FISKocr

BIOCAN DHPPi+L


UPUTSTVO ZA LEK


BIOCAN DHPPi+L, bočica sa rastvaračem, 10x1 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.


Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane ,Češka Republika

Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA BIOVETA a.s.

  68323 Ivanovice na Hane

  Češka Republika


 2. IME LEKA


  Biocan DHPPi+L


  Vakcina protiv štenećaka (CDV), infektivnog hepatitisa (CAV-1), infektivnog laringotraheitisa (CAV-2), parvoviroze (CPV-2), parainfluence (CPIV-2) i leptospiroze (inaktivisani serotipovi L.icterohaemorrhagiae, L.canicola, L.grippotyphosa)


  Liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju Za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1ml liofilizata za suspenziju za injekciju sadrži:


  Suvo smrznute komponente: Aktivne supstance:


  Živi atenuirani virus štenećaka min 103,.0 TCID 50 –max. 10 4 5 TCID 50

  Živi atenuirani virus Adenovirusa pasa min 10 3 5 TCI 50 – max. 10 4 5 TCID 50

  Živi atenuirani Parvovirus pasa min 10 4 5 TCID 50 – max. 10 5 5 TCID 50

  Živi atenuirani virus parainfluence pasa min 10 3 0 TCID 50 – max. 104 2 TCID 50


  Tečna komponenta: Aktivne supstance:

  Inaktivisana Leptospira icterohaemorrhagiae min.titar 32 MAT *

  Inaktivisana Leptospira canicola . min.titar 32 MAT * Inaktivisana Leptospira grippotyphosa min.titar 32 MAT *

  *Geometrijska sredina titra specifičnih antitela utvrđena mikroaglutinacionim testom.


  Pomoćne supstance:

  Zaštitna podloga za liofilizaciju

  Aluminium hidroksid gel Hranljiva podloga za leptospire


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa protiv štenećaka, infektivnog hepatitisa, infektivnog laringotraheitisa, parvoviroze, parainfluence i najčešće prisutnim serotipom leptospire:

  (Leptospira icterohaemorrhagiae; Leptospira canicola;Leptospira grippotyphosa)kod pasa u uzrastu od 8 nedelja i više.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalscentnim, invadiranim parazitima, kao ni životinjama pred transport.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije vakcine može se javiti lokalna reakcija ( promena veličine zrna graška), koja spontano prolazi, u roku od 3 nedelje. Retko se javlja reakcija preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  1ml nezavisno od starosti, težine I rase

  Vakcinu treba dati subkutano,u predelu ramena u starosti od 8 nedelja I vise, revakcinaciju bi trebalo uraditi nakon 14-21 dana.


  Preporučena šema vakcinacije:

  Šemu vakcinacije bi trebalo da preporuči veterinar u zavisnosti od situacije na terenu i nivoa pasivnog imuniteta stvorenog usled prisustva kolostralnih antitela kod štenadi.

  Revakcinaciju bi trebalo uraditi svake godine da bi se održao konstantan imunitet vakcinisanih

  pasa.  Starost štenadi

  Uslovi infekcije

  Povoljno

  Nepovoljno

  parvoviroza

  Nepovoljno

  štenećak

  5-6 nedelja

  Puppy(P)+C

  Puppy(DP,DHPPi)+C

  7-8 nedelja

  Puppy(P)+C

  Puppy(DP,DHPPi)+C

  8-10 nedelja

  DHPPi+L

  DHPPi+L

  DHPPi+L

  12-16 nedelja

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  Prosečna

  revakcinacija

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)


  Vakcine u zagradama (P.R,DP,DHPPi)-označavaju mogućnost alternativnih vakcina iz Biocan serije.

  Vakcine označene +C,+L,+LR –označavaju mogućnost istovremene ili kombinovan primene ovih vakcina.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.

  Samo klinički zdrave životinje u dobroj kondiciji mogu biti vakcinisane. Mogući antiparazitski tretman izvodi se najmanje 10 dana pre vakcinacije.

  Vakcinisane životinje trebalo bi poštedeti fizičkog rada nedelju dana po vakcinaciji.


 10. KARENCA


  Nula dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi 2-8°C. Ne zamrzavati


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle rastvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Vakcina BIOCAN DHPPi + L može se koristiti odvojeno ili istovremeno sa ostalim Biocan vakcinama prema preporučenoj vakcinacionoj šemi ili u kombinaciji sa tečnim Biocan vakcinama (Biocan C, Biocan M plus, Biocan B, Biocan R)


  Prilikom vakcinacije dva puta većom dozom Biocana L i deset puta većom dozom komponente DHPPi nisu izazvani neželjeni efekti kod ciljne vrste


  Ne koristiti vakcinu posle isteka roka upotrebe označenog na nalepnici Kada se rastvori, vakcina mora biti odmah upotrebljena


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Vakcinaciju bi trebalo izbegavati zadnje dve nedelje pred očekivani porodjaj. Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Ne postoje


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni imunološki preparat ili ostatak imunološkog preparata se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.09.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:plastična kutija sa 20 udubljenja:

10x1 doza liofilizata (DHPPi komponenta) i 10x1 ml suspenzije (L komponenta)

Režim izdavanja: Lek se izdaje na recept veterinara

ATC KOD : QI07AI02

Broj dozvole: 323-01-00115-14-001 od 25.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z