Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Yasmin

CENE U APOTEKAMA

film tableta; 3mg + 0.03mg; ukupno 21 kom, blister, 1 x 21 kom
CENA: 1.219,55 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Yasmin®, film tableta, 3 mg/ 0,03mg Pakovanje: blister, 1 x 21 film tableta


Proizvođač: Bayer Pharma AG


Adresa: Berlin, Muellerstrasse 178, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Yasmin®, 3 mg/0,03 mg, film tableta Drospirenon, etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Yasmin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasmin

  Kada lek Yasmin ne smete da koristite

  Kada uzimate lek Yasmin posebno vodite računa Lek Yasmin i venski/arterijski ugrušci krvi

  Lek Yasmin i rak Krvarenje između perioda

  Šta uraditi ako se ne pojavi krvarenje u nedelji pauze

  Yasmin i primena drugih lekova

  Upotreba leka Yasmin sa hranom i pićem Laboratorijski nalazi

  Primena leka Yasmin u periodu trudnoće i dojenja

  Uticaj leka Yasmin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Važne informacije o nekim sastojcima leka Yasmin

 3. Kako se upotrebljava lek Yasmin

  Uzimanje prvog pakovanja leka Yasmin Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasmin

  Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv Odlaganje menstruacije: šta treba da znate

  Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako se lek Yasmin čuva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Yasmin I ČEMU JE NAMENJEN


  • Yasmin je tableta za kontracepciju i koristi se za sprečavanje trudnoće.


  • Svaka svetložuta film tableta sadrži malu količinu dva različita ženska hormona, drospirenon i etinilestradiol.


  • Tablete za kontracepciju koje sadrže dva hormona se nazivaju ,,kombinovane tablete za kontracepciju” (KOK).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Yasmin


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Opšte napomene


  Pre no što počnete da uzimate lek Yasmin, Vaš lekar će Vam postaviti izvesna pitanja o Vašoj ličnoj anamnezi i anamnezi Vaših bliskih rođaka. Lekar će takođe izmeriti Vaš krvni pritisak, a u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, može da izvrši i neka druga ispitivanja.


  U ovom uputstvu, opisan je veći broj situacija kada treba da prestanete da uzimate lek Yasmin, ili kada pouzdanost leka Yasmin može da bude umanjena. U takvim situacijama ili treba da se uzdržavate od seksualnih odnosa ili treba da preduzmete dodatne nehormonske mere kontracepcije, npr. koristite kondom ili neki drugi metod mehaničke zaštite. Ne koristite metode ,,plodnih dana“ ili merenja temperature. Te metode mogu da budu nepouzdane jer lek Yasmin menja mesečne promene telesne temperature i cervikalnog sekreta.


  Yasmin, kao ni druge kombinovane tablete za kontracepciju, ne štiti od HIV infekcije (AIDS) ili bilo koje druge seksualno prenosive bolesti.


  Lek Yasmin ne smete koristiti:

  • ako imate (ili ste ranije imali) ugrušak krvi u nekom krvnom sudu noge (tromboza), pluća (plućna embolija) ili drugim organima

  • ako imate (ili ste ranije imali) srčani udar ili moždani udar

  • ako imate (ili ste ranije imali) oboljenje koje može da bude indikator (i) budućeg srčanog udara (npr. angina pektoris koja izaziva jak bol u grudima) ili (i) moždanog udara (npr. manji moždani udar bez posledičnih efekata)

  • ako imate neko oboljenje koje može da poveća rizik od pojave ugruška u arterijama. To se odnosi na sledeća oboljenja: - šećerna bolest sa oštećenjem krvnih sudova

   • veoma visok krvni pritisak

   • veoma visok nivo masnoća u krvi (holesterol ili trigliceridi)

  • ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (na primer, nedostatak proteina C)

  • ako imate (ili ste ranije imali) izvesnu vrstu migrene (sa takozvanim fokalnim neurološkim simptomima)

  • ako imate (ili ste ranije imali) oboljenje jetre a funkcija Vaše jetre još uvek nije u normali


  • ako Vaši bubrezi ne rade dobro (otkazivanje bubrega)

  • ako imate (ili ste ranije imali) tumor jetre

  • ako imate (ili ste ranije imali) ili se sumnjalo na rak dojke ili rak genitalnih organa

  • ako imate bilo kakvo neuobičajeno vaginalno krvarenje

  • ako ste alergični (preosetljivi) na etinilestradiol ili drospirenon, ili na bilo koji drugi sastojak leka Yasmin (videti deo “Šta sadrži lek Yasmin”). To može da izazove svrab, ospu ili otok.

