Početna stranica Početna stranica

Katadolon S Long
flupirtin

UPUTSTVO ZA LEK


Katadolon S Long, tableta sa produženim oslobađanjem, 14x400 mgProizvođač:


Adresa: Podnosilac

Teva Operations Poland Sp. z o.o. PLIVA Hrvatska d.o.o.

80 Mogilska Street, 31-546 Krakow, Poljska Pilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Katadolon S Long, tableta sa produženim oslobađanjem, 400 mg INN: flupirtin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Katadolon S Long i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Katadolon S Long

 3. Kako se upotrebljava lek Katadolon S Long

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Katadolon S Long

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Katadolon S Long I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Katadolon S Long je analgetik koji se koristi za lečenje akutnog i hroničnog bola različitog porekla. Lek Katadolon S Long se primenjuje kod akutnog i hroničnog bola kao što je:

  - bol i napetost mišića koštanog i motornog sistema


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Katadolon S Long


  Lek Katadolon S Long ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka Katadolon S Long.

  • ako ste skloni jetrenoj encefalopatiji ili bolujete od holestatičkih jetrenih bolesti, s obzirom na to da se moždane i motoričke disfunkcije mogu javiti ili pogoršati kod takvih bolesnika.

  • ako bolujete od Miastenije gravis; flupirtin maleat snižava mišićni tonus.

  • ako bolujete od poremećaja rada jetre ili ste zavisni od alkohola, jer se flupirtin maleat uglavnom metaboliše u jetri.

  • ako odnedavno ili stalno imate simptome zujanja ili šuma u uhu bez zvučnog nadražaja, s obzirom na to da su istraživanja pokazala da je kod takvih pacijenata moguć veći rizik od povišenog nivoe enzima jetre ako se uzima lek Katadolon S Long.


   Kada uzimate lek Katadolon S Long, posebno vodite računa:

  • ako istovremeno uzimate lek Katadolon S Long i antikoagulanse ( na primer varfarin). Primena lekova treba da bude pod nadzorom lekara.

  • ako bolujete od poremećaja funkcije jetre i bubrega. Potrebno je kontrolisati aktivnost enzima jetre odnosno klirens kreatinina (izlučivanje)


  Primena drugih lekova

  Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu, ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek uključujući i lekove koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta.

  Dejstvo alkohola, sedativa i lekova za smanjivanje bola i napetosti u mišićima mogu se pojačati kod

  primene leka Katadolon S Long. S obzirom na to da se dejstvo antikoagulanasa (na primer varfarina) može pojačati tokom primene leka Katadolon S Long, vrednost protrombinskog vremena mora se redovno kontrolisati kod takvih pacijenata.

  Pojačano dejstvo diazepama se ne može isključiti prilikom istovremene upotrebe sa lekom Katadolon S

  Long.

  Ako se lek Katadolon S Long primenjuje istovremeno sa drugim lekovima koji se uglavnom metabolišu u jetri, aktivnost enzima jetre mora se redovno kontrolisati (na početku i na kraju lečenja). Treba izbegavati istovremenu primenu flupirtin-maleata i paracetamola ili lekova koji sadrže karbazepamin.


  Uzimanje leka Katadolon S Long sa hranom ili pićima


  Alkoholna pića se ne smeju konzumirati tokom upotrebe leka Katadolon S Long.


  .

  Primena leka Katadolon S Long u periodu trudnoće i dojenja

  Do sada još nisu dokazani štetni efekti leka Katadolon S Long u trudnoći. Zato, ako ste trudni, ne smete uzimati lek Katadolon S Long, osim ako Vaš lekar ne smatra da je to neophodno.


  Male količine flupirtin-maleata (aktivne supstance leka Katadolon S Long) izlučuju se u majčino mleko. Zato, ako dojite trebate prekinuti uzimanje leka Katadolon S Long, osim ako Vaš lekar ne odluči da je potrebno nastaviti sa primenom leka. Ako lekar smatra da je neophodno uzimanje leka Katadolon S Long, dojenje se mora prekinuti.


  Pitajte vašeg lekara za savet pre nego što počnete da koristite bilo koji lek.


  Uticaj leka Katadolon S Long na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Čak i kada se primenjuje kako je propisano lek Katadolon S Long može uticati na pacijentovu sposobnost reagovanja. Bolesnici koji se osećaju pospano ili imaju vrtoglavicu ne smeju upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama. Molimo Vas da zapamtite da je uzimanje alkohola dodatni faktor koji povećava štetne efekte na pacijentovu sposobnost reagovanja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Katadolon S Long

  Tokom uzimanja leka Katadolon S Long, rezultati analize test trakama za bilirubin, urobilinogen i proteine u urinu mogu biti iskrivljeni. Takođe, rezultati koncentracije bilirubina u krvi mogu biti nepouzdani.

