Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Wellbutrin XR

CENE U APOTEKAMA

tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 150mg; ukupno 30 kom, bočica, 1 x 30 kom
CENA: 1.657,13 din.

tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 300mg; ukupno 30 kom, bočica, 1 x 30 kom
CENA: 3.312,36 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Δ Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 150mg

Pakovanje: 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem, bočica, 30 x 150mg


Δ Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 300mg

Pakovanje: 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem, bočica, 30 x 300mg


Proizvođač: Aspen Bad Oldesloe GmbH


Adresa: Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Nemačka

Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika SrbijaBroj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Δ Wellbutrin® XR, 150mg, tableta sa modifikovanim oslobađanjem Δ Wellbutrin® XR, 300mg, tableta sa modifikovanim oslobađanjem


INN

bupropion


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Wellbutrin® XR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Wellbutrin® XR

 3. Kako se upotrebljava lek Wellbutrin® XR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Wellbutrin® XR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Wellbutrin® XR I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Wellbutrin® XR je lek koji Vam je lekar propisao za terapiju depresije. Smatra se da navedeni lek stupa u interakciju sa noradrenalinom i dopaminom, supstancama koje se nalaze u mozgu i koje su povezane sa pojavom depresije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Wellbutrin® XR?  Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  Lek Wellbutrin® XR ne smete koristiti:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na bupropion (aktivnu supstancu) ili bilo koji drugi sastojak tableta leka Wellbutrin® XR (za kompletnu listu pomoćnih supstanci videti Odeljak 6)

  • ukoliko koristite druge lekove koji sadrže bupropion

  • ukoliko su Vam dijagnostifikovana oboljenja koja uzrokuju epileptične napade (konvulzije), kao što je epilepsija, ili ukoliko ste prethodno imali konvulzije

  • ukoliko imate poremećaj ishrane ili ste prethodno imali poremećaj ishrane (kao na primer, bulimija ili anoreksija)

  • ukoliko imate tumor mozga

  • ukoliko često i neumereno konzumirate alkohol i ukoliko ste naglo prekinuli sa konzumiranjem alkohola ili planirate da prekinete

  • ukoliko imate teško oboljenje jetre

  • ukoliko ste nedavno prekinuli sa primenom sedativa ili ukoliko planirate da prekinete sa primenom navedenih lekova tokom primene leka Wellbutrin® XR

  • ukoliko primenjujete lekove koji se primenjuju u terapiji depresije, koji se nazivaju inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori) ili ukoliko ste primenjivali navedene lekove unutar prethodnih 14 dana

   → Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, odmah obavestite Vašeg lekara i nemojte primenjivati lek Wellbutrin® XR


   Kada uzimate lek Wellbutrin® XR, posebno vodite računa: Primena kod dece mlađe od 18. godine starosti

   Ne preporučuje se primena leka Wellbutrin® XR kod dece mlađe od 18. godine starosti.

   Postoji povećan rizik od pojave suicidnih misli (misli o samoubistvu) i ponašanja ukoliko se primenjuju antidepresivi kod dece mlađe od 18. godine starosti.


   Pre nego što započnete sa primenom Wellbutrin® XR, neophodno je da Vaš lekar bude obavešten:


  • ukoliko redovno konzumirate alkohol u velikim količinama

  • ukoliko imate šećernu bolest u čijem lečenju primenjujete insulin ili tablete

  • ukoliko ste nedavno imali ozbiljnu povredu glave ili ste prethodno imali povredu glave

   Pokazano je da primena leka Wellbutrin® XR može izazvati pojavu epileptičnih napada (konvulzija) kod približno 1 na 1000 pacijenata. Postoji veća verovatnoća od pojave navedenog neželjenog dejstva kod osoba koje imaju neko od navedenih stanja. Ukoliko dođe do pojave epileptičnih napada (konvulzija) u toku primene terapije, prekinite sa primenom leka Wellbutrin® XR. Nemojte više primenjivati lek i obratite se

   Vašem lekaru.

  • ukoliko imate bipolarni poremećaj (izrazite promene raspoloženja), s obzirom da primena leka Wellbutrin® XR može dovesti do pojave epizode navedenog oboljenja   Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  • ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega, možete se nalaziti pod povišenim rizikom od pojave neželjenih dejstava

   Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, ponovo se posavetujte sa Vašim lekarom pre primene leka Wellbutrin® XR. Vaš lekar može zahtevati da Vas posebno prati ili Vam može preporučiti drugu terapiju.


   Suicidne misli i pogoršanje depresije

   Ukoliko ste depresivni, ponekad Vam se mogu javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Navedene pojave mogu postati intenzivnije po započinjanju terapije antidepresivima, s obzirom da dejstvo ovog leka obično nastupa nakon dve nedelje, a ponekada i kasnije.

