Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Jeanine

CENE U APOTEKAMA

obložena tableta; 2mg + 0.03mg; ukupno 21 kom, blister, 1 x 21 kom
CENA: 792,92 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Jeanine®, obložena tableta, 2 mg dienogesta i 0,03 mg etinilestradiola, Pakovanje : blister ,1 x 21 obložena tableta


Proizvođač: Bayer Weimar GmBH und Co.KG


Adresa: Dobereinerstrasse 20, 99427 Weimar, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o

Adresa: Omladinskih brigada 88 b, 11070 Novi Beograd


Jeanine®, 2 mg + 0,03 mg, obložena tableta INN : dienogest i etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jeanine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jeanine

 3. Kako se upotrebljava lek Jeanine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jeanine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Jeanine I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Jeanine je kombinovani hormonski proizvod, namenjen ženama i primenjuje se za sprečavanje neželjene trudnoće (kombinovani oralni kontraceptiv, uopšteno nazvan u ovom uputstvu - tableta za kontracepciju). Sadrži progestagen (dienogest) i estrogen (etinilestradiol).


  Lek Jeanine se primenjuje za sprečavanje neželjene trudnoće.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Jeanine


  Lek Jeanine ne smete da koristite:

  • ako ste ranije imali ili sada imate oboljenje praćeno formiranjem krvnih ugrušaka (tromboza, tromboembolija) u venama (npr. duboka venska tromboza ili embolija pluća),

  • ako ste ranije imali ili sada imate oboljenje praćeno formiranjem krvnih ugrušaka u arterijama (npr. srčani udar) ili ako ste u ranoj fazi dijagnostikovanja oboljenja uzrokovanih formiranjem krvnih ugrušaka u arterijama (npr. povremeno stezanje u grudima - poznato kao angina pektoris - ili akutni poremećaji uzrokovani slabom

   cirkulacijom krvi kroz mozak, kao što su poremećaji vida ili paralize mišića),

  • ako ste ranije imali ili sada imate šlog

  • u slučaju da imate oboljenje koje povećava rizik za formiranje krvnih ugrušaka u arterijama. Ovo se odnosi na sledeća oboljenja:

   • dijabetes melitus (šećerna bolest) sa oštećenjem krvnih sudova

   • veoma visok krvni protisak

   • veoma visoke vrednosti masnoća u krvi (holesterol ili trigliceridi)

   • nasleđenu ili poznatu predispoziciju za formiranje krvnih ugrušaka u venama ili arterijama (npr. rezistencija na aktivirani protein C ili nedostatak antitrombina III, proteina C ili proteina S) ili neki drugi poremećaj koagulacije krvi udružen sa nastankom tromboze

  • ako ste ranije imaili ili sada imate zapaljenje pankreasa, ako je ono praćeno teškim poremećajem metabolizma lipida (masti),

  • ako ste ranije imali ili sada imate težak poremećaj funcije jetre, osim u slučaju da su se vrednosti laboratorijskih ispitivanja funkcije jetre već vratile na normalan nivo,

  • ako ste ranije imali ili sada imate rak jetre (dobroćudne ili zloćudne),

  • ako ste ranije imali ili sada imate rak (npr. dojke ili sluzokože materice) na koji utiču polni hormoni, ili ako se na takvu vrstu rak sumnja,

  • ako imate vaginalno krvarenje čiji uzrok nije ustanovljen,

  • ako imate određeni oblik migrene (sa takozvanim fokalnom neurološkom simptomatologijom),

  • ako ste alergični (preosetljivi) na etinilestradiol, dienogest ili neku od pomoćnih supstanci leka Jeanine.


   Kada uzimate lek Jeanine, posebno vodite računa:

   Ako se, tokom primene leka Jeanine, neki od poremećaja ili okolnosti pomenutih u odeljku „Lek Jeanine ne smete da koristite“, pojave po prvi put, morate da prekinete primenu leka Jeanine i odmah se obratite svom lekaru.

