Početna stranica Početna stranica

Kvetiapin PharmaS
kvetiapin

UPUTSTVOZA LEK


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 25mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 100mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 200mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 300mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o.


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o.

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


▲Kvetiapin PharmaS, 25mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 100mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 200mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 300mg, film tableta

INN: kvetiapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kvetiapin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvetiapin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Kvetiapin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kvetiapin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KVETIAPIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN

  Kvetiapin PharmaS sadrži supstancu koja se zove kvetiapin. On spada u grupu lekova koji se nazivaju

  antipsihotici. Kvetiapin PharmaS se može koristiti u lečenju nekoliko oboljenja, kao što su:

  • Shizofrenija: kada možete videti, čuti ili osećati stvari koje ne postoje, verovati u stvari koje nisu istinite ili osećati neuobičajenu sumnjičavost, uznemirenost, zbunjenost, krivicu, napetost ili depresiju.

  • Manija: kada se osećate veoma uzbuđeno, ushićeno, usplahireno, entuzijastično ili hiperaktivno ili imate smanjenu sposobnost rasuđivanja, uključujući postojanje agresije ili rušilačkog ponašanja.

  • Bipolarna depresija: kada stalno osećate da ste tužni ili Vam se čini da ste možda potišteni, imate osećanje krivice, nedostatak energije, ako izgubite apetit ili ne možete da spavate.

   Lekar može da nastavi da Vam propisuje lek Kvetiapin PharmaS čak i kada budete počeli da se osećate bolje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KVETIAPIN PHARMAS


  Lek Kvetiapin PharmaS ne smete koristiti ako:


  • ste alergični (preosetljivi) na kvetiapin ili na neki drugi sastojak leka Kvetiapin PharmaS (videti odeljak 6 „Dodatne informacije“).

  • uzimate sledeće lekove:

   • za lečenje HIVa;


   • za lečenje gljivičnih infekcija (azoli);


   • za lečenje infekcija (eritromicin ili klaritromicin);


   • za lečenje depresije (nefazodon).


    Nemojte uzimati Kvetiapin PharmaS ako se bilo šta od ovoga gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Kvetiapin PharmaS.


    Kada uzmete lek Kvetiapin PharmaS, posebno vodite računa:


    Pre nego što počnete da uzimate lek, obavestite lekara ako:

  • Vi ili neko u Vašoj porodici ima ili je imao problem sa srcem (poremećaj srčanog ritma ili ukoliko uzimate lekove koji mogu uticati na ritam srca),

  • imate nizak krvni pritisak,

  • ste imali moždani udar, posebno ukoliko ste u starijem zivotnom dobu,

  • imate probleme sa jetrom,

  • ste ikada imali epileptičke napade (konvulzije),

  • znate da ste u prošlosti imali malu koncentraciju belih krvnih zrnaca (zbog primene nekih drugih lekova ili nevezana za primenu drugih lekova koja može, a ne mora da bude prouzrokovana nekim drugim lekovima),

  • imate šećernu bolest ili kod Vas postoji rizik od razvoja šećerne bolesti. U tom slučaju, lekar će verovatno proveravati koncentraciju šećera u krvi dok uzimate lek Kvetiapin PharmaS,

  • spadate u grupu starijih osoba sa demencijom (postepen gubitak pojedinih funkcija mozga). U tom slučaju, Kvetiapin PharmaS se ne sme uzimati zato što grupa lekova kojoj on pripada može da poveća rizik od moždanog udara (šloga) ili, u nekim slučajevima, rizik od smrti kod starijih osoba sa


   demencijom.

  • Ako je kod Vas ili kod nekog iz Vase porodice dolazilo do formiranja krvnih ugrusaka, jer su lekovi kao sto je Kvetiapin Pharmas povezani sa formiranjem krvnih ugrusaka.


   Odmah obavestite lekara ako nakon primene leka osetite:

  • u isto vreme visoku temperaturu (groznicu), ozbiljno kočenje u misićama, znojite se i imate poremećaj svesti. Ovaj poremećaj se zove „neuroleptički maligni sindrom“. U ovom slučaju Vam je potrebna hitna intervencija lekara.

  • nekontrolisane pokrete, pre svega lica ili jezika.

  • vrtoglavicu ili ako se osećate izuzetno pospano. Ovo može povećati rizik od slučajnih povreda (padova) kod starijih pacijenata.

  • konvulzije (epileptički napad)

  • dugotrajnu i bolnu erekciju (prijapizam)


   Ova stanja mogu biti izazvana primenom leka Karbis PharmaS.