   Na navedene pojave posebno treba obratiti pažnju:

  • ukoliko su Vam se ranije javljale misli o samoubistvu ili samopovređivanju

  • ukoliko ste mlađa, odrasla osoba. Informacije dobijene iz kliničkih studija ukazuju na povećan rizik pojave suicidnog ponašanja kod odraslih osoba, mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim stanjima lečenim antidepresivima.

   Ukoliko Vam se jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu u bilo kom trenutku, odmah se obratite Vašem lekaru ili se uputite ka najbližoj bolnici.


   Može Vam biti od pomoći da se poverite rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni i zamolite ih da pročitaju ovo Uputstvo za lek. Možete ih zamoliti da Vam skrenu pažnju ukoliko primete da su se simptomi Vaše depresije pogoršali ili ukoliko su zabrinuti zbog promena Vašeg ponašanja.


   Primena drugih lekova i leka Wellbutrin® XR


   Ukoliko primenjujete lekove koji se primenjuju u terapiji depresije, koji se nazivaju inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori) ili ukoliko ste primenjivali navedene lekove unutar prethodnih 14 dana, obavestite Vašeg lekara i nemojte primenjivati lek Wellbutrin® XR (takođe videti Odeljak “Lek

   Wellbutrin® XR ne smete koristiti”)


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko koristite, ili ste nedavno koristili bilo koje lekove, biljne lekove ili vitamine, uključujući lekove koji se mogu nabaviti bez recepta. Vaš lekar Vam može promeniti dozu leka Wellbutrin® XR ili preporučiti promenu u primeni drugih lekova.


   Pojedine lekove ne treba primenljivati sa lekom Wellbutrin® XR. Neki od njih mogu povećati verovatnoću od pojave grčeva (konvulzija). Neki od njih mogu povečati rizik od pojave ostalih neželjenih dejstava. U daljem tekstu navedeni su primeri nekih lekova, mada navedeni spisak lekova nije kompletan.


   Može postojati povišen rizik od pojave epileptičnih napada ukoliko koristite:

  • lekove za terapiju depresije ili drugih mentalnih zdravstvenih problema

  • teofilin u terapiji astme ili bolesti pluća

  • tramadol, snažan lek protiv bolova   Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  • ukoliko ste primenjivali sedative ili ukoliko planirate da prekinete sa primenom navedenih lekova tokom primene leka Wellbutrin® XR (takođe videti Odeljak “Lek Wellbutrin® XR ne smete koristiti”)

  • lekove za terapiju malarije (kao što su meflohin ili hlorohin)

  • stimulanse ili druge lekove za kontrolu telesne mase ili apetita

  • steroide (oralnim ili injekcionim putem)

  • antibiotike koji se nazivaju hinoloni

  • pojedine tipove antihistaminika, koji mogu izazvati pospanost

  • lekove u terapiji šećerne bolesti


   Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, odmah obavestite Vašeg lekara, pre primene leka Wellbutrin® XR. Vaš lekar će proceniti koristi i rizike primene leka Wellbutrin® XR u terapiji.


   Može postojati veća verovatnoća od pojave neželjenih dejstava:


  • ukoliko koristite lekove za terapiju depresije (kao što su amitriptilin, fluoksetin, paroksetin, dosulepin, dezipramin ili imipramin) ili drugih mentalnih zdravstvenih problema (kao što su klozapin, risperidon, tioridazin ili olanzapin)

  • ukoliko koristite lekove u terapiji Parkinsonove bolesti (kao što su levodopa, amantadin ili orfenadrin)

  • ukoliko koristite lekove koji utiču na razgradnju leka Wellbutrin® XR u vašem organizmu

   (karbamazepin, fenitoin, valproat)

  • ukoliko koristite pojedine lekove koji se koriste u terapiji karcinoma (kao što su ciklofosfamid, ifosfamid)

  • ukoliko koristite tiklopidin ili klopidogrel, koji se koriste u terapiji srčanih oboljenja ili srčanog udara

  • ukoliko koristite pojedine beta blokatore (kao što je metoprolol)

  • pojedine lekove za terapiju nepravilnog rada srca (kao što je propafenon, flekainid)

  • ukoliko koristite nikotinske flastere kao pomoć kod prestanka pušenja


   Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, odmah obavestite Vašeg lekara, pre primene leka Wellbutrin® XR.


