Apoteke Apoteke
csl
Apoteke

Tenivet®


UPUTSTVO ZA LEK


Tenivet®, tableta, 50 mg/tbl, 2 x 10 tbl (za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA TENIVET®

  (prazikvantel)

  50 mg/tbl

  Za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  prazikvantel 50,00 mg


  Pomoćne supstance:

  laktoza monohidrat, celuloza mikrokristalna, povidon K-30, natrijum-laurilsulfat, magnezijum- stearat, silicijum-dioksid, koloidni bezvodni, kukuruzni skrob.


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje parazitskih infekcija pasa i mačaka koje uzrokuju zreli i nezreli oblici sledećih pantljičara (cestoda): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis (Hydatigera taeniaeformis), Taenia multiceps ( Multiceps multiceps), Dipylidium caninum, Joyeuxiella pasqualei i Mesocestoides spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati štencima i mačićima koji sisaju, jer su te kategorije životinja retko zaražene pantljičarama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Jedini mogući neželjeni efekat prazikvantela, primenjenog peroralno kod pasa, je povraćanje.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  TENIVET® tablete se daju peroralno, aplikacijom na koren jezika ili se tableta stavlja u komad mesa, odnosno komad neke druge hrane koju životinja rado jede. Takođe, tableta se može izmrviti i umešati u obrok ali uz obaveznu proveru da li je životinja uzela celu dozu.


  Za pse i štenad:

  Ispod 2,5 kg telesne mase ¼ tablete. Od 2,6 do 5 kg telesne mase ½ tablete. Od 6 do 10 kg telesne mase 1 tableta. Od 11 do 20 kg telesne mase 2 tablete.

  Od 21 do 30 kg telesne mase 3 tablete.


  Za mačke i mačiće:

  Mačići i mlade mačke ¼ tablete. Odrasle mačke ½ tablete.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prazikvantel ne deluje ovicidno tj. ne uništava jaja pantljičara pa se izmet tretiranih mesojeda u prvih sedam dana nakon dehelmintizacije mora sakupljati i neškodljivo uklanjati npr. zakopati ili spaliti. Kod dehelmintizacije životinja koje se čuvaju u zatvorenom prostoru treba preduzeti sve mere da bi se izbegla moguća reinfekcija.

  Kod infekcije sa Dipylidium caninum tretman treba ponoviti posle 2-3 nedelje od primene leka uz obavezno uklanjanje buva sa životinje i njene neposredne okoline.

  U endemskim područjima sa prisutnim Echinococcus granulosus, T. ovis i T. hydatigena preporučuje se ponavljanje tretmana nakon 6 nedelja, a kod E. multilocularis nakon 4 nedelje.


  Suviše česta i ponovljana upotreba antihelmintika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije kod parazita i smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Štencima do 4 nedelje starosti i mačićima do 6 nedelja starosti ne treba davati Tenivet® tablete, jer su u tom periodu oni vrlo retko inficirani pantljičarama.


  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Biološka raspoloživost prazikvantela može biti značajno promenjena ako se sa njim istovremeno primene lekovi koji prouzrokuju indukciju enzima jetre (barbiturati). Biološka raspoloživost prazikvantela se takođe smanjuje kod istovremene primene fenitoina ili karbamazepina, a povećava ukoliko se sa njim istovremeno primeni cimetidin.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Februar. 2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija. Unutrašnje pakovanje: meka aluminijumska folija (strip). Veličina pakovanja: 2 x10 tbl.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA01

Broj dozvole: 323-01-0414-11-001 od 29.10.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines