Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Jurnista

CENE U APOTEKAMA

tableta sa produženim oslobađanjem; 8mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom
CENA: 3.367,43 din.

tableta sa produženim oslobađanjem; 16mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom
CENA: 5.934,79 din.

tableta sa produženim oslobađanjem; 32mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 19.699,24 din.

UPUTSTVO ZA LEK


§

Jurnista ; tableta sa produženim oslobađanjem; 32mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta sa produženim oslobađanjem


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član

 1. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


  Proizvođač 1: Janssen-Cilag SpA

  Adresa: Via C. Janssen, Borgo S. Michele 04010, Latina, Italija

  Proizvođač 2: Janssen Pharmaceutica N.V.

  Adresa: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija

  Podnosilac zahteva: Janssen-Cilag KFT - Predstavništvo

  Adresa: Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd, Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

  §

  Jurnista; tablete sa produženim oslobađenjem; 32mg INN: hidromorfon


  Pre upotrebe leka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

  -Uputstvo sačuvajte. Možda ćete morati ponovo da ga pročitate.

  -Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  -Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugimome. Drugome ovaj lek može da čkodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

  -Ukoliko se prilikom upotrebe leka, kod Vas pojavi neko od neželjenih dejstava ili ukoliko primetite neko od

  neželjenih dejstava koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  U ovom uputstvu ćete saznati:

  1. Šta je lek Jurnista i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jurnista

  3. Kako se upotrebljava lek Jurnista

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Jurnista

  6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JURNISTA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Jurnista pripada grupi lekova koji se zovu kao analgetici ili lekovi protiv bolova. Lek Jurnista 32mg se propisuje za lečenje jakih dugotrajnih bolova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JURNISTA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Jurnista ne smete koristiti:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na hidromorfon-hidrohlorid ili na neku od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka (vidite odeljak 6);

  • Ukoliko Vam je dijagnostikovano ozbiljno oštećenje ili blokada želuca i/ili creva;

  • Ukoliko ste bili podvrgnuti hirurškoj intervenciji koja je mogla da dovede do otežanog prolaska hrane (opstrukcije) u crevima;

  • Ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre;

  • Ukoliko imate ozbiljne poteškoće sa disanjem;

  • Ukoliko imate teži akutan oblik astme;

  • Ukoliko Vam se javi iznenadan jak bol u trbuhu i uzrok nije poznat;

  • Ukoliko se trenutno lečite antidepresivima poznatim pod nazivom inhibitori monoamino oksidaze

   (MAOI), ili ste ih koristili u poslednjih 14 dana;

  • Ukoliko se lečite nekim drugim lekom protiv bolova, sličnim morfinu (buprenorfin, nalbufin ili pentazocin).

  • Ukoliko treba da budete podvrgnuti hirurškoj intervenciji. Ukoliko treba da budete operisani, molimo Vas recite lekaru u bolnici da koristite lek Jurnista. Lek Jurnista Vam ne sme biti dat za lečenje akutnog bola ili u prva 24 sata nakon operacijeObavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.


   Jurnista se ne sme davati bebama ili deci, ženama prilikom porođaja ili rađanja, kao i pacijentima u komi.


   Kada uzimate lek Jurnista, posebno vodite računa


   Budite oprezni prilikom upotrebe leka Jurnista

   Neke osobe posebno moraju voditi računa prilikom upotrebe leka.


   Proverite sa Vašim lekarom ukoliko se nešto od sledećeg odnosi ili se do nedavno odnosilo na Vas:

   • problemi sa plućima ili disanjem

   • upotreba drugih opioidnih analgetika

   • problemi sa srcem

   • problemi sa jetrom ili bubrezima

   • glavobolja ili povreda glave

   • hronični zatvor (opstipacija)

   • iznenadni nastanak jake dijareje (proliva)

   • bilo koje oboljenje digestivnog trakta (creva), uključujući blokadu creva ili inflamatornu bolest creva

   • pankreatitis (upala pankreasa ili gušterače) ili oboljenje bilijarnog trakta


   • zavisnost od alkohola ili narkotika; ili ste imali težak oblik reakcije prilikom odvikavanja od alkohola (ponekad označeno i kao delirium tremens)

   • simptomi depresije centralnog nervnog sistema (CNS) – koji obuhvataju pospanost, sniženu telesnu temperaturu i ponekad komu

   • epilepsija ili konvulzije

   • smanjena aktivnost štitaste žlezde (hipotiroidizam)

   • problemi sa nadbubrežnim (adrenalnim) žlezdama

   • otežano mokrenje

   • uvećana prostata

   • toksične psihoze (najozbiljniji mentalni poremećaj nakon infekcije)

   • kifoskolioza (nepravilna povijenost kičme)


   Kada idete u toalet

   U Vašoj stolici možete primetiti Jurnista tabletu. Nemojte brinuti, to je samo omotač tablete koji prolazi kroz organizam nepromenjen. To ne znači da tableta ne deluje.


