FISKocr

RILEXINE 75 tableta


UPUTSTVO ZA LEK


RILEXINE 75 tableta, 75mg/tb, 2x7komada RILEXINE 300 tableta, 300mg/tbl,2x7komada RILEXINE 600 tableta, 600mg/tbl,2x7komada


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska

Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health doo Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A. Francuska

  Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.,Francuska


 2. IME LEKA


  RILEXINE 75

  tablete za pse i mačke cefaleksin (75 mg/tbl)

  RILEXINE 300

  tablete za pse

  cefaleksin (300 mg/tbl)

  RILEXINE 600

  tablete za pse

  cefaleksin (600 mg/tbl)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivna supstanca:

  Cefaleksin (u obliku cefaleksin monohidrata Ph.Eur.)

  Jedna tableta RILEXINE 75 sadrži: 75 mg

  Jedna tableta RILEXINE 300 sadrži: 300 mg

  Jedna tableta RILEXINE 600 sadrži: 600 mg


  Pomoćne supstanc

  Krospovidon;Pharmaburst B1;Celuloza, mikrokristalna (tip A i tip B);Pileća jetra u prahu; Povidon; Magnezijum-stearat;Etanol;voda,prečišćena

  Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1


 4. INDIKACIJE


  Lečenje bakterijskih infekcija kože kod pasa (uključujući duboke i površinske piodermije) izazvane mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin.

  Lečenje kožnih i potkožnih infekcija (rana i apscesa) kod mačaka izazvanih mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin.

  Lečenje infekcija urinarnog trakta kod mačaka i pasa (uključujuci nefritis i cistitis) izazvanih

  mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristi se kod životinja kod kojih je poznata preosetjivost na peniciline i cefalosporine. Ne koristi se kod kunića, zamoraca, hrčkova i gerbila.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod mačaka se može javiti prolazno povraćanje i razmekšavanje fecesa.

  Preosetljivost na cefaleksin je retka, a lek ne treba davati životinjama kod kojih postoji poznata preosetljivost na cefaleksin ili peniciline.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Rilexine 75: Psi i mačke Rilexine 300:Psi

  Rilexine 600:Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Terapijska doza cefaleksina je 15 mg/kg t.m. dva puta dnevno (što je ekvivalentno sa 30 mg/kg t.m. na dan), a dužina terapije je:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Upotreba ovog proizvoda treba da se bazira na rezultatu antibiograma.

  Ukoliko ovo nije moguće upotrebu bazirati na osnovu lokalne epidemiološke situacije. Proizvod ne treba davati štenadima lakšim od 1 kg t m. ili mačićima mlađim od 9 nedelja.

  U slučaju poznate renalne insuficijencije, doze treba redukovati i izbeći istovremenu primenu antibika poznatih po nefrotoksičnom dejstvu.


  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na cefaleksin i da smanji efikasnost lečenja cefalosporinima i penicilinima zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Lokalni tretman kožnih i potkožnih infekcija mačaka smatra se dopunom antibiotske terapije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati od svetlosti


  Rok upotrebe: 36 meseci.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da uzrokuju preosetljivost (alergiju) u slucaju injekcije, inhalacije,

  gutanja ili kontakta sa kožom. Preostljivost na peniciline može da dovede do unakrsne osetljivosti na cefalosporine i obratno. Alergijske reakcije na ove supstance mogu da budu veoma ozbiljne.

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.02.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Rilexine 75: ukupno 14 komada; blister, 2 x 7 komada

Rilexine 300: ukupno 14 komada; blister, 2 x 7 komada

Rilexine 600: ukupno 14 komada; blister, 2 x 7 komada Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01DB01

Broj dozvole: Broj rešenja: 323-01-0167-12-002 od 05.02.2013. za RILEXINE 75 Broj rešenja: 323-01-0168-12-002 od 05.02.2013. za RILEXINE 300

Broj rešenja: 323-01-0169-12-002 od 05.02.2013. za RILEXINE 600

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z