapeutski efekti se primećuju nakon dve nedelje tretmana. Preporučeno vreme terapije lekom Remifemin je nekoliko meseci ali ne duže od šest meseci bez medicinskog nadzora.


  Ukoliko se simptomi ne povuku tokom primene leka, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Ako ste uzeli više leka Remifemin nego što je trebalo


  Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja lekom Remifemin


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Remifemin


  Nemojte uzimati duplu dozu leka kako biste nadonkadili propuštenu. Nastavite sa upotrebom leka u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Remifemin


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva iako ih ne dobijaju svi.


  Procena stepena neželjenih dejstava se bazira na sledeći način: Veoma često: pojavljuju se kod više od 1 na 10 ljudi

  Često: pojavljuju se kod 1 na 10 ljudi Povremeno: pojavljuju se kod 1 na 100 ljudi Retko: pojavljuju se kod 1 na 1,000 ljudi Veoma retko: pojavljuju se kod 1 na 10,000 ljudi

  Nepoznato: učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka


  Slučajevi trovanja jetre su zabeleženi prilikom korišćenja lekova koji sadrže cimicifugu (hepatitis, žutica, poremećaji testova funkcije jetre). Učestalost je nepoznata.


  Prijavljivane su reakcije na koži (urtikarija-koprivnjača, svrab, egzantem-osip sa crvenilom), otok na licu, -edem periferni otok-edem, gastrointestinalni simptomi (otežano varenje-dispepsija, dijareja). Učestalost je nepoznata.


  U slučaju pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava, prestanite sa korišćenjem leka i obratite se lekaru.


  U slučaju pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo se odnosi i na moguća neželjena dejstva koja se ne nalaze u ovom uputstvu za lek.


 5. KAKO ČUVATI LEK Remifemin


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Remifemin

Jedna tableta sadrži 2,5mg suvog ekstrakta rizoma cimicifuge (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.) (6- 11:1).

Rastvarač za ekstrakciju: izopropanol 40% (V/V)


Pomoćne supstance:

Celaktoza (Laktoza, monohidrat i Celuloza, prašak); Laktoza, monohidrat;

Skrob , krompirov; Magnezijum stearat


Kako izgleda lek Remifemin i sadržaj pakovanja


Remifemin tablete su okrugle blago bikonveksne tablete bele do svetlosmeđe boje. Remifemin je dostupan u pakovanjima od 60, 100 i 200 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Goodwill Pharma d.o.o., Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013..


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-1298-12-001 od 04.09.2013.

515-01-1299-12-001 od 04.09.2013.

515-01-1300-12-001 od 04.09.2013.