   Lek Wellbutrin® XR može biti manje efikasan:


  • ukoliko koristite ritonavir ili efavirenc, lekove koji se koriste u terapiji HIV infekcije


   Ukoliko se navedeno odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru. Vaš lekar će proveriti efikasnost leka Wellbutrin® XR u vašem slučaju. Može biti neophodno da se poveća doza leka ili da se promeni terapija depresije. Nemojte povećavati propisanu dozu leka Wellbutrin® XR bez saveta Vašeg lekara, s obzirom da navedeno može povećati rizik od pojave neželjenih dejstava, uključujući pojavu konvulzija.


   Primena leka Wellbutrin® XR može umanjiti efikasnost drugih lekova:

  • ukoliko koritite tamoksifen u terapiji karcinoma dojke


   Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


   Ukoliko se navedeno odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara. Može biti neophodno da promenite terapiju za depresiju.


   Uzimanje leka Wellbutrin® XR sa hranom ili pićima

   Konzumiranje alkohola može uticati na način na koji deluje lek Wellbutrin® XR, stoga, istovremena primena leka Wellbutrin® XR i konzumiranje alkohola retko mogu uticati na Vaš nervni sistem ili mentalno stanje.

   Pojedine osobe mogu primetiti da su osetljivije na dejstvo alkohola tokom primene leka Wellbutrin® XR. Vaš

   lekar Vas može savetovati da ne konzumirate alkohol (pivo, vino ili žestoka pića) tokom primene leka Wellbutrin® XR ili da pokušate da konzumirate alkohol u najmanjoj mogućoj meri. Ukoliko trenutno konzumirate alkohol u velikoj meri, ne prekidajte naglo jer može doći do povećanja rizika od nastanka epileptičnih napada.

   Porazgovarajte sa Vašim lekarom o konzumiranju alkohola pre primene leka Wellbutrin® XR.


   Uticaj na rezultate urinarnih testova

   Primena leka Wellbutrin® XR može ometati rezultate pojedinih urinarnih testova za određivanje drugih lekova. Ukoliko se zahteva primena urinarnih testova, obavestite Vašeg lekara ili odgovarajuću osobu u

   zdravstvenoj ustanovi u kojoj se vrši testiranje da primenjujete lek Wellbutrin® XR.


   Primena leka Wellbutrin® XR u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Nemojte koristiti lek Wellbutrin® XR ukoliko ste u drugom stanju, smatrate da je moguće da ste u drugom stanju ili ukoliko planirate trudnoću, osim ukoliko Vam lekar ne preporuči drugačije. Potražite savet lekara

   ili farmaceuta pre primene leka Wellbutrin® XR. Pojedina, ali ne i sva ispitivanja ukazuju na povećan rizik

   od urođenih defekata, posebno srčanih defekata kod beba majki koje su primenjivale lek Wellbutrin® XR. Nije poznato da li su navedeni efekti posledica primene leka Wellbutrin® XR.


   Sastojci leka Wellbutrin® XR mogu preći u majčino mleko. Potrebno je da potražite savet lekara ili farmaceuta pre primene leka Wellbutrin® XR.


   Uticaj leka Wellbutrin® XR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Ukoliko nakon primene leka Wellbutrin® XR dođe do pojave vrtoglavice ili slabe glavobolje, nemojte upravljati motornim vozilima ili rukovati mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Wellbutrin® XR?


  Lek Wellbutrin® XR uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara ili farmaceuta. U okviru ovog poglavlja su navedene uobičajene doze, ali preporuka Vašeg lekara se odnosi lično na Vas. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Može se desiti da prođe izvesno vreme dok ne počnete da se osećate bolje. Da bi lek ispoljio pun terapijski efekat, ponekad je potrebno da prođe nekoliko nedelja ili meseci. Kada osetite poboljšanje, Vaš lekar Vas može posavetovati da nastavite sa primenom leka Wellbutrin® XR kako bi se sprečilo ponovno javljanje simptoma depresije.  Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  Koliko tableta leka primeniti


  Uobičajena preporučena doza za odrasle osobe je jedna tableta od 150mg dnevno.


  Lekar Vam može povećati dozu leka Wellbutrin® XR na 300mg dnevno ukoliko se stanje depresije ne poboljša nakon nekoliko nedelja primene terapije.


  Primenite Vašu dozu leka Wellbutrin® XR ujutru. Ne primenjujte lek Wellbutrin® XR više od jednom dnevno.


  Tableta leka Wellbutrin® XR ima omotač kojim se postiže postepeno oslobađanje leka u Vašem organizmu. Postoji mogućnost da u stolici primetite nešto nalik tableti. Navedeno predstavlja omotač tablete koji se nije rastvorio u Vašem organizmu.


