Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Karbapin

CENE U APOTEKAMA

tabl. 50x200mg
CENA: 345,97 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Karbapin®, 200mg, tablete Pakovanje: ukupno 50 tableta (blister; 5x10 tableta)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Karbapin®, 200mg, tablete

INN: karbamazepin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Karbapin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karbapin

 3. Kako se upotrebljava lek Karbapin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karbapin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARBAPIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Aktivni sastojak u leku Karbapin je karbamazepin. Pripada grupi lekova poznatoj kao antiepileptici (lekovi za lečenje padavice). Zbog svog načina delovanja može se koristiti i za ublažavanje bolova kod pojedinih bolesti, ali i kod nekih psihijatrijskih bolesti.


  Lek Karbapin se koristi za lečenje:

  1. pojedinih vrsta epilepsija (padavica)

  2. teških poremećaja raspoloženja kada drugi lekovi ne daju rezultat (manije, i profilaksa kod manično- depresivne bolesti)

  3. simptoma apstinencije (potpunog suzdržavanja) od alkohola

  4. bolnih stanja (neuralgija) lica (idiopatska neuralgija trigeminusa, neuralgija trigeminusa kod multiple skleroze, idiopatska glosofaringealna neuralgija)

  5. bolne neuropatije kod dijabetičara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARBAPIN


  Lek Karbapin možete koristiti samo ukoliko ste obavili kompletan lekarski pregled.


  Lek Karbapin ne smete koristiti ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na karbamazepin, strukturno slične lekove (npr. triciklične antidepresive) ili bilo koji sastojak leka (Videti odeljak 6.)

  • imate ozbiljno srčano oboljenje ili bilo koji poremećaj srčane radnje (ritma)

  • ukoliko ste imali teško obolenje krvi (npr. depresiju kostne srži)

  • imate hepatičku porfiriju (imate poremećaj u stvaranju porfirina, važnog pigmenta za funkcionisanje jetre i stvaranje krvi)

  • koristite (ili ste u zadnje dve nedelje koristili) lekove iz grupe antidepresiva poznate pod nazivom inhibitori monoamino-okidaze (MAO inhibitori)


   Kada uzimate lek Karbapin posebno vodite računa ukoliko:

  • imate poremećaj krvi (uključujući i onaj uzrokovan upotrebom drugih lekova)

  • ste ranije imali reakciju na bilo koji lek, što je dovelo do poremećaja krvi, npr. smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukopenija)

  • ste ikada imali reakciju preosetljivosti (ospu ili bilo koji znak alergije) na okskarbazepin. Važno je znati da u slučaju alergije na karbamazepin, imate šansu oko 25% (1 od 4 pacijenta) da budete alergični na okskarbazepin.

  • imate (ili ste imali u prošlosti) bolest srca, jetre ili bubrega

  • imate glaukom

  • Vam je rečeno da imate psihijatrijski poremećaj poznat kao psihoza, koja može biti udružena sa konfuzijom (zbunjenošću) ili agitacijom (uznemirenošću)

  • koristite kontraceptivne pilule (za sprečavanje začeća). Lek Karbapin smanjuje efektivnost pilula. Iz toga razloga, ukoliko želite da se zaštitite od neželjene trudnoće, trebalo bi koristiti dodatne ili drugačije metode kontracepcije (sprečavanja začeća).

   Recite Vašem lekaru ukoliko imate poremećaj menstrualnog ciklusa (nepravilno krvarenje iz vagine

   ili tačkasto krvarenje). Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi s tim obratite se Vašem lekaru.


   Ukoliko se nešto od niže navedenog odnosi na Vas, odmah se javite Vašem lekaru:

  • ukoliko dobijete alergijsku reakciju kao što je groznica sa otokom limfnih žlezda, ospom ili plikovima po koži (Videti odeljak 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA).

  • ukoliko Vam se poveća broj napada

  • ukoliko primetite simptome koji ukazuju na upalu jetre, kao npr. žutica (žuta prebojenost kože i vidljivih sluznica).


   Ne prekidajte terapiju lekom Karbapin pre nego što se konsultujete sa Vašim lekarom. Da ne bi došlo do pogoršanja Vašeg stanja, nemojte naglo prekidati terapiju lekom.


   Mali broj ljudi koji se leči antiepilepticima ima ideje o samopovređivanju ili samoubistvu. U slučaju da Vam se jave takve misli odmah se obratite Vašem lekaru.

   Retko se mogu javiti teški oblici kožnih reakcija. Češće se javljaju kod ljudi koji su poreklom iz Kine ili Tajlanda.


