FISKocr

NEOCOCCYN WSP


UPUTSTVO ZA LEK


NEOCOCCYN WSP, oralni prašak, (200mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 g NEOCOCCYN WSP, oralni prašak, (200mg/g + 200 mg/g), 1 x 100 g NEOCOCCYN WSP, oralni prašak, (200mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Senćanski put bb; Subotica, Srbija Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


Broj rešenja:

323-01-00574-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg

323-01-00575-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 kg

323-01-00576-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 100 g


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Senćanski put bb, Subotica


 2. IME LEKA NEOCOCCYN WSP

  Amprolijum, sulfakvinoksalin (200mg/g + 200 mg/g)

  Oralni prašak

  Za piliće i ćuriće u tovu, živinu u odgoju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži: Aktivne supstance:

  Amprolijum- hidrohlorid 200 mg

  Sulfakvinoksalin-natrijum 200 mg


  Pomoćne supstance: Glukoza monohidrat do 1g


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje kokcidioze pilića u tovu (uzrokovane sa E.tenella, E.acervulina, E.brunetti , E.maxima), ćurića u tovu (uzrokovane sa E.adenoides, E.gaopavonis i E.meleagridis), kao i uzročnika kokcidioze živine u odgoju.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestiti nadležnog veterinara.


  Broj rešenja:

  323-01-00574-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg

  323-01-00575-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 kg

  323-01-00576-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 100 g


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod tretiranih životinja, a naročito posle primene većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda može doći do pojave inapetence, povraćanja i dijareje.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići i ćurići u tovu, živina u odgoju


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje umešan u hrani.


  Pilići: prvih 6 nedelja starosti 2 kg/t, odnosno 20 g/10 kg hrane od 6-14 nedelje starosti 1,3 kg/t, odnosno 13 g/10 kg hrane

  Ćurići: od 14 nedelje do pronošenja 640 g/t , odnosno 6,4 g /10 kg hrane


  Živina u odgoju: od 14 nedelje do pronošenja 640 g/t , odnosno 6,4 g /10 kg hrane


  Terapija traje 5-7 dana .


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek umešan u hranu iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih antikokcidijalnih preparata.


 10. KARENCA


  Meso: 14 dana

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250 C.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: u originalnom pakovanju 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah

  Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: iskoristiti odmah

  Broj rešenja:

  323-01-00574-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg

  323-01-00575-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 kg

  323-01-00576-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 100 g


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  S obzirom na to da kokcidije postaju rezistentne kod duže upotrebe jednog kokcidiostatika, potrebno ih je menjati posle izvesnog vremenskog perioda.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ukoliko do toga dođe, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode. Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica.Posle svake primene leka treba oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesica od aluminijumske folije sa10 g ili 100g gotovog proizvoda. Kesa od aluminijumske folije sa 1 kg gotovog proizvoda.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX30

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00574-14-001 od 04.08.2015.

323-01-00575-14-001 od 04.08.2015.

323-01-00576-14-001 od 04.08.2015.


Broj rešenja:

323-01-00574-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg

323-01-00575-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 kg

323-01-00576-14-001 od 04.08.2015. za lek NEOCOCCYN WSP, oralni prašak , (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 100 g

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z