FISKocr

Promectine


UPUTSTVO ZA LEK


Promectine, rastvor za injekciju 1 x 50 mL Promectine, rastvor za injekciju 1 x 100 mL Promectine, rastvor za injekciju 4 x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. (INVESA)Adresa:

C/ESMERALDA, 19

08950 Esplugues de Llobrergat (Barcelona) Spain


Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Ustanička 17, Voždovac, 11010, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. (INVESA)

  Esmeralda 19

  08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espana


 2. IME LEKA


  Promectine, ivermektin 10 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol (23.2 mg); N –metil-2-pirolidon; povidon; glicerol.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Lečenje i kontrola infekcija izazvanih sledećim endo- i ektoparazitima.

  - Želudačno-crevni paraziti (odrasli oblici i larveni oblici IV stadijum): Ostertagia ostertagi (uključujući i inhibisane oblike), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata,

  C. pectinata, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebostonum (odrasli oblici), Nematodirus helvetianus (odrasli oblici), N. spathiger (odrasli oblici).

  Ovce:

  Lečenje i kontrola infekcija izazvanih sledećim endo- i ektoparazitima.

  - Želudačno-crevni paraziti (odrasli i nezreli oblici): Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta,

  O. trifurcata, Trichostrongylus axei (odrasli oblici), T. vitrinus (odrasli oblici),T. colubriformis, Nematodirus fillicolis, Cooperia curticei, Oesophagostomum colombianum, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (odrasli oblici).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se kravama i ovcama čije mleko se koristi za ishranu ljudi 60 dana pre teljenja i jagnjenja. Ne davati intramuskularno i intravenski.

  Ovaj lek se ne sme koristiti kod vrsta za koje nije indikovan, posebno kod nekih rasa pasa (koli, engleski ovčari, druge slične rase i njihovi mešanci).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije kod nekih životinja, ponekad se može javiti bol ili inflamacija. Ove lokalne reakcije prolaze bez lečenja. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterianra.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda i ovce: Jednokratno, subkutano, 1 ml Promectine-a na 50 kg telesne mase (ekvivalentno 0.2 mg ivermektina po 1 kg telesne mase).

  Svinje: Jednokratno, subkutano, 1.5 ml Promectine-a na 50 kg telesne mase (ekvivalentno 0.3 mg

  ivermektina na 1 kg telesne mase).

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ukoliko se životinje grupno tretiraju, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne sme se aplikovati intravenski i intramuskularno.


  Kod aplikacije koristiti sterilan pribor i dezinfikovati mesto davanja, da bi se smanjio rizik od klostridijalne infekcije.

  Doze veće od 10 ml podeliti i aplikovati na dva mesta da bi smanjili mogućnost pojave lokalne reakcije.

  Promectine je efikasan protiv svih stadijuma goveđeg štrklja. Za postizanje najboljih rezultata, goveda treba lečiti odmah nakon završetka sezone muva.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Ukoliko se životinje grupno tretiraju, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice):49 dana Ovce (meso i iznutrice): 42 dana Svinje (meso i iznutrice): 28 dana Mleko: Nije za upotrebu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne sme se aplikovati intravenski ili intramuskularno.

  Ne koristiti kod jedinki čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu. U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Prazne bočice (boce) i ostatke neupotrebljenog leka, treba ukloniti na neškodljiv način za okolinu i u skladu sa važećim propisima. Otpad ne bacati u vodotokove


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.07.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: polipropilenske bočice od 50 mL i 100 mL i boce od 250 mL. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00407-13-001 od 21.07.2014. za Promectine, rastvor za injekciju, bočica 1 x 50 mL

323-01-00410-13-001 od 21.07.2014. za Promectine, rastvor za injekciju, bočica 1 x 100 mL

323-01-00411-13-001 od 21.07.2014. za Promectine, rastvor za injekciju, boca 4 x 250 mL

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z