   Takođe,trebaodmahdaprekinete primenulekaJeanine


  • ako sumnjate - ili sigurno znate - da ste trudni,

  • ako se prema Vašem iskustvu pojavljuju znaci zapaljenja vena ili formiranja venskih ugrušaka (videti odljak

   „Tableta za kontracepciju i poremećaji krvnih sudova“),

  • ako se Vaš krvni pritisak konstantno povećava do vrednosti iznad 140/90 mm Hg (treba razmotriti da li tableta za kontracepciju može ponovo da se primeni nakon normalizacije vrednosti koja je nastala primenom lekova za snižavanje krvnog pritiska),

  • ako treba da se podvrgnete hirurškoj intervenciji (najmanje 4 nedelje unapred) ili tokom produžene imobilizacije (videti odeljak „Tableta za kontracepciju i poremećaji krvnih sudova“),

  • ako dobijete migrenu po prvi put ili ako se već postojeća migrena pogorša,

  • ako dobijete neuobičajeno česte, uporne i teške glavobolje, uključujući iznenadne glavobolje sa znacima takozvane aure (pojava neuroloških senzacija koje prethode napadu glavobolje)

  • ako osetite jake bolove u gornjem delu trbuha (videti odeljak „Tableta za kontracepciju i rak“),

  • ako Vam koža ili beonjače požute, mokraća dobije braon bolju a stolica bude jako svetla (stanje poznato kao žutica) ili ako imate svrab po koži celog tela,

  • ako imate dijabetes melitus (šećernu bolest) i ako se Vaš nivo šećera u krvi iznenada poveća,

  • ako imate porfiriju (poremećaj koji se javlja u napadima i ometa stvaranje crvenog pigmenta (hemoglobina) u krvi) i ako se ovo ponavlja tokom primene leka Jeanine


   Poseban medicinski nadzor je potreban


  • ako ste skloni flebitisima (zapaljenju površinskih vena) ili imate izražene proširene vene,

  • ako imate slabu cirkulaciju krvi u šakama/stopalima,

  • ako ste imali vrednosti krvnog pritiska veće od 140/90 mm Hg,

  • ako se zna da imate poremećaj metabolizma masti (lipida),

  • ako se zna da imate anemiju srpastih ćelija,

  • ako ste ranije imali oboljenje jetre,

  • ako se zna da imate poremećaj funkcije žučne kese,

  • ako imate migrenu

  • ako imate depresiju

  • ako imate dijabetes melitus ili probleme u razgradnji glukoze (smanjena tolerancija glukoze). Neophodne doze lekova za lečenje dijabetesa mogu da se promene tokom primene leka Jeanine,

  • ako pušite (molimo Vas pogledajte odeljak „Tableta za kontracepciju i poremećaji krvnih sudova“),

  • ako imate epilepsiju. Ako se epileptični napadi postanu učestaliji dok primenjujete lek Jeanine, treba da se razmotri primena drugih kontraceptivnih metoda,

  • ako imate neurološki poremećaj koji se ispoljava nevoljnim pokretima (horeja minor, Sydenham-ova horeja),

  • ako imate hronično zapaljensko oboljenje creva (Kronova bolest, ulcerozni kolitis)

  • ako se zna da imate hemolitičko-uremijski sindrom (određeni poremećaj na nivou krvi koji vodi do oštećenja bubrega),

  • ako ste ranije, tokom prethodnih trudnoća, imali ospu po koži praćen plikovima (gestacijski herpes),


  • ako imate određeni oblik oštećenja sluha (otoskleroza),

  • tokom produžene imobilizacije (Videti odeljak „Tableta za kontracepciju i poremećaji krvnih sudova“),

  • ako imate prekomernu telesnu masu,

  • ako imate određeni poremećaj imunološkog sistema poznat kao sistemski eritemski lupus (SLE).


