FISKocr

BIOMEC 10 mg/ml


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


BIOMEC 10 mg/ml, rastvor za injekciju bočica 1 x 50 ml bočica 1 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA A.S.


Adresa: Komenskeho 212 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BIOVETA A.S.

  Komenskeho 212 Ivanovice na Hane Češka Republika


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48 Beograd


 2. IME LEKA

  BIOMEC 10 mg/ml

  Ivermektin

  Rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži

  Aktivne supstance:

  Ivermektin 10,0mg


  Pomoćne supstance: Glicerolformal ........0,4ml Propilenglikol ............do 1 ,0 ml


 4. INDIKACIJE


  Biomec 10 mg/ml, rastvor za injekciju deluje efikasno protiv odraslih i larvenih oblika kao što su:


  Gastrointestinalne nematode: (odrasli i larveni oblici) :

  Ascaris suum,( odrasli i L4) Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4) Oesophagostomum spp. (odrasli i L4) Strongyloides ransomi (odrasli) Plućne nematode :

  Metastrongylus spp.(odrasli)

  Drugi crvi: Stephanurus dentatus (odrasli i L4)

  Vaši:Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var.suis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se intravenski ili intramuskularno.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava lokalne reakcije na mestu aplikacije leka koja spontano prolazi za nekoliko dana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Biomec 10mg/ml daje se isključivo subkutano u predelu vrata u dozi od 1ml / 33 kg telesne mase ( što odgovara dozi od 0,3 mg ivermektina na kg telesne mase).

  Lek se može davati standardnim automatskim špricem.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Proizvod se aplikuje samo subkutano.

  Ne daje se intravenski ili intramuskularno


 10. KARENCA


  28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C . Rok upotrebe: 5 godina

  Rok upotrebe posle otvaranja:28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  1. Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Ivermektin je siguran za primenu tokom perioda graviditeta.


  2. Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Pažljivo rukovati sa preparatom.

   U slučaju samoubrizgavanja potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za upotrebu. Za vreme aplikacije leka nije dozvoljeno konzumirati hranu , piće i cigarete.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.06.2012.


 15. OSTALI PODACI:


Pakovanje(sve veličine): Staklena boca od 50 i 100 ml u složivoj kartonskoj kutiji.

ATC Vet kod: QP54AA01

Ograničenja prodaje,distribucije ili upotrebe:

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Broj dozvole: bočica 1x50 ml : 323-01-238-10-002 bočica 1x100 ml : 323-01-239-10-002

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z