Medicines Medicines

Oxyvet spray; sprej za kožu


UPUTSTVO ZA LEK


Oxyvet spray; sprej za kožu, rastvor; 150 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, , Attiki 19300, Grčka Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  Oxyvet spray Oksitetraciklin 3,5 g/ 150 g

  Sprej za kožu, rastvor

  Za konje, goveda, svinje, koze, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 sprej kontejner (150 g) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 3,5 g


  Pomoćne supstance:

  natrijum-dokusat; izopropilmiristat; polisorbat 80; patent blue V; izopropilalkohol; propelent gas:

  propan i butan.


 4. INDIKACIJE


  Oxyvet spray je namenjen za lokalnu primenu (spolja), za lečenje i prevenciju infekcija kože, derivata kože (trulež papaka), vimena, usana i drugih površinskih infekcija kože prouzrokovanih ili udruženih sa mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin. Njegova primena je indikovana i kod opekotina, postoperacionih infekcija i ekskorijacija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama preosetljivim na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ne postoje.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, koze, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba raspršivanjem. Oxyvet spray je namenjen samo za lokalnu (spoljnu) primenu. Sprej se prethodno dobro protrese pa se prskanje vrši sa udaljenosti od 20 cm.

  Aplikovati (prskati) po mestu infekcije, jednom do dva puta dnevno, do izlečenja.

  Neposredno pre primene leka oboleli deo kože treba temeljno očistiti i sa njene površine ukloniti nekrotični epitel tako da se inficirani deo učini što dostupnijim. U težim slučajevima, kao što je trulež papaka, lečenje se primenjuje posle hirurškog isecanja nekrotičnog tkiva.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti pod 8. doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja za meso i mleko tretiranih životinja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Sprej kontejner je pod pritiskom.

  Ne izlagati sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 25ºC. Ne bušiti i ne spaljivati čak i kada je prazan.

  Ne prskati po otvorenom plamenu i po usijanim stvarima. Zapaljivo.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  U slučaju preosetljivosti na tetracikline, izbegavati direktan kontakt sa kožom ili udisanje isparenja. Osobe koje rukuju sa preparatom treba da nose nepropustljive gumene rukavice i maske za lice. Oprati ruke posle primene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.09.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Sprej kontejner koji sadrži 150 g gotovog leka.

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje pakovanje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00160-14-001 od 26.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org