   Tableta za kontracepciju i poremećaji krvnih sudova


   Primena tableta za kontracepciju, u poređenju sa slučajevima kada se one ne primenjuju, nosi povećani rizik za stvaranje krvnog ugruška (tromboembolija), koji uzrokuje začepljenje venske cirkulacije. Ovaj povećani rizik tokom primene tableta za kontracepciju, je manji nego rizik za nastanak tormboze tokom trudnoće, a procenjuje se kao 60 slučajeva na 100 000 trudnoća. U 1-2% slučajeva, ovakva blokada venske cirkulacije je smrtonosna.


   Učestalost začepljenja venske cirkulacije kod primene tableta za kontracepciju koje sadrže aktivnu supstancu levonorgestrel i 0,03 mg etinilestradiola je oko 20 slučajeva na 100 000 žena koje primenjuju tableta za kontracepciju tokom jedne godine.

   Rezultati opservacionih studija nisu ukazali na razliku u riziku za lek Jeanine kada se poredi sa tabletama za kontracepciju koje sadrže levonorgestrel.


   U vrlo retkim slučajevima začepljenje krvnog suda može da nastane u arterijiskim sudovima npr. koronarnim (srčanim) arterijama ili u arterijama koje snabdevaju mozak, što za posledicu ima srčani udar ili šlog. Začepljenje krvnih sudova može takođe da nastane u krvnim sudovima jetre, creva, bubrega ili očiju.


   Sledeći znaci mogu da ukažu na tromboemboliju. Ako primetite neki od ovih znakova, odmah prekinite uzimanje tableta za kontracepciju i obratite se lekaru bez odlaganja:

  • neobičajen bol ili oticanje jedne noge

  • iznenadan, jak bol u grudnom košu, koji može da se širi u levu ruku

  • iznenadna pojava otežanog disanja

  • iznenadani kašalj

  • neuobičajene, teške i uporne glavobolje

  • iznenadni delimični ili potpuni gubitak vida

  • dvostruko viđenje (viđenje duplih slika)

  • nerazgovetan izgovor, problemi u govoru ili nemogućnost govora

  • vrtoglavica

  • gubitak svesti, može biti udružen i sa epileptičnim napadom

  • iznenadna slabost ili utrnulost koja zahvata jednu stranu ili jedan deo tela

  • poremećaji kretanja (oštećenje motorne funkcije)

  • jak, nepodnošljiv bol u trbuhu


   Rizik za nastanak začepljenja venskih krvnih sudova raste:

  • sa godinama,


  • ako je neko od bliske rodbine (roditelji, braća ili sestre) patio od začepljenja krvnih sudova u mlađem životnom dobu


  • sa produženom imobilizacijom, velikim hirurškim intervencijama, hirurškim intervencijama na nogama ili velikim povredama nogu; u takvim slučajevima primena tableta za kontracepciju treba da bude obustavljena (najmanje 4 nedelje pre hirurške intervencije) i ne sme da se počne ponovo dok se ne navrše dve nedelje od

   prestanka imobilizacije. Ako lek Jeanine nije obustavljen na vreme, treba razmotriti primenu lekova za sprečavanje tromboze,

  • sa značajnom gojaznošću (indeks telesne mase preko 30 kg/m2).


   Nema saglasnosti o značaju proširenih vena i flebitisa (zapaljenje površinskih vena) u nastanku i razvoju venske tromboze.


   Rizik od začepljenja arterijskih krvnih sudova raste:

  • sa godinama,

  • sa pušenjem. Rizik je još veći sa povećanjem godina kao i sa povećanjem broja popušenih cigareta. Iz ovog razloga, žene preko 30 godina starosti ne treba da puše ako za sprečavanje neželjene trudnoće primenjuju hormonske kontraceptive. Ako ne obustave pušenje, treba da primenjuju druge kontraceptivne metode, posebno ako su prisutni i drugi falktori rizika,

  • kod poremećaja metabolizma masti (lipida),

  • kod visokog krvnog pritiska,

  • kod migrene,

  • kod značajne gojaznosti (indeks telesne mase preko 30 kg/m2),

  • ako je neko od bliske rodbine (roditelji, braća ili sestre) patio od začepljenja krvnih sudova u mlađem životnom dobu,

  • kod oboljenja srčanih zalizaka

  • kod atrijalne fibrilacije („treperanje srčanih pretkomora“).


