FISKocr

Albendazol tbl 2500


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Albendazoltbl2500,1x45tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Albendazol tbl 2500 Albendazol

  Tablete Goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca

  Albendazol 2500 mg

  Pomoćne supstance:

  Mikrokristalna celuloza, magnezijum stearat, povidon.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola parazitskih infekcija goveda prouzrokovanih: želudačno-crevnim nematodama (adulti i larve IV stadijuma)-Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp; plućnim nematodama (adulti i larve IV stadijuma) - Dictyocaulus viviparous ;cestodama- Moniezia spp.; trematodama (adulti) - Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocelium dendriticum.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na albendazol. Kontraindikovana je primena leka kod goveda u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja posle primene leka, koji ponekad traje i nekoliko nedelja.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Peroralna doza albendazola za goveda namenjena za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 7.5mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima doza albendazola je 10mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno peroralno a po potrebi (kontinuirana izloženost infekciji ili infekcije jačeg inteziteta) tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.

  Albendazol tbl 2500 se kod goveda primenjuju na sledeći način:

  -Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/330kg telesne mase (što odgovara dozi od

  7.57mg albendazola/ kg telesne mase).

  -Lečenje infekcija metiljima 1 tableta/250kg telesne mase (što odgovara dozi albendazola od 10mg/kg telesne mase).

  Lek se primenjuje jednokratno peroralno a u slučaju potrebe (kontinuirana izloženost infekciji ili

  infekcije jačeg inteziteta) tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, kontrolisati efekte terapije odgovarajućim parazitološkim pregledima a posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka (što preciznije odrediti telesnu masu životinja).


 10. KARENCA


  Meso goveda: 14 dana. Mleko krava: 3 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne treba primenjivati tokom pripusta (osemenjavanja) i u prvih 45 dana graviditeta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinji

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo

  kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pet Boca, braon boje, zatvorena čepom od PPc (polipropilen copolimer) bele boje sa indukcionim Al umetkom zlatne boje koja je ulepljena u polipropilenski zatvarač. Na alufoliji se nalazi tanak PET film.

Pakovanje sadrži 45 tableta.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP52AC11


Broj dozvole: 323-01-0195-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z