Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Urorec

CENE U APOTEKAMA

kapsula, tvrda; 4 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 672,41 din.

kapsula, tvrda; 8 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.343,89 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Urorec®, kapsula, tvrda, 4 mg Pakovanje: blister, 3x10 kapsula, tvrdih


Urorec®, kapsula, tvrda, 8 mg Pakovanje: blister, 3x10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.


Adresa: Via M. Civitali 1 – 20148 Milan, Italija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Urorec®, kapsula, tvrda, 4 mg

Urorec®, kapsula, tvrda, 8 mg


silodosin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Urorec i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Urorec

 3. Kako se upotrebljava lek Urorec

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Urorec

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK UROREC I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Urorec

  Urorec pripada grupi lekova pod nazivom blokatori alfa1A-adrenergičkih receptora.

  Lek Urorec selektivno deluje na receptore koji se nalaze na prostati, bešici i uretri. Blokiranje ovih receptora

  dovodi do opuštanja glatkih mišića u ovim tkivima. Na taj način se olakšava uriniranje i ublažavaju simptomi.


  Čemu je namenjen lek Urorec

  Lek Urorec se koristi kod muškaraca za lečenje simptoma urinarnog trakta koji su povezani sa benignim uvećanjem prostate (hiperplazijom prostate), kao što su:


  • Otežan početak mokrenja

  • Osećaj da bešika nije potpuno prazna,

  • Učestala potreba za mokrenjem, čak i noću.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK UROREC


  Lek Urorec ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na silodosin ili na neki od sastojaka leka Urorec (videti deo „Šta sadrži lek Urorec“).


   Kada uzimate lek Urorec, posebno vodite računa:

  • Ukoliko treba da imate operaciju oka zbog zamućenosti očnog sočiva (operacija katarakte), neophodno je da odmah obavestite očnog lekara o tome da primate ili ste prethodno primali terapiju lekom Urorec. To je važno jer je kod nekih pacijenata koji su primali ovaj lek, tokom operacije katarakte došlo do opuštanja mišićnog tonusa dužice oka (obojenog dela oka). U tim slučajevima lekar specijalista može da preduzme odgovarajuće mere koje se tiču primene leka ili primeni odgovarajuće hirurške tehnike tokom operacije. Posavetujte se sa lekarom da li pre operacije katarakte treba da odložite ili privremeno prekinete terapiju lekom Urorec.

  • Ako ste ikada osetili vrtoglavicu ili nesvesticu pri naglom ustajanju, obavestite lekara pre primene leka Urorec.

   Vrtoglavica pri ustajanju i povremena nesvestica se mogu javiti pri primeni leka Urorec, posebno na početku terapije ili u slučaju kada se istovremeno uzimaju lekovi za snižavanje krvnog pritiska. Ukoliko se ovo desi, obavezno odmah sedite ili lezite dok simptomi ne prestanu i obavestite lekara o ovoj pojavi (videti i poglavlje „Uticaj leka Urorec na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama“).

  • Ukoliko imate ozbiljnih problema sa jetrom, ne treba da uzimate lek Urorec, jer primena ovog leka nije ispitivana kod ovog stanja.

  • Ukoliko imate problema sa bubrezima, posavetujte se sa lekarom. Ako imate umereno oštećenje bubrega, lekar će pažljivo započeti terapiju lekom Urorec, primenom manje doze leka (videti poglavlje 3 Doziranje). Ukoliko imate teško oštećenje bubrega, ne treba da uzimate lek Urorec.

  • Budući da benigno uvećanje prostate i karcinom prostate mogu imati iste simptome, neophodno je da lekar utvrdi da nemate karcinom prostate pre započinjanja terapije lekom Urorec. Urorec se ne koristi za lečenje karcinoma prostate.


  • Lečenje lekom Urorec može dovesti do poremećaja ejakulacije (smanjene količine semene tečnosti) koji mogu privremeno da utiču na plodnost muškarca. Ovaj efekat nestaje po prekidu terapije. Obavezno obavestite lekara ukoliko planirate porodicu.

  • Urorec se ne preporučuje kod pacijenata mlađih od 18 godina jer ne postoje relevantne indikacije kod ove starosne grupe.

   Primena drugih lekova

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Obavestite lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:

   • Lekove za snižavanje krvnog pritiska (konkretno, alfa1- blokatore, kao što je prazosin ili doksazosin) zato što postoji rizik pojačavanja dejstva ovih lekova usled primene leka Urorec.

   • Lekove protiv gljivičnih infekcija (kao što je ketokonazol ili itrakonazol), lekove u terapiji HIV infekcije (kao što je ritonavir) ili lekove koji se koriste nakon transplantacije organa kako bi se sprečilo odbacivanje organa (kao što je ciklosporin) jer ovi lekovi mogu da povećaju koncentraciju leka Urorec u krvi.

   • Lekove za lečenje problema u postizanju ili održavanju erekcije (kao što je sildenafil ili tadalafil) jer njihova istovremena primena sa lekom Urorec može da dovede do snižavanja krvnog pritiska.