   Prisustvo ozbiljnog faktora rizika, ili nekoliko faktora rizika za nastanak začepljenja arterijskih ili venskih krvnih sudova istovremeno, može takođe pretstavljati kontraindikaciju.


   Zbog osetljivosti nakon porođaja, mora da se razmotri povećan rizik za razvoj začepljenja krvnih sudova.


   Ostali poremećaji koji obuhvataju i poremećaje krvnih sudova uključuju dijabetes melitus, SLE (sistemski lupus eritematosus, određeni poremećaj imunološkog sistema), hemolitičko-uremijski sindrom (poremećaj na nivou krvi koji dovodi do oštećenja bubrega), hronično zapaljensko oboljenje creva (Kronova bolest i ulcerozni kolitis) i anemija srpastih ćelija.


   Tableta za kontracepciju i rak


   Nekoliko studija ukazuje da dugotrajna primena hormonskih kontraceptiva pretstavlja faktor rizika za razvoj


   raka grlića materice, kod žena koje imaju infekciju grlića određenim virusima koji se prenose polnim putem (humani papiloma virus).

   Međutim, u kojoj meri je taj ishod pod uticajem drugih faktora (npr. razlikama u broju seksualnih partnera ili primenom mehaničkih metoda kontracepcije) tek treba da bude ustanovljeno.

   Neznatno povećanje rizika za rak dojke bilo je primećeno kod korisnica tableta za kontracepciju u poređenju sa ženama istog životnog doba koje ih ne koriste. Ovaj rizik postepeno opada nakon prestanka primene tableta za kontracepciju, i nakon 10 godina nema vidljivih razlika između ranijih korisnica tableta za kontracepciju i ostalih žena iste životne dobi.

   S obzirom da je rak dojke redak kod žena ispod 40 godina starosti, mali je broj dodatnih slučajeva raka dojke kod sadašnjih i ranijih korisnica tableta za kontracepciju u poređenju sa ukupnim rizikom za rak dojke.

   U retkim slučajevima, dobroćudni rak jetre, a još ređe zloćudni rak jetre bili su nađeni kod korisnica tableta za kontracepciju. U veoma retkim slučajevima, ovi tumori doveli su do životno ugrožavajućeg unutrašnjeg krvarenja. Ako osetite iznenadni, jak bol u trbuhu morate se odmah obratiti svom lekaru.


   Ostali poremećaji


   Poremećaji metabolizma masti (lipida)


   Korisnice sa ličnom ili porodičnom (kod bliske rodbine) istorijom značajno povećanog nivoa masnoća u krvi mogu da budu u većem riziku za razvoj pankreatitisa (zapaljenje pankreasa) dok primenjuju tableta za kontracepciju.


   Visok krvni pritisak


   Neznatno povećanje krvnog pritiska prijavljeno je kod žena koje primenjuju tableta za kontracepciju. Ukoliko Vam se tokom primene tableta za kontracepciju pojavi visok krvni pritisak, Vaš lekar može da Vam preporuči da prestanete sa primenom tableta za kontracepciju.


   Pigmentne fleke


   Žućkasto-braon pigmentne fleke (hloazma), mogu povremeno da se pojave na koži, posebno kod žena koje su ih već imale i tokom trudnoće. Žene sklone ovoj pojavi ne treba da se izlažu sunčevoj svetlosti ili ultravioletnoj svetlosti (npr. u solarijumu) dok koriste tablete za kontracepciju.