  U pojedinim slučajevima može se pojaviti zelena boja urina; to međutim, nema klinički značaj.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Katadolon S Long

  Odrasli

  Uobičajena doza leka za odrasle osobe je jedna tableta leka Katadolon S Long. Ta doza odgovara ukupnoj dnevnoj dozi.

  Uzmite jednu tabletu leka Katadolon S Long sa dovoljnom količinom tečnosti (po mogućstvu sa vodom). jednom dnevno, osim ako Vam Vaš lekar nije drugačije prepisao.

  Deca

  Lek Katadolon S Long nije pogodan za upotrebu kod dece.

  Starije osobe

  Pacijenti stariji od 65 godina i pacijenti sa poremećajem funkcije bubrega treba da započnu lečenje sa pola tablete dnevno. Zatim se doza može povećati, zavisno od intenziteta bola i od individualne tolerancije.


  Pacijenti sa poremećajem funkcije bubrega ili sniženim nivoom proteina u krvi ne smeju uzimati više od jedne tablete leka Katadolon S Long dnevno. Lekar mora strogo kontrolisati pacijente kojima je potrebna povećana doza.


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

  Trajanje terapije određuje se individualno prema odluci lekara.


  S obzirom na to da se flupirtin-maleat uglavnom metaboliše u jetri, tokom njegove produžene primene, neophodno je kontrolisati aktivnost enzima jetre (aminotransferaza), kako bi se dobijene vrednosti uporedile sa ranije dobijenim (pre početka terapije) vrednostima i kako bi se procenio uticaj leka na jetru. Ukoliko smatrate da lek Katadolon S Long deluje suviše jako ili slabo na Vas, recite to Vašem lekaru ili pacijentu.

  Ako ste uzeli više leka Katadolon S Long nego što je trebalo


  Ako ste progutali više tableta nego što je potrebno odmah se javite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Katadolon S Long

  Ako ste zaboravili da uzmete Vaš lek uzmite ga što je pre moguće. Ukoliko se bliži vreme uzimanja sledeće doze, sačekajte i uzmite lek u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Katadolon S Long


  Ukoliko ovaj lek teško podnosite, možete ranije završiti terapiju.

  Ako imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, tako i Katadolon S Long može da dovedu do pojave nekih neželjenih dejstava, mada se ta dejstva ne javljaju kod svih korisnika ovog leka.


  S obzirom na učestalost pojavljivanja, neželjena dejstva se dele na:

  Vrlo česta (javljaju se kod više od 1 na 10 bolesnika): umor, naročito u početku terapije Česta (javljaju se kod manje od 1 na 10 bolesnika, ali kod više od 1 na 100 bolesnika):

  mučnina/povraćanje, vrtoglavica, gorušica, nelagodnost u želucu, zatvor, poremećaji spavanja, znojenje, gubitak apetita, depresije, drhtanje, glavobolje, bolovi u stomaku, suvoća sluznice usne duplje, nervoza, nadutost, proliv.

  Povremena (javljaju se kod manje od 1 na 100 bolesnika, ali kod više od 1 na 1000 bolesnika): zbunjenost,

  poremećaji vida, alergijske reakcije. Takve reakcije koje se ponekad pojavljuju uz povišenu temperaturu mogu se javiti u obliku osipa, urtikarije i svraba.

  Vrlo retka (javljaju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika): poremećaj funkcije jetre: povišen nivo enzima

  jetre (vrednosti se uglavnom vraćaju na normalu nakon smanjivanja doze leka ili prekida primene), žutica izazvana primenom leka.


  Protivmere

  S obzirom na to da neželjena dejstva zavise od doze, donekle se mogu kontrolisati smanjenjem količine leka koji se primenjuje. Često takva neželjena dejstva nestanu tokom daljeg lečenja ili po završetku terapije.


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja u ovom


  uputstvu nisu navedena, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Katadolon S Long


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30˚C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove koji Vam više nisu potrebni ne treba uklanjati putem otpadnih voda niti putem otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da se oslobodite lekova koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Katadolon S Long

Aktivna supstanca leka je flupirtin.

Svaka tableta leka Katadolon S Long sadrži 400 mg flupirtin-maleata.


Ostali sastojici ovog leka su :

Celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; kroskarameloza-natrijum; poliakrilat disperzija 30%; talk; hipromeloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe oksid, žuti; magnezijum- stearat


Kako izgleda lek Katadolon S Long i sadržaj pakovanja


Katadolon S Long tablete su duguljaste bikonveksne mramorne tablete zaobljenih ivica svetložute boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Kartonska kutija sa jednim blisterom (PVC-Aluminijumski blister) koji sadrži 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač


Teva Operations Poland Sp. z o.o., 80 Mogilska Street, 31-546 Krakow, Poljska


Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-1119-12-001 od 05.06.2013.