   Kada uzimate lek Yasmin posebno vodite računa:

   U nekim situacijama morate da budete posebno oprezni dok uzimate lek Yasmin ili bilo koje druge kombinovane tablete za kontracepciju, a možda će biti neophodni redovni lekarski pregledi. Konsultujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da koristite lek Yasmin ukoliko se bilo koje od sledećih stanja odnosi na Vas. Takođe, ako se bilo koje od sledećih stanja pojavi ili pogorša dok uzimate lek Yasmin morate da se posavetujete sa svojim lekarom:

  • ako neka od bliskih rođaka ima ili je ikada imala rak dojke

  • ako imate oboljenje jetre ili žučne kese

  • ako imate šećernu bolest (dijabetes)

  • ako patite od depresije

  • ako imate Kronovu bolest ili zapalenjsko oboljenje creva (ulcerozni kolitis)

  • ako imate oboljenje krvi pod nazivom hemolitički uremijski sindrom (HUS) koji izaziva oštećenje bubrega

  • ako imate oboljenje krvi, zvano bolest srpastih ćelija

  • ako imate epilepsiju (vidite odeljak ,,Primena drugih lekova”)

  • ako imate oboljenje imunog sistema nazvano sistemski lupus eritematozus (SLE)

  • ako imate oboljenje koje se prvi put pojavilo tokom trudnoće ili ranijeg korišćenja polnih hormona, npr. gubitak sluha, oboljenje krvi zvano porfirija, ospa kože sa mehurićima tokom trudnoće (gestacioni herpes), oboljenje nerava koje izaziva iznenadne pokrete tela (Sidenhamova horeja)

  • ako imate (ili ste ikada imali) pigmentne mrlje, takozvane ,,trudničke mrlje” naročito na licu i vratu. Ako je to slučaj, izbegavajte neposredno izlaganje suncu ili ultravioletnom svetlu

  • ako imate nasledan angioedem, proizvodi koji sadrže estrogene mogu da izazovu ili da pogoršaju simptome.

   Odmah se obratite svom lekaru ako osetite simptome angioedema kao npr. otok lica, jezika i/ili grla i/ili teško gutanje ili koprivnjaču, udruženo sa otežanim disanjem.


   Žene sa hipertrigliceridemijom, ili porodičnom istorijom ovog poremećaja, mogu biti izložene povećanom riziku od pankreatitisa (zapaljenja pankreasa) kada uzimaju KOK.


   Pre nego što počnete da koristite lek Yasmin, razgovarajte sa svojim lekarom.


   Yasmin i venski/arterijski ugrušci krvi


   Venski krvni ugrušak


   Korišćenje bilo koje kombinovane tablete za kontracepciju, uključujući i lek Yasmin, povećava rizik da se kod korisnica pojavi venski krvni ugrušak (venska tromboza) u poređenju sa ženama koje uopšte ne uzimaju tablete za kontracepciju.


   Rizik pojave venskih krvnih ugrušaka kod korisnica kombinovanih tableta za kontracepciju se povećava:

  • sa godinama

  • ako ste gojazni

  • ako je neko od bliskih rođaka u Vašim godinama imao krvni ugrušak u nozi, plućima (plućnu emboliju), ili drugom organu u mlađem uzrastu

  • ako Vam je potrebna hirurška intervencija, ako imate ozbiljnu povredu ili ako imate produžen period imobilizacije. Važno je da kažete svom lekaru da koristite lek Yasmin jer će lečenje možda morati da se prekine. Vaš lekar će Vam reći kada ponovo da počnete da uzimate lek Yasmin. To je obično dve nedelje nakon što se oporavite.


   Šanse za pojavu ugruška krvi su povećane ukoliko koristite tablete za kontracepciju.


   • Od 100.000 žena koje ne koriste tablete za kontracepciju i nisu trudne, tokom jedne godine, ugrušak krvi može da se pojavi kod oko 5-10.


   • Od 100.000 žena koje koriste tablete za kontracepciju kao Yasmin, tokom jedne godine, ugrušak krvi može da se pojavi kod oko 30-40, mada tačan broj nije poznat.


   • Od 100.000 žena koje su trudne, tokom jedne godine, ugrušak krvi može da se pojavi kod oko 60.