   Nasledni angioedem


   Ako imate nasledni angioedem, lekovi koji sadrže estrogen mogu da izazovu pogoršanje simptoma angioedema. Obratite se odmah svom lekaru ako primetite simptome angioedema, kao što su oticanje lica, jezika i/ili grla i/ili otežano gutanje ili ospu po koži zajedno sa problemima u disanju.


   Neregularna krvarenja


   Neregularna krvarnja (tačkasto ili probojno krvarenje) mogu da se pojave kod primene svih tableta za kontracepciju, posebno tokom prvih nekoliko meseci. Molimo Vas da se obratite svom lekaru ukoliko ovakva neregularna krvarenja postoje i nakon 3 meseca od početka primene, ili ako se ponovo pojave nakon prethodno uspostavljenog regularnog ciklusa.


   Moguće je da neke korisnice ne dobiju menstrualno krvarenje tokom intervala kada ne koriste tableta za kontracepciju. Trudnoća je malo verovatna ako se lek Jeanine primenjuje kako je opisano u odeljku 3 „Kako se upotrebljava lek Jeanine“. Međutim, ako pre prvog izostanka menstrualnog krvarenja lek Jeanine niste koristili prema uputstvu, ili ako menstrualno krvarenje izostane i po drugi put, treba da se isključi trudnoća pre nego se nastavi sa primenom leka Jeanine.


   Nakon prestanka primene tableta za kontracepciju, može biti potrebno neko vreme da se ciklusi vrate u normalu. Smanjena efikasnost

   Kontraceptivno dejstvo može da bude smanjeno kao posledica izostavljene tablete, povraćanja, crevnih poremećaja sa teškim prolivima ili zbog primene drugih lekova u isto vreme.


   Medicinsko savetovanje/kontrole


   Pre nego što počnete da koristite lek Jeanine, Vaš izabrani lekar će Vas pažljivo ispitati o istoriji Vaših ranijih bolesti, kao i istoriji bolesti Vaše najbliže rodbine. Biće sproveden kompletan opšti medicinski i ginekološki pregled, uključujući i pregled dojki i cervikalnog brisa. Trudnoća mora da bude isključena. Ako koristite tablete za kontracepciju ovi pregledi će se ponavljati redovno. Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ako pušite, kao i uvek kada koristite neke druge lekove.


   Lek Jeanine Vas neće štititi od HIV infekcije ili drugih polno prenosivih bolesti.

   Posebne grupe pacijentkinja

   Starije pacijentkinje

   Lek Jeanine nije namenjen za primenu posle menopauze.


   Pcijentkinje sa oštećenom fukcijom jetre

   Pacijentkinje sa teškim oboljenjem jetre, ne smeju da koriste lek Jeanine. (videti odeljak 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Jeanine)


   Pacijentkinje sa oštećenom funkcijom bubrega

   Nije posebno ispitivana primena leka Jeanine kod pacijentkinja sa oštećenom funkcijom bubrega. Nisu potrebne posebne mere opreza.


   Deca i adolescenti

   Lek Jeanine je namenjen za primenu samo nakon dobijanja prve menstruacije,


   Primena drugih lekova

   Molimo Vas da kažete svom lekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste do nedavno koristili neki drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez recepta.


   Interakcija između leka Jeanine i drugih lekova može da dovede do gubitka kontraceptivnog delovanja leka Jeanine i/ili do probojnog krvarenja


   Sledeći lekovi mogu da spreče delovanje leka Jeanine:

  • lekovi za lečenje epilepsije, kao što su hidantoini (npr. fenitoin), barbiturati, primidone, karbamazepin, okskarbazepin,topiramat i felbamat,

  • neki antibiotici koji se koriste za lečenje tuberkuloze (rifampicin, rifabutin), određenih drugih bakterijskih infekcija (npr. penicilin, tetraciklin) ili gljivičnih infekcija (npr. grizeofulvin)

  • određeni lekovi koji se koriste za lečenje HIV infekcije (npr. ritonavir, nevirapin, efavirenc, nelfinavir),

  • biljni preparati koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum).