   • Lekove za lečenje epilepsije ili rifampicin (za lečenje tuberkuloze), jer mogu da smanje dejstvo leka Urorec.


    Uzimanje leka Urorec sa hranom ili pićima


    Lek Urorec uzimajte uvek uz obrok (videti poglavlje 3 „Kako se upotrebljava lek Urorec“).


    Primena leka Urorec u periodu trudnoće i dojenja


    Nije primenljivo.


    Uticaj leka Urorec na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Ukoliko osetite nesvesticu, vrtoglavicu, pospanost ili zamućen vid, nemojte voziti niti rukovati mašinama.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Urorec


    Lek ne sadrži pomoćne supstance koje mogu uticati na bezbednost primene leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK UROREC


  Uvek uzimajte lek Urorec onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doza

  Uobičajena doza je jedna kapsula leka Urorec od 8 mg dnevno. Lek se uzima oralno.


  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom bubrega

  Ukoliko imate umereno oštećenje bubrega, lekar vam može propisati manju dozu. U tom slučaju se primenjuju


  Urorec kapsule od 4 mg.


  Kada se i kako primenjuje lek Urorec

  Kapsulu uvek uzmite uz obrok, po mogućstvu u isto vreme svakog dana. Kapsule ne treba lomiti ni žvakati, već ih treba progutati cele, sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Urorec nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru. Ukoliko se javi vrtoglavica ili slabost, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Urorec


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, popijte ga kad se setite. Ukoliko je već vreme za sledeću dozu, preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Urorec


  Ukoliko prekinete terapiju može doći do ponovne pojave simptoma.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Urorec može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata. Najčešća neželjena reakcija je smanjenje količine semene tečnosti. Ovaj efekat nestaje po prestanku primene

  leka Urorec. Obavestite lekara ukoliko planirate porodicu.


  Mogu se javiti i vrtoglavica, vrtoglavica pri ustajanju, i povremeno nesvestica. Ukoliko osetite slabost ili vrtoglavicu, obavezno sedite ili lezite do prestanka simptoma. Ukoliko dođe do pojave vrtoglavice ili nesvestice pri ustajanju, obavezno se što pre javite lekaru.


  Urorec može da izazove komplikacije tokom operacije katarakte (operacije oka usled zamućenosti očnog sočiva, videti poglavlje „Kada uzimate lek Urorec, posebno vodite računa“). Veoma je važno da obavestite očnog lekara o primeni leka Urorec.


  Moguće neželjene reakcije su navedene po učestalosti na sledeći način:


  Veoma česte

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česte

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremene

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retke

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retke

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznata učestalost

  učestalost se ne može utvrditi na osnovu postojećih podataka


  Veoma česte neželjene reakcije

  • poremećaji ejakulacije (manja količina ili odsustvo semene tečnosti, videti poglavlje „Kada uzimate lek Urorec, posebno vodite računa“).


   Česte neželjene reakcije

  • Vrtoglavica, uključujući i vrtoglavicu pri ustajanju (videti u tekstu iznad)

  • Curenje ili zapušenost nosa

  • Dijareja


   Povremene neželjene reakcije

  • Smanjen libido

  • Mučnina

  • Suvoća usta

  • Poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije

  • Ubrzan rad srca

  • Simptomi alergijskih reakcija na koži, kao što su osip, svrab, urtikarija i osip izazvan lekom

  • Abnormalne vrednosti testova funkcije jetre


   Retke neželjene reakcije:

  • Brzi ili nepravilni otkucaji srca (koji se nazivaju palpitacije)


   Reakcije nepoznate učestalosti

  • Opuštanje dužice oka tokom operacije katarakte (videti u tekstu iznad)

  • Nesvestica


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Ukoliko osetite nepovoljan uticaj na vaš seksualni život, obavestite lekara o tome.


 5. KAKO ČUVATI LEK UROREC

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Ne koristiti lek Urorec ukoliko je pakovanje oštećeno.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Urorec


Urorec, 4 mg:


Sadržaj kapsule: manitol (E421); skrob preželatinizovan (sadrži: kukuruzni skrob preželatinizovan 1500 i kukuruzni skrob preželatinizovan PCSTMPC-10); magnezijum-stearat i natrijum-laurilsulfat.

Sastav kapsule:

telo/kapa: želatin; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Urorec i sadržaj pakovanja


Urorec, 4 mg: žute, dvodelne, tvrde, želatinske kapsule br 3. Kapsule sadrže bele do bledožućkaste fine čestice i/ili prašak.


Urorec, 8 mg: bele, dvodelne, tvrde, želatinske kapsule br 0. Kapsule sadrže bele do bledožućkaste fine čestice i/ili prašak.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC - aluminijumski blister, sa 10 kapsula, tvrdih.


Spoljnje pakovanje je kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera (ukupno 30 kapsula, tvrdih)


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18 Beograd, Srbija


Proizvođač:


Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali 1

I-20148 Milan

Italy

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Urorec, 4 mg: 515-01-8288-11-001 od 04.03.2013.

Urorec, 8 mg: 515-01-8294-11-001 od 04.03.2013.