  Progutajte tablete leka Wellbutrin® XR u celini. Nemojte je žvakati, lomiti ili mrviti - u suprotnom, postoji rizik od predoziranja, s obzirom da će doći do brzog oslobađanja leka u Vašem organizmu. Navedeno može dovesti do povećanja verovatnoće pojave neželjenih dejstava, uključujući pojavu epileptičnih napada.

  Pojedini pacijenti će koristiti jednu tabletu od 150mg dnevno tokom celog trajanja terapije. Vaš lekar Vam to može propisati ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima.


  Koliko dugo primenjivati lek Wellbutrin® XR

  Odluku o tome koliko dugo treba da koristite lek Wellbutrin® XR možete da donesete samo Vi i Vaš lekar. Ponekad je potrebno više nedelja ili meseci od početka terapije do poboljšanja simptoma. Redovno

  razgovarajte sa Vašim lekarom o Vašim simptomima u cilju donošenja odluke o dužini terapije. Kada primetite poboljšanje, Vaš lekar Vas može savetovati da nastavite sa primenom leka Wellbutrin® XR kako bi se sprečilo ponovno javljanje simptoma depresije.


  Ako ste uzeli više leka Wellbutrin® XR nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više tableta nego što je potrebno, postoji veća verovatnoća od pojave epileptičnih napada ili drugih neželjenih dejstava. Bez odlaganja, kontaktirajte Vašeg lekara ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Wellbutrin® XR

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite narednu dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte

  dodatnu tabletu leka kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako prestanete da uzimate lek Wellbutrin® XR

  Ne prekidajte sa primenom leka Wellbutrin® XR i ne smanjujte dozu bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


  Za sve dodatne informacije o primeni leka Wellbutrin® XR, potražite savet lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA  Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka Wellbutrin® XR može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako do njihove pojave neće doći kod svih pacijenata.


  Epileptični napadi (konvulzije)

  Približno 1 od 1.000 osoba koja primenjuje lek Wellbutrin® XR se nalazi pod povišenim rizikom od pojave epileptičnog napada (grčevi ili konvulzije).Postoji veća verovatnoća za pojavu epileptičnog napada ukoliko

  primenite veliku dozu leka, ukoliko primenjujete druge lekove ili ukoliko postoji povećan rizik od pojave epileptičnog napada. Ukoliko ste zabrinuti, potražite savet Vašeg lekara.


  Ukoliko Vam se javi epileptični napad, odmah se obratite Vašem lekaru. Takođe, odmah prestanite sa primenom leka Wellbutrin® XR.


  Alergijske reakcije

  Kod pojedinih osoba može doći do pojave alergijskih reakcija na lek Wellbutrin® XR. Znaci alergijskih reakcija uključuju:

  • crvenilo kože ili osip (poput koprivnjače), plikove ili izbočine na koži koje svrbe. Pojedini osipi na koži zahtevaju bolničko lečenje, posebno ukoliko Vam se javi bolna upala sluzokože usta ili očiju

  • neuobičajeno zviždanje u grudima, teškoće u disanju

  • otok očnih kapaka, usana ili jezika

  • bolovi u mišićima ili zglobovima

  • kolaps ili gubitak svesti


   Ukoliko Vam se javi neki od gore navedenih znakova alergijske reakcije, odmah kontaktirajte doktora. Prestanite sa primenom leka.


   Alergijske reakcije mogu biti dugotrajne. Ukoliko Vam lekar propiše nešto što će Vam pomoći kod simptoma alergije, potrudite se da završite terapiju.


   Ostala neželjena dejstva

   Veoma česta neželjena dejstva: mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba

  • poremećaj sna (budite sigurni da ste uzeli lek Wellbutrin® XR ujutru)

  • glavobolja

  • suvoća usta

  • mučnina, povraćanje


   Česta neželjena dejstva: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba

  • groznica, vrtoglavica, svrab, znojenje i osip na koži (ponekad usled alergijske reakcije)

  • nestabilnost, tremor, slabost, umor, bol u grudima

  • osećaj anksioznosti ili uznemirenosti

  • bol u trbuhu ili ostale nelagodnosti (kao što je zatvor), promene ukusa hrane, gubitak apetita (anoreksija)

  • povišen krvni pritisak, ponekad ozbiljnog karaktera, crvenilo

  • zujanje u ušima, poremećaj vida


   Povremena neželjena dejstva: mogu javiti kod najviše 1 na 100 osoba

   Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  • osećaj depresije (videti Odeljak “Kada uzimate lek Wellbutrin® XR, posebno vodite računa” u delu “Suicidne misli i pogoršanje depresije”)

  • osećaj konfuzije (zbunjenosti)