   Ako se lečite nekim od gore navedenih lekova, treba da koristite barijernu metodu kontracepcije (npr. kondom) kao dodatak primeni leka Jeanine. Sa nekim od gore navedenih lekova, ove dodatne kontraceptivne mere treba

   da se primene ne samo tokom uzimanja leka, već i sledećih 7 do 28 dana, zavisno od vrste leka. Ako je potrebno, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Ako primenu barijerne metode treba da nastavite i nakon završetka aktuelnog pakovanja, treba odmah da počnete sa narednim pakovanjem leka Jeanine, bez pravljenja 7-dnevne pauze (intervala kada se ne uzima tableta za kontracepciju).


   Ako je neophodno da se lečenje nekim od gore navedenih lekova nastavi u dužem vremenskom periodu, izaberite neku od nehormonskih kontraceptivnih metoda.


   Interakcije između leka Jeanine i drugih lekova mogu, takođe, dovesti do povećanja učestalosti i ozbiljnosti neželjenih efekata.


   Sledeći lekovi mogu uticati na podnošljivost leka Jeanine:


   • azolni antimikotici (koriste se u lečenju gljivičnih infekcija), npr. ketokonazol

   • cimetidin (koristi se kod prekomernog lučenja želudačne kiseline)

   • verapamil, diltiazem (koriste se u lečenju visokog krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma i angine pektoris)

   • eritromicin (antibiotik)

   • antidepresivi Lek Jeanine takođe može da utiče na metabolizam drugih lekova


   Lek Jeanine utiče da sledeći lekovi budu manje efikasni ili da se lošije podnose:

  • ciklosporin (lek koji se koristi za supresiju imunološkog sistema)

  • lamotrigin (lek za lečenje epilepsije)


  Molimo Vas pročitajte upustva za lek i svakog drugog leka koji Vam je propisan. Interakcije sa rezultatima laboratorisjkih ispitivanja

  Primena tableta za kontracepciju može da utiče na određena laboratorisjka ispitivanja, uključujući ispitivanja jetre, kore nadbubrežnih žlezda, bubrega i vrednosti ispitivanja funkcije tiroidne žlezde, kao i količine određenih proteina u krvi, kao što su proteini koji utiču na metabolizam masti (lipida), metabolizam uglenih hidrata, zgrušavanje krvi i fibrinolizu. Međutim, ove promene uopšteno ostaju u okvirima normalnih vrednosti.


  Uzimanje leka Jeanine sa hranom ili pićima


  Sok od grejpfruta može uticati na podnošljivost leka Jeanine.


  Primena leka Jeanine u periodu trudnoće i dojenja

  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja/primene bilo kog drugog leka. Trudnoća

  Lek Jeanine ne sme da se koristi tokom trudnoće.

  Ne smete biti trudni pre početka primene leka Jeanine. Ako zatrudnite tokom primene leka Jeanine, morate odmah da prekinete uzimanje leka i da se obratite svom lekaru.


  Dojenje


  Lek Jeanine ne treba da se koristi tokom dojenja, jer može da utiče da količina majčinog mleka bude smanjena, a male količine aktivne supstance mogu da pređu u majčino mleko. Tokom dojenja, treba da koristite nehormonske kontracaeptivne metode.


  Uticaj leka Jeanine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Jeanine nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Jeanine


  Ovaj lek sadrži laktozu, glukozu i saharozu.

  Iz tog razloga, ako Vam je rečeno da imate intoleranciju na neki od ovih šećera , molimo Vas da se obratite svom lekaru pre primene leka Jeanine.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Jeanine

Uvek uzimajte lek Jeanine upravo onako kako Vam je Vaš lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Uobičajena doza je :

1 tableta za kontracepciju Jeanine dnevno.


Kako i kada se uzima lek Jeanine


Tabletu za kontracepciju treba uzeti bez žvakanja, sa malo tečnosti, ako je potrebno.