   Posebna upozorenja


   Veoma je važno da lekar prati Vaše zdravstveno stanje dok ste na terapiji lekom Karbapin. Lekar od Vas može zahtevati da češće radite analize krvi, posebno na početku terapije. To je uobičajeno i ne treba da predstavlja razlog za zabrinutost. Ukoliko treba da imate neku hiruršku intervenciju (uključujući i intervenciju kod zubara) obavezno obavestite lekara/zubara o leku koji koristite.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Važno je da lekara obavestite ukoliko pijete neki drugi lek, jer Karbapin može stupiti u interakciju sa mnogim lekovima. Može biti potrebno da Vam se promeni doza leka ili da potpuno prestanete da koristite neki lek dok ste na terapiji lekom Karbapin.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite neki od sledećih lekova:

  • lekove za terapiju depresije ili anksioznosti (uznemirenosti i napetosti), kao: litijum, alprazolam, haloperidol, imipramin, dezipramin, viloksazin, fluoksetin, tioridazin ili druge.

  • kortikosteroidne lekove, kao hidrokortizon, fludrokortizon, prednizolon ili deksametazon

  • antikoagulantne lekove (lekove protiv zgrušavanja krvi), kao varfarin

  • antibiotike, posebno eritromicin, izoniazid ili doksiciklin

  • lekove za lečenje psihijatrijskih bolesti npr. shizofrenije, kao što su klozapin, olanzapin ili risperidon

  • lekovi protiv bolova koji sadrže dekstropropoksifen, tramadol ili metadon

  • druge antikonvulzive (lekove za terapiju napada), kao fenitoin, okskarbamazepin ili fenobarbiton, ali i klobazam, klonazepam, etosuksimid, primidon, valproinsku kiselinu

  • lekovi za lečenje gljivičnih infekcija kao itrakonazol, ketokonazol, flukonazol

  • lekovi za lečenje povišenog krvnog pritiska ili druge bolesti srca kao verapamil, dilitazem, digoksin ili felodipin

  • diuretike (lekove za izbacivanje tečnosti), kao furosemid ili hidrohlorotiazid

  • lekove za lečenje čira, kao cimetidin i omeprazol

  • izotretinoin (lek za terapiju akni)

  • metoklopramid (lek protiv mučnine i povraćanja)

  • acetazolamid (lek za lečenje glaukoma, povišenog pritiska u oku)

  • danazol (lek za lečenje endometrioze, poremećaja tkiva materice)

  • lekove za terapiju astme kao teofilin i aminofilin

  • ciklosporin (imunosupresivni lek, koristi se nakon transplantacije organa, ali i kod artritisa i psorijaze)

  • everolimus (imunosupresivni lek, lek koji suzbija imunološki tj. odbrambeni sistem)

  • preparate koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum). Ovi lekovi se ne smeju istovremeno koristiti sa lekom Karbapin. Ukoliko već koristite ove preparate konsultujte lekara.

  • lekove iz grupe inhibitora proteaza, koji se koriste za lečenje infekcija HIV-om (indinavir, sakvinavir, ritonavir)

  • bilo koji drugi lek, uključujući i vitamine B grupe (npr. nikotinamid)

  • analgetike (lekove protiv bolova) ili antiinflamatorne lekove (lekove protiv zapaljenja) kao ibuprofen ili paracetamol

  • antihistaminike (lekove za terapiju alergije) kao loratadin, terfenadin

  • mišićne relaksanse (lek za opuštanje mišića) kao oksibutinin, dantrolen

  • tiklodipin (lek za sprečavanje slepljivanja trombocita)

  • antineoplastike (lekovi za lečenje raka) kao cisplatin, doksorubicin ili imatinib

  • antimalarike, kao meflokin

  • rifampicin (lek za lečenje tuberkuloze)

  • antihelmintike (lekove za lečenje infekcija helmintima-crvima), kao prazikvantel

  • L-tiroksin (za lečenje poremećaja štitne žlezde)

  • hormonske oralne kontraceptivne pilule (pilule za sprečavanje začeća) ili druge lekove koje sadrže hormone estrogen i/ili progesteron npr. gestrinon, tribolon i toremifen.


  Kod žena koje su na istovremenoj terapiji hormonskim kontraceptivnim pilulama i lekom Karbapin, može doći do poremećaja menstrualnog ciklusa. Lek Karbapin može smanjiti efektivnost ovih pilula, pa je potrebno razmotriti druge metode zaštite od neželjene trudnoće.


  Uzimanje leka Karbapin sa hranom ili pićima


  Nemojte piti alkohol u toku terapije lekom Karbapin.