   Razmišljanje o samoubistvu i pogoršanje stanja depresije

   Ako ste depresivni, možda ćete nekada pomisliti da povredite sebe ili da se ubijete. To može biti intenzivnije

   kada se prvi put uvede terapija, pošto grupi lekova kojoj pripada Kvetiapin PharmaS treba vremena da počnu da deluju, obično oko dve nedelje, ali ponekad i duže. Ova razmišljanja se, takođe, mogu intezivirati i ako naglo prestanete sa primenom ovog leka. Ovakve misli se česće javljaju kod mlađih odraslih osoba. Podaci iz kliničkih studija ukazuju na povećan rizik od razmisljanja o samoubistvu i ponašanja koje vodi samoubistvu kod mladih odraslih osoba sa depresijom (mlađih od 25 god).

   Ukoliko bilo kada počnete da razmišljate o samopovređivanju ili samoubistvu, odmah se obratite lekaru ili idite u bolnicu. Možda će biti korisno da kažete Vašem rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni i da ga zamolite da pročita ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija pogoršala ili ako su zabrinuti zbog promena u Vašem ponašanju.


   Zabeležen je porast telesne mase kod pacijenata koji su uzimali lek Kvetiapin PharmaS. Vi i Vas lekar treba redovno da proveravate Vasu telesnu masu.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, zato što on može da utiče na način delovanja ovog leka. Ovo, takođe, uključuje i lekove koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta i biljne lekove.

   Nemojte uzimati lek Kvetiapin PharmaS ako primenjujete neki od sledećih lekova:

   • za lečenje HIVa;

   • za lečenje gljivičnih infekcija (azoli);

   • za lečenje infekcija (eritromicin ili klaritromicin);

   • za lečenje depresije (nefazodon).


    Obavezno obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • lekove za terapiju epilepsije (kao što su fenitoin ili karbamazepin),

  • lekove za terapiju visokog krvnog pritisaka,


  • barbiturate (za probleme sa spavanjem),

  • tioridazin (drugi antipsihotik),

  • lekove koji utiču na srce, na primer, lekove koji mogu da izazovu disbalans elektrolita (nizak nivo kalijuma i magnezijuma u krvi), kao što su diuretici (tablete za izbacivanje vode) ili određeni antibiotici (lekovi za lečenje infekcija).


   Pre nego što prestanete da uzimate bilo koji lek, morate prvo razgovarati sa lekarom.


   Uzimanje leka Kvetiapin PharmaS sa hranom ili pićima


  • Kvetiapin PharmaS se može uzimati sa hranom ili bez nje.

  • Vodite računa koliko alkohola pijete, zbog toga što kombinovano delovanje leka Kvetiapin PharmaS i alkohola može da izazove pospanost.

  • Nemojte da pijete sok od grejpfruta dok uzimate lek Kvetiapin PharmaS. On može da utiče na način delovanja leka.


   Primena leka Kvetiapin PharmaS u periodu trudnoće i dojenja

   Ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite bebu, razgovarajte se lekarom pre nego što počnete da uzimate

   lek Kvetiapin PharmaS. Lek Kvetiapin PharmaS ne smete uzimeti tokom trudnoće, osim ako niste prethodno razgovarali sa Vašim lekarom. Kvetiapin PharmaS ne bi trebalo uzimati ako dojite.


   Sledeći simptomi se mogu primetiti kod novorođenčadi čije su majke uzimale Kvetiapin PharmaS u poslednjem trimestru trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće): drhtanje, ukočenost mišića i/ili slabost, pospanost, uznemirenost, problemi sa disanjem i problemi sa ishranom. Ukoliko se kod Vaše bebe pojavi bilo koji od ovih simptoma morate se obratiti lekaru

   Uticaj leka Kvetiapin PharmaS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti. Za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad na mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Kvetiapin PharmaS


   Kvetiapin PharmaS sadrži laktozu, koja predstavlja vrstu šećera. Ako Vam je lekar ili farmaceut ranije rekao da ne podnosite ili ne možete da varite neke šećere, razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


   Efekti na rezultate testova ispitivanja prisustva droge u urinu


   Ako radite testiranje za prisustvo droga u mokraći, uzimanje leka Kvetiapin PharmaS može da prouzrokuje pozitivne rezultate za metadon ili lekove protiv depresije koji se zovu triciklični antidepresivi (TCA), kada se koriste određene metode ispitivanja, čak iako ne uzimate metadon ili lekove TCA grupe. Rezultati tada moraju da se potvrde specifičnijim metodama testiranja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KVETIAPIN PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu. Vaš lekar će odlučiti kolika početna doza Vam je potrebna. Doza održavanja (dnevna doza) će zavisiti od vrste Vaše bolesti i Vaših potreba, i to će obično biti između 150 mg i 800 mg.


  • Tablete uzimajte jednom dnevno, pre spavanja, ili dva puta dnevno, u zavisnosti od bolesti.

