Početna stranica Početna stranica

Beovu
brolucizumab

UPUTSTVO ZA LEK


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.Beovu, 120 mg/mL, rastvor za injekciju brolucizumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Postupak primene injekcije


1.

image


Uklonite zatvarač bočice i očistite septum bočice (npr. tupferom natopljenim 70%-tnim alkoholom).

2.

Na injekcioni špric od 1 mL spojite filtersku iglu, koristeći aseptičnu tehniku.

3.

Gurnite filtersku iglu kroz sredinu septuma bočice dok igla ne dotakne dno bočice.

4.

Da biste izvukli tečnost, držite bočicu blago nagnutu i lagano izvlačite svu tečnost iz bočice i filterske igle.

Prilikom pražnjenja bočice osigurajte da se klip injekcionog šprica povuče dovoljno unazad kako bi se potpuno ispraznila filterska igla.


image


5.

U aseptičnim uslovima odvojite filtersku iglu od injekcionog šprica i uklonite je.

Filterska igla se ne sme koristiti za primenu intravitrealne injekcije.

6.

U aseptičnim uslovima čvrsto spojite iglu za injekciju od 30G x ½” na injekcioni špric.

7.

image


Da biste proverili da li ima prisutnih mehurića vazduha, držite injekcioni špric sa iglom okrenutom prema gore. Ako ima mehurića vazduha, prstom nežno kucnite injekcioni špric dok se mehurići vazduha ne podignu na vrh injekcionog šprica.

8.

image


Držite injekcioni špric u visini očiju i pažljivo pritisnite klip kako biste istisnuli vazduh zajedno s viškom rastvora iz napunjenog injekcionog šprica i podesite dozu na 0,05 mL. Na taj način će injekcioni špric biti spreman za primenu injekcije.

9.

Kako biste primenili zapreminu od 0,05 mL, lagano ubrizgavajte sve dok gumeni čep ne dotakne dno injekcionog šprica. Proverite da li je data cela doza tako što ćete proveriti da li je gumeni čep stigao od dna injekcionog šprica.


Napomena: Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal je potrebno ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Često postavljana pitanja i odgovori

Pitanje: Šta ako imam problema s izvlačenjem dovoljne količine tečnosti iz bočice?

Odgovor: Nemojte tresti bočicu pre izvlačenja, već ostavite da se tečnost slegne na dnu bočice.

Osigurajte da se bočica nalazi u uspravnom, blago nagnutom položaju. Lagano izvlačite klip i pričekajte dok se tečnost ne pojavi u rezervoaru injekcionog šprica. Nastavite lagano da izvlačite kako biste u potpunosti ispraznili bočicu i filtersku iglu.

Pitanje: Šta ako ne mogu da istisnem sve mehuriće vazduha iz tečnosti?

Odgovor: Važno je da u tečnosti nema mehurića vazduha. Međutim, sitni mehurići vazduha koji se drže pričvršćeni uz čep klipa se obično ne odvajaju od čepa tokom primene injekcije i ne utiču na zapreminuu primenjene doze.