  Nemojte jesti grejpfrut ili piti sok od grejpfruta, jer to može pojačati dejstvo leka Karbapin. Drugi sokovi, kao sok od pomorandže ili jabuke nemaju takvo dejstvo, pa ih možete koristiti.


  Primena leka Karbapin u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Recite Vašem lekaru ukoliko ste trudni ili planirate da ostanete u drugom stanju.

  Važno je da u toku trudnoće Vaša bolest bude dobro kontrolisana. S druge strane, uzimanje antiepileptika (lekova za terapiju napada) u toku trudnoće može predstavljati rizik za bebu. Lekar će Vam skrenuti pažnju na moguće rizike. Nemojte samoinicijativno, bez konsultacije sa lekarom, prekidati terapiju lekom Karbapin u toku trudnoće.


  Dojenje

  Recite Vašem lekaru ukoliko dojite. Aktivni sastojak leka Karbapin prelazi u mleko dojilja. Lekar može biti saglasan sa time da nastavite da dojite, uz pažljivi nadzor deteta zbog moguće pojave neželjenih dejstava. Ipak, ukoliko se kod deteta jave neželjena dejstva kao npr. izrazita pospanost, prekinuti dojenje i javiti se lekaru.


  Uticaj leka Karbapin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Osobe koje su na terapiji lekom Karbapin mogu biti pospane i imati vrtoglavicu ili zamagljen vid, posebno na početku terapije ili prilikom povećanja doze.

  Zbog snažnog uticaja na psihofizičke sposobnosti za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Karbapin


  Nema važnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži lek Karbapin.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARBAPIN


  Način primene:

  Oralna primena.


  Lek uvek uzimajte u skladu sa preporukom lekara. Tako ćete postići najbolje rezultate u lečenju, a mogućnost za pojavu neželjenih dejstava svesti na najmanju mogući meru.

  Nemojte uzimati dozu veću od one koja Vam je propisana, ne uzimajte lek češće od predviđenog, niti duži

  vremenski period od onog koji Vam je rekao lekar.

  Nemojte samoinicijativno i naglo prekidati lečenje lekom Karbapin. Lekar će Vam reći kada da prestanete da pijete lek.


  Epilepsija (padavica)


  Odrasli

  Početna doza je 100-200 mg jednom ili dva puta dnevno. Dnevna doza se postepeno povećava do postizanja optimalnog terapijskog odgovora, a to je obično do 400 mg dva do tri puta dnevno. Nekim pacijentima je potrebna primena 1600 mg ili čak 2000 mg dnevno, datih u podeljenim dozama.


  Deca

  Terapija kod dece starije od 5 godina se može započeti dozom od 100 mg dnevno, a povećava se za 100 mg svake sedmice.

  Za decu do 5 godina ne preporučuju se tablete leka Karbapin.

  Doza održavanja:10-20 mg/kg telesne mase dnevno, podeljena u nekoliko doza.

  • deca od 5-10 godina starosti: 400-600 mg dnevno

  • deca od 10-15 godina starosti: 600-1000 mg dnevno.


   Stariji

   S obzirom na moguće interakcije i različit metabolizam antiepileptičnih lekova, potreban je oprez pri odabiru doze leka Karbapin kod starijih pacijenata.


   Lečenje teških poremećaja raspoloženja (manije i profilaksa kod manično-depresivne bolesti)

   Početna doza je 100-200 mg dnevno u podeljenim dozama, koja se postepeno povećava dok postizanja zadovoljavajućeg terapijskog odgovora ili do dostizanja maksimalne dnevne doze od 1600 mg u podeljenim dozama. Uobičajeni opseg doza iznosi od 400 do 600 mg dnevno, datih u podeljenim dozama.


   Lečenje simptoma apstinencije od alkohola

   Dozu treba prilagoditi individualnim potrebama pacijenta.

   Početna doza je 800 mg dnevno datih u podeljenim dozama, nakon toga tokom 5 dana postepeno smanjivati do 200 mg dnevno. Uobičajeno vreme trajanja terapije je 7-10 dana.


   Bolna stanja lica (npr. neuralgija trigeminusa)

   Početnu dozu od 200-400 mg dnevno postepeno povećavati dok se ne postigne prestanak bola (obično se ovo postiže kod doze od 200 mg 3-4 puta dnevno). Potom postepeno smanjivati dozu do najmanje moguće doze održavanja. Kod starijih pacijenata preporučuje se početna doza od 100 mg dva puta dnevno.


   Bolna neuropatija kod dijabetičara

   Početna doza je 100 mg, 1-2 puta dnevno, koja se postepeno povećava u zavisnosti od odgovora pacijenta. Uobičajena doza je 200 mg, 3-4 puta dnevno.