   Starije osobe

   Ukoliko imate više od 60 godina starosti, možete biti podložniji neželjenim efektima. Budite dodatno oprezni.


   Zatvor (opstipacija)

   Zatvor (nedovoljni ili otežan rad creva) čest je neželjeni efekat lekova kao što je Jurnista i malo je verovatno da će proći bez lečenja. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom o upotrebi laksativa (laksansa; lekova protiv zatvora) i omekšivača stolice u prevenciji (sprečavanju) ili lečenju zatvora koji se može javiti tokom upotrebe leka.


   Ispitivanje leka u sportu

   Aktivna supstanca leka Jurnista daće pozitivan nalaz prilikom ispitivanja prisustva opijata kod sportista. Ukoliko ste podvrgnuti ispitivanju, dok koristite ovaj lek, možete biti diskvalifikovani.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzmete u budućnosti.


   Neki lekovi mogu uticati na delovanje leka Jurnista ili, još češće, mogu izazvati neželjena dejstva. Nemojte koristiti lek Jurnista ukoliko koristite:

   • Antidepresive označene kao MAO inhibitori ili ste ih koristili u toku poslednjih 14 dana;

   • Druge lekove za lečenje bola, slične morfinu (buprenorfin, nalbufin ili pentazocin)


    Pre upotrebe leka Jurnista, proverite sa Vašim lekarom da li koristite:

   • Bilo koji lek koji Vas čini sanjivim ili pospanim (kao što su pilule za spavanje ili sedativi).

   • Mišićne relaksanse (oni Vam mogu biti propisani za lečenje bola u leđima)


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka Jurnista sa hranom ili pićima

   Ukoliko pijete alkohol u toku upotrebe leka Jurnista možete osećati jaču pospanost ili se može povećati rizik od ozbiljnih neželjenih dejstava kao što su plitko disanje sa rizikom od prestanka disanja, i gubitak svesti. Nemojte piti alkohol dok ste na terapiji lekom Jurnista.


   Nije važno da li lek Jurnista uzimate sa hranom ili ne.


   Primena leka Jurnista u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom

   Pre nego što počnete da koristite lek Jurnista, a trudni ste ili planirate trudnoću, porazgovarajte sa svojim lekarom.

   Nemojte koristiti lek Jurnista ukoliko dojite, jer aktivna supstanca leka može preći u majčino mleko.


   Uticaj leka Jurnista na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Jurnista tablete mogu da izazovu pospanost u toku vožnje i prilikom upravljanja mašinama. Ne upravljajte motornim vozilom, mašinama i ne obavljajte rizične poslove sve dok niste sigurni da niste više pod dejstvom leka. Posebno vodite računa ukoliko Vam je promenjena doza ili vrsta terapije.


   ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK JURNISTA


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Jurnista:

   Lek Jurnista sadrži laktozu. U slučaju da ne podnosite pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Jurnista


  Ukoliko mislite da lek Jurnista suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni to treba uvek da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ukoliko već ne koristite lekove slične morfinu za lečenje bola, uobičajena početna doza leka Jurnista ne sme biti veća od 8mg, koju treba uzeti u isto vreme svakoga dana.

  Ukoliko prelazite sa terapije nekim drugim lekom protiv bolova, sličnim morfinu na terapiju lekom Jurnista,

  lekar Vam može propisati drugačiju početnu dozu leka Jurnista.

  Vaš lekar Vam može povećati dozu kako bi se postigla kontrola bola. Između povećavanja doza treba sačekati da prođe period od najmanje tri dana.


  Uzimanje tablete

  Progutajte tabletu Jurnista celu, sa čašom vode.

  Ne žvaćite, ne lomite i ne usitnjavajte tabletu. Ukoliko to uradite postoji opasnost od predoziranja jer bi se tako lek oslobodio u Vašem organizmu suviše brzo. Ukoliko pokušate da delove slomljene tablete ubrizgate putem injekcije neki od sastojaka uzeti na ovaj način mogu izazvati smrt.