Tableta za kontracepciju treba uzimati po redu, kako je naznačeno na pakovanju, otprilike u isto vreme svakog dana, 21 dan uzastopno.


Prva tableta za kontracepciju se uzima iz dela pakovanja označenog onim danom u nedelji kada počinjete da koristite lek Jeanine (npr „pon“ za ponedeljak) i proguta.

Sledeća tableta za kontracepciju se uzima svakog dana u pravcu strelice dok se ne završi sa pakovanjem. Zatim sledećih 7 dana ne uzimate tableta za kontracepciju. Menstrualno krvarenje pojavljuje se tokom ovih 7 dana. Po pravilu, to se dešava 2 do 3 dana nakon uzimanja poslednje tablete za kontracepciju.


Iz narednog pakovanja počnite uzimanje tableta za kontracepciju 8. dana, bez obzira da li još uvek krvarite. To znači da ćete početi svako novo pakovanje istog dana u nedelji, kao i da ćete imati menstrualno krvarenje, svakog meseca otprilike istih dana u nedelji.


Kontraceptivna zaštita je takođe obezbeđena tokom 7 slobodnih dana kada ne uzimate tablete.


Kada počinjete da uzimate lek Jeanine


Ako niste uzimali tablete za kontracepciju prethodnog meseca:

Počnite uzimanje leka Jeanine prvog dana Vašeg ciklusa tj. prvog dana menstrualnog krvarenja.Ako se tablete primenjuju ispravno, kontraceptivna zaštita je obezbeđena od prvog dana uzimanja.


Ako lekom Jenanine zamenjujete druge tablete za kontracepciju (koje sadrže dva hormona):

- ako ste uzimali tablete za kontracepciju kod kojih je primena poslednje aktivne tablete svakog meseca bila praćena intervalom kada se ne uzimaju tablete, počnite uzimanje leka Jeanine dan posle uzimanja poslednje tablete sa aktivnom supstancom, bez intervala kada se ne uzimaju tablete


Drugi neželjeni efekti koji su primećeni kod korisnica tableta, ali sa nepoznatom učestalošću su: povećanje ili smanjenje seksualne želje (libida), nepodnošenje kontaktnih sočiva, koprivnjača, erythema nodosum ili erzythema multiforme.


Ukoliko imate nasledni angioedem, lekovi koji sadrže estrogene mogu da aktiviraju ili pogoršaju simptome bolesti (videti odeljak „Kada uzimate lek Jeanine, posebno vodite računa“)


Učestalost raka dojke ustanovljenog kod korisnica tableta za kontracepciju neznatno je povećana. S obzirom da je rak dojke redak kod žena ispod 40 godina starosti, rizik za razvoj raka dojke je mali u odnosu na ukupni rizik. Jasna veza je i dalje nepoznata. Za dodatne informacije videti odeljak „Tableta za kontracepciju i rak“.


Ako neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. KAKO ČUVATI LEK Jeanine


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji. Datum isteka roka odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek Jeanine ne zahteva posebne uslove čuvanja

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jeanine

Svaka obložena tableta sadrži aktivne supstance: dienogest 2 mg i etinilestradiol 0,03 mg.


Ostali sastojci su:


Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni maltodekstrin magnezijum-stearat


Omotač: saharoza glukoza, tečna

kalcijum-karbonat povidon K 25

makrogol 35 000 karnauba vosak

titan-dioksid (E 171)


Kako izgleda lek Jeanine i sadržaj pakovanja


Svaka obložena tableta sadrži: dienogest 2 mg i etinilestradiol 0,03 mg. Sjajne, obložene tablete bele boje.


Svako pakovanje leka Jeanine se sastoji od kartonske kutije koja sadrži blister. Svaki blister sadrži 21 obloženu tabletu.


Nosilac dozvole i proizvođač


Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija.


Bayer Weimar GmBH und Co.KG, Dobereinerstrasse 20, 99427 Weimar, , Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01414-13-003 od 25.10.2013.