Početna stranica Početna stranica

VISINE
tetrizolin

UPUTSTVO ZA LEK


Visine, kapi za oči, rastvor 0.05%

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x15ml


Proizvođač: 1.Janssen Pharmaceutica N.V.

2. Pillar5 Pharma INC.


Adresa: 1.Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgija

2.365 Madawaska Boulevard, Arnprior, Ontario, Kanada Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


VISINE kapi za oči, rastvor INN: tetrizolin


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta


Pažljivo pročitajte celo uputstvo pre nego što započnete korišćenje ovog leka.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VISINE i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VISINE

 3. Kako se upotrebljava lek VISINE

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VISINE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VISINE i čemu je namenjen?


  Aktivna supstanca leka Visine je tetrizolin, koji se koristi za smanjenje crvenila oka nastalo usled manje iritacije oka.

  Lek Visine se koristi za lokalnu primenu u oko. Primenjuje se kod odraslih i dece starije od 12 godina.

  VISINE kapi za oči, rastvor treba da se koristi samo za male iritacije oka. Iritacija ili crvenilo oka nastali usled infekcije oka, prisustva stranog tela u oku, ili hemijske povrede oka zahtevaju hitan pregled i terapiju od strane lekara.


  Lokalna (okularna) primena rastvora tetrizolina na vežnjaču oka dovodi za nekoliko minuta do suženja krvnih sudova koje traje 4 do 8 sati.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VISINE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek VISINE ne smete koristiti:


  • Visine kapi za oči, rastvor ne smete primenjivati ako ste preosetljivi na tetrizolin ili bilo koji drugi sastojak leka

  • Ako patite od glaukoma, ozbiljnih oboljenja očiju ili ako ste prethodno imali hirušku intervenciju na oku.

  • Ako ste na terapiji inhibitorima monoamino oksidaze (MAOI) ili u periodu do 14 dana od

   prestanka uzimanja ovih lekova ili ste na terapiji drugim lekovima koji mogu povećati arterijski krvni pritisak.


   Kada uzimate lek VISINE posebno vodite računa:


   Oprez je potreban ako imate teška kardiovaskularna (npr. bolesti srca, povišen krvni pritisak, feohromocitom) i metabolička oboljenja (npr. hipertireoza, dijabetes).


   Primenjujte uz oprez na upaljeno oko pošto crvenilo značajno povećava brzinu sistemske resorpcije leka preko vežnjače.


   Upozorenje: rastvori za oči, ukoliko se njima nepropisno rukuje, mogu biti zagađeni bakterijama koje mogu izazvati infekcije očiju. Upotreba zagađenih rastvora može dovesti do ozbiljnih oštećenja oka i posledično do gubitka vida.


   Primena drugih lekova

   Molimo Vas da informišete svog lekara ukoliko ste nedavno uzimali neke lekove, čak i one koje ste kupovali bez recepta.


   Istovremena primena VISINE kapi za oči, rastvor sa lekovima za lečenje depresija, npr. inhibitorima monoamino oksidaze i tricikličnim antidepresivima, može povisiti krvni pritisak.


   Primena leka VISINE sa hranom ili pićima:


   Nije primenljivo.


   Primena leka VISINE u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom


   Primenu VISINE kapi za oči, rastvor bi trebalo izbegavati u trudnoći i tokom dojenja.


   Uticaj leka VISINE na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim voziloma i rukovanje mašinama


   U retkim slučajevima, sposobnost vožnje ili rada sa mašinama može biti smanjena zbog zamućenja vida i odsjaja.

   Morate se uveriti kako reagujete na lek pre nego što odlučite da vozite ili radite na mašinama i/ili visinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka


   Konzervans benzalkonijum hlorid može izazvati iritaciju oka. Rastvori koji sadrže benzalkonijum hlorid menjaju boju mekih kontaktnih sočiva. Treba izbegavati kontakt leka Visine kapi za oči i mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VISINE

Ukoliko mislite da lek VISINE kapi za oči, rastvor suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite

se lekaru ili farmaceutu.


Uvek primenjujte lek onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Za lokalnu primenu u oko. Primenjuje se kod odraslih i dece starije od 12 godina.