  Lek Jurnista ne treba uzimati češće od jedanput u toku 24h. Pokušajte da tabletu Jurnista uzmete u isto vreme svakoga dana.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Ukoliko želite da prekinete tretman ne činite to bez znanja i saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka Jurnista nego što bi trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Jurnista nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu stanicu hitne pomoći. Ukoliko je moguće recite im koje ste tablete uzeli i koliko.

  Ukoliko ste predozirani možete se osećati veoma pospano i možete imati teškoće u disanju. Efekti

  predoziranja se mogu pogoršati – vlažna i hladna koža, sužene zenice, nizak krvni pritisak i koma. Kod osoba koje su ozbiljno predozirane može doći do prestanka disanja, srčanog napada i smrti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jurnista


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek! Obratite se Vašem lekaru za savet šta da učinite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Jurnista

  Kada dođe vreme da prestanete sa uzimanjem tableta Jurnista, Vaš lekar će Vam smanjivati dozu postepeno.

  Doza se uobičajeno smanjuje na pola, svakog drugog dana. Kada dostignete najnižu moguću dozu, Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o tome kada treba da prekinete sa uzimanjem leka.

  Kod nekih osoba se prilikom smanjenja doze leka Jurnista javljaju simptomi apstinencije.

  Recite vašem lekaru ukoliko imate neki od sledećih simptoma:

  • uznemirenost ili iritabilnost

  • zenice očiju Vam se povećavaju

  • crvenilo ili znojenje

  • plačete bez razloga

  • osećate mučninu ili povraćate

  • bol u trbuhu ili proliv

  • bolovi u zglobovima

  Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA JURNISTA


  Kao i svi lekovi i lek Jurnista može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva

  Ona se mogu javiti kod više od 1 od 10 osoba koje koriste lek Jurnista:

  • osećaj zamora, pospanosti ili slabosti, češće nego uobičajeno; glavobolja, vrtoglavica

  • zatvor; mučnina; povraćanje


   Česta neželjena dejstva

   Ona se mogu javiti kod manje od 1 od 10 osoba, ali kod više od 1 od 100 osoba koje koriste lek Jurnista:

  • gubitak telesne mase


  • ubrzan rad srca

  • zaboravnost; utrnulost; grčenje ili peckanje, osećaj svraba ili crvenilo kože; tremor (podrhtavanje) mišića ili nevoljne mišićne kontrakcije; osećaj preterane smirenosti (sediranost); problemi sa koncentracijom; promene ukusa

  • poremećaj vida (zamagljen vid)

  • osećaj da se sve oko Vas okreće

  • otežano disanje ili skraćeni izdisaji

  • suva usta; dijareja; bol u stomaku; gorušica; teškoće u gutanju; gasovi

  • nepotpuno pražnjenje mokraćne bešike; teškoće u mokrenju; gubitak nagona za mokrenje

  • osećaj vlažnosti i znojenja; osećaj svraba; osip po koži

  • spazam mišića; bol u leđima; oticanje ili bol u zglobovima; bol u udovima

  • gubitak apetita; prekomerni gubitak tečnosti ili dehidratacija

  • padanje; povređivanje

  • nizak krvni pritisak; crvenilo u licu; visok krvni pritisak

  • oticanje usled nakupljanja tečnosti u organizmu; zavisnost; apstinencijalni simptomi; temperatura; bol; osećaj nelagodnosti u grudima; naduvenost; osećaj težine ili pritiska; jeza (groznica)

  • nesanica; anksioznost ili uznemirenost; zbunjenost; nervoza; noćne more; nova ili pogošana depresija; promene raspoloženja; uznemirenost; izmišljanje stvari


   Povremene neželjene reakcije

   Ona se mogu javiti kod manje od 1 od 100 osoba ali više od 1 na 1000 osoba koje koriste lek Jurnista:

   • nizak nivo kiseonika; smanjena količina kalijuma u krvi; porast jetrinih enzima; povećan nivo enzima amilaze u krvi.

