Početna stranica Početna stranica

Valproix
kiselina, natrijum-valproat

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲ Valproix, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg

Pakovanje: blister, 3x10 (ukupno 30 tableta sa produženim oslobađanjem)


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: MiloradaJovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


▲ Valproix, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg, valproinska kiselina, natrijum-valproat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Valproix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Valproix

 3. Kako se upotrebljava lek Valproix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Valproix

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK VALPROIX I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Valproix sadrži aktivnu supstancu natrijum-valproat, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju antikonvulzivi ili antiepileptici. Deluje tako što pomaže umirenju moždanih aktivnosti.

Namenjen je za:

-lečenje epilepsije (konvulzivnih napada) kod odraslih i dece,

-lečenje manije,u okviru bolesti pod nazivom „bipolarni poremećaji“, kada se osećate jako uznemireno, uzbuđeno ili ste preterano hiperaktivni, zaneseni. Upotrebljava se i kada se u terapiji ne može koristiti litijum. Lek je u obliku tableta sa produženim oslobađanjem, što znači da se aktivna supstanca natrijum-valproat postepeno oslobađa iz tablete tokom određenog vremenskog perioda.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VALPROIX

Lek Valproix ne smete koristiti:


Testovi krvi

Valproix može da utiče na promenu nivoa enzima jetre, soli ili šećera u krvi ili urinu.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili traje duže od par dana, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK VALPROIX


  Rok upotrebe

  5 godina

  Nemojte koristiti lek Valproix posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece!


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valproix

Aktivne supstance: natrijum-valproat, valproinska kiselina.

Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 333mg natrijum-valproata i 145mg valproinske kiseline (ekvivalentno 500 mg natrijum-valproata).


Pomoćne supstance:hipromeloza (4.000 mPas); hipromeloza (15.000 mPas); kalijum-acesulfam; silicijum- dioksid, koloidni, hidratisani; natrijum-laurilsulfat; dibutilsebakat; bazni butil-metakrilatkopolimer; magnezijum- stearat; titan –dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Valproixi sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tablete sa produženim oslobađanjem.

Bele, ovalne film tablete sa podeonom crtom na obe strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Valproix, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Valproix, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg: 515-01-1710-10-001 od 07.12.2011.