Primena kod dece ispod 12 godina vrši se samo pod nadzorom lekara. Ne preporučuje se primena kod dece ispod 6 godina starosti.


Uputstvo za upotrebu leka


 1. Operite ruke, izvadite bočicu i potpuno uklonite zaštitni omotač, pa zatim čvrsto zašrafite zatvarač. To omogučava da rog na vrhu zatvarača probije vrh bočice i bočica je otvorena.

 2. Otvorite bočicu.

 3. Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i donjeg kapka.

 4. Ukapajte jednu kap u svako oko 2 do 3 puta na dan, ili onako kako Vam je preporučio Vaš lekar.

  NE DODIRUJTE OKO ILI OČNI KAPAK VRHOM KAPALJKE.

 5. Ukoliko nakon 3 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.

 6. Visine, kapi za oči, 0.05% rastvor, mogu se koristiti najduže 28 dana od otvaranja bočice.

 7. Čuvajte bočicu van domašaja i vidokruga dece.


Napomena za osobe koje nose kontaktna sočiva:


Kontaktna sočiva, u principu, ne smeju se nositi ukoliko postoji iritacija i crvenilo oka.

Ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, dozvoljeno nošenje tvrdih kontaktnih sočiva, ona moraju biti uklonjena pre ukapavanja leka. Sočiva mogu ponovo da se stave 15 minuta posle ukapavanja rastvora.


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo/ što je preporučeno:


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka VISINE kapi za oči, rastvor nego što bi trebalo odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Simptomi predoziranja su proširenje zenice, mučnina, cijanoza, povišena temperatura, grčevi, ubrzani rad srca, nepravilni rad srca, zastoj srca, povišenje krvnog pritiska, plućni edem, plućni poremećaji, mentalni poremećaji.

Takođe, u određenim situacijama, moguća je inhibicija funkcija centralnog nervnog sistema sa pospanošću, sniženjem telesne temperature, usporeni rad srca, snažno izražen nizak krvni pritisak koji ide do šoka, zastojem disanja i komom.

Postoji rizik, naročito kod odojčeta, od znakova predoziranja usled gutanja leka, kada mogu nastati

poremećaji centralnog nervnog sistema, depresija disanja i cirkulatorni kolaps.


Ako naglo prestanete da uzimate lek VISINE

Nije primenljivo.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, VISINE kapi za oči, rastvor može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Crvenilo, osećaj pečenja sluznice, suve sluznice, sistemska dejstva (npr. lupanje srca, glavobolja, drhtavica, slabost, znojenje i povišenje krvnog pritiska) mogu povremeno nastati.


  Zamućeni vid, iritacija vežnjače ili, u retkom slučajevima, proširenje zenice mogu nastati. Takođe, sistemski simpatikomimetski efekti su povremeno zapaženi.


  Postoji rizik, naročito kod novorođenčeta i odojčeta, od znakova predoziranja usled gutanja leka. Glavni simptomi su povišenje krvnog pritiska, nepravilni rad srca, ubrzani rad srca, nepravilni i ubrzani rad srca, ali takođe i usporeni rad srca.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK VISINE


  Držati lek VISINE kapi za oči, rastvor van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre otvaranja: 36 meseci


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC, u originalnom pakovanju.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VISINE


Aktivna supstanca leka VISINE kapi za oči, rastvor je tetrizolin-hidrohlorid. Jedan ml rastvora sadrži 0,5 mg tetrahidrozolin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance:


Benzalkonijum-hlorid; Natrijum- hlorid; Borna kiselina; Natrijum-borat; Dinatrijum-edetat; Voda, prečišćena .


Kako izgleda lek VISINE i sadržaj pakovanja


1 boca sa kapaljkom od polietilena niske gustine sa zatvaračem sa navojem od polipropilena sa 15 ml rastvora.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek

Johnson & Johnson S.E. INC.-Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođači:

 1. Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgija


 2. Pillar5 Pharma INC., 365 Madawaska Boulevard, Arnprior, Ontario, Kanada


Napomena:


Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole za lek:

515-01-0897-11-001 od 05.01.2012.