   Lek Karbapin se uvek (sem možda prvog dana) daje u više dnevnih doza, obično 2-3 puta na dan, u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja.

  • Tablete uzeti u toku, nakon ili između obroka.

  • Tablete progutati sa malo tečnosti. Ukoliko postoji potreba tablete se mogu deliti.


  Nemojte naglo prekidati lečenje. Uvek pitajte lekara ukoliko imate neke nedoumice. Doze koje Vam propiše lekar, se mogu razlikovati od gore navedenih preporuka. U tom slučaju pratite preporuke lekara.


  Ako ste uzeli više leka Karbapin nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se javite Vašem lekaru. Možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć. Ukoliko osetite da teško dišete, imate ubrzan i nepravilan rad srca, izgubite svest, imate nesveticu, drhtavicu, mučninu i/ili povraćanje, moguće je da Vam je propisana veća doza leka od one koja Vam je potrebna. Prekinite sa uzimanjem leka i bez odlaganja o tome obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Karbapin


  Ukoliko ste zaboravili da popijete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Ipak, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, zanemarite činjenicu da ste zaboravili da popijete lek i nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka kada za to dođe vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Karbapin


  Nemojte samoinicijativno i naglo prekidati lečenje lekom Karbapin. Lekar će Vam reći kada da prestanete da pijete lek.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Karbapin, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Karbapin, kao i drugi lekovi, može kod pojedinih ljudi izazvati neželjena dejstva. Ona su obično blaga, češće se javljaju na početku terapije i obično nestaju nakon nekoliko dana od početka lečenja.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna:

  Odmah se javite lekaru ukoliko Vam se javi bilo šta od niže navedenog. To mogu biti znaci i simptomi oštećenja krvi, jetre, bubrega ili drugih organa i mogu zahtevati hitnu medicinsku pomoć.

  • ukoliko imate groznicu koja duže traje, upalu grla, ospu, ulceracije (rane) po ustima, otoke žlezda ili ste skloniji infekcijama (znaci smanjenog broja belih krvnih zrnaca)

  • ukoliko osećate umor, glavobolju, imate nedostatak vazduha pri naporu, vrtoglavicu; bledi ste, imate češće infekcije sa povišenom temperaturom

  • imate drhtavicu, gušobolju ili ulceracije (rane) u ustima; krvarite ili dobijate modrice češće nego inače, imate krvarenje (nedostatak svih krvnih ćelija)

  • imate ospu u vidu crvenih mrlja uglavnom po licu koja može biti praćena umorom, groznicom, mučninom, gubitkom apetita (znaci sistemskog lupusa eritematozusa)

  • imate žutu prebojenost kože i beonjača (znaci upale jetre)

  • imate tamnu prebojenost urina (znaci porfirije ili upale jetre)

  • imate smanjeno lučenje urina zbog poremećaja bubrega, krv u mokraći

  • imate jak bol u gornjem delu stomaka, povraćanje, gubitak apetita (znaci pankreatitisa)

  • ukoliko Vam se javi ospa po koži, crvenilo kože, pojava plikova po usnama, očima ili usnoj duplji, ljušćenje kože, udruženo sa groznicom, drhtavicom, glavoboljom, kašljom, bolovima po telu (znaci teškog oblika kožne reakcije)

  • imate otok lica, očnih kapaka, jezika, otežano gutanje, sviranje u grudima, urtikariju (koprivnjaču) i generalizovani svrab, ospu, groznicu, grčeve u stomaku, nelagodnost ili stezanje u grudima, otežano

   disanje, nesvestica (znaci angioedema i teškog oblika alergijske reakcije)

  • redak poremećaj pojačane preosetljivosti više organa, a koji se karakteriše groznicom, crvenilom kože, bolovima u zglobovima, i poremećajima u krvi, testovima funkcije jetre i nestankom žučnih puteva

  • ukoliko ste letargični, konfuzni (zbunjeni), imate glavobolju, povraćate, imate grčeve u mišićima ili češću pojavu napada (znaci mogućeg sniženja natrijuma u krvi)


  • ukoliko imate groznicu, mučninu, povraćanje, glavobolju, ukočen vrat i preosetljivost na svetlost (znaci meningitisa-upaljenih moždanih ovojnica)

  • ukoliko imate mišićnu ukočenost, povišenu temperaturu, promenjenu svest, visok krvni pritisak, izraženu salivaciju (znaci neuroleptičkog malignog sindroma)

  • imate nepravilan rad srca, bolove u grudima

  • imate poremećaj svesti, nesvesticu.


  Pored pomenutih mogu se javiti i sledeća neželjena dejstva:


  Neka neželjena dejstva mogu biti blaga i prolazna, dok pojedina mogu zahtevati da se javite lekaru.