    Ugrušak krvi iz vena može da dospe do pluća i može da blokira krvne sudove (što se naziva plućnom embolijom). Formiranje ugrušaka krvi u venama može da bude smrtonosno u 1-2% slučajeva.

    Nivo rizika može da varira u odnosu na tip tablete za kontracepciju koju koristite. Razgovarajte sa svojim lekarom o raspoloživim mogućnostima.


    Korišćenje kombinovanih tableta za kontracepciju je bilo povezano sa povećanim rizikom pojave arterijskog krvnog ugruška (arterijska tromboza), npr. u krvnim sudovima srca (srčani udar) ili mozga (moždani udar).


    Rizik pojave arterijskih krvnih ugrušaka kod korisnica kombinovanih tableta za kontracepciju se povećava:


  • ako ste pušač. Izričito Vam se preporučuje da prestanete da pušite kada koristite lek Yasmin, naročito ako ste stariji od 35 godina

  • ako imate visok nivo holesterola ili triglicerida u krvi

  • ako ste gojazni

  • ako je neko od Vaših bliskih rođaka ikad imao srčani udar ili moždani udar u mlađem uzrastu

  • ako imate visok krvni pritisak

  • ako patite od migrene

  • ako imate problem sa srcem (poremećaj zalistka, poremećaj srčanog ritma)


   Prestanite da uzimate lek Yasmin i odmah se obratite svom lekaru ako primetite moguće znake tromboze kao što su:

   • jak bol i/ili otok jedne noge

   • iznenadni jak bol u grudima koji može da se širi u levu ruku

   • iznenandni gubitak vazduha

   • iznenadni kašalj bez ikakvog očiglednog uzroka

   • bilo kakva neuobičajena, jaka ili dugotrajna glavobolja, ili pogoršanje migrene

   • delimično ili potpuno slepilo, ili dvostruki vid

   • teškoće sa govorom, ili gubitak mogućnosti govora

   • vrtoglavice ili nesvestice

   • slabost, neuobičajen osećaj, ili utrnulost bilo kog dela tela.


   Yasmin i rak


   Rak dojke je uočen nešto češće kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju, ali se ne zna da li to izaziva sama terapija. Na primer, možda se veći broj tumora otkriva kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju jer se one češće pregledaju kod lekara. Rizik pojave tumora dojke postepeno opada nakon prestanka uzimanja kombinovanih tableta za kontracepciju. Važno je da redovno proveravate dojke, a treba da se obratite svom lekaru ako prilikom samopregleda napipate bilo kakvu grudvicu.


   U retkim slučajevima, kod korisnica tableta za kontracepciju prijavljeni su benigni tumori jetre, a u još ređim slučajevima maligni tumori jetre. Obratite se svom lekaru ako imate neuobičajeno jak bol u trbuhu.


   Krvarenje između ciklusa


   Tokom prvih nekoliko meseci uzimanja leka Yasmin, možete da imate neočekivano krvarenje (krvarenje izvan nedelje pauze). Ako se ovo krvarenje javi u više od nekoliko meseci zaredom, ili ako počne nakon izvesnog broja meseci, Vaš lekar će morati da ispita uzrok.


   Šta mora da se uradi ako se ne pojavi krvarenje tokom sedam dana kada ne uzimate tablete


   Ako ste sve tablete uzeli redovno, niste povraćali niti imali jak proliv i niste uzimali bilo koje druge lekove, sasvim je mala verovatnoća da ste trudni.


   Ako se očekivano krvarenje ne javi dva puta uzastopno, možda ste trudni. Odmah se javite svom lekaru. Ne počinjite sledeće pakovanje dok ne budete sigurni da niste trudni.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  • Neki lekovi mogu da učine lek Yasmin manje efikasnim u sprečavanju trudnoće, ili mogu da izazovu neočekivano krvarenje. To uključuje lekove koji se koriste za lečenje:


   • epilepsije (npr. primidon, fenitoin, barbiturati, karbamazepin, okskarbazepin)


   • tuberkuloze (npr. rifampicin)


   • HIV infekcija (ritonavir, nevirapin) ili drugih infekcija (antibiotici poput grizeofulvina, penicilina, tetraciklina)


   • visokog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća (bosentan)


   • biljne lekove koji sadrže kantarion

  • Lek Yasmin može da utiče na delovanje drugih lekova, npr.


   • lekova koji sadrže ciklosporin


   • antiepileptik lamotrigin ( može da dovede do povećane učestalosti napada)


   Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Uzimanje leka Yasmin sa hranom ili pićima


   Lek Yasmin možete uzeti sa ili bez hrane, sa malo vode, ako je potrebno.