  • otežana koncentracija

  • ubrzani srčani rad

  • gubitak telesne težine


   Retka neželjena dejstva: mogu se javiti kod najviše 1 na 1.000 osoba

  • epileptični napadi (konvulzije)


   Veoma retka neželjena dejstva: mogu se javiti kod najviše 1 na 10.000 osoba:

  • palpitacije, nesvestica

  • grčevi, ukočenost mišića, nekontrolisani pokreti, problemi prilikom hodanja ili koordinacije

  • osećaj uznemirenosti, iritabilnosti, razdražljivo ili agresivno ponašanje, čudni snovi (uključujući noćne more), bockanje ili utrnulost, gubitak pamćenja

  • žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica) koja nastaje usled povišenih vrednosti enzima jetre u krvi, hepatitis

  • teške alergijske reakcije; osip udružen sa bolovima u zglobovima i mišićima

  • promene nivoa šećera u krvi

  • mokrenje, češće ili ređe od uobičajenog

  • teški osipi po koži koji mogu zahvatiti usta i druge delove tela i koji mogu biti opasni po život

  • pogoršanje psorijaze (crvenilo i zadebljanje kože)

  • osećaj gubitka ličnog identiteta (depersonalizacija), vidne, slušne obmane ili opažanje stvari koje realno ne postoje (halucinacije), osećaj ili verovanje u pojave koje ne postoje (deluzije), izrazita nepoverljivost (paranoja)


   Ostala neželjena dejstva

   Ostala neželjena dejstva se javljaju kod malog broja ljudi, ali tačna učestalost njihove pojave nije poznata:

  • misli o samopovređivanju i samoubistvu u periodu primene leka Wellbutrin® XR ili neposredno nakon prestanka primene terapije (videti Odeljak 2 “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Wellbutrin® XR?); ukoliko Vam se jave navedene misli, odmah se obratite Vašem lekaru ili se

   uputite u bolnicu

  • gubitak kontakta sa realnošću i nemogućnost jasnog razmišljanja i rasuđivanja (psihoza); drugi simptomi mogu uključivati halucinacije i/ili deluzije


   Ukoliko dođe do pojave neželjenih dejstava obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Navedeno uključuje pojavu neželjenih dejstava koja nisu navedena u Uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Wellbutrin® XR

  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  18 meseci  Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


  Ne koristite lek Wellbutrin® XR nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage i svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Bočica leka Wellbutrin® XR sadrži kanister sa sredstvom za sušenje, drvenim ugljem i silika gelom u cilju zaštite tablete od vlage. Čuvati kanister unutar bočice. Kanister ne gutati.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


Šta sadrži lek Wellbutrin® XR

Svaka tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 150mg ili 300mg bupropion-hidrohlorida Pomoćne supstance:

jezgro tablete - polivinil-alkohol, glicerol dibehenat


film obloga I – etilceluloza, povidon K-90, makrogol 1450

film obloga II – makrogol 1450, disperzija kopolimera metakrilna kiselina - etilakrilat (Eudragit L30 D-55), silicijum-dioksid, trietilcitrat


mastilo za štampu - Opacode S-1-17823: šelak glazura u etanolu, približno 45% (20% esterifikovan); gvožđe (III)-oksid, crni (E172); amonijum-hidroksid (28%)


Kako izgleda lek Wellbutrin® XR i sadržaj pakovanja


Tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 150mg:

Okrugle tablete, bele do svetložute boje, koje sa jedne strane imaju odštampanu oznaku “GS5FV” crnim mastilom.


Tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 300mg:

Okrugle tablete, bele do svetložute boje, koje sa jedne strane imaju odštampanu oznaku “GS5YZ” crnim mastilom.

Tablete sa modifikovanim oslobađanjem se nalaze u beloj, neprozirna bočica od polietilena visoke gustine

(HDPE) koja sadrži plastični kanister sa sredstvom za sušenje (kombinacija aktivnog uglja i silika gela). Na gornjem kraju bočice se nalazi zatopljena zaštitina membrana (Al/poliestar/polietilen) koja se uklanja

nakon prvog otvaranja. Bočica je zatvorena zatvaračem koji deca ne mogu otvoriti U bočici se nalazi 30 tableta sa sa modifikovanim oslobađanjem.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Aspen Bad Oldesloe GmbH.

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg:…515-01-03552-13-001 od 19.11.2013

Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg:…515-01-03553-13-001 od 19.11.2013

…………..Broj rešenja: 515-01-03552-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 150mg Broj rešenja: 515-01-03553-13-001 od 19.11.2013. za lek Wellbutrin® XR, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 300mg