  Ukoliko nešto od navedenog traje duži vremenski period ili Vam predstavlja problem, obavezno o tome obavestite lekara.


  Veoma česta (javljaju se kod češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): vrtoglavica, ataksija (poremećaj koordinacije mišića), pospanost, umor; mučnina, povraćanje; alergijski dermatitis (upala kože), koprivnjača; povišene vrednosti nekih analiza krvi, kao povišena gama-GT (obično bez kliničkog značaja).


  Česta (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): poremećaj nekih vrednosti analiza krvi (trombocitopenija, eozinofilija, povišena alkalna fosfataza); otoci članaka, stopala ili potkolenica (edem), porast telesne težine i hiponatrijemija (snižen nivo natrijuma u krvi); glavobolja, duple slike, poremećaj vida kao zamagljen vid; suvoća usta;


  Povremena (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): nevoljni pokreti (npr. tremor, podrhtavanje mišića, smanjen tonus mišića, tikovi); nistagmus (nevoljni pokreti očnih jabučica); proliv, zatvor; povišeni enzimi jetre (transaminaze); promene po koži sa upalom, crvenilom i ljušćenjem kože;


  Retka (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): porast belih krvnih zrnaca (leukocitoza), nedostatak folne kiseline (jednog od vitamina B kompleksa), otok žlezda; halucinacije (slušne i vizuelne), depresija, gubitak apetita (anoreksija), nemir, agresija, uznemirenost, stanje konfuzije (zbunjenosti); nevoljni pokreti lica, poremećaj pokretanja očiju, poremećaj govora npr. nerazgovetan govor, horeoatetoza (besciljni, nehotični pokreti), poremećaj perifernih nerava, poremećaj senzibiliteta, pareza (delimična oduzetost); povišene ili snižene vrednosti krvnog pritiska; bol u stomaku; svrab; slabost mišića;


  Veoma retka (javljaju se kod redje od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): već pomenuti poremećaj broja različitih krvnih ćelija (aplastična i megaloblastna anemija, agranulocitoza, nedostatak crvene krvne loze i drugi); porast vrednosti hormona prolaktina u krvi sa simptomima neuobičajenog lučenje meka iz dojki i rasta grudi kod muškaraca, poremećene vrednosti testova funkcije štitne žlezde (tiroksin, trijodtironin, TSH), poremećaj metabolizma kostiju i sklonost ka prelomima zbog tanjenja i razmekšanja kostiju (nedostatak vitamina D, osteoporoza, povećane vrednosti holesterola u krvi (uključujući i HDL) i povećane vrednosti triglicerida; aktivacija psihoza (vrsta psihijatrijskih bolesti); poremećaj ukusa; zamućenost očnog sočiva (katarakta), svrab, crvenilo očiju (konjunktivitis), povišene vrednosti očnog pritiska; poremećaj sluha, oslabljen ili istančan sluh, zvonjava u ušima; usporen rad srca, pogoršanje bolesti srca, poremećaji ritma; crvenilo,otok i bolna osetljivost duž vena (tromboflebitis); tromboembolija (zgrušavanje krvi); plućna embolija (zgrušavanje krvi u plućima); preosetljivost pluća što se manifestuje groznicom, otežanim disanjem, upalom pluća; upala jezika i usne duplje; insuficijencija (slabost) jetre; promene u pigmentaciji kože, purpura (crvene ili ljubičaste promene po koži), akne, pojačano znojenje, gubitak kose, pojačana dlakavost po telu i licu, preosetljivost kože na svetlost; bolovi u zglobovima i mišićima, grčevi u mišićima; učestalo mokrenje, otežano mokrenje, poremećaj funkcije bubrega i poremećaj analiza krvi (povišene


  vrednosti azota); poremećaj seksualne funkcije, polna nemoć (impotencija), smanjen broj ili smanjena pokretljivost spermatozoida; snižene vrednosti proteina u krvi (gama-globulina).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KARBAPIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Karbapin posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Karbapin Aktivne supstance su:

1 tableta sadrži:

karbamazepin 200 mg


Ostali sastojci su:


Silicijum-dioksid koloidni, bezvodni; Celuloza, mikrokristalna; Natrijum-skrobglikolat (tipA); Magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek Karbapin i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete, bele do skoro bele boje, sa dve ukrštene podeone crte na jednoj strani. Al/PVC blister sa 10 tableta. U kutiji se nalazi 5 blistera (ukupno 50 tableta).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Karbapin®, 200mg, tablete: 515-01-8880-12-001 od 22.07.2013.