   Laboratorijski testovi


   Ako treba da uradite analizu krvi recite svom lekaru ili osoblju laboratorije da uzimate tablete za kontracepciju, jer one mogu da utiču na rezultate nekih ispitivanja.


   Primena leka Yasmin u periodu trudnoće i dojenja


   Ne smete uzimati lek Yasmin ako ste trudni.

   Ako ostanete u drugom stanju dok uzimate lek Yasmin, odmah prekinite uzimanje i obratite se svom lekaru. Ako želite da ostanete u drugom stanju, možete u bilo kom trenutku da prestanete da uzimate lek Yasmin (vidite takođe ,,Ako želite da prestanete da uzimate Yasmin”).


   Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Dojenje

   Uopšte uzev, lek Yasmin se ne preporučuje u periodu dojenja.

   Ako želite da uzimate tablete za kontracepciju dok dojite, obavezno se obratite svom lekaru.


   Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Uticaj leka Yasmin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije poznato da lek Yasmin utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Yasmin


   Lek Yasmin sadrži laktozu.

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Yasmin


  Lek Yasmin uzimajte svakodnevno, ako je potrebno sa malom količinom vode. Tablete možete uzimate nezavisno od obroka, ali bi bilo dobro da ih uzimate svakog dana u približno isto vreme.

  Yasmin je u prometu u kutiji koja sadrži blister sa 21 film tabletom. Na blisteru je pored svake tablete odštampan

  dan u nedelji kada treba uzeti tabletu. Ako, počnete sa uzimanjem tableta u sredu, ondah uzmite tabletu koja je na blisteru označena sa SRE.

  Pratite pravac kretanja strelice na blisteru. Svaki dan uzmite jednu tabletu za kontracepciju, sve dok ne potrošite svih 21.


  Onda sledi interval od 7 dana kada ne uzimate tablete. U toku perioda bez tableta, trebalo bi da se pojavi krvarenje. Ovo tzv. „ krvarenje usled prekida“ obično počinje drugog ili trećeg dana perioda bez tableta.


  Osmog dana od uzimanja poslednje tablete leka Yasmin (nakon sedam dana bez tableta), trebalo bi da počnete sa korišćenjem novog pakovanja, bez obzira na to da li je krvarenje prestalo ili ne. To znači da bi novo pakovanje tableta trebalo da započinjete uvek istog dana u nedelji i da se krvarenje usled prekida javlja uvek u isto vreme.


  Ukoliko koristite tablete Yasmin na ovaj način, zaštićeni ste od trudnoće i u toku perioda od sedam dana kada ne uzimate tablete.


  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem?


  • Ako niste koristili kontraceptivno sredstvo sa hormonima prethodnog meseca.

   Počnite da uzimate lek Yasmin prvog dana ciklusa (odnosno prvog dana menstruacije). Ako počnete sa uzimanjem leka Yasmin prvog dana menstruacije odmah ste zaštićeni od trudnoće. Takođe možete početi 2.-

   5. dana ciklusa, ali tada morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana.


  • Prelaz sa druge kombinovane tablete za kontracepciju, vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera na Yasmin film tablete

   Poželjno je da počnete da uzimate lek Yasmin na dan nakon poslednje aktivne tablete (poslednje tablete koja sadrži aktivne supstance) Vaših prethodnih tableta za kontracepciju, ali najkasnije na dan nakon što se dani bez tableta Vaših prethodnih tableta završe (ili nakon poslednje tablete koja ne sadrži aktivne supstance Vaših prethodnih tableta). Kada prelazite sa kombinovanog kontraceptivnog vaginalnog prstena ili flastera, pridržavajte se saveta Vašeg lekara.


  • Prelaz sa metoda samo sa progestagenom (tableta za kontracepciju samo sa progestagenom, injekcija, implant, ili intrauterini sistem koji otpušta progestagen).

   Možete preći sa tablete za kontracepciju samo sa progestagenom bilo kog dana (sa implanta ili IUS na dan uklanjanja, sa injekcije na dan kada je vreme za sledeću injekciju) ali u svim ovim slučajevima morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja tableta.


  • Posle spontanog ili namernog pobačaja

   Posavetujte se sa vašim lekarom.


  • Posle porođaja

   Posle porođaja možete da počnete da uzimate lek Yasmin između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete nakon 28. dana, morate da koristite takozvani metod barijere (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja leka Yasmin.

