FISKocr

SHOTAPEN


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


SHOTAPEN, suspenzija za injekciju,1x100 ml SHOTAPEN, suspenzijazainjekciju,1x250ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


.


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Velvet Animal Health doo

Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VIRBAC S.A. Francuska

Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.,Francuska


2.


IME LEKA


SHOTAPEN

(benzatin i prokain-benzilpenicilin,

dihidrostreptomicin-sulfat)

suspenzija za injekciju


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml suspenzije za injekciju sadrži:


Aktivne supstance:

Benzatin-benzilpenicilin

100 mg

Benzilpenicilin-prokain

100 mg

Dihidrostreptomicin-sulfat

200 mg


Pomoćne supstance:

Prokain-hidrohlorid

5 mg

Natrijum-metilparahidroksibenzoat,Natrijum-propilparahidroksibenzoat,

Natrijum-formaldehidsulfoksilat,natrijumedetat,

Natrijum-citrat,Urea,PovidonK30,Makrogolgliceroricinoleat,voda za injekcije


4.


INDIKACIJE


Infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju


penicilina


i

dihidrostreptomicina (pneumonija, septikemije, mastitisi, metritisi).


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjijivati kod životinja koje su alergične na penicilin.

  Ne upotrebljavati kod životinja sa insuficijencijom bubrega i oštećenom jetrom. Ne primenjivati kunićima i zamorčićima..


  Ne upotrebljavati kod mladunčadi u prvoj nedelji života.

  Ne primenjivati konjima čije meso se koristi u ishrani ljudi.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogu nastati hipersenzitivne reakcije na penicilin i prokain, nezavisno od jačine. Sporadično se mogu javiti alergijske reakcije (kožne reakcije,anafilaksa).

  Mogu se pojaviti lokalne reakcije tkiva na mestu ubrizgavanja posle primene leka.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, konji, psi i mačke.


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Protresti pre upotrebe.

  Lek se aplikuje jednokratno, duboko intramuskularno: Goveda, konji: 3-5ml /100 kg t.m.

  Telad, ždrebad, svinje: 2-3ml /55 kg t.m. Prasad, mačke i psi: 0,25-0,40 ml/5 kg t.m.


  Kod ozbiljnih slučajeva preporučuje se druga injekcija posle 72 sata.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati pre upotrebe.


 6. KARENCA


  Goveda: 64 dana

  Svinje: 39 dana

  Mleko: 5 dana (10 muža)


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8° C.

  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek se ne sme aplikovati intravenski.


  Konjima i govedima na jednom injekcionom mestu može se dati do 15 ml leka,svinjama do 10 ml, psima do 5 ml i mačkama do 2 ml. Mačkama se ovaj lek daje sa većim oprezom u odnosu na druge vrste jer su osetljivije na dejstvo aminoglikozidnih antibiotika( može da prouzrokuje stimulaciju CNS-a).

  Ne upotrebljavati sa drugim antibioticima (gentamicinom ili kanamicinom). Upotrebljavati sa pažnjom kod novorođene prasadi,zbog nedostatka enzima prokainaze.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Postoji rizik od alergije kod korišćenja penicilina.

  Osobe sa ustanovljenom alergijom na peniciline ne smeju da rukuju ovim lekom.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.09.2012.


 11. OSTALI PODACI


Pakovanje:

U složivoj kartonskoj kutiji providna staklena bočica od 100 ml. Plastična boca od 250 ml.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: 323-01-0599-11-001 od 11.09.2012.

323-01-0600-11-001 od 11.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z