   • palpitacije; preskakanje srca

   • grčevi ili spazmotični pokreti; problemi sa ravnotežom ili manjak koordinacije; osećaj malaksalosti ili nesvestice; nejasan govor; smanjenje budnosti ili pomućenje svesti; povećanje osetljivosti Vaše kože; poremećaj funkcije mozga; teškoće u razmišljanju, prisećanju, i rešavanju problema, preterana aktivnost ili hiperaktivnost, grčevi ili epileptični napad

   • sužene ili tačkaste zenice; duple slike; suve oči

   • zvonjenje u ušima

   • teškoće sa disanjem; zviždanje u plućima; curenje iz nosa; nizak nivo kiseonika u krvi; teškoće sa disanjem usled suženja vazdušnih puteva u plućima; neobičajeno brže i dublje disanje; kijanje

   • nadimanje; hemoroidi; krv u stolici; stolica koja ne izgleda normalno; neprohodnost creva; iritacija ili zapaljenje creva; džepovi u unutrašnjem zidu debelog creva; podrigivanje; poremećaj pokretljivosti creva; naizmenično javljanje zatvora i proliva; perforacija creva

   • oklevanje pri mokrenju ili slab mlaz pri mokrenju; povećana učestalost mokrenja

   • ekcem

   • bol u mišićima

   • osećaj gladi češći od uobičajenog; zadržavanje tečnosti; giht (kostobolja)

   • iritacija ili zapaljenje digestivnog trakta;

   • predoziranje

   • neprirodan osećaj, osećaj bolesti ili slabosti; otežano hodanje; drhtanje; osećaj mamurluka

   • impotencija ili problemi u seksu

   • smanjen seksualni nagon; panični napadi; paranoja; agresivnost; plač; osećaj zabrinutosti ili opšti osećaj ravnodušnosti ili slabosti; tolerancija na lek; pacijenti ne reaguju na lek (terapiju); euforija


    Retke neželjene reakcije

    One se mogu javiti kod manje od 1 od 1000 ali više od 1 od 10000 osoba koje koriste lek Jurnista:

   • smanjena količina testosterona u krvi

   • usporavanje srčanog rada

   • prekomerni ili pojačani refleksi

   • usporeno ili plitko disanje

   • povećanje enzima koji se stvaraju u gušterači; rascepi ili pukotine na anusu; zadržavanje omotača tablete u trbuhu i nemogućnost prolaska kroz crevo; zapaljenje digestivnog trakta od želuca do tankog creva; gubitak kontrakcija crevnog zida; smanjeno želudačno pražnjenje; bol pri prolasku stolice

   • crvenilo lica

   • sniženje hormona testisa ili jajnika

   • osećaj opijenosti; osećaj toplote ili hladnoće; sniženje temperature tela

   • napad žuči

   • zavisnost

   • bolest slična gripu

   • pogoršanje ezofagusnog refluksa

   • poremećaj spavanja

   • senzacija paljenja kože


  Takođe možete primetiti i sledeće neželjene reakcije: delirijum, promene u menstrualnom ciklusu i insuficijencija respiracije.


  Neželjene reakcije identifikovane tokom posmarketinškog perioda: Veoma retke neželjene reakcije

  Poremećaj imunog sistema: preosetljivost

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: angioedem, koprivnjača


  Ukoliko neka od navedenih neželjenih reakcija postane izraženija ili, ukoliko primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo Vas posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK JURNISTA

  Rok upotrebe

  2 godine.


  Lek Jurnista treba držati van domašaja dece!

  Ne koristite lek nakon isteka datuma (EXP) naznačenog na blisteru i kutiji.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Ne koristite lek ukoliko primetite da su tablete oštećene.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Jurnista tablete ne upotrebljavajte za drugu namenu osim za onu za koju su Vam propisane. Ovaj lek možete dobiti isključivo uz lekarski recept.


Šta sadrži lek Jurnista


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jurnista 32mg tableta sa produženim oslobađanjem sadrži i oslobađa 32,00mg hidromorfon-hidrohlorida, što odgovara količini od 28,48mg hidromorfona.

Sadržaj pomoćnih supstanci: U jezgru:


Kako izgleda lek Jurnista i sadržaj pakovanja

Jurnista tablete načinjene su u obliku tableta sa produženim oslobađanjem.

Jurnista tableta sa produženim oslobađanjem od 32mg: okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa odštampanom crnom oznakom "HM 32" na jednoj strani.


Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


32mg: PVC/Aclar/Al folije. četiri blistera sa po sedam tableta sa produženim oslobađanjem se nalaze u kartonskoj kutiji.

Pakovanje sa 28 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i proizvođač

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:


Janssen-Cilag KFT - Predstavništvo, Novi Beograd,Omladinskih brigada 88b, Beograd


Naziv i adresa proizvođača:


 1. Janssen-Cilag SpA

  Via C. Janssen, Borgo S. Michele 04010, Latina, Italija


 2. Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne

droge


Broj i datum dozvole:

Jurnista 32mg, blister, 4 x 7 tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-07007-13-001 od 13.05.2014.