   Ako posle porođaja imate odnose pre (ponovnog) početka korišćenja leka Yasmin, morate prvo da budete

   sigurni da niste trudni ili morate da sačekate do sledeće menstruacije.


  • Ako želite da (ponovo) počnete da koristite Yasmin nakon porođaja, a dojite

   Pročitajte deo ,,Dojenje” u okviru odeljka „Primena leka Yasmin u periodu trudnoće i dojenja“.


   Pitajte svog lekara šta da radite ako niste sigurni kada da počnete.

   Ako ste uzeli više leka Yasmin nego što je trebalo


   Nema izveštaja o ozbiljnim neželjenim efektima uzimanja prevelikog broja tableta leka Yasmin.


   Ako uzmete veći broj tableta odjednom, možete da osetite mučninu ili povraćanje. Kod mladih devojaka može da se javi vaginalno krvarenje.


   Ako ste uzeli previše tableta leka Yasmin, ili otkrijete da je dete uzelo tablete, potražite savet od svog lekara ili farmaceuta.


   ŠTA DA RADITE AKO ZABORAVITE DA UZMETE LEK Yasmin


   Ako zaboravite da uzmete lek Yasmin

  • Ako kasnite manje od 12 sati sa uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće nije umanjena. Uzmite tabletu čim se setite i zatim uzmite sledeće tablete ponovo u uobičajeno vreme.

  • Ako kasnite više od 12 sati sa uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće može biti umanjena. Što je veći broj tableta koje ste zaboravili, veći je rizik od trudnoće.

  Rizik nepotpune zaštite od trudnoće je najveći ako zaboravite tabletu na početku ili na kraju pakovanja. Prema tome, treba da se držite sledećih pravila (takođe videti dijagram na strani 13 ):


  • Zaboravili ste više od jedne tablete u jednom pakovanju

   Obratite se svom lekaru.


  • Zaboravljena je jedna tableta u prvoj nedelji

   Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme i koristite dodatne mere zaštite tokom narednih 7 dana, npr, kondom. Ako ste imali odnos tokom nedelje pre nego što ste zaboravili tabletu morate da znate da postoji rizik trudnoće. U tom slučaju, obratite se svom lekaru.


  • Zaboravljena je jedna tableta u drugoj nedelji

   Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Zaštita od trudnoće nije umanjena i nema potrebe da preduzimate dodatne mere kontracepcije. Ukoliko ste zaboravili više od jedne tablete koristite dodatnu zaštitu (kondom) tokom 7 dana.


   • Zaboravljena je jedna tableta u trećoj nedelji

  Možete da se odlučite za jednu od dve mogućnosti:


  1. Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Umesto da imate sedam dana pauze kada ne uzimate tablete, počnite sa sledećim pakovanjem odmah pošto ste uzeli poslednju tabletu.

   Najverovatnije ćete imati menstruaciju na kraju drugog pakovanja – ali može da se pojavi blago krvarenje slično

   menstruaciji tokom drugog pakovanja.


  2. Takođe možete prekinuti sa uzimanjem tableta i preći pravo na sedmodnevnu pauzu bez tableta

   (zabeležite dan kada ste zaboravili da uzmete tabletu). Ako želite da počnete novo pakovanje na Vaš uobičajeni dan, napravite pauzu bez tableta kraću od 7 dana.


   Ako se budete pridržavali jedne od ove dve preporuke, ostaćete zaštićeni od trudnoće.


   Ako ste zaboravili da uzmete bilo koju tabletu iz pakovanja, i nemate krvarenje tokom prve pauze kada ne uzimate tablete, to može da znači da ste trudni. Morate da se obratite svom lekaru pre nego što počnete novo pakovanje.   Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv


   Ako povraćate u roku od 3-4 sata po uzimanju tablete ili imate jak proliv, postoji rizik da se aktivne supstance iz tablete za kontracepciju nisu u potpunosti resorbovale u Vašem telu. Situacija je gotovo ista kao kad se tableta zaboravi. Nakon povraćanja ili proliva, morate uzeti drugu tabletu iz drugog pakovanja što je pre moguće. Ukoliko je moguće, uzimite je u roku od 12 sati od vremena kada uobičajeno uzimate svoju tabletu za kontracepciju. Ako to nije moguće ili je prošlo 12 sati, treba da se pridržavate saveta navedenih u odeljku ,,Ako zaboravite da uzimate lek Yasmin”.