  • Progutajte celu tabletu s gutljajem vode.

  • Nemojte piti sok od grejpfruta dok uzimate lek Kvetiapin PharmaS, jer on može uticati na delovanje leka.

  • Nemojte prekidati sa uzimanjem leka, čak ni ako se osećate bolje, osim ako Vam to nije rekao lekar.


   Problemi sa jetrom

   Ako imate probleme sa jetrom, lekar može promeniti dozu leka koju uzimate.


   Starije osobe

   Ukoliko ste starijeg životnog doba, lekar Vam može promeniti dozu leka.


   Deca i adolescenti mlađi od 18 godina

   Lek Kvetiapin PharmaS se ne primenjuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


   Ako ste uzeli više leka Kvetiapin PharmaS nego što je trebalo


   Ako ste uzeli više leka Kvetiapin PharmaS nego što Vam je lekar propisao, možda ćete osećati pospanost, vrtoglavicu ili ošamućenost ili možete osetiti nenormalno lupanje srca. Odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici. Sa sobom ponesite pakovanje leka Kvetiapin PharmaS.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvetiapin PharmaS


   Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. U slučaju da je uskoro vreme za sledeću dozu, sačekajte do tada. Nemojte uzimati dvostruku dozu da bi nadomestili propuštenu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Kvetiapin PharmaS


   Ako naglo prestanete da uzimate Kvetiapin PharmaS možda nećete moći da spavate (nesanica), možda ćete osećati mučninu ili glavobolju, imati dijareju, povraćati, osetiti vrtoglavicu ili biti razdražljivi. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje.

   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Kvetiapin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ako se javi bilo šta od sledećeg, prestanite sa uzimanjem leka Kvetiapin PharmaS i odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu bolnicu, zato što će Vam možda trebati hitna medicinska pomoć:


  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • napadi ili konvulzije (naizmenično grčenje i opuštanje mišića (usled epilepsije, psiholoških ili fizioloških uzroka)) ,

  • alergijske reakcije koje mogu uključiti izdignute čvoriće (površinske plikove), oticanje kože i oticanje oko usta,

  • nekontrolisani pokreti, pre svega lica ili jezika (tardivna diskinezija).

   Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • visoka temperatura (groznica), oticanje, ukočeni mišići, osećaj pospanosti ili nesvestica, veliko povećanje krvnog pritiska ili ubrzani rad srca (poremećaj koji se zove „neuroleptički maligni sindrom“),

  • žutica (žuta prebojenost kože i beonjača),

  • hepatitis (zapaljenje jetre),

  • prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija),

  • krvni ugrušci u venama, naročito u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo nogu), koji mogu da putuju kroz krvne sudove do pluća i da izazovu bol u grudima i probleme sa disanjem.


   Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija) koja može da uključuje probleme sa disanjem, ošamućenost i kolaps,

  • naglo oticanje kože, obično oko očiju, usana i grla (angioedem).


   Ostala moguća neželjena dejstva:

   Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica (može da dovede do padova), glavobolja, suva usta,

  • osećaj pospanosti (može nestati vremenom, kako budete nastavili sa uzimanjem leka Kvetiapin PharmaS) (može da dovede do padova),

  • simptomi obustave (simptomi koji se javljaju kada prestanete sa uzimanjem leka Kvetiapin PharmaS) uključuju nemogućnost spavanja (nesanica), mučninu, glavobolju, dijareju, povraćanje, vrtoglavicu i razdražljivost. Savetuje se period postepenog prekida terapije u toku najmanje 1 do 2 nedelje,

  • povećanje telesne mase.


   Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ubrzan rad srca,

  • osećaj kao da Vam srce jako udara, tuče ili preskače,

  • zapušen nos,

  • loše varenje ili zatvor,

  • osećanje slabosti, nesvestica (može uzrokovati padove)

  • oticanje ruku i nogu,


  • povišen nivo šećera u krvi,

  • nizak krvni pritisak prilikom ustajanja. Zbog toga možete da osetite vrtoglavicu ili nesvesticu (može da dovede do padova),

  • zamućenje vida,

  • neprirodni pokreti mišića. To uključuje probleme sa započinjanjem pokreta, drhtanje, osećanje nemira ili ukočenost mišića bez bolova,

  • neuobičajeni snovi i noćne more,

  • pojačan osećaj gladi,

  • osećanje razdražljivosti,

  • poremećaj govora i otežano sporazumevanje,

  • kratak dah,

  • povraćanje (uglavnom kod starijih),

  • groznica,

  • samoubilačke misli i pogoršanje stanja depresije.


   Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • neprijatan osećaj u nogama (naziva se i sindrom nemirnih nogu),

  • teškoće sa gutanjem,

  • seksualna disfunkcija,

  • nesvestica (može dovesti do padova),

  • pogoršanje već postojeće šećerne bolesti (dijabetesa)

  • promena električne aktivnosti srca koja se uočava na EKG zapisu (produženje QT intervala)


   Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • oticanje grudi i neočekivana produkcija mleka (galaktoreja),

  • menstrualni poremećaji,

  • šetanje, pričanje, jedenje ili ostale aktivnosti dok ste u snu,

  • smanjenje telesne temperature (hipotermija),

  • zapaljenje pankreasa.


   Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ozbiljan osip, plikovi ili crvene površine na koži,

  • neodgovarajuće lučenje hormona koji kontroliše količinu mokraće,

  • pucanje mišićnih vlakana i bol u mišićima (rabdomioliza).


   Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)

  • osip kože sa nepravilnim crvenim mrljama (eritema multiforme)

  • ozbiljna, iznenadna alergijska reakcija sa simptomima kao što su groznica, plikovi po koži i ljušćenje kože (toksična nekroliza epiderma)


   Grupa lekova kojoj pripada Kvetiapin PharmaS može izazvati probleme sa srčanim ritmom koji mogu biti teški, a u pojedinim slučajevima i fatalni.


   Neka neželjena dejstva se mogu primetiti samo pri analizi krvi. Ona uključuju promene u količini određenih masti (trigliceridi i ukupan holesterol) ili šećera u krvi, smanjenje broja određenih vrsta krvnih zrnaca, smanjenje


   količine natrijuma u krvi, promene u nivou hormona štitne žlezde u krvi, povećanje kreatin fosfokinaze u krvi (supstanca u mišićima) i povećanje količine hormona koji se zove prolaktin u krvi. Povećanje hormona prolaktina može u retkim slučajevima da dovede do sledećeg:

  • Kod muškaraca i žena može da dođe do oticanja grudi i neočekivane produkcije mleka.

  • Kod žena može da dođe do izostanka menstruacije ili do neredovnog menstrualnog ciklusa. Lekar će možda, s vremena na vreme, tražiti da uradite krvnu sliku.


   Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


   Deca i adolescenti

   Ista neželjena dejstva koja mogu da se jave kod odraslih mogu da se jave i kod dece i adolescenata.

   Sledeća neželjena dejstva su primećena samo kod dece i adolescenata:


   Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povećanje krvnog pritiska.


   Sledeća neželjena dejstva su češće primećena kod dece i adolescenata:


   Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Povećana količina hormona koji se zove prolaktin, u krvi. Povećanje hormona prolaktina može u retkim slučajevima da dovede do sledećeg:

   • kod dečaka i devojčica može da dođe do oticanja grudi i neočekivane produkcije mleka,

   • kod devojčica može da dođe do izostanka menstruacije ili do neredovnog menstrualnog ciklusa.


  • Povećan apetit.

  • Neprirodni pokreti mišića. To uključuje probleme sa otpočinjanjem pokreta mišića, drhtanje, osećaj nemira ili ukočenost mišića bez bolova.


 5. KAKO ČUVATI LEK KVETIAPIN PHARMAS

  Lek čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe


  4 godine.

  Kvetiapin PharmaS film tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 250C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kvetiapin PharmaS


Aktivna supstanca Kvetiapin PharmaS film tableta je kvetiapin (u obliku kvetiapin-hemifumarata).

Jedna film tableta sadrži 25mg ili 100mg ili 200mg ili 300mg kvetiapina (u obliku kvetiapin-hemifumarata). Kvetiapin PharmaS film tablete 25mg; 100mg; 200mg i 300mg sadrže sledeće pomoćne supstance:

Kvetiapin PharmaS 25mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).

Kvetiapin PharmaS 100mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).

Kvetiapin PharmaS 200mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film: Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350; triacetin)

Opadry II 33G24283 ružičasti (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350; triacetin; gvožđe(III)-oksid, crveni i gvožđe(III)-oksid, žuti).

Kvetiapin PharmaS 300mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).


Kako izgleda lek Kvetiapin PharmaS i sadržaj pakovanja


Kvetiapin PharmaS, 25 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutim oznakama “E” na jednoj i “201” na drugoj strani.


Kvetiapin PharmaS, 100 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E202” na jednoj strani.

Kvetiapin PharmaS, 200 mg, film tableta

Ružičasta, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E204” na jednoj strani.

Kvetiapin PharmaS, 300 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E205” na jednoj strani.


Pakovanje:

60 (6x10) film tableta po 25 mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 100 mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 200 mg u PVC/PVdC -Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 300 mg u PVC/PVdC -Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o.

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o.

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4515-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4516-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4518-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4519-11-001 od 13.08.2012.