   Odlaganje menstruacije: šta treba da znate


   Mada se to ne preporučuje, možete da odložite menstruaciju tako što ćete da izbegnete sedam dana kada ne uzimate tablete i što ćete preći pravo na novo pakovanje leka Yasmin i završiti ga. Možete imati blago ili menstruaciji slično krvarenje tokom korišćenja drugog pakovanja. Posle uobičajenih sedam dana kada ne uzimate tablete počnite naredno pakovanje.


   Pre nego što odlučite da odložite menstruaciju, posavetujte se sa svojim lekarom. Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate

   Ako uzmete tablete prema uputstvu, Vaša menstruacija će početi tokom sedam dana kada ne uzi mate tablete. Ukoliko morate da promenite taj dan, smanjite broj dana – kada ne uzimate tablete – (ali nikada nemojte da povećate njihov broj – 7 je maksimum!). Na primer, ako počnete sa sedam dana kada ne uzimate tablete u petak, a želite to da promenite na utorak (3 dana ranije) morate početi novo pakovanje 3 dana ranije nego uobičajeno. Ako skratite period kada ne uzimate tablete (npr. 3 dana i manje) može da se desi da uopšte nemate krvarenje u tom periodu. Zatim, može da se javi blago ili menstruaciji slično krvarenje.


   Ako niste sigurni šta da radite, pitajte svog lekara.


   Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin


   Možete prestati da uzimate lek Yasmin kad god želite. Ako ne želite da ostanete u drugom stanju, pitajte svog lekara o drugim pouzdanim metodama kontrole rađanja. Ako želite da ostanete u drugom stanju, prestanite da uzimate lek Yasmin i sačekajte menstruaciju pre no što pokušate da ostanete u drugom stanju. Biće Vam lakše da izračunate očekivani datum porođaja.


   Ako imate dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Yasmin film tablete mogu da imaju neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Sledi spisak neželjenih dejstava koja su bila povezana sa uzimanjem leka Yasmin:


  Česta neželjena dejstva( kod 1-10 na 100 korisnica koje uzimaju lek):


  • Poremećaj menstruacije, krvarenje između menstrualnih ciklusa, bol u dojkama, osetljivost dojki


  • glavobolja, depresivno raspoloženje


  • migrena


  • mučnina


  • gusti, beličasti vaginalni iscedak i vaginalna gljivična infekcija


   Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1000 korisnica koje uzimaju lek):


  • uvećanje dojki, promene u libidu


  • povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak


  • povraćanje, proliv


  • akne, jak svrab, ospa, gubitak kose (alopecija)


  • vaginalna infekcija


  • zadržavanje tečnosti i promene telesne mase


   Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10000 korisnica koje uzimaju lek):


  • alergijske reakcije (preosetljivost), astma


  • sekret iz dojke


  • oštećenje sluha


  • začepljenje krvnog suda zbog formiranja krvnog ugruška bilo gde u telu


  • alergijske reakcije (preosetljivost)

  • promene na koži nodozni eritem (karakterišu ga bolni crvenkasti čvorići na koži) ili multiformni eritem (kožni osip, koji može da bude sa plikovima, i da ima izgled malih meta, u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prstenovima).


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite bilo kakva neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, ili mislite da bi to mogao biti slučaj, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Yasmin


  Čuvati lek Yasmin van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Šta sadrži lek Yasmin

Aktivne supstance leka Yasmin su drospirenon i etinilestradiol.

Svaka film tableta sadrži: drospirenon 3 mg i etinilestradiol 0,03 mg.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete

Laktoza, monohidrat (48,17 mg); Skrob, kukuruzni;

Skrob, modifikovan; Povidon 25 000; Magnezijum-stearat.


Film omotač Hidroksipropilmetilceluloza; Makrogol 6000;

Talk;

Titan-dioksid (E171); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Yasmin i sadržaj pakovanja

Svetložute, okrugle i bikonveksne film tablete, sa utisnutom oznakom “DO” unutar šestougla sa jedne strane.


Unutrašnje pakovanje je blister od prozirnog PVC filma i metalne aluminijumske folije (mat strana je termički zavarena). Blister sadrži 21 film tabletu.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži jedan blister. Pored blistera u kartonskoj kutiji nalazi se i

kartonski uložak za blister.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija Proizvođač: Bayer Pharma AG, Berlin, Mueller Strasse 178, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01415-